Покажчик нормативних документів з метрології, чинних в Україні (станом на 01.01.2015 р.)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20428 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)Покажчик нормативних документів з метрології, чинних в Україні (станом на 01.01.2015 р.)
Дата прийняття01.01.2015
СтатусДіючий
Вид документаМетрологія
РозробникНаціональний науковий центр «Інститут метрології»


ВСН 123-77 Інструкція з влаштування покриттів та основ із щебеневих, гравійних та піщаних матеріалів, оброблених органічними в`яжучими

ВСН 210-80 Інструкція з монтажу ліфтів

ВСН 41-88 . Регіональні і галузеві норми міжремонтних строків служби нежорстких дорожніх одягів і покриттів

ВСН 446-84 Інструкція із протикорозійного захисту сталевих будівельних конструкцій лакофарбовими покриттями на заводах-виготовлювачах

ВСН 447–84 . Нормативи витрати лакофарбових і допоміжних матеріалів при фарбуванні сталевих будівельних конструкцій на монтажній площадці

ВСН 452-84 Виробничі норми витрати матеріалів у будівництві. Зварювання трубопроводів з легованих сталей, автоматичне зварювання під флюсом листових конструкцій, зварювання стрижнів арматури і заставних деталей, газове різання

ВСН 454-84 Інструкція щодо застосування ізолу для протикорозійного захисту сталевих трубопроводів теплових мереж

ГОСТ 103-76 (СТ СЭВ 3900-82) Смуга сталева гарячекатана. Сортамент

ГОСТ 15484-81 Випромінювання іонізуючі та їх вимірювання. Терміни та визначення. Зі зміною № 1

ГОСТ 15982-70 Рівні з мікрометричною подачею ампули. Методи і засоби перевірки

ГОСТ 18955-73 Акселерометри низькочастотні лінійні. Терміни та визначення

ГОСТ 24104-88. Ваги лабораторні загального призначення і зразкові. Загальні технічні умови

ГОСТ 8.010-99 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Методики виконання вимірювань. Основні положення

ГОСТ 8.119-85 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Вольтметри електронні селективні. Методика повірки

ГОСТ 8.136-74 Преси гідравлічні для випробувань будівельних матеріалів. Методи й засоби перевірки

ГОСТ 8.156-83 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Лічильники холодної води. Методи і засоби перевірки

ГОСТ 8.216-88 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Трансформатори напруги. Методика повірки

ГОСТ 8.315-97 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Стандартні зразки складу та властивостей речовин і матеріалів. Основні положення. Зі зміною № 1

ГОСТ 8.401-80 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Класи точності засобів вимірювань. Загальні вимоги

ГОСТ 8.483-83 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Джерела нейтронні на ядерно-фізичних установках зразкові. Основні положення і методика атестації

ГОСТ 8.498-98 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електричної добротності

ГОСТ 8.519-84 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Вологоміри діелькометричні будівельних матеріалів. Методика повірки

ДCTУ OIML R 110:2013 Метрологія. Манометри вантажопоршневі (OIML R 110:1994, IDT)

ДСТУ 2498-94 Основні норми взаємозамінності. Допуски форми та розташування поверхонь. Терміни та визначення

ДСТУ 2500-94 Основні норми взаємозамінності. Єдина система допусків та посадок. Терміни та визначення. Позначення і загальні норми

ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення. З Поправкою (ІПС № 8-96)

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 2709-94 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Автоматизовані системи керування технологічними процесами. Метрологічне забезпечення. Основні положення

ДСТУ 2858-94 Термоперетворювачі опору. Загальні технічні вимоги і методи випробувань (ГОСТ 6651-94)

ДСТУ 3194:2005 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання температури. Безконтактні засоби вимірювання температури

ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення. Зі зміною № 1

ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення. Зміна № 2

ДСТУ 3231:2007 Метрологія. Еталони одиниць вимірювань державні, первинні та вторинні. Основні положення, порядок розроблення, затвердження, реєстрації, зберігання та застосування

ДСТУ 3381:2009 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання маси

ДСТУ 3382:2009 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання прискорення вільного падіння

ДСТУ 3384-96 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань потужності електромагнітних коливань у хвилевідних трактах в діапазоні частот від 37,5 до 178,6 ГГц. З поправкою (ІПС № 10-1999)

ДСТУ 3390-96 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань магнітної індукції постійного магнітного поля в діапазоні від 0,05 до 2 Тл (ГОСТ 8.144-97). З Поправками (ІПС № 2-1998, ІПС № 10-1998)

ДСТУ 3392-96 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань девіації частоти (ГОСТ 8.232-97). З Поправками (ІПС № 10-1998), (ІПС № 10-1998)

ДСТУ 3393-96 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань коефіцієнта амплітудної модуляції високочастотних коливань (ГОСТ 8.109-97). З Поправками (ІПС № 2-1998), (ІПС № 10-1998)

ДСТУ 3400:2006 Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів

ДСТУ 3536-97 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань об’ємної активності радона-222

ДСТУ 3538:2009 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань часу і частоти

ДСТУ 3539-97 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань середньої потужності лазерного випромінювання та енергії імпульсного лазерного випромінювання в діапазоні довжин хвиль від 0,3 до 12,0 мкм. З Поправкою (ІПС № 10-1999)

ДСТУ 3581-97 Енергозбереження. Методи вимірювання і розрахунку теплоти згоряння палива (ГОСТ 30517-97). З поправкою (ІПС № 8-99)

ДСТУ 3651.0-97 Основні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та позначення

ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення. З Поправкою (ІПС № 1-2000)

ДСТУ 3651.2-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Фізичні сталі та характеристичні числа. Основні положення, позначення, назви та значення

ДСТУ 3652-97 Вимірювання навігаційні в авіації. Терміни та визначення

ДСТУ 3712-98 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електричного опору. З Поправкою (ІПС № 10-1999)

ДСТУ 3742-98 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань температури. Контактні засоби вимірювань температури. З Поправкою (ІПС № 10-1999)

ДСТУ 3777-98 Метрологія. Вимірювачі коефіцієнта гармонік. Методи і засоби повірки та калібрування (ГОСТ 8.331-99)

ДСТУ 3834-98 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електрорушійної сили та постійної напруги. З Поправками (ІПС № 10-99), (ІПС № 11-2000)

ДСТУ 3863-99 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електричної напруги постійного струму в діапазоні від 1 до 800 кВ

ДСТУ 3864-99 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електричної напруги змінного струму в діапазоні від 1 до 1,2*500/V3 кВ та коефіцієнта масштабного перетворення електричної напруги на частоті 50 Гц. Зі Зміною № 1 (ІПС № 9-2002)

ДСТУ 3869-99 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань твердості за шкалами Роквелла і Супер-Роквелла

ДСТУ 3870-99 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань твердості за шкалами Брінелля і Віккерса

ДСТУ 3968-2000 Метрологія. Тавра повірочні та калібрувальні. Правила виготовлення, застосування і зберігання. Зі зміною № 1

ДСТУ 3989-2000 Метрологія. Калібрування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення та оформлення результатів

ДСТУ 4007-2001 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань надлишкового тиску в діапазоні від мінус 100 кПа до 250 МПа

ДСТУ 4017-2001 Метрологія. Шкали температурні (ГОСТ 8.157-2001)

ДСТУ 4064-2001 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електричної ємності і тангенса кута втрат

ДСТУ 4116-2002 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електричної потужності і коефіцієнта потужності у діапазоні частот від 40 до 20000 Гц

ДСТУ 4122:2006 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання електричної напруги від 0,1 В до 1000 В змінного струму в діапазоні частот від 10 Гц до 1 МГц

ДСТУ 4134-2002 Метрологія. Канали вимірювальні вимірювальних інформаційних систем та автоматизованих систем керування технологічними процесами. Вимоги до структури та змісту методик виконання вимірювань

ДСТУ 4147-2003 Метрологія. Резервуари сталеві вертикальні циліндричні. Методика повірки (ГОСТ 8.570-2000, MOD). З Поправкою

ДСТУ 4296:2004 Метрологія. Засоби вимірювальної техніки для вимірювання білості борошна. Методика повірки (калібрування)

ДСТУ 4313:2004 Газ природний горючий. Вимірювання витрати. Терміни та визначення понять. З поправкою

ДСТУ 4363:2004 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання електричної напруги змінного струму в діапазоні частот від 30 МГц до 1000 МГц

ДСТУ 4403:2005 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання об`ємної та масової витрати рідини й об`єму та маси рідини, що протікає по трубопроводу

ДСТУ 4448:2005 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання електролітичної провідності рідин

ДСТУ 4452:2005 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання віброприскорення в діапазоні частот від 0.001 Гц до 10 Гц

ДСТУ 4869:2007 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання рН

ДСТУ 5017:2008 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання параметрів шорсткості Ra, Rmax і Rz в діапазоні від 0,025 мкм до 1600 мкм

ДСТУ 6044:2008 Метрологія. Міжповірочний інтервал засобів вимірювальної техніки. Основні положення і вимоги до установлення

ДСТУ 6100:2009 Лічильники активної електричної енергії змінного струму статичні. Методика повірки (ГОСТ 8.584-2004, MOD)

ДСТУ 7094:2009 Метрологія. Маса нафти та нафтопродуктів. Загальні вимоги до методик виконання вимірювання (ГОСТ 8.587-2009, MOD)

ДСТУ 7121:2009 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання об`ємної активності альфа-випромінювальних аерозолів

ДСТУ 7122:2009 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання спектральних, інтегральних і редукованих коефіцієнтів спрямованого пропускання, дзеркального та дифузного відбиття в діапазоні довжин хвиль від 0,2 мкм до 25,0 мкм

ДСТУ 7161:2010 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання індуктивності та тангенса кута втрат

ДСТУ 7212:2011 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювальної техніки площинного кута

ДСТУ 7218:2011 Метрологія. Мірники металеві еталонні. Методика повірки (калібрування)

ДСТУ 7224:2011 Метрологія. Манометри, мановакуумметри, вакуумметри, напороміри, тягонапороміри, тягоміри з пневматичними вихідними сигналами. Методика повірки (калібрування)

ДСТУ 7225:2011 Метрологія. Мікроманометри рідинні типу МКМ. Методика повірки (калібрування)

ДСТУ 7227:2011 Метрологія. Частотоміри. Методика повірки (калібрування)

ДСТУ 7230:2011 Метрологія. Секундоміри механічні. Методика повірки (калібрування)

ДСТУ 7257:2012 Метрологія. Цистерни автомобільні для харчових рідин. Методика повірки (калібрування)

ДСТУ 7265:2012 Динамометри еталонні переносні. Методи та засоби повірки

ДСТУ 7267:2012 Метрологія. Люксметри фотоелектричні. Методика повірки (калібрування)

ДСТУ 7269:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Методика повірки

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації

ДСТУ 7271:2012 Джерела світла штучні. Метод визначення густини потоку енергії ультрафіолетового випромінення

ДСТУ 7273:2012 Руди залізні, концентрати, агломерати та окатки. Методи та норми точності визначання маси

ДСТУ 7363:2013 Метрологія. Програмне забезпечення засобів вимірювальної техніки. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 7392:2013 Метрологія. Атестація методик виконання вимірювання. Основні положення та порядок виконання

ДСТУ 7393:2013 Метрологія. Дозатори дискретної дії вагові автоматичні. Методика повірки

ДСТУ 7393:2013 Метрологія. Дозатори дискретної дії вагові автоматичні. Методика повірки. Зміна № 1

ДСТУ 7394:2013 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання сили

ДСТУ 7476:2013 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання об’єму, маси, об’ємної та масової витрати гарячої води

ДСТУ CISPR 15:2007 Норми і методи вимірювань характеристик радіозавад від електричного світлового та аналогічного обладнання (CІSPR 15:2005, ІDT)

ДСТУ EN 45501:2007 Прилади неавтоматичні зважувальні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань (EN 45501:1992, IDT)

ДСТУ ILAC-G 24/OIML D 10:2013 Метрологія. Настанови щодо визначення міжкалібрувальних інтервалів засобів вимірювальної техніки (ILAC-G 24/OIML D 10:2007, IDT)

ДСТУ ISO 4017-2001 Гвинти з шестигранною головкою. Класи точності А і В. Технічні умови (ISO 4017:1999, IDТ)

ДСТУ ISO 7154:2010 Інформація і документація. Принципи бібліографічного упорядкування (ІSО 7154:1983, IDТ). З поправкою

ДСТУ OIML D 11:2012 Метрологія. Засоби вимірювання електронні. Загальні технічні вимоги (OIML D 11:2004, IDТ)

ДСТУ OIML D 13:2007 Метрологія. Рекомендації з укладання двосторонніх або багатосторонніх угод щодо визнання результатів випробувань, затвердження типу, повірки засобів вимірювальної техніки (OIML D 13:1986, IDT)

ДСТУ OIML D 20:2008 Метрологія. Первинна та періодична повірка засобів вимірювальної техніки і контроль процесів вимірювання (OIML D 20:1988, IDТ)

ДСТУ OIML D 27:2008 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки первинна за наявності у виробника системи управління якістю (OIML D 27:2001, IDT)

ДСТУ OIML D 3:2008 Метрологія. Відповідність засобів вимірювальної техніки законодавчим вимогам (OIML D 3:1979, IDT)

ДСТУ OIML D 7:2008 Метрологія. Оцінювання еталонів витрати та установок для повірки лічильників води (OIML D7:1984, IDT)

ДСТУ OIML D 8:2008 Метрологія. Еталони. Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація (OIML D 8:2004, IDТ)

ДСТУ OIML D 9:2008 Метрологія. Принципи метрологічного нагляду (OIML D 9:2004, IDТ)

ДСТУ OIML R 101:2013 Метрологія. Показувальні та реєструвальні манометри, вакуумметри і мановакуумметри з пружними чутливими елементами (робочі засоби вимірювальної техніки) (OIML R 101:1991, IDT)

ДСТУ OIML R 109:2009 Манометри та вакуумметри з пружними чутливими елементами (еталонні прилади). Загальні технічні умови (OIML R 109:1993, IDT)

ДСТУ OIML R 111-1:2008 Гирі класів точності E1, Е2, F1, F2, М1, M1-2, М2, М2-3 i M3. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування (OIML R 111-1:2004, IDТ)

ДСТУ OIML R 111-2:2008 Гирі класів точності E1, Е2, F1, F2, М1, M1-2, М2, М2-3 i M3. Частина 2. Форма звіту про випробування (OIML R 111-2:2004, IDT)

ДСТУ OIML R 134-1:2010 Прилади автоматичні для зважування дорожніх транспортних засобів у русі та вимірювання навантажень на вісь. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування (OIML R 134-1:2006, IDT)

ДСТУ OIML R 21:2010 Таксометри. Метрологічні та технічні вимоги, процедури і форма протоколу випробування (OIML R 21:2007, IDT)

ДСТУ OIML R 55:2014 Метрологія. Спідометри, механічні одометри та хронотахографи для транспортних засобів. Метрологічні вимоги (OIML R 55:1981, IDT)

ДСТУ OIML R 66:2009 Прилади для вимірювання довжини. Загальні технічні вимоги (OІML R 66:1985, ІDT)

ДСТУ OIML R 87:2012 Кількість фасованого товару в упаковках (OIML R 87:2004, IDT)

ДСТУ ІSО 7154:2010 Інформація та документація. Принципи комплектування бібліографічної картотеки (ІSО 7154:1983, IDТ). Поправка

ДСТУ ГОСТ 12152:2008 Вимірювачі частотних характеристик і генератори коливальної частоти. Методи повірки

ДСТУ ГОСТ 13005:2009 Інтерферометри для визначення концентрації рідин та газів. Методи та засоби перевірки (ГОСТ 13005-67)

ДСТУ ГОСТ 13012:2008 Екзаменатори з лімбовим відліком. Методи і засоби перевірки

ДСТУ ГОСТ 13818:2008 Машини шкіромірні.  Методи і засоби перевірки

ДСТУ ГОСТ 14017:2009 (ГОСТ 14017-68) ДСВ. Машини силовимірюючі зразкові 2-го розряду. Методи і засоби перевірки

ДСТУ ГОСТ 16863:2008 Генератори вимірювальні діапазону частот 0,1-35 МГц.  Методи і засоби перевірки

ДСТУ ГОСТ 17215:2009 Нутроміри мікрометричні. Методи і засоби перевірки

ДСТУ ГОСТ 22252:2008 Аналізатори багатоканальні амплітудні.  Методи вимірювання параметрів

ДСТУ ГОСТ 27576:2008 Державна автоматизована система єдиного часу технічної точності. Сигнали інформаційні в локальних хронометричних системах

ДСТУ ГОСТ 6651:2014 Метрологія. Термоперетворювачі опору з платини, міді та нікелю. Загальні технічні вимоги та методи випробування (ГОСТ 6651-2009, IDT)

ДСТУ ГОСТ 6651:2014 Метрологія. Термоперетворювачі опору з платини, міді та нікелю. Загальні технічні вимоги та методи випробування (ГОСТ 6651-2009, IDT). Поправка

ДСТУ ГОСТ 8.003:2008 Метрологія. Мікроскопи інструментальні. Методи і засоби перевірки

ДСТУ ГОСТ 8.008:2008 ДСВ. Методи та засоби повірки приладів контролю пневматичних показують і реєструють ГСП (ГОСТ 8.008-72, IDT)

ДСТУ ГОСТ 8.009:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Нормовані метрологічні характеристики засобів вимірювань

ДСТУ ГОСТ 8.016:2009 ДСВ. Державний первинний еталон і державна повірочна схема для засобів вимірювань плаского кута

ДСТУ ГОСТ 8.018:2009 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання температурного коефіцієнта лінійного розширення твердих тіл у діапазоні температури від 90 К до 1800 К (ГОСТ 8.018-2007, IDT)

ДСТУ ГОСТ 8.051:2009 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Погрішності, що допускаються при вимірюванні лінійних розмірів до 500 мм

ДСТУ ГОСТ 8.061:2014 Метрологія. Повірочні схеми. Зміст і побудова (ГОСТ 8.061-2007, IDТ)

ДСТУ ГОСТ 8.089:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Сферометри. Методи і засоби перевірки

ДСТУ ГОСТ 8.092:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Манометри, вакуумметри, мановакуумметри, тягоміри, напороміри і тягонапороміри з уніфікованими електричними (струмовими) вихідними сигналами. Методи і засоби перевірки

ДСТУ ГОСТ 8.100:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Заходи місткості скляні зразкові. Методи і засоби перевірки

ДСТУ ГОСТ 8.113:2009 ДСВ. Штангенциркулі. Методика повірки

ДСТУ ГОСТ 8.114:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Дліномери вертикальні оптичні. Методи і засоби перевірки

ДСТУ ГОСТ 8.117:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Вольтметри діодні компенсаційні. Методи і засоби перевірки

ДСТУ ГОСТ 8.132:2009 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Державний спеціальний еталон і загальносоюзна перевірочна схема для засобів вимірювань сили струму від 0,04 до 300 А в діапазоні частот від 0,1 до 300 МГц

ДСТУ ГОСТ 8.140:2014 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання теплопровідності твердих тіл в діапазоні від 0,02 Вт/(м·К) до 20 Вт/(м·К) за температури від 90 К до 1100 К (ГОСТ 8.140-2009, IDT)

ДСТУ ГОСТ 8.141:2009. Державний первинний еталон і загальносоюзна перевірочна схема для засобів вимірювань питомої теплоємності твердих тіл в діапазоні температур 273,15 / 700 К

ДСТУ ГОСТ 8.147:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Біеніемери типу СЦ для зубчастих коліс. Методи і засоби перевірки

ДСТУ ГОСТ 8.188:2009 Державний спеціальний еталон і державна перевірочна схема для засобів вимірювань магнітної індукції постійного поля в діапазоні 2 - 10 Тл при температурах від 4,2 до 300 К і в діапазоні 0,1 - 2 Тл при температурах від 4,2 до 77 К (ГОСТ 8.188 -85)

ДСТУ ГОСТ 8.191:2009 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Державний спеціальний еталон і загальносоюзна перевірочна схема для засобів вимірювань параметрів поля випромінювання антенних систем з робочими розмірами розкривів від 0,1 до 0,4 м в діапазоні частот 2,5 - 12 ГГц (ГОСТ 8.191-76)

ДСТУ ГОСТ 8.193:2009 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Державний первинний еталон і загальносоюзна перевірочна схема для засобів вимірювань параметрів поля випромінювання антенних систем з робочими розмірами розкриттів від 0,75 до 1,5 м в діапазоні частот від 2,5 до 42 ГГц

ДСТУ ГОСТ 8.194:2009 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Державний спеціальний еталон і загальносоюзна перевірочна схема для засобів вимірювань кута зрушення фаз в діапазоні частот від 8,2 до 12 ГГц

ДСТУ ГОСТ 8.206:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Генератори імпульсів вимірювальні. Методи і засоби перевірки

ДСТУ ГОСТ 8.207:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Прямі вимірювання з багаторазовими спостереженнями. Методи обробки результатів спостережень. Основні положення

ДСТУ ГОСТ 8.209:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Логометри магнітоелектричні. Методи і засоби перевірки

ДСТУ ГОСТ 8.214:2008 ДСВ. Покриття магнітотверді. Методи вимірювання магнітних параметрів (ГОСТ 8.214-76)

ДСТУ ГОСТ 8.220:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Колонки оливороздавальні. Методи і засоби перевірки

ДСТУ ГОСТ 8.229:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Спектрофотометри інфрачервоні. Методи і засоби перевірки

ДСТУ ГОСТ 8.235:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Колеса зубчасті вимірювальні. Методи і засоби перевірки

ДСТУ ГОСТ 8.236:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Ножі вимірювальні. Методи і засоби перевірки

ДСТУ ГОСТ 8.249:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Атенюатори коаксіальні та хвилеводні вимірювальні. Методи і засоби перевірки в діапазоні частот від 100 кГц до 17,44 ГГц

ДСТУ ГОСТ 8.254:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Приймачі вимірювальні. Методи і засоби перевірки в діапазоні частот 1-37,5 ГГц

ДСТУ ГОСТ 8.255:2009 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Міри електричної ємності. Методи і засоби перевірки (ГОСТ 8.255-77)

ДСТУ ГОСТ 8.256:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Нормування і визначення динамічних характеристик аналогових засобів вимірювань. Основні положення

ДСТУ ГОСТ 8.258:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Поляриметри і цукрометри. Методика повірки

ДСТУ ГОСТ 8.259:2007 Метрологія. Лічильники електричні індукційні активної та реактивної енергії. Методика повірки (ГОСТ 8.259-2004, IDT)

ДСТУ ГОСТ 8.261:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Гальванометри. Методи і засоби перевірки

ДСТУ ГОСТ 8.262:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Спідометри автомобільні і мотоциклетні. Методи і засоби перевірки

ДСТУ ГОСТ 8.266:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Гоніометри. Методи і засоби перевірки

ДСТУ ГОСТ 8.280:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Потенціометри й урівноважені мости автоматичні. Методи і засоби перевірки

ДСТУ ГОСТ 8.283:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Дефектоскопи електромагнітні. Методи і засоби перевірки

ДСТУ ГОСТ 8.285:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Тахометри. Методи і засоби перевірки

ДСТУ ГОСТ 8.291:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Таксометри. Методи і засоби перевірки

ДСТУ ГОСТ 8.312:2009 ДСВ. Державний спеціальний еталон і загальносоюзна повірочна схема для засобів вимірювань змінної температури водного середовища в діапазоні амплітуд пульсацій температури 0,01-3 К при частоті пульсацій 0,005-50 Гц, фоновій температурі 270,15-308,15 К і швидкості потоку води 0,5-20 м/с

ДСТУ ГОСТ 8.314:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Генератори низькочастотні вимірювальні. Методи і засоби перевірки

ДСТУ ГОСТ 8.322:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Генератори сигналів вимірювальні. Методи і засоби перевірки в діапазоні частот 0,03 - 17,44 ГГц

ДСТУ ГОСТ 8.332:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Світлові вимірювання. Значення відносної спектральної світлової ефективності монохроматичного випромінювання для денного зору

ДСТУ ГОСТ 8.333:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Компенсатори змінного струму. Методи і засоби перевірки

ДСТУ ГОСТ 8.334:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Вимірники коефіцієнта шуму транзисторів і приймачів НВЧ діапазону. Методи і засоби перевірки

ДСТУ ГОСТ 8.335:2009 Метрологія. Міри твердості еталонні. Методика повірки (ГОСТ 8.335-2004, IDT)

ДСТУ ГОСТ 8.336:2008. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Машини оптико-механічні типу ІЗМ для виміру довжин. Методи і засоби перевірки

ДСТУ ГОСТ 8.341:2009 ДСВ. Довжиноміри пневматичні низького тиску. Методи і засоби повірки

ДСТУ ГОСТ 8.343:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Перетворювачі пневмоелектроконтактні. Методи і засоби перевірки

ДСТУ ГОСТ 8.345:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Бруски контрольні. Методи і засоби перевірки

ДСТУ ГОСТ 8.350:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Амперметри високочастотні. Методи і засоби перевірки

ДСТУ ГОСТ 8.351:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Лінії вимірювальні. Методи і засоби перевірки

ДСТУ ГОСТ 8.354:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Аналізатори рідини кондуктометричні. Методика повірки

ДСТУ ГОСТ 8.359:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Скоби з відліковим пристроєм. Методи і засоби перевірки

ДСТУ ГОСТ 8.366:2009 ДСВ. Омметри цифрові. Методи і засоби повірки

ДСТУ ГОСТ 8.367:2009 ДСВ. Міри довжини кінцеві плоскопаралельні зразкові 1 і 2-го розрядів і робочі класів точності 00 і 0 завдовжки до 1000 мм. Методи і засоби повірки

ДСТУ ГОСТ 8.368:2009 ДСВ. Щільноміри радіоізотопні рідких середовищ і пульп. Методи і засоби повірки. Зі Зміною 1-IX-84

ДСТУ ГОСТ 8.373:2009 ДСВ. Державний спеціальний еталон і загальносоюзна повірочна схема для засобів вимірювань об`ємної витрати нафтопродуктів в діапазоні 2,8·10(-6) - 2,8·10(-2) м3/с

ДСТУ ГОСТ 8.376:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Евольвентоміри універсальні. Методи і засоби перевірки

ДСТУ ГОСТ 8.377:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Матеріали магнітом`які. Методики виконання вимірювань при визначенні статичних магнітних характеристик

ДСТУ ГОСТ 8.381:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Еталони. Способи вираження похибок (ГОСТ 8.381-80)

ДСТУ ГОСТ 8.391:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Лічильники електричної енергії постійного струму. Методи і засоби перевірки

ДСТУ ГОСТ 8.392:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Ваттметри НВЧ малої потужності та їх первинні вимірювальні перетворювачі діапазону частот 0,03-78, 33 ГГц. Методи і засоби перевірки

ДСТУ ГОСТ 8.395:2008 ДСВ. Нормальні умови вимірювань при повірці. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 8.397:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Ваттметри хвилеводні імпульсні малої потужності в діапазоні частот 5,64-37,5 ГГц. Методи і засоби перевірки

ДСТУ ГОСТ 8.403:2009 ДСВ. Державний спеціальний еталон і державна повiрочна схема для засобів вимірювань відносної діелектричної проникності твердих і рідких діелектриків в діапазоні частот 1·10 - 1·10(7) Гц

ДСТУ ГОСТ 8.405:2009 ДСВ. Державний спеціальний еталон і державна повiрочна схема для засобів вимірювань початкової магнітної проникності в діапазоні частот 1-200 МГц

ДСТУ ГОСТ 8.409:2009 ДСВ. Омметри. Методи і засоби повірки

ДСТУ ГОСТ 8.410:2009 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Державна повірочна схема для засобів вимірювань температури плазми в діапазоні від 10000 до 15000 К по випромінюванню у видимій і ультрафіолетовій областях спектра

ДСТУ ГОСТ 8.411:2009 ДСВ. Мікрометри важельні. Методика повірки. Зі Зміною № 1

ДСТУ ГОСТ 8.412:2009 ДСВ. Державний спеціальний еталон і державна повiрочна схема для засобів вимірювань відносної діелектричної проникності в діапазоні частот 1-200 МГц

ДСТУ ГОСТ 8.413:2009 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Державний спеціальний еталон і державна перевірочна схема для засобів вимірювань параметрів поля випромінювання антенних систем з робочими розмірами розкриттів від 0,40 до 0,75 м в діапазоні частот від 8,2 до 40,0 ГГц

ДСТУ ГОСТ 8.414:2009 ДСВ. Державний спеціальний еталон і державна повiрочна схема для засобів вимірювань параметрів поля випромінювання антенних систем з робочими розмірами розкриттів від 1,5 до 3,0 м в діапазоні частот 2,5-40 ГГц

ДСТУ ГОСТ 8.415:2009 ДСВ. Державний спеціальний еталон і державна повiрочна схема для засобів вимірювань розподілів відносин напруженостей і кутів зсуву фаз поля в розкривах антенних систем з розмірами робочої поверхні від 3х3 до 6х12 м2 в діапазонах частот 2,5-4,0 і 8,2-12,0 ГГц

ДСТУ ГОСТ 8.416:2009 ДСВ. Державний спеціальний еталон і державна повiрочна схема для засобів вимірювань кута зсуву фаз в діапазоні частот 2,5-3,5 ГГц

ДСТУ ГОСТ 8.428:2009 ДСВ. Ареометри. Значення коефіцієнтів поверхневого натягу рідин. Зі Зміною 1-XII-85

ДСТУ ГОСТ 8.429:2009 ДСВ. Вольтметри електронні аналогові імпульсні. Методи і засоби перевірки

ДСТУ ГОСТ 8.433:2009 ДСВ. Державний спеціальний еталон і державна перевірочна схема для засобів вимірювань змінного тиску в діапазоні 1·10 (2) - 1·10 (6) Па для частот від 5·10 (- 2) до 1·10 (4) Гц і тривалості від 1·10 в (-5) до 10 с при постійному тиску до 5·10 (6) Па

ДСТУ ГОСТ 8.442:2009 ДСВ. Вологоміри нейтронні. Методи і засоби перевірки

ДСТУ ГОСТ 8.448:2009 ДСВ. Перетворювачі калориметричні вимірювальні первинні. Методика повірки

ДСТУ ГОСТ 8.449:2009 ДСВ. Мости постійного струму вимірювальні. Методика повірки. Зі Зміною 1-VIII-87

ДСТУ ГОСТ 8.450:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Шкала окисних потенціалів водних розчинів

ДСТУ ГОСТ 8.459:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Прилади для виміру різниці кроків зубчастих коліс. Методи і засоби перевірки

ДСТУ ГОСТ 8.461:2014 Метрологія. Термоперетворювачі опору з платини, міді та нікелю. Методика повірки (ГОСТ 8.461-2009, IDT)

ДСТУ ГОСТ 8.469:2009 Метрологія. Дозатори неперервної дії вагові автоматичні. Методика повірки (ГОСТ 8.469-2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 8.471:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Машини для вимірювання довжини текстильного полотна. Методи і засоби перевірки

ДСТУ ГОСТ 8.473:2009 ДСВ. Державний спеціальний еталон і державна перевірочна схема для засобів вимірювань експозиційної дози, середньої потужності експозиційної дози, середнього потоку і середньої щільності потоку енергії імпульсного рентгенівського випромінювання

ДСТУ ГОСТ 8.478:2009 ДСВ. Потенціометри постійного струму вимірювальні. Методи і засоби повірки

ДСТУ ГОСТ 8.481:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Кругломіри. Методи і засоби перевірки

ДСТУ ГОСТ 8.482:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Жироміри скляні. Методи і засоби перевірки

ДСТУ ГОСТ 8.486:2009 ДСВ. Державний спеціальний еталон та державна повірочна схема для засобів вимірювань швидкості водного потоку в діапазоні 0,005-25 м/с

ДСТУ ГОСТ 8.490:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Прилади для виміру міжосьової відстані зубчастих коліс. Методика повірки

ДСТУ ГОСТ 8.493:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Вимірники повних опорів коаксіальні. Методи і засоби перевірки

ДСТУ ГОСТ 8.495:2009 ДСВ. Товщиноміри ультразвукові контактні. Методи і засоби повірки (ГОСТ 8.495-83)

ДСТУ ГОСТ 8.497:2008 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Амперметри, вольтметри, ватметри, варметри. Методика повірки

ДСТУ ГОСТ 8.499:2009 ДСВ. Державна повірочна схема для засобів вимірювань освітленості, ефективності часу експонування та колірної температури в сенситометрії

ДСТУ ГОСТ 8.549:2009 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Погрішності, що допускаються при вимірюванні лінійних розмірів до 500 мм з невказаними допусками

ДСТУ ГОСТ 8.551:2009 ДСВ. Державний спеціальний еталон і державна повiрочна схема для засобів вимірювань електричної потужності і коефіцієнта потужності в діапазоні частот 40-20000 Гц

ДСТУ ГОСТ 8.586.1:2009 Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 1. Принцип методу вимірювання та загальні вимоги (ГОСТ 8.586.1-2005 (ИСО 5167-1:2003), IDT; ISO 5167-1:2003, NEQ)

ДСТУ ГОСТ 8.586.2:2009 Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 2. Діафрагми. Технічні вимоги (ГОСТ 8.586.2-2005 (ИСО 5167-2:2003), IDТ; ISO 5167-2:2003, NEQ)

ДСТУ ГОСТ 8.586.3:2009 Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 3. Сопла та сопла Вентурі. Технічні вимоги (ГОСТ 8.586.3-2005 (ИСО 5167-3:2003), IDT; ISO 5167-3:2003, NEQ)

ДСТУ ГОСТ 8.586.4:2009 (ИСО 5167-4:2003) Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 4. Труби Вентурі. Технічні вимоги (ГОСТ 8.586.4-2005 (ИСО 5167-4:2003), IDT; ISO 5167-4:2003, NEQ)

ДСТУ ГОСТ 8.586.5:2009 Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 5. Методика виконання вимірювань (ГОСТ 8.586.5-2005, IDТ)

ДСТУ ГОСТ 8.590:2014 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання кута обертання площини поляризації (ГОСТ 8.590-2009, IDT)

ДСТУ ГОСТ 8.593:2014 Метрологія. Мікроскопи сканувальні зондові атомно-силові. Методика повірки (ГОСТ 8.593-2009, IDТ)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-1:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 1. Основні положення та визначення (ГОСТ ИСО 5725-1-2003, IDT)

ДСТУ ОIМL D 19:2008 Метрологія. Випробування типу та затвердження типу (ОIМL D 19:1988, IDТ)

ДСТУ-ЗТ OIML R 134-2:2010 Прилади автоматичні для зважування дорожніх транспортних засобів у русі. Повне зважування транспортних засобів. Частина 2. Форма звіту про випробування (OIML R 134-2:2004, IDT)

ДСТУ-Н 7531:2014 Метрологія. Впровадження концепції невизначеності вимірювання під час випробування з урахуванням вимог ДСТУ ISO/IEC 17025

ДСТУ-Н ISO/IEC Guide 7:2008 Настанови щодо розроблення стандартів з оцінювання відповідності (ISO/IEC Guide 7:1994, IDT)

ДСТУ-Н ПМГ 15:2007. Вимоги до компентності лабораторій неруйнівного контролю і технічної діагностіки

ДСТУ-Н ПМГ 26:2007 Реєстр міждержавних стандартних зразків складу та властивостей речовин й матеріалів. Основні положення (ПМГ 26-98, ІDT)

ДСТУ-Н ПМГ 33:2007 Порядок перевірянь безпечності і якості взаємопостачальної продукції (ПМГ 33-2001, IDT)

ДСТУ-Н ПМГ 38:2014 Система сертифікації на залізничному транспорті. Вимоги до органів з питань сертифікації залізничної продукції та порядок їх акредитування (ПМГ 38-2001, IDT). З Поправкою

ДСТУ-Н ПМГ 39:2014 Система сертифікації на залізничному транспорті. Вимоги до випробувальних центрів (лабораторій) і порядок їх акредитування (ПМГ 39-2001, IDT)

ДСТУ-Н ПМГ 40:2009. Система сертифікації на залізничному транспорті. Порядок сертифікації залізничної продукції (ПМГ 40-2001, ІDT)

ДСТУ-Н ПМГ 42:2007 Звіряння державних (національних) еталонів. Порядок організовування та проведення (ПМГ 42-2001, ІDT)

ДСТУ-Н ПМГ 73:2014 Система сертифікації на залізничному транспорті. Порядок сертифікування вантажних і пасажирських вагонів після капітального ремонту з продовженням строку служби (ПМГ 73-2004, IDT)

ДСТУ-Н РМГ 102:2012 Модулі оцінки (підтвердження) відповідності та схеми сертифікації (РМГ 102-2010, IDT)

ДСТУ-Н РМГ 34:2006 Метрологія. Порядок актуалізації реєстру міждержавних стандартних зразків (РМГ 34-2001, ІDT)

ДСТУ-Н РМГ 43:2006 Метрологія. Застосування. Посібники з вираження невизначеності вимірювань (РМГ 43-2001, IDT)

ДСТУ-Н РМГ 51:2006 Метрологія. Документи до методик повірки засобів вимірювання. Основні положення (РМГ 51-2002, ІDT)

ДСТУ-Н РМГ 53:2014 Метрологія. Стандартні зразки. Оцінювання метрологічних характеристик з використанням еталонів і зразкових засобів вимірювання (РМГ 53-2002, IDT)

ДСТУ-Н РМГ 61:2006 Метрологія. Показники точності, правильності, прицезійності методик кількісного хімічного аналізу. Методи оцінення (РМГ 61-2003, ІDT)

ДСТУ-Н РМГ 62:2006 Метрологія. Забезпечення ефективності вимірювань під час керування технологічними процесами. Оцінення похибки вимірів у разі обмеженої вихідної інформації (РМГ 62-2003, ІDT)

ДСТУ-Н РМГ 63:2013 Метрологія. Забезпечення ефективності вимірювання під час керування технологічними процесами. Метрологічна експертиза технічної документації (РМГ 63-2003, IDT)

ДСТУ-Н РМГ 64:2006 Метрологія. Забезпечення ефективності вимірювань під час керування технологічними процесами. Методи та способи підвищення точності вимірювань (РМГ 64-2003, ІDT)

ДСТУ-Н РМГ 67:2006 Метрологія. Опис типу засобів вимірювання для національного реєстру засобів вимірювання. Побудова, викладення, оформлення та зміст (РМГ 67-2004, ІDT)

ДСТУ-Н РМГ 69:2007 Метрологія. Характеристики оптичного випромінення соляріїв. Методика виконання вимірювань (РМГ 69-2003, ІDT)

ДСТУ-Н РМГ 70:2007 Метрологія. Характеристики ультрафіолетового випромінення бактерицидних опромінювачів. Методика виконання вимірювань (РМГ 70-2003, ІDT)

ДСТУ-Н РМГ 71:2007 Метрологія. Характеристики ультрафіолетового випромінення джерел медичної призначеності. Методика виконання вимірювань (РМГ 71-2003, ІDT)

ДСТУ-Н РМГ 74:2009 Метрологія. Методи визначання міжповіркового та міжкалібрувального інтервалів засобів вимірювання (РМГ 74-2004, IDТ). З Поправкою

ДСТУ-Н РМГ 76:2008 Внутрішній контроль якості результатів кількісного хімічного аналізу (РМГ 76-2004, IDT)

ДСТУ-Н РМГ 95:2013 Посилання на стандарти в технічних регламентах (РМГ 95-2009, IDT)

МИ 1873-88 Методичні вказівки. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Віброметри з п`єзоелектричними та індукційними перетворювачами. Методика повірки

МИ 1991-89 Державна система забезпечення єдності вимірювань. Рекомендація. Перетворювачі вимірювальні електричних величин. Шунти постійного струму вимірювальні. Методика повірки

МИ 2002-89. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Системи інформаційно-вимірювальні. Організація і порядок проведення метрологічної атестації

МИ 2083-90 Рекомендація. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Вимірювання непрямі. Визначення результатів вимірювань і оцінювання їх похибок

МИ 222-80 Методика розрахунку метрологічних характеристик вимірювальних каналів інформаційно-вимірювальних систем за метрологічними характеристиками компонентів

МПУ 002/04-2003 Метрологія. Манометри та вакуумметри деформаційні з умовними шкалами. Методика повірки

МПУ 004/04-2003 Метрологія. Манометри та калібратори надлишкового тиску поршневі. Методика повірки

МПУ 005/04-2003 Метрологія. Перетворювачі тиску вимірювальні з електричними вихідними сигналами Методика повірки

Постанова від 18.06.2014 № 10-1 Про затвердження Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування

Рішення від 16.02.2006 № 40/2 Про хід розроблення проекту Державної програми Питна вода Криму на 2006-2020 роки

РД 50-156-79 Методичні вказівки. Визначення місткості і градуювання залізобетонних циліндричних резервуарів зі збірною стінкою місткістю до 30000 м3 геометричним методом

РД 50-157-79 Методичні вказівки. Вологоміри зерна і продуктів його переробки електричні. Методи градуювання

РД 50-159-79 Методичні вказівки з повірки імпульсних голографічних установок типу УИГ-1М

РД 50-206-80 Методичні вказівки. Нормування і визначення метрологічних характеристик вимірювальних перетворювачів коду в постійну напругу і струм

РД 50-222-80 Методичні вказівки. Повірка вимірювальних голографічних установок типу УИГ-2 (УИГ-2М і УИГ-2Г-1)

РД 50-262-81 Методичні вказівки. Порядок метрологічної експертизи і атестації методів кваліфікаційної оцінки палив, олив, мастил і спецрідин

РД 50-272-81 Методичні вказівки. Навантаження коаксіальні з розрахунковими параметрами. Методи і засоби повірки

РД 50-290-81 Методичні вказівки. Аналізатори вмісту сірки в нафті. Методи і засоби перевірки

РД 50-293-81 Методичні вказівки. Нафта і нафтопродукти. Атестація аналізаторів складу і властивостей

РД 50-294-81 Методичні вказівки. Щільноміри вібраційні. Методи і засоби перевірки

РД 50-384-83 Методичні вказівки. Лінії РЮПРО для відбору проб і визначення забрудненості буряків. Методи і засоби повірки

РД 50-391-83 Методичні вказівки. Напівавтоматична лінія УЛС-1 для визначення цукристості буряка. Методи і засоби повірки

РД 50-407-83 Методичні вказівки. Основні параметри перетворювачів похилих для ультразвукового контролю зварних з`єднань на частоту 1,25-5 МГц з кутами призми 30-55 град. Методика виконання вимірювань

РД 50-408-83 Методичні вказівки. Методика виконання голографічних інтерференційних вимірів з усуненням спекл-шуму

РД 50-409-83 Методичні вказівки. Методика виконання вимірювань просторового розподілу мікрочастинок за розмірами

РД 50-411-83 Методичні вказівки. Витрата рідин і газів. Методика виконання вимірювань за допомогою спеціальних звужуючих пристроїв

РД 50-416-83 Методичні вказівки. Віскозиметри скляні капілярні зразкові. Методи і засоби повіряння

РД 50-427-83 Методичні вказівки. Міри потоку і щільності потоку нейтронного випромінювання. Методи і засоби перевірки

РД 50-434-83 Методичні вказівки. Автоколіматори. Методи і засоби повірки

РД 50-453-84 Методичні вказівки. Характеристики похибки засобів вимірювань в реальних умовах експлуатації. Методи розрахунку

РД 50-482-84 Методичні вказівки. Машини розривні і універсальні для статичних випробувань металів і конструкційних пластмас. Методика повірки

РД 50-487-84 Методичні вказівки. Засоби вимірювання магнітної індукції постійного магнітного поля від 1х10(-10) до 5х10(-2) Тл зразкові. Методи і засоби повірки

РД 50-583-85 Методичні вказівки. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Установки зразкові 1-го розряду вакуумно-теплові для вимірювання вологості зерна і зернопродуктів. Методика повірки

РД 50-584-85 Методичні вказівки. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Установки зразкові 2-го розряду повітряно-теплові для вимірювання вологості зерна і зернопродуктів. Методика повірки

РД 50-691-89 Методичні вказівки. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Поглинуті дози фотонного (1-50 МеВ) і електронного (5-50 МеВ) випромінювань в променевій терапії. Методи визначення

РМУ 006-2001 Примірний порядок атестації робочих місць, на яких проводиться повірка засобів вимірювальної техніки

РСТ УРСР 1921-88 Плитки лицювальні металеві. Загальні технічні умови

РСТ УССР 1960-89. Оформлення зовнішнє інформаційне рухомого складу автомобільного транспорту УРСР. Знаки відмітні та інформаційні

Типова міжвідомча форма № М-29. Звіт про витрату основних матеріалів у будівництві в співставленні з витратою, визначеною за виробничими нормами

Типова форма № М-10. Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів

Типова форма № М-15. Акт про приймання устаткування

Типова форма № М-16. Матеріальний ярлик

Типова форма № М-19. Матеріальний звіт

Типова форма № М-23. Акт про витрату давальницьких матеріалів

Типова форма № М-26. Картка обліку устаткування для установлення


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Національний науковий центр «Інститут метрології»

(ННЦ «Інститут метрології»)

 

ПОКАЖЧИК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ З МЕТРОЛОГІЇ, ЧИННИХ В УКРАЇНІ

(за станом на 01.01.2015 р.)

 

ХАРКІВ

 

Національний науковий центр «Інститут метрології» випускає шосте видання Покажчика нормативних документів з метрології, чинних в Україні (за станом на 01.01.2015 р.) (далі-Покажчик-2015).

Структура Покажчика-2015 аналогічна структурі Покажчика-2013.

У розділи 2, 3 Покажчика-2015 включено відповідно Правила з міждержавної стандартизації (ПМГ) та Рекомендації з міждержавної стандартизації (РМГ), до яких Україна приєдналася або планує приєднатися. Процедура приєднання України до ПМГ (РМГ) проводиться наданням цим нормативним документам наказом Мінекономрозвитку України статусу ДСТУ-Н, тому вони в разі приєднання України мають позначення ДСТУ-Н ПМГ (РМГ).

За інформацією щодо приєднання України до ПМГ (РМГ) та чинності нормативних документів, включених в Покажчик-2015 після 01.01.2015, треба звертатись до інформаційних покажчиків «Стандарти», які видає щомісячно Мінекономрозвитку України.

Чинність в Україні міждержавних нормативних документів, затверджених до 01.01.1992 p., визначена наказом Держспоживстандарту України від 01 лютого 2005 р. №27.

У розділах 1, 4, 5, 6, 7 наведено інформацію щодо чинних міждержавних нормативних документів, затверджених до 01.01.1992 р. та розроблених після 1992 p., до яких приєдналася Україна, а також чинних національних нормативних документів, розроблених після 1992 р.

У підрозділи «Національні стандарти (ДСТУ)» цього Покажчика також включено міждержавні стандарти, прийняті як національні методом підтвердження та скасування відповідних міждержавних стандартів. Цим стандартам надано чинності мовою оригіналу, з наданням їм національного позначення ДСТУ ГОСТ.

У розділі 8 наведено інформацію щодо нормативних документів з метрології, розроблених в Україні після 1992 p., вказано назви організацій-розробників. У цей розділ включено перелік документів з «Реєстру методичних документів з метрології», який веде Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт»), а також переліки нормативних документів, які розроблено ННЦ «Інститут метрології», ДП «Укрметртестстандарт», Державним підприємством «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» (ДП НДІ «Система»), Державним підприємством «Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП «Івано-Франківськстандартметрологія») та Державним підприємством «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП «Харківстандартметрологія»).

Наведені у Покажчику-2015 нормативні документи згруповані за видами вимірювань відповідно до прийнятої класифікації видів вимірювань, а їх позначення наведені наприкінці Покажчика-2015.

1 ОСНОВОПОЛОЖНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Міждержавні стандарти (ГОСТ)

8.010-991 ГСИ. Методики выполнения измерений. Основные положения

1 З національними змінами, ІПС 10-2007

8.127-74 ГСИ. Измерения параметров ударного движения. Термины и определения

8.221-76 ГСИ. Влагометрия и гигрометрия. Термины и определения

8.315-97 ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения

8.357-79 ГСИ. Средства измерений параметров лазерного излучения. Диапазоны энергетические, спектральные, временные

8.362-79 ГСИ. Измерение толщины покрытий. Термины и определения

8.401-80 ГСИ. Классы точности средств измерений. Общие требования

8.489-83 ГСИ. Метрологическое обеспечение аналитических работ с агрохимическими объектами. Основные положения

8.508-84 ГСИ. Метрологические характеристики средств измерений и точностные характеристики средств автоматизации ГСП. Общие методы оценки и контроля

8.565-99 ГСИ. Порядок установления и корректировки межповерочных интервалов эталонов

8.566-99 ГСИ. Межгосударственная система данных о физических константах и свойствах веществ и материалов. Основные положения

16217-83 Датчики силы тензорезисторные. Термины и определения

24802-81 Приборы для измерения уровня жидкости и сыпучих веществ. Термины и определения

Керівні документи (РД)

50-206-80 Нормирование и определение метрологических характеристик измерительных преобразователей кода в постоянное напряжение и ток

50-262-81 Порядок метрологической экспертизы и аттестации методов квалификационной оценки топлива, масел, смазок и спецжидкостей

50-453-84 Характеристики погрешности средств измерений в реальных условиях эксплуатации. Методы расчета

50-647-87 ГСИ. Стандартные образцы состава газовых смесей. Порядок разработки и периодической аттестации

50-674-88 ГСИ. Метрологическое обеспечение количественного химического анализа. Основные положения

14-69 О порядке утверждения местными органами Комитета калибровочных таблиц береговых резервуаров для нефти и нефтепродуктов, принимаемых и сдаваемых на перевалочных базах при перевозке водным транспортом.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ