СОУ-Н МЕВ 40.13.0-37471933-42:2011 Система умовних одиниць з постачання електричної енергії. Норми

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 18645 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)СОУ-Н МЕВ 40.13.0-37471933-42:2011 Система умовних одиниць з постачання електричної енергії. Норми
Дата початку дії02.08.2011
Дата прийняття04.05.2011
СтатусДіючий
Затверджуючий документНаказ від 04.05.2011 № 100
Вид документаСОУ (Стандарт Організації України)
Шифр документа40.13.0-37471933-42:2011
РозробникУкраїнський науково-дослідний, проектно-вишукувальний та конструкторсько-технологічний інститут "Укрсільенергопроект"
Орган, що прийнявУкраїнський науково-дослідний, проектно-вишукувальний та конструкторсько-технологічний інститут "Укрсільенергопроект"


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

СИСТЕМА УМОВНИХ ОДИНИЦЬ
З ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ. НОРМИ

СОУ-Н МЕВ 40.13.0-37471933-42:2011

Видання офіційне

Державне підприємство
 Український науково-дослідний, проектно-вишукувальний
та конструкторсько-технологічний інститут
"УКРСІЛЬЕНЕРГОПРОЕКТ"
Київ 2011

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний, проектно-вишукувальний та конструкторсько-технологічний інститут «Укрсільенергопроект»

2 РОЗРОБНИКИ: B. Лях, В. Молчанов, О. Шевченко, Т. Недашківська, Ю. Ігнатенко, C. Ревуцький

3 ВНЕСЕНО: Відділ розвитку та методологічного забезпечення надійної роботи електричних мереж Департаменту електроенергетики Міненерговугілля України, Л. Власенко

4 УЗГОДЖЕНО: Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України, С.Чех

Департамент електроенергетики Міненерговугілля України, С. Меженний

Департамент стратегічної політики, інвестицій та ядерно-енергетичного комплексу Міненерговугілля України, М. Константінов

5 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міненерговугілля України від «04» травня 2011 р. № 100

6 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

7 ТЕРМІН ПЕРЕВІРЕННЯ: 2016 рік

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Визначення нормативів в умовних одиницях з постачання електричної енергії

Додаток А (довідковий) Перелік функцій з постачання електричної енергії

Додаток Б (довідковий) Середня щільність розміщення споживачів

Додаток В (довідковий) Середня щільність розміщення побутових споживачів у сільській місцевості

Додаток Г (довідковий) Приклад обрахування умовних одиниць з постачання електричної енергії для умовної енергопостачальної компанії

ВСТУП

Цей нормативний документ «Система умовних одиниць з постачання електричної енергії. Норми» (далі - Норми) розроблено у зв'язку з необхідністю оцінювання різних функцій (видів робіт) електропостачальних організацій, які виконують для забезпечення реалізації (постачання) електричної енергії всім категоріям споживачів, у єдиних спільних показниках, що відображають трудовитрати персоналу на їх виконання.

За одну умовну одиницю з постачання електричної енергії було прийнято надання послуг з постачання електричної енергії 25 побутовим споживачам, а трудовитрати одного працюючого робітника прирівнено 40 умовним одиницям.

Система умовних одиниць є суттєвим важелем, спрямованим на подальше удосконалення структури керування, підвищення продуктивності праці та якості планування виробничо-господарської діяльності енергопостачальної компанії та її підрозділів.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики
та вугільної промисловості України
від «04» травня 2011 р. № 100

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ

СИСТЕМА УМОВНИХ ОДИНИЦЬ З ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ. НОРМИ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці Норми встановлюють методологію обрахування в умовних одиницях обсягів робіт (послуг), що надаються енергопостачальними компаніями, підприємствами електричних мереж в процесі реалізації (постачання) електричної енергії споживачам.

1.2 Систему умовних одиниць передбачається використовувати під час планування основних показників виробничо-господарської діяльності підприємств з постачання електричної енергії.

1.3 Ці Норми призначено для застосування енергопостачальними компаніями та підприємствами електричних мереж, які належать до сфери управління Міненерговугілля України або щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі нормативні документи:

Постановление. Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 3 ноября 1986 года № 458/26-58

«Об утверждении показателей для отнесения производственных объединений, предприятий и организаций электроэнергетической промышленности и их структурных подразделений к группам по оплате труда руководителей» (Постанова Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Секретаріату Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 3 листопада 1986 року № 458/26-58 "Про затвердження показників для віднесення виробничих об'єднань, підприємств і організацій електроенергетичної промисловості та їх структурних підрозділів до груп з оплати праці керівників")

Приказ Министерства энергетики и электрификации СССР от 26 января 1987 года № 51 «Об утверждении показателей для отнесения производственных объединений, предприятий и организаций электроэнергетической промышленности и их структурных подразделений к группам по оплате труда руководителей». Приложение 2. Показатели для отнесения предприятий электрических сетей и сетевых предприятий средств диспетчерского и технологического управления к группам по оплате труда руководителей (Наказ Міністерства енергетики та електрифікації СРСР від 26 січня 1987 року № 51 "Про затвердження показників для віднесення виробничих об'єднань, підприємств і організацій електроенергетичної промисловості та їх структурних підрозділів до груп з оплати праці керівників". Додаток 2. Показники для віднесення підприємств електричних мереж та мережевих підприємств засобів диспетчерського та технологічного керування до груп з оплати праці керівників)

Правила користування електричною енергією, затверджені постановою НКРЕ від 31.07.96 р. № 28, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 02.08.96 р. за № 417/1442

Інструкція про порядок складання акта екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача, затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 19.01.2004 р. № 26, зареєстрована Міністерством юстиції України від 04.02.2004 р. за №154/8753

Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі Із споживачами електричної енергії, затверджене постановою НКРЕ України від 12.03.2009 р. № 299, зареєстровано Міністерством юстиції України від 06.04.2009 р. за № 308/16324

ГКД 34.04.153 - 2002 Організаційні структури управління та нормативи чисельності Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії та підприємств (відокремлених підрозділів) по збуту енергії енергопостачальних компаній

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2019 Всі права захищені
Розробник сервісу ТОВ "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com