ДСТУ EN 10246-7:2006 Неруйнівний контроль. Частина 7. Автоматизований ультразвуковий контроль безшовних та зварних (крім зварених під флюсом) феромагнітних сталевих труб для виявлення поздовжніх дефектів (EN 10246-7:1996, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 18415 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 10246-7:2006 Неруйнівний контроль. Частина 7. Автоматизований ультразвуковий контроль безшовних та зварних (крім зварених під флюсом) феромагнітних сталевих труб для виявлення поздовжніх дефектів (EN 10246-7:1996, IDT)
Дата початку дії01.07.2007
Дата прийняття06.04.2006
Дата скасування дії 01.01.2023
СтатусНедіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 06.04.2006 № 107 Про затвердження національних стандартів України
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа10246-7:2006
РозробникНауково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості (НДТІ)
Додаткові дані Скасований з 01.01.2023 згідно з Наказом від 07.07.2022 № 122


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ДСТУ 4581-4:2006 Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 4. Аустенітні нержавкі сталі (ISO 9329-4:1997, MOD)

ДСТУ EN 10217-1:2016 Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 1. Труби з нелегованих сталей з властивостями за кімнатної температури (EN 10217-1:2002; EN 10217-1:2002/A1:2005, IDT)

ДСТУ EN 10217-2:2017 Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 2. Електрозварні труби з нелегованих і легованих сталей з нормованими властивостями за підвищених температур (EN 10217-2:2002; А1:2005, IDT)

ДСТУ EN 10217-3:2017 Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 3. Труби з легованої дрібнозернистої сталі (EN 10217-3:2002; A1:2005, IDT)

ДСТУ EN 10217-4:2017 Труби сталеві зварні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 4. Труби електрозварні з нелегованих сталей з нормованими властивостями за низьких температур (EN 10217-4:2002; A1:2005, IDT)

ДСТУ EN 10305-1:2013 Труби сталеві прецизійні. Технічні умови постачання. Частина 1. Безшовні холоднотягнуті труби (EN 10305-1:2010, IDT)

ДСТУ EN 10305-2:2013 Труби сталеві прецизійні. Технічні умови постачання. Частина 2. Зварні холоднотягнуті труби (EN 10305-2:2010, IDT)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ
Частина 7. Автоматизований ультразвуковий контроль безшовних та зварних (крім зварених під флюсом)
феромагнітних сталевих труб для виявлення поздовжніх дефектів

(EN 10246-7:1996, IDT)
ДСТУ EN 10246-7:2006

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2008

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості» (ДП «НДТІ»), Технічний комітет «Труби сталеві та балони» (ТК 8)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. В’юніченко, В. Загорулько, М. Тумко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 6 квітня 2006 р. № 107 з 2007-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 10246-7:1996 Non-destructive testing of steel tubes — Part 7: Automatic full peripheral ultrasonic testing of seamless and welded (except submerged arc welded) ferromagnetic steel tubes for the detection of longitudinal imperfections (Неруйнівний контроль. Частина 7. Автоматизований ультразвуковий контроль безшовних та зварних (крім зварених під флюсом) феромагнітних сталевих труб для виявлення поздовжніх дефектів) і долучений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Всі права щодо використовування європейських стандартів в будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN та її національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) заборонено

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Загальні вимоги

3 Метод контролювання

4 Стандартні зразки

5 Розміри стандартних пазів

6 Налаштовування та калібрування устатковання

7 Правила приймання

8 Протокол контролювання

Додаток А Табличний огляд частин EN 10246 під загальною назвою «Неруйнівний контроль сталевих труб»

Додаток В Контролювання труб, які мають відношення зовнішнього діаметра до товщини стінки менше ніж 5

Додаток С Ручне ультразвукове контролювання непроконтрольованих кінців/ділянок, які ймовірно мають дефекти

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 10246-7:1996 Non-destructive testing of steel tubes — Part 7: Automatic full peripheral ultrasonic testing of seamless and welded (except submerged arc welded) ferromagnetic steel tubes for the detection of longitudinal imperfections (Неруйнівний контроль. Частина 7. Автоматизований ультразвуковий контроль безшовних та зварних (крім зварених під флюсом) феромагнітних сталевих труб для виявлення поздовжніх дефектів).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 8 «Труби сталеві та балони».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Foreword» як такий, що не містить суттєвої для цього стандарту інформації;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та бібліографічні дані — оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України;

— до розділу 2 долучено «Національну примітку», виділену рамкою.

Вказані в цьому стандарті методи контролювання та способи його проведення цілком відповідають вимогам національних і міждержавних стандартів, використовуваних в Україні для проведення відповідного контролювання. На підставі цього вітчизняні виробники регламентованої цим стандартом продукції можуть використовувати чинні в Україні відповідні стандарти на методи контролювання, а в суперечливих питаннях повинні використовувати вказані в цьому стандарті нормативні документи.

Додаток А — довідковий.

Додатки В і С — обов’язкові.

Копії документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ
Частина 7. Автоматизований ультразвуковий контроль безшовних та зварних (крім зварених під флюсом)
феромагнітних сталевих труб для виявлення поздовжніх дефектів

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ
Часть 7. Автоматизированный ультразвуковой контроль бесшовных и сварных (кроме сваренных под флюсом)
ферромагнитных стальных труб для выявления продольных дефектов

NON-DESTRUCTIVE TESTING
Part 7. Automatic full peripheral ultrasonic testing of seamless and welded (except submerged arc welded)
ferromagnetic steel tubes for the detection of longitudinal imperfections

Чинний від 2007-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до автоматизованого ультразвукового контролю зсувними хвилями сталевих безшовних та зварних труб, крім труб, зварених під флюсом (SAW), для виявлення поздовжніх дефектів за шістьма різними рівнями приймання (див. таблицю 1 та примітки до неї).

Цей стандарт можна використовувати для контролю труб із зовнішнім діаметром 10 мм і більше та відношенням зовнішнього діаметра до товщини стінки рівним або більшим за 5.

Для труб із відношенням зовнішнього діаметра до товщини стінки менше ніж 5 застосовують, за згодою між собою замовника та виробника, один із варіантів, указаних у додатку В.

EN 10246 «Неруйнівний контроль сталевих труб» складається з частин, наведених у додатку А.

2 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

2.1 Ультразвуковий контроль труб згідно із цим стандартом виконують звичайно після завершення всіх операцій основного технологічного процесу.

Контролює навчений, кваліфікований і компетентний персонал, якого уповноважив виробник.

2.2 Для надійного контролю труби мають бути достатньо прямими, їх поверхні мають бути вільними від сторонніх впливів, які перешкоджають контролю.

Національна примітка

За кривизною труби мають відповідати вимогам нормативної документації на продукцію.

3 МЕТОД КОНТРОЛЮВАННЯ

3.1 Труби треба контролювати ультразвуковими зсувними хвилями для виявлення переважно поздовжніх дефектів.

3.2 Труба та блок перетворювачів під час контролювання мають рухатися по відношенню один до одного так, щоб можна було сканувати всю поверхню труби. Відносну швидкість переміщення труби відносно перетворювачів не треба змінювати більше ніж на ± 10 %.

Примітка. На обох кінцях труби можуть бути неконтрольовані ділянки. 3 неконтрольованими кінцями чинять відповідно до вимог відповідного стандарту на продукцію (див. також додаток С).

3.3 Під час контролювання труби сканують у двох протилежних напрямках, якщо інше не узгодили між собою замовник та виробник.

3.4 Частота ультразвукових коливань, використовуваних для контролю, має бути в діапазоні від 1 МГц до 15 МГц, залежно від рівня приймання, товщини стінки та стану поверхні контрольованої труби.

3.5 Максимальна ширина кожного перетворювача, виміряна вздовж осі труби, має бути не більше за 25 мм.

Для рівнів приймання труб U1 і U2 із зовнішнім діаметром, рівним або меншим за 50 мм, розмір будь-якого п’єзоелемента має бути не більше за 12,5 мм (див. також 5.3).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ