НАПБ В.01.039-2012/510 Правила пожежної безпеки в метрополітенах

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20048 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)НАПБ В.01.039-2012/510 Правила пожежної безпеки в метрополітенах
Дата початку дії19.07.2012
Дата прийняття20.06.2012
СтатусДіючий
На замінуНАПБ В.01.039-99/510
Затверджуючий документНаказ від 20.06.2012 № 335 Про затвердження Правил пожежної безпеки в метрополітенах
Вид документаНАПБ (Нормативний акт з пожежної безпеки)
Шифр документаВ.01.039-2012/510
РозробникУкраїнський науково-дослідний інститут цивільного захисту УкрНДІЦЗ
Реєстраційний номер в Міністерстві Юстицій1128/21440
Дата реєстрації в Міністерстві Юстицій09.07.2012


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інфраструктури України
20.06.2012 N 335

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
09 липня 2012 р. за N 1128/21440

Правила

пожежної безпеки в метрополітенах

НАПБ В.01.039-2012/510

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила установлюють основні вимоги пожежної безпеки для територій, наземних будинків, підземних споруд та рухомого складу метрополітенів і є обов'язковими для всіх працівників метрополітенів, підприємств, установ і організацій, які виконують роботи або розташовані на території, у будинках та спорудах метрополітенів, а також для громадян, які користуються метрополітеном.

Разом з цими Правилами для забезпечення пожежної безпеки наземних об'єктів метрополітенів (адміністративні будинки, електро- та мотодепо, бази, склади, гаражі тощо) слід керуватися Правилами пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19 жовтня 2004 року N 126, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2004 року за N 1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001-2004).

Забезпечуючи пожежну безпеку метрополітену, слід також керуватися стандартами, правилами улаштування електроустановок (далі - ПУЕ), нормами технологічного проектування та іншими нормативними актами з визначеного питання.

Пожежна безпека у метрополітені має забезпечуватися шляхом проведення організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для швидкої евакуації людей, рухомого складу, матеріальних цінностей, швидкого виклику пожежно-рятувальних підрозділів МНС й інших аварійно-рятувальних формувань та успішного гасіння пожеж.

1.2. Забезпечення пожежної безпеки метрополітенів покладається на керівників метрополітенів та керівників відповідних структурних підрозділів і служб, у розпорядженні яких є об'єкти (будинки, споруди, приміщення, технологічне обладнання тощо), а також на керівників юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що орендують площі метрополітену, керівників підприємств та організацій, які проводять роботи або розташовані (у тому числі тимчасово) на території, у будинках та спорудах метрополітенів.

1.3. Керівники метрополітенів, відповідних служб та структурних підрозділів повинні визначити обов'язки посадових осіб (у тому числі заступників керівників) щодо забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць тощо, технологічного та інженерного устаткування, а також за утримання і експлуатацію протипожежної техніки.

Обов'язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання та експлуатації систем протипожежного захисту (далі - СПЗ) мають бути відображені у відповідних посадових інструкціях, положеннях про структурні підрозділи тощо.

1.4. Керівники метрополітенів, їх служб та структурних підрозділів повинні:

розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об'єктів, впроваджувати позитивний досвід;

організовувати навчання працівників метрополітенів правилам пожежної безпеки та роз'яснення заходів щодо них;

забезпечувати утримання у справному стані засобів протипожежного захисту, пожежного устаткування і зв'язку, не допускати їхнього використання не за призначенням;

здійснювати заходи щодо впровадження систем пожежної сигналізації та систем пожежогасіння для виявлення та гасіння пожеж;

створювати в установленому порядку добровільні пожежні дружини (команди) та пожежно-технічні комісії;

призначати відповідальних осіб за забезпечення пожежної безпеки будинків, споруд, станцій, цехів, майстерень, складів та інших приміщень і дільниць;

відповідно до нормативно-правових актів з пожежної безпеки організовувати розробку та затверджувати нормативні акти, що діють у межах метрополітену чи відповідного структурного підрозділу, служби тощо; здійснювати постійний контроль за додержанням їх вимог;

визначати порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи;

забезпечувати дотримання працівниками метрополітенів вимог законодавства з питань пожежної безпеки, протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов Державної інспекції техногенної безпеки України (далі - Держтехногенбезпеки) та вимог служби воєнізованої охорони метрополітену (далі - ВО метрополітену);

вживати в межах наданих їм прав відповідних заходів реагування на факти порушення чи невиконання посадовими особами, іншими працівниками метрополітенів установленого протипожежного режиму, вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів щодо забезпечення пожежної безпеки;

контролювати дотримання вимог цих Правил та НАПБ А.01.001-2004 працівниками інших підприємств, установ та організацій, які виконують роботи або розташовані на території, у будинках, приміщеннях та спорудах метрополітенів;

забезпечувати розроблення планів евакуації людей та їхнє практичне відпрацювання; приклад схеми евакуації з рівня станції наведено у додатку 1 до цих Правил;

своєчасно інформувати ВО метрополітену про всі випадки несправностей СПЗ, пристроїв охоронної сигналізації та інше, а також про закриття ділянок доріг чи проїздів на підвідомчій території, про нове будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розширення та капітальний ремонт об'єктів метрополітену;

терміново інформувати ВО метрополітену про випадки пожеж, що сталися на об'єкті або на контрольованій території;

проводити службове розслідування випадків пожеж.

1.5. Посадові особи, призначені відповідальними за забезпечення пожежної безпеки будинків, споруд, станцій, дільниць, цехів, приміщень метрополітенів тощо, зобов'язані:

знати ці Правила, НАПБ А.01.001-2004, а також накази та розпорядження керівництва метрополітену, положення, інструкції та інші нормативно-правові акти з питань пожежної безпеки, що є обов'язковими для метрополітенів, забезпечувати їхнє своєчасне виконання;

знати основні характеристики пожежної небезпеки технологічних процесів, обладнання та матеріалів, які використовуються чи зберігаються, забезпечувати їхнє безпечне застосування та зберігання;

проводити інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки відповідно до вимог Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом МНС України від 29 вересня 2003 року N 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2003 року за N 1148/8469 (далі - НАПБ Б.02.005-2003);

проводити періодичні (не рідше одного разу на квартал) перевірки контрольованих територій, будинків, споруд, приміщень, ділянок тощо з метою контролю за дотриманням установленого протипожежного режиму та вживати відповідних заходів щодо усунення виявлених недоліків;

стежити за справністю первинних засобів пожежогасіння та умовами їх експлуатації згідно з умовами експлуатації первинних засобів пожежогасіння, наведеними у додатку 2 до цих Правил, СПЗ, опалення, вентиляції, електроустановок, технологічного та іншого виробничого обладнання, вживати заходів щодо усунення виявлених несправностей, які можуть спричинити виникнення пожежі;

після закінчення роботи забезпечувати відключення електроустановок (окрім чергового освітлення, СПЗ, установок охоронної сигналізації, електроустановок, які за умовами технології мають працювати цілодобово), а також проведення оглядів приміщень перед їхнім закриттям для виявлення та усунення порушень, що можуть призвести до виникнення пожежі. Перелік таких приміщень і порядок їхнього огляду встановлюються керівником структурного підрозділу (служби) метрополітену. Результати огляду мають бути зафіксовані у відповідному журналі;

утримувати у справному стані системи зв'язку, СПЗ і обладнання пожежних кран-комплектів, первинних засобів пожежогасіння, не допускати їх використання не за призначенням.

1.6. Особи, призначені відповідальними за протипожежний стан, зобов'язані:

організовувати своєчасне проведення профілактичних оглядів та планово-попереджувальних ремонтів обладнання, а також усунення виявлених порушень, які можуть призвести до пожежі;

забезпечувати додержання вимог пожежної безпеки під час експлуатації обладнання;

організовувати проведення спеціального навчання та інструктажів обслуговувального персоналу з питань забезпечення пожежної безпеки під час експлуатації (ремонту) інженерного обладнання;

забезпечувати розробку експлуатаційної документації та контроль за її веденням.

1.7. Кожен працівник метрополітену повинен:

дотримуватися встановленого в метрополітені (у підрозділі, службі, на робочому місці) протипожежного режиму, виконувати вимоги цих Правил та інших нормативно-правових актів щодо забезпечення пожежної безпеки в метрополітені;

користуватися тільки справними приладами, інструментами, обладнанням, дотримуватися вимог інструкцій з їхньої експлуатації;

прибирати робочі місця від горючих відходів;

вимикати споживачі електроенергії (за винятком чергового освітлення, СПЗ, установок охоронної сигналізації, електроустановок, електроопалювальних пристроїв, що за вимогами технології працюють цілодобово) після закінчення роботи;

мати практичні навички користування первинними засобами пожежогасіння та індивідуальними засобами захисту органів дихання;

у разі виявлення пожежі діяти згідно з вимогами пункту 12.7 розділу XII цих Правил.

1.8. Особи, які користуються метрополітеном, повинні:

виконувати вимоги пожежної безпеки, регламентовані правилами користування метрополітеном та рекомендаціями пасажирам в разі виникнення пожежі;

у разі виявлення задимлення або пожежі негайно повідомити про це працівників метрополітену, а в разі виявлення ознак пожежі чи задимлення у вагоні поїзда - машиніста через пристрій зв'язку "пасажир - машиніст".

Пасажирам метрополітену забороняється:

перевозити вибухові речовини та газові балони;

створювати ситуації, які заважають руху потоку пасажирів;

застосовувати відкритий вогонь та палити на станціях, у вагонах поїздів, вестибюлях, переходах пересадочних вузлів та в підземних (наземних) переходах суміщених з входами (виходами) станцій;

засмічувати пристанційні дільниці, вестибюлі, переходи, платформи станцій, колії, ескалатори, салони вагонів тощо.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ