Наказ від 24.03.2015 № 59 Про внесення змін до наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 14.05.2008 № 126

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20263 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)Наказ від 24.03.2015 № 59 Про внесення змін до наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 14.05.2008 № 126
Дата початку дії15.05.2015
Дата прийняття24.03.2015
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Вид документаНаказ
Шифр документа59
РозробникМіністерство розвитку громад та територій України, що є правонаступником Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон), Держбуду УРСР, Мінінвестбуду України, Мінбудархітектури України, Держкоммістобудування України, Держбуду України, Мінбуду України, Мінрегіонбуду України
Реєстраційний номер в Міністерстві Юстицій431/26876
Дата реєстрації в Міністерстві Юстицій16.04.2015


ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво. Зі зміною № 1

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво. Зміна № 1

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. Зі зміною № 1

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. Зміна № 1

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. Зміна № 1. Поправка

Посібник з визначення товщин стінок сталевих труб, вибору марок, груп і категорій сталей для зовнішніх мереж водопостачання й каналізації

Посібник з обсягу і змісту технічної документації позамайданчикових систем водопостачання і каналізації

Посібник з проектування автоматизації та диспетчеризації систем водопостачання

Посібник з проектування градирень

Посібник з проектування споруд для забору поверхневих вод

Посібник з проектування споруд для очищення і підготовки води

Проектування споруд для зневоднення осаду станцій очищення природних вод

СНиП 2.04.01-85 Внутрішній водопровід і каналізація будинків. Зміна № 1

СНиП 2.04.01-85 Внутрішній водопровід і каналізація будинків. Зміни


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.03.2015

м. Київ

N 59


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 квітня 2015 р. за N 431/26876

Про внесення змін до наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 14 травня 2008 року N 126

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року N 197, та з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та пункті 1 наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 14 травня 2008 року N 126 "Про затвердження Методики розроблення технологічних нормативів використання питної води житлово-експлуатаційними підприємствами й організаціями", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 травня 2008 року за N 479/15170, слова "житлово-експлуатаційними підприємствами й організаціями" замінити словами "при наданні послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій".

2. Затвердити Зміни до Методики розроблення технологічних нормативів використання питної води житлово-експлуатаційними підприємствами й організаціями, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 14 травня 2008 року N 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 травня 2008 року за N 479/15170, що додаються.

3. Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики (Кушнір С. І.) разом з Департаментом нормативно-правового регулювання (Малашкін М. А.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра

В. Є. Кістіон

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник
Голови СПО роботодавців на
національному рівні

О. Мірошниченко

Голова Спільного представницького
органу репрезентативних
всеукраїнських об'єднань профспілок
на національному рівні

Г. В. Осовий

Виконавчий директор
Всеукраїнської асоціації
органів місцевого самоврядування
 "Асоціація міст України"

М. В. Пітцик

Виконувач обов'язків
Голови Державного агентства
водних ресурсів України

О. Чунарьов

Міністр екології та
природних ресурсів України

І. А. Шевченко

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
24 березня 2015 року N 59

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 квітня 2015 р. за N 431/26876


ЗМІНИ
до Методики розроблення технологічних нормативів використання питної води житлово-експлуатаційними підприємствами й організаціями

1. У заголовку Методики слова "житлово-експлуатаційними підприємствами й організаціями" замінити словами "при наданні послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій".

2. У розділі I:

пункт 1.1 викласти в такій редакції:

"1.1. Ця Методика розроблена з метою забезпечення раціонального використання питної води на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій шляхом встановлення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води (далі - ІТНВПВ) виконавцями послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (далі - Виконавець).";

у пункті 1.2 слова "підприємствами і організаціями України, діяльність яких пов'язана з утриманням будинків, споруд і прибудинкових територій, незалежно від форм власності та підпорядкованості" замінити словом "Виконавцями";

у пункті 1.3 слова та цифри "постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 N 560 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" замінити словами та цифрами "Порядком формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року N 869".

3. Нумерацію розділів 2 - 4 замінити відповідно нумерацією розділів II - IV.

4. В абзаці четвертому розділу II слова "у даному житлово-експлуатаційному підприємстві" замінити словами "у відповідного Виконавця".

5. У розділі III:

у назві розділу слова "житлово-експлуатаційними підприємствами й організаціями" замінити словами "при наданні послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій";

у пункті 3.2:

визначення Q н.о. після слів "норматив необлічених витрат води" доповнити словами "у внутрішньобудинкових системах";

підпункти 3.2.4, 3.2.5 викласти в такій редакції:

"3.2.4. Витрати води на миття сміттєкамер та сміттєзбірників Q 4 визначають за формулою

Q 4 = К к х 0,05 х N к + К зб. х 0,02 х N зб.,

де N к, N зб. - кількість сміттєкамер та сміттєзбірників у Виконавця;

0,05 і 0,02 - витрати води на одну операцію, м 3;

К к і К зб. - кількість відповідних операцій за рік згідно зі встановленою рішенням органу місцевого самоврядування періодичністю надання послуг.

3.2.5. Витрати води на прибирання місць загального користування розраховують за формулою

Q 5 = (24 х 0,5 х F мзк.) / 1000,

де 0,5 - норма витрати води на одне прибирання згідно з Нормами часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 грудня 2013 року N 603, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23 січня 2014 року за N 151/24928 (далі - Норми часу), л/м 2;

F мзк. - загальна площа всіх сходових кліток і вестибюлів у будинках Виконавця, м 2;

24-річна кількість операцій згідно з додатком 2 Норм часу.";

у підпункті 3.2.6:

цифри "0,05" замінити цифрами "0,01";

абзац четвертий після слова "туалету" доповнити словами "згідно з Нормами часу";

у підпункті 3.2.7 слова "розраховують за відповідними галузевими нормами та" замінити словами "враховують за показами приладів обліку, а в разі їх відсутності";

у підпункті 3.2.8:

в абзаці шостому слова "з внутрішньобудинкових систем" замінити словами "у внутрішньобудинкових системах";

доповнити підпункт новим абзацом такого змісту:

"Ця формула може застосовуватися для визначення нормативу необлікованих витрат води у внутрішньобудинкових системах при формуванні тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води, холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).";

у підпункті 3.2.10:

в абзаці другому слова та цифри "додатка 3 СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий" замінити словами та цифрами "додатка А ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід та каналізація. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво";

в абзацах третьому, шостому цифри "0,012" замінити цифрами "0,015";

в абзаці шістнадцятому слова та цифри "СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" замінити словами та цифрами "таблиці 3 ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування";

абзац двадцять шостий викласти в такій редакції:

"на роботу питних фонтанчиків Q п.ф.  визначається за показами приладів обліку,";

абзаци двадцять сьомий - тридцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци тридцять перший - тридцять п'ятий вважати відповідно абзацами двадцять сьомим - тридцять першим.

6. У пункті 4.1 розділу IV:

в абзаці першому слова "житлово-експлуатаційними підприємствами й організаціями" замінити словом "Виконавцями";

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом другим.

7. Додатки 1, 3 до Методики викласти в новій редакції, що додаються.

8. У тексті Методики та додатка 2 до Методики слова "необлічені витрати", "комерційні втрати" у всіх відмінках замінити відповідно словами "необліковані витрати", "втрати" у відповідних відмінках.

9. У тексті Методики слово "ЖЕП" замінити словом "Виконавець" у відповідних відмінках та числах.

 

Директор Департаменту
систем життєзабезпечення
та житлової політики

С. І. Кушнір


 

Додаток 1
до Методики розроблення технологічних нормативів використання питної води при наданні послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

ФОРМА
титульного аркуша індивідуальних технологічних нормативів використання питної води

 

ВСТАНОВЛЕНО
рішенням органу місцевого
самоврядування
від ____________ N _______

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

Керівник структурного підрозділу органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань охорони навколишнього природного середовища

Керівник територіального органу державного агентства водних ресурсів України або Голова Республіканського комітету Автономної Республіки Крим по водогосподарському будівництву та зрошувальному землеробству

"___" ____________ 20__ року

М. П.

"___" ____________ 20__ року

М. П.


ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

Найменування водокористувача _________________________________________________________

затверджені "___" ____________ 20__ року

на строк до "___" ____________ 20__ року

Реквізити водокористувача ____________________________________________________________
                                                              (підприємства, установи, організації, ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ)

Управління, об'єднання тощо ____________________________________________________________

Код КВЕД ____________________________________________________________________________

Область, район ________________________________________________________________________

Місцезнаходження водокористувача ______________________________________________________

Посада та телефон посадової особи, що відповідає
за водокористування ___________________________________________________________________

Керівник підприємства

____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

Дата

Місто, рік

 


 

Додаток 3
до Методики розроблення технологічних нормативів використання питної води при наданні послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ НОРМАТИВІВ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ
(9-поверховий 100-квартирний житловий будинок)

Характеристика житлового фонду

1. Кількість житлових будинків, які обслуговуються Об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків, - 1 шт., строк експлуатації будинку - 50 років, кількість квартир - 100 шт.

2. Загальна площа квартир - 6000 м 2; площа сходових кліток і вестибюлів - 300 м 2, площа підвалів - 300 м 2.

3. Кількість мешканців на дату складення ІТНВПВ Виконавця - 250 осіб, у тому числі 125 осіб розраховуються за воду за показами квартирних засобів обліку води.

4. Кількість засобів обліку води будинкових - 2; квартирних - 100.

5. Кількість (24) та діаметр (25 мм) стояків водопостачання.

6. Кількість пожежних кранів у будинках: відсутні.

7. Кількість сміттєкамер - 3 шт., сміттєзбірників - 2 шт.

8. Наявність будинкових водоочисних установок та регламент їх експлуатації: відсутні.

9. Кількість дворових туалетів: відсутні.

10. Площа прибудинкової території: зелених насаджень - 300 м 2, твердих покриттів - 300 м 2.

РОЗРАХУНОК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ НОРМАТИВІВ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

1. Технологічні витрати води Виконавця

Q техн. = Q 1 + Q 2 + Q 3 + Q 4 + Q 5 + Q 6 + Q 7 + Q 8 = 19,9 + 4,2 + 0 + 3,72 + 7,2 + 0 + 0 + 0 = 35,0 м 3,

де Q 1 - витрати води на спорожнення внутрішньобудинкових систем водопостачання для ремонту, м 3;

Q 2 - витрати води на промивання внутрішньобудинкових систем водопостачання, м 3;

Q 3 - витрати води на промивання будинкових водоочисних установок, м 3 (відсутні);

Q 4 - витрати води на миття сміттєкамер та сміттєзбірників, м 3;

Q 5 - витрати води на прибирання місць загального користування, м 3;

Q 6 - витрати води на промивання дворових туалетів, м 3 (відсутні);

Q 7 - витрати води на допоміжних об'єктах, м 3 (відсутні);

Q 8 - витрати води на випробування систем протипожежного водопроводу, м 3 (відсутні).

1.1. Витрати води на спорожнення внутрішньобудинкових систем водопостачання для ремонту

 

p d 2сер

 

Q 1 = 1,25 n х N

_________________

H,

 

4

 


де n - кількість стояків водопостачання (4 х 2 х 3 = 24 шт.);

N - середня кількість спорожнень внутрішньобудинкових систем водопостачання на рік (приймається за фактичною кількістю спорожнень за попередній рік, 50 шт.);

1,25 - коефіцієнт, який враховує ємність внутрішньоквартирних трубопроводів;

d сер - середній діаметр стояків, 0,025 м;

H - середня висота стояків, 3 х 9 = 27 м.

 

p 0,025 2

 

 

Q 1 = 1,25 х 24 х 50

___________

х 27

= 19,9 м 3.

 

4

 

 


1.2. Витрати води на промивання внутрішньобудинкових систем холодного та гарячого водопостачання

Q 2 = 3 (V хв + V оп) = 3 х (0,4 + 1,0) = 4,2 м 3,

де V хв - ємність трубопроводів і баків систем холодного та гарячого водопостачання (промивання проводиться 3-разовим заповненням і спорожненням систем), м 3;

V оп - ємність системи опалення, 1,0 м 3.

1.3. Витрати води на промивання будинкових водоочисних установок - за регламентами їх утримання

Q 3 = q х n,

де q - витрати води на одне промивання установки, м 3;

n - нормативна кількість промивань на рік, шт.

Установки немає: Q 3 = 0.

1.4. Витрати води на миття сміттєкамер та сміттєзбірників визначають за формулою

Q 4 = К к х 0,05  x N к + К зб. х 0,02 х N зб. = 12 х 0,05 х 3 + 48 х 0,02 х 2 = 3,72 м 3,

де N к, N зб. - кількість сміттєкамер (3 шт.) та сміттєзбірників (2 шт.) у Виконавця;

0,05 і 0,02 - витрати води на одну операцію, м 3;

К к і К зб. - кількість відповідних операцій за рік (12 і 48) згідно зі встановленою рішенням органу місцевого самоврядування у тарифі на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій періодичністю надання послуг.

1.5. Витрати води на прибирання місць загального користування розраховують за формулою

Q 5 = (24 х 0,5 х F мзк.) / 1000 = (24 х 0,5 х 600) / 1000 = 7,2 м 3,

де 0,5 - норма витрати води на одне прибирання згідно з Нормами часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 грудня 2013 року N 603, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 23 січня 2014 року за N 151/24928 (далі - Норми часу), л/м 2;

F мзк.  - загальна площа всіх сходових кліток і вестибюлів у будинках Виконавця, 600 м 2;

24-річна кількість операцій згідно з додатком 2 до Норм часу.

1.6. Витрати води на промивання дворових туалетів: відсутні.

Q 6 = 0.

1.7. Витрати води на допоміжних об'єктах: відсутні.

Q 7 = 0.

1.8. Норматив необлікованих витрат води на випробування системи протипожежного водопроводу розраховується за формулою

Q 8 = 2 х 0,2 х N п.к.  = 0,

де N п.к. - кількість пожежних кранів у будинку (N п.к. = 0).

2. Норматив необлікованих витрат у внутрішньобудинкових системах визначають за формулою

W нв = W 1 + W 2 =  2409,0 + 912,5 = 3321,5 м 3/рік,

де W 1 - недооблік квартирних засобів обліку води, м 3;

W 2 - втрати води, м 3.

2.1. Норматив необлікованих витрат води через недостатню чутливість квартирних засобів обліку води обчислюють за формулою

W 1 = 365 х 22 х N кв. х q і х p = 365 х 22 х 100 х 0,015 х 0,2 = 2409,0 м 3,

де 22 - кількість годин, у які споживачі не користуються водою (усі водорозбірні пристрої закриті);

N кв. - кількість квартирних засобів обліку у Виконавця, шт.;

q і - мінімальні витрати води, що обліковуються квартирним засобом обліку i-го типу за паспортними даними, м 3/год.;

p - нормативна частка водорозбірної арматури, яка має витоки, менші за q і (приймається 0,2).

2.2. Норматив необлікованих витрат води, пов'язаний з втратами води W 2 , приймають на рівні 10 % від кількості води, реалізованої за показами квартирних засобів обліку води за останній рік

W 2 = 0,1 х 125 х 0,2 х 365 = 912,5 м 3 ,

де 125 - кількість осіб, що розраховуються за спожиту воду за показами квартирних засобів обліку води;

0,2 м 3 - добове водокористування за показами квартирних засобів обліку води;

365 - число діб у році.

3. Витрати води на поливання зелених насаджень та прибирання прибудинкових територій визначають відповідно до норм таблиці 3 ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування" за формулою

Q пол. = 120 х (0,005 х F з.н. + 0,0005 х F т.п.) = 120 х (0,005 х 300 + 0,0005 х 300) = 198,0 м 3,

де 120 - кількість днів поливання;

0,005 і 0,0005 - норматив на поливання 1 кв. м зелених насаджень та 1 кв. м твердих покриттів відповідно, м 3/добу;

F з.н. і F т.п. - площа зелених насаджень - 300 м 2 і твердих покриттів - 300 м 2.

Технологічний норматив використання питної води для даного будинку визначається за формулою

 

Q техн.+ Q н.о.+ Q  г.п.+ Q утр.

 

3554,5

 

 

ІТНВПВ =

____________________

=

________

= 0,59

м 3 2 за рік,

 

F

 

6000

 

 


де Q техн. - нормативні технологічні витрати води, 35,0 м 3;

Q н.о. - норматив необлікованих витрат води у внутрішньобудинкових системах, 3321,5 м 3;

Q г.п. - витрати води на господарсько-питні потреби працівників Виконавця відсутні;

Q утр. = Q пол. - витрати води на поливання зелених насаджень і твердих покриттів прибудинкових територій, 198,0 м 3;

F  - загальна площа квартир, що обслуговуються даним Виконавцем, 6000 м 2.

Загальне за рік використання питної води щодо даного будинку:

365 х 250 х 0,3 = 27375,0 м 3,

де 0,3 м 3/добу на одну особу - норма водокористування, установлена місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.

Частка ІТНВПВ Виконавця від загального споживання води:

3554,5 / 27375,0 = 0,13 або 13,0 %.

Кожного місяця від показу будинкового засобу обліку води віднімається ІТНВПВ Виконавця у розмірі 3554,5 / 12 = 296,2 м 3 води. Ця вода оплачується Виконавцем за статтею "Вода на обслуговування будинку" кошторису утримання будинку та прибудинкової території.

Мешканці, які мають квартирні засоби обліку води, платять за спожиту воду за показами своїх квартирних засобів обліку води, а ті громадяни, що не мають квартирних засобів обліку води, - за показами будинкових засобів обліку води, з яких кожного місяця вилучаються по 296,2 м 3 води та сумарні витрати води за показами квартирних засобів обліку води.

Індивідуальні технологічні нормативи використання питної води

Таблиця

N з/п

Складові технологічних нормативів використання води (ІТНВПВ)

Розрахунковий норматив

Примітки
(у систему централізованого водовідведення потрапляє м 3 2 на рік)

м 3/рік

м 3 2
на рік

1

2

3

4

5

1

Технологічні витрати води:

35,0

0,0058

0,0046

1.1

Ремонтні роботи на внутрішньобудинкових трубопроводах

19,9

0,0033

0,0033

1.2

Промивання внутрішньобудинкових систем

4,2

0,0007

0,0007

1.3

Промивання будинкових водоочисних установок

0

0

0

1.4

Миття сміттєкамер та сміттєзбірників

3,72

0,0006

0,0006

1.5

Вологе прибирання місць загального користування

7,2

0,0012

Не потрапляє

1.6

Промивання дворових туалетів

0

0

0

1.7

Використання води на допоміжних об'єктах

0

0

0

1.8

Випробування систем протипожежного водопроводу

0

0

0

2

Необліковані витрати води

3321,5

0,554

0,554

2.1

Недооблік квартирних засобів обліку води

2409,0

0,402

0,402

2.2

Втрати води

912,5

0,152

0,152

3

Витрати води на господарсько-питні потреби працівників

0

0

0

4

Витрати води на утримання прибудинкової території

198,0

0,033

Не потрапляє

4.1

Поливання зелених насаджень та прибирання прибудинкової території

198,0

0,033

Не потрапляє

4.2

Наповнення декоративних басейнів

0

0

Не потрапляє

4.3

Робота питних фонтанчиків

0

0

Не потрапляє

4.4

Підготовка поверхні ковзанок

0

0

Не потрапляє

 

УСЬОГО:

3554,5

0,59

0,56


Нормативний скид стічних вод від технологічного використання питної води у систему централізованого водовідведення - 3349,3 / 6000 = 0,56 м 3 2.

Технологічні нормативи розроблені:

____________
(посада(и))

________________
(підпис(и))

__________________
(прізвище(а) та ініціали)

Для більш зручної роботи з текстом документа
(друк документа, пошук по тексту, зміст) необхідно авторизуватися.

Увійти в Особистий кабінет

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ