ДСТУ ГОСТ 3.1105:2014 Єдина система технологічної документації. Форми та правила оформлення документів загального призначення (ГОСТ 3.1105-2011, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19799 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ГОСТ 3.1105:2014 Єдина система технологічної документації. Форми та правила оформлення документів загального призначення (ГОСТ 3.1105-2011, IDT)
Дата початку дії01.11.2014
Дата прийняття28.07.2014
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська/Російська
На замінуГОСТ 3.1105-84
Затверджуючий документНаказ від 28.07.2014 № 886 Про прийняття національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами, міжнародних стандартів як національних стандартів України, міждержавних стандартів як національних стандартів України, змін до міждержавних стандартів, затвердження зміни до національного класифікатора України, змін до національних стандартів України, скасування національних стандартів України та міждержавних стандартів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа3.1105:2014
РозробникДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)
Орган, що прийнявДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)


ГОСТ 1.0-92 Міждержавна система стандартизації. Основні положення. Зі змінами № 1-6

ГОСТ 2.004-88 Загальні вимоги до виконання конструкторських і технологічних документів на друкуючих і графічних пристроях виводу ЕОМ

ГОСТ 2.105-95 Єдина система конструкторської документації. Загальні вимоги до текстових документів

ГОСТ 2.105-95 Єдина система конструкторської документації. Загальні вимоги до текстових документів. Зміна № 1

ГОСТ 2.301-68 Єдина система конструкторської документації. Формати

ГОСТ 3.1120-83 Єдина система технологічної документації. Загальні правила відображення та оформлення вимог безпеки праці в технологічній документації

ГОСТ 3.1129-93 Єдина система технологічної документації. Загальні правила запису технологічної інформації в технологічних документах на технологічні процеси і операції

ГОСТ 3.1130-93 Єдина система технологічної документації. Загальні вимоги до форм і бланків документів

ДСТУ ГОСТ 3.1105:2014 Єдина система технологічної документації. Форми та правила оформлення документів загального призначення (ГОСТ 3.1105-2011, IDT). Поправка

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

Єдина система технологічної документації

ФОРМИ ТА ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(ГОСТ 3.1105-2011, IDT)

ДСТУ ГОСТ 3.1105:2014

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ

2015

 

ПЕРЕДМОВА

1   ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»))

ОФОРМЛЕННЯ: М. Царьова

2   НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 28 липня 2014 р. № 886 з 2014-11-01

3   Національний стандарт відповідає ГОСТ 3.1105-2011 Единая система технологической документации. Формы и правила оформления документов общего назначения (Єдина система технологічної документації. Форми та правила оформлення документів загального призначення)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики в сфері стандартизації, метрології і сертифікації» від 13.03.1992 р.

4   УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 3.1105-84)

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ідентичний ГОСТ 3.1105-2011 Единая система технологической документации. Формы и правила оформления документов общего назначения (Єдина система техно­логічної документації. Форми та правила оформлення документів загального призначення).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни: структурні елементи стандарту «Титульний аркуш», «Передмова», «Національний вступ», «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації.

 

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГОСТ  3.1105-2011

Единая система технологической документации

ФОРМЫ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

 

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

 

Сведения о стандарте

1  РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ), Автономной некоммерческой организацией «Научно-исследовательский центр CALS-технологий «Прикладная логистика» (АНО НИЦ CALS-технологий «Прикладная логистика»)

2  ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3  ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 39-2011 от 12 мая 2011 г.)

4  ВЗАМЕН ГОСТ 3.1105-84

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Единая система технологической документации

ФОРМЫ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Unified system for technological documentation.

Form and rules of making general-purpose documents

1  Область применения

Настоящий стандарт устанавливает формы и правила оформления технологических документов общего назначения: титульного листа, технологической инструкции и карты эскизов, разрабатываемых с применением различных методов проектирования.

На основе настоящего стандарта допускается, при необходимости, разрабатывать стандарты с учетом особенностей применения и обращения указанных документов в организации (предприятии).

2  Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 2.004-88 Единая система конструкторской документации. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ

ГОСТ 2.051-2006 Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения

ГОСТ 2.052-2006 Единая система конструкторской документации. Электронная модель изделия. Общие положения

ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам

ГОСТ2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы

ГОСТ 3.1103-2011 Единая система технологической документации. Основные надписи. Общие положения

ГОСТ 3.1118-82 Единая система технологической документации. Формы и правила оформления маршрутных карт

ГОСТ 3.1119-83 Единая система технологической документации. Общие требования к комплектности и оформлению комплектов документов на единичные технологические процессы

ГОСТ 3.1120-83 Единая система технологической документации. Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации

ГОСТ 3.1128-93 Единая система технологической документации. Общие правила выполнения графических технологических документов

ГОСТ 3.1129-93 Единая система технологической документации. Общие правила записи технологической информации в технологических документах на технологические процессы и операции

ГОСТ 3.1130-93 Единая система технологической документации. Общие требования к формам и бланкам документов

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на территории государства по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3  Термины, определения и сокращения

3.1  Термины и определения

В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим определением:

3.1.1 электронный технологический документ: Документ, выполненный как структурированный набор данных, создаваемых программно-техническим средством и имеющий содержательную и реквизитную части, в том числе установленные подписи.

Примечание - Установленные подписи в электронном документе выполняют в виде электронной цифровой подписи. [ГОСТ 3.1001-20 , статья 3.1.5]

3.2 Сокращения

В настоящем стандарте приняты следующие сокращения:

-  ВМ - ведомость материалов;

-  ВО - ведомость оснастки;

-  ЕСТД - Единая система технологической документации;

-  КЭ - карта эскизов;

-  ТИ -технологическая инструкция;

-  TЛ - титульный лист;

-  ЭЦП - электронная цифровая подпись.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ