ДСТУ 4012.2:2006 Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробування на тривкість щодо зламування. Частина 2. Депозитні системи (EN 1143-2:2001, MOD)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20108 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 4012.2:2006 Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробування на тривкість щодо зламування. Частина 2. Депозитні системи (EN 1143-2:2001, MOD)
Дата початку дії01.07.2008
Дата прийняття06.04.2006
Дата скасування дії 01.01.2016
СтатусНедіючий
Мова документаУкраїнська
Новий документДСТУ EN 1143-2:2014
На замінуДСТУ 4012.2-2001
Затверджуючий документНаказ від 06.04.2006 № 107 Про затвердження національних стандартів України
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа4012.2:2006
РозробникТехнічний комітет «Банківські та фінансові системи і технології» (ТК 105)
Додаткові дані Скасовано згідно з наказом від 30.12.2014 № 1494


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Засоби безпечного зберігання

ВИМОГИ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ НА ТРИВКІСТЬ ЩОДО ЗЛАМУВАННЯ

Частина 2. Депозитні системи

(EN 1143-2:2001, MOD)

ДСТУ 4012.2:2006

 

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

 2008

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет зі стандартизації «Банківські та фінансові системи і технології» (ТК 105), Державне підприємство «Український державний науково-дослідний інститут технологій товарно-грошового обігу, фінансових і фондових ринків» (ДП «Укрелекон»), Національний банк України

РОЗРОБНИКИ: Ю. Гунченко; Н. Дорофеева; М. Карнаух; М. Коваленко, канд. техн. наук; В. Кротюк;

А. Нікітін, д-р техн. наук; Ю. Сухобрус; О. Толстой

2 ПРИЙНЯТО І НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 6 квітня 2006 р. № 107 з 2007-07-01

3 Національний стандарт ДСТУ 4012.2:2006 ідентичний з EN 1143-2:2001 Secure storage units – Requirements, classificationand methods of test for resistance to burglary – Part 2: Deposit system (Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробування на тривкість щодо зламування. Частина 2. Депозитні системи), окрім 4.3.2.1,4.3.3.2, 9.2.3, в яких є технічні відхили і включений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Всі права щодо використання Європейських стандартів в будь-якій формі і будь-яким способом залишається за CEN та її Національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) заборонено

Ступінь відповідності – модифікований (MOD)

Переклад з англійської (en)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ 4012.2-2001

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 1143-2:2001 Secure storage units – Requirements, classification and methods of test for resistance to burglary – Part 2: Deposit systems (Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробувань на тривкість до злому. Частина 2. Депозитні системи), з окремими технічними відхилами.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, – ТК 105 «Банківські та фінансові системи і технології».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Цей стандарт замінює ДСТУ 4012.2-2001 «Засоби безпечного зберігання. Депозитні системи. Вимоги, класифікація та методи випробування на тривкість до злому» у зв’язку з прийняттям EN 1143-2:2001.

До стандарту внесено зміни, зумовлені правовими вимогами і конкретними потребами національної системи підтвердження відповідності. Технічний відхил і додаткову інформацію було долучено безпосередньо до пунктів, яких вони стосуються, і позначено заголовком «Національний відхил».

До стандарту внесено такі національні відхили:

— у таблиці 1,2 посилання на ENV1300 замінено на посилання на чинний в Україні ДСТУ 4012.3-2001, який впроваджує вимоги ENV 1300:1999;

— відповідно до вимог розділу 2 у 7.2 замінено посилання на EN 45001, який замінено на EN ISO/IEC 17025:2005. Долучено посилання на чинний в Україні ДСТУ ISO/IEC 17025-2001 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:1999, IDT);

— у 9.3 дозволено використовувати типи вибухових речовин, які відрізняються від зазначених в EN 1143-2, у зв’язку з відсутністю та незастосовністю зазначених вибухових речовин в Україні. Заміна дозволена за умови, що вибухові речовини мають аналогічні PETN фізико-хімічні характеристики або, у разі неможливості їх використання, відповідають його тротиловому еквіваленту.

До розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення» і національні примітки до 3.2, 4.1, 4.3.1.2, 5.8, 7.1, 7.2, виділені в тексті рамкою.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», у зв’язку з його прийняттям, замінено на «цей стандарт»;

— до стандарту введено «Зміст» згідно з вимогами ДСТУ 1.5:2003 та «Національний вступ» згідно з вимогами ДСТУ 1.7:2001;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— позначення одиниць вимірювання надано українською мовою;

— у 7.9 опис формули доповнено одиницями вимірювання наведених величин згідно з ДСТУ 1.5:2003.

Внесені національні відхили, пояснення та примітки не змінюють обсягу випробовувань і забезпечують загальне однозначне розуміння результатів випробування та інформації, зокрема, класифікації, маркування тощо.

Цей стандарт містить:

— вимоги до депозитних систем;

— систему класифікації;

— методи випробовувань.

Приклади різних типів депозитних систем наведено в додатку А.

Огляд вимог до депозитних систем та умови випробовування для випробовувальних зломів для депозитів наведено в додатку В.

Цей стандарт поширюється на депозитні системи, які виготовляються та модернізуються, і встановлює вимоги до випробовувань та класифікацію за результатами випробувань на тривкість до злому.

Цей стандарт придатний для цілей сертифікації.

Копії стандартів, на які є посилання в тексті, можна замовити в Головному фонді нормативних документів.

ВСТУП

Для класифікації тривкості до злому використовують накопичений досвід щодо результатів проведених випробувань. Цю класифікацію тривкості також можна використовувати під час розробляння систем захисту з урахуванням того, що залежно від зловмисника, умов на місці злочину та доступності інструментів, у реальній ситуації крадіжки із зломом, можливо, знадобиться значно більше часу, аніж протягом випробовування.

Стандарт містить також ручні випробовування. Результати та повторність цих випробовувань залежать від майстерності випробовувальної групи.

Депозитна система містить приймальний блок, блок введення і у деяких випадках жолоб. Цей стандарт стосується двох типів депозитних систем:

— нічних сейфів, які забезпечують депозитні послуги для клієнтів фінансових установ, та

– депозитних сейфів, що дозволяють персоналу компанії вміщувати гроші або цінності у надійному сховищі.

Приймальними блоками є, як правило, сейфи або сховища згідно з EN 1143-1:1997, які мають отвори, необхідні для роботи депозитної системи.

Депозитні системи класифікують згідно з їх тривкістю до злому за системою класів, яка відповідає EN 1143-1:1997. Тривкість до злому визначає випробовування, яке складається з випробовувань згідно з EN 1143-1:1997, а також випробовувань, які надають оцінку захисту вилучання депозиту.

Управління депозитними системами може здійснюватися програмованими пристроями керування. Випробовування таких депозитних систем охоплює спроби вплинути на їх функції механічними або електромеханічними атаками; проте спроби вплинути на програмне забезпечення або апаратну частину пристроїв керування не є складовою цього стандарту.

Декілька розділів цього стандарту є тотожними відповідним розділам EN 1143-1:1997.

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАСОБИ БЕЗПЕЧНОГО ЗБЕРІГАННЯ

ВИМОГИ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ НА ТРИВКІСТЬ ЩОДО ЗЛАМУВАННЯ

Частина 2. Депозитні системи

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЗЛОМУ

Часть 2. Депозитные системы

SECURE STORAGE UNITS

REQUIREMENTS, CLASSIFICATION AND METHODS OF TESTS FOR RESISTANCE TO BURGLARY

Part 2. Deposit systems

Чинний від 2007-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає вимоги до депозитних систем та їх випробовування і класифікує такі системи відповідно до їх тривкості до злому, а також тривкості до крадіжки депозитів.

Цей стандарт містить вимоги щодо проектування депозитних систем, керують якими програмовані пристрої керування. У цьому стандарті випробовування апаратної частини пристроїв керування обмежені електричними двигунами, давачами, котушками та аналогічними пристроями; випробовування програмного забезпечення не є предметом цього стандарту.

Депозитні системи можуть мати обладнання для таких дій, як ідентифікація користувача і (або) підрахунку і реєстрації грошей. Випробовування та класифікацію таких функцій цей стандарт не містить.

Цей стандарт не стосується захисту осіб, які користуються депозитною системою, або запобігання шахрайству з боку операторів системи.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить датовані та недатовані посилання, положення з інших публікацій. Ці нормативні посилання цитуються у відповідних місцях тексту, і публікації перелічені далі. Для датованих посилань подальші поправки або зміни будь-якої з цих публікацій застосовуються до цього стандарту тільки, якщо вони включені до нього шляхом поправки або перегляду. Для недатованих посилань застосовується найостанніше видання публікації, на яку є посилання (в тому числі поправки).

EN 1143-1:1997 Secure storage units – Requirements, classification and methods of test for resistance to burglary – Part 1: Safes, strongroom doors and strongrooms

EN 1143-1:1997/prA1 Secure storage units – Requirements, classification and methods of test for resistance to burglary – Part 1: Safes, strongroom doors and strongrooms

ENV 1300:1999 Secure storage units – Classification for high security locks in accordance with their resistance to unauthorized opening.

Примітка. Вважають, що зміну EN 1143-1/рrА1 долучено до EN 1143-1.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 1143-1:1997 Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробовування на тривкість до злому. Частина 1. Сейфи, двері сховищ та сховища

ENV 1300 Засоби безпечного зберігання. Класифікація замків високої безпеки відповідно до їхньої тривкості до несанкціонованого відмикання

Набули чинності зміни EN 1143-1/А1:2001 і EN1143-1:1997/А2:2002 Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробовування на тривкість до злому. Частина 1. Сейфи, двері сховищ та сховища

ENV 1300:1999 Засоби безпечного зберігання. Класифікація замків високої безпеки відповідно до їхньої тривкості до несанкціонованого відмикання чинний в Україні як ДСТУ 4012.3 [1]

EN 1143-1:1997 Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробовування на тривкість до злому. Частина 1. Сейфи, двері сховищ та сховища зі змінами і доповненнями EN 1143-1/А1:2001 і EN 1143-1:1997/А2:2002 чинний в Україні як ДСТУ 4012.1 [2].

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ