ДБН В.2.6-14-97 Том 1, 2 і 3. Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд. Зміна № 3

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19052 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДБН В.2.6-14-97 Том 1, 2 і 3. Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд. Зміна № 3
Дата початку дії01.04.2005
Дата прийняття21.10.2004
Дата скасування дії 01.01.2018
СтатусНедіючий
Новий документДБН В.2.6-220:2017 у частині Проектування (том 1), ДСТУ-Н Б В.2.6-214:2016 у частинах Влаштування (том 2) та Експлуатація (том 3)
Вид документаДБН (Державні Будівельні Норми)
Шифр документаВ.2.6-14-97
РозробникНауково-дослідний інститут будівельного виробництва (НДІБВ)
Орган, що прийнявНауково-дослідний інститут будівельного виробництва (НДІБВ)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій

ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення. Зміна № 4

ДБН В.2.2-24:2009 Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво. Зміна № 1

ДСТУ Б В.2.6-189:2013 Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель

ДСТУ-Н Б А.3.1-14:2010 Управління, організація і технологія. Настанова з проведення експертизи суб`єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов`язану із створенням об`єктів архітектури

ДСТУ-Н Б В.2.5-78:2014 Настанова з улаштування антикригових електричних кабельних систем на покриттях будівель і споруд та в їх водостоках

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2018 року)

Перелік нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів колишнього СРСР, які чинні на території України станом на 01.05.2018 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2019 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2020 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2019 року

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

Продовження, початок див

Зміна N 3* ДБН В.2.6-14-97 "Покриття будинків і споруд"

Наказом Держбуду України від 21.10.2004 року № 195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 р.

ТЕКСТ ЗМІНИ

ТОМ І

Пункт 1.4 викласти у новій редакції:

"1.4 Елементи суміщеного покриття повинні відповідати ДБН В.1.1-7 (табл. 4): мінімальна межа вогнестійкості елементів суміщеного покриття (у хвилинах) і максимальна межа поширення вогню по них (у сантиметрах) повинні бути ув’язані зі ступенем вогнестійкості будинків, до складу яких вони входять".

Пункт 2.1. Останній абзац викласти у новій редакції:

"При застосуванні на покриттях зенітних ліхтарів слід, крім вимог цих Норм, керуватися вимогами СНиП 2.09.02-852.09.02-85*".

Пункт 2.2. У першому абзаці після слів: "Проектні вирішення покрівель" доповнити словами у дужках: “(суміщених і горищних)”, далі за текстом.

У дванадцятому абзаці слова: "дані про вогнестійкість елементів даху" замінити словами: "дані щодо межі вогнестійкості елементів суміщених покриттів (дахів) та межі поширення вогню по них, а також дані щодо засобів вогнезахисту елементів покриття (даху) ".

Пункт 2.5. Слова: "із негорючих і трудногорючих матеріалів" замінити словами: "із негорючих матеріалів або матеріалів за групами горючості Г1, Г2".

Пункт 2.8. Слова: "горючих і важкогорючих матеріалів" замінити словами: "матеріалів груп горючості Г3, Г4".

Після слів: "на довжину 250 мм з негорючих матеріалів” доповнити словами: "або матеріалів груп горючості Г1, Г2".

Пункт 2.11. У третьому абзаці вилучити слова: "мінімальна межа вогнестійкості покрівельного килима при цьому повинна складати не менше ніж 0,5 год при мінімальній межі розповсюдження вогню по ньому, що дорівнює нулю".

Пункт 2.36. У першому реченні вилучити слово "суміщених".

Пункт 3.1. В поясненнях до ознак ОП5 та ОП6 слова: "що були піддані глибокому просочуванню вогнезахисними сумішами" замінити словами: "що були піддані обробці засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363-98".

Пункт 3.3. У шостому абзаці вилучити слова: "Зберігання матеріалів на горищах допускається на горищах тільки в будинках І, ІІ і ІІІ ступенів вогнестійкості".

Пункт 3.11. В останньому абзаці слова: "величини вогнестійкості та межі розповсюдження вогню" замінити словами: "межі вогнестійкості та межі поширення вогню".

Пункт 3.17. В останньому абзаці слова: "ГД-1, ГД-2 і ГД-3 з ознакою ФВ" замінити словами: "ГД-1, ГД-2 і ГД-3 з ознакою НФ".

Пункт 3.18. Слова: "При проектуванні дахів ГД-1, ГД-2 і ГД-3" замінити словами:

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com