ДСТУ ГОСТ 3.1103:2014 Єдина система технологічної документації. Основні написи. Загальні положення (ГОСТ 3.1103-2011, IDТ)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19788 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ГОСТ 3.1103:2014 Єдина система технологічної документації. Основні написи. Загальні положення (ГОСТ 3.1103-2011, IDТ)
Дата початку дії01.11.2014
Дата прийняття28.07.2014
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська/Російська
На замінуГОСТ 3.1103-82
Затверджуючий документНаказ від 28.07.2014 № 886
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа3.1103:2014
РозробникДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)
Орган, що прийнявДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

Єдина система технологічної документації

ОСНОВНІ НАПИСИ

Загальні положення

(ГОСТ 3.1103-2011, IDТ)

ДСТУ ГОСТ 3.1103:2014

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ

2015

 

ПЕРЕДМОВА

1   ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»))

ОФОРМЛЕННЯ: М. Царьова

2   НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 28 липня 2014 р. № 886 з 2014-11-01

3   Національний стандарт відповідає ГОСТ 3.1103-2011 Единая система технологической документации. Основные надписи. Общие положения (Єдина система технологічної документації. Основні написи. Загальні положення)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики в сфері стандартизації, метрології і сертифікації» від 13.03.1992 р.

4   УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 3.1103-82)

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ідентичний ГОСТ 3.1103-2011 Единая система технологической документации. Основные надписи. Общие положения (Єдина система технологічної документації. Основні написи. Загальні положення).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни: структурні елементи стандарту «Титульний аркуш», «Передмова», «Національний вступ», «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації.

 

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГОСТ 3.1-2011

Единая система технологической документации

ОСНОВНЫЕ НАДПИСИ

Общие положения

Издание официальное

 

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

 

Сведения о стандарте

1   РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ), Автономной некоммерческой организацией «Научно-исследовательский центр CALS-технологий «Прикладная логистика» (АНО НИЦ CALS-технологий «Прикладная логистика»)

2   ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3   ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 39-2011 от 12 мая 2011 г.)

4   ВЗАМЕН ГОСТ 3.1103-82

 

ГОСТ 3.1103-2011

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Единая система технологической документации

ОСНОВНЫЕ НАДПИСИ

Общие положения

Unified system for technological documentation.

Basic inscriptions. General principles

1  Область применения

Настоящий стандарт устанавливает состав, размеры, формы, правила оформления и расположе­ния информационных блоков основной надписи и поля подшивки в формах технологических докумен­тов (далее — документов), а также номенклатуру реквизитов (атрибутов) и правила указания их значе­ний в информационных блоках.

На основании настоящего стандарта допускается, при необходимости, разрабатывать стандарты, отражающие номенклатуру реквизитов и атрибутов и особенности указания их значений при оформ­лении технологических документов.

2  Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 2.004-88 Единая система конструкторской документации. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ

ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы

ГОСТ 2.303-68 Единая система конструкторской документации. Линии

ГОСТ 2.501-88 Единая система конструкторской документации. Правила учета и хранения

ГОСТ 2.502-68 Единая система конструкторской документации. Правила дублирования

ГОСТ 2.503-90 Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений

ГОСТ 3.1102-2011 Единая система технологической документации. Стадии разработки и виды документов. Общие положения

ГОСТ 3.1119-83 Единая система технологической документации. Общие требования к комплектности и оформлению комплектов документов на единичные технологические процессы

ГОСТ 3.1201-85 Единая система технологической документации. Система обозначения техноло­гической документации

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссы­лочных стандартов на территории государства по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следу­ет руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1  Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 атрибут документа: Идентифицированная (именованная) характеристика части реквизита. [ГОСТ 2.104-2006, статья 3.1.2]

3.1.2 аутентичный документ: Документ, одинаковый с исходным по содержанию и различный по формату и (или) кодам данных.

Примечание - Аутентичные документы могут быть выполнены на одинаковых или различных видах носителя данных. [ГОСТ 2.051-2006, статья 3.1.3]

3.1.3 версия документа: Электронный документ, соответствующий определенной стадии (этапу) разработки документа. [ГОСТ 2.051-2006, статья 3.1.4]

3.1.4 оформление документа: Проставление необходимых реквизитов и атрибутов, установленных правилами документирования. [ГОСТ 2.104-2006, статья 3.1.3]

3.1.5 подпись: Реквизит документа, представляющий собой собственноручную подпись полномочного должностного лица.

Примечание - Для электронных документов используется аналог собственноручной подписи - электронная цифровая подпись. [ГОСТ 2.104-2006, статья 3.1.4]

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ