ДСТУ 7534:2014 Ґрунти тепличні. Метод приготування водної витяжки

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20048 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 7534:2014 Ґрунти тепличні. Метод приготування водної витяжки
Дата початку дії01.04.2015
Дата прийняття21.11.2014
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуГОСТ 27753.2-88
Затверджуючий документНаказ від 21.11.2014 № 1367 Про прийняття національних нормативних документів та пробного національного стандарту України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, затвердження національних стандартів України, скасування національних стандартів України та міждержавних стандартів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа7534:2014
РозробникДержавний технологічний центр охорони родючості ґрунтів «Центрдержродючість»


ГОСТ 10354-82 Плівка поліетиленова. Технічні умови

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.005-88 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони

ГОСТ 12.4.021-75 . ССБТ. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ГОСТ 24104-88. Ваги лабораторні загального призначення і зразкові. Загальні технічні умови

ГОСТ 6709-72 Вода дистильована. Технічні умови

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації

ДСТУ 7532:2014 Ґрунти тепличні. Загальні вимоги до методів аналізування

ДСТУ 7533:2014 Ґрунти тепличні. Метод відбирання проб

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Ґрунти тепличні
МЕТОД ПРИГОТУВАННЯ ВОДНОЇ ВИТЯЖКИ

ДСТУ 7534:2014

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2015

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний технологічний центр охорони родючості ґрунтів «Центрдержродючість»

РОЗРОБНИКИ: В. Греков, канд. с.-г. наук; Л. Дацько, канд. с.-г. наук; М. Лапа, канд. с.-г. наук (науковий керівник); В. Мартиненко; А. Мельник, канд. с.-г. наук; В. Панасенко, канд. с.-г. наук; В. Пасічняк; О. Тараріко, д-р с.-г. наук; В. Тосіч; В. Трембіцький, канд. с.-г. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 21 листопада 2014 р. № 1367 з 2015-04-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 27753.2-88)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Суть методів

4 Відбирання проб

5 Апаратура, посуд та матеріали

6 Вимоги щодо безпеки

7 Готування до аналізування

8 Аналізування

9 Вимоги до аналізування

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ҐРУНТИ ТЕПЛИЧНІ
МЕТОД ПРИГОТУВАННЯ ВОДНОЇ ВИТЯЖКИ

ГРУНТЫ ТЕПЛИЧНЫЕ
МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДНОЙ ВЫТЯЖКИ

GREENHOUSE GROUNDS
METHOD FOR PREPARATION OF WATER EXTRACT

Чинний від 2015-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює об’ємний та об’ємно-ваговий методи приготування водної витяж­ки з тепличного ґрунту для визначання її pH, загального вмісту солей, вмісту водорозчинних сполук поживних речовин — фосфатів, калію, нітратного й амонійного азоту, кальцію, магнію, хлоридів та натрію.

1.2 Цей стандарт застосовують під час агрохімічного обстежування тепличних ґрунтів для оцінювання забезпечення рослин поживними речовинами і контролювання за сольовим режимом.

1.3 Вимоги щодо безпеки робіт під час приготування водної витяжки з тепличного ґрунту ви­кладено у розділі 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 7532:2014 Ґрунти тепличні. Загальні вимоги до методів аналізування

ДСТУ 7533:2014 Ґрунти тепличні. Метод відбирання проб

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та но­менклатура видів захисту

ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 ССБП. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги і класифікація

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна без­пека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.034-85 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органовдыхания. Классификация и маркировка (ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання. Класифікація і марковання) ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, про­бирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2715-75 Сетки металлические проволочные. Типы, основные параметры и размеры (Сітки металеві з дроту. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови) ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови) ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтру­вальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загального призначення та зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные пара­метры и размеры (Посуд і устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри).

3 СУТЬ МЕТОДІВ

Суть методів полягає у вилученні водорозчинних речовин із тепличного ґрунту здистильованою водою. Співвідношення тепличного ґрунту і води 1:5 (1:10 для торфів із вмістом органічної речовини більше ніж 50 %), якщо готують водну витяжку об’ємно-ваговим методом і 1:2 — об’ємним методом. Час взаємодії — 15 хв.

Загальні вимоги до методів аналізування — згідно з ДСТУ 7532:2014.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Іваненко П. П., Приліпка О. В. Закритий ґрунт. — К.: Урожай, 2001. — 360 с.

2 Методика агрохімічного обстеження тепличних ґрунтів та особливості застосування добрив/ За ред. Д. М. Бенцаровського, С. І. Мельника, О. Г. Тараріко, В. А. Жилкіна. — К.: ДІА, 2005. — 208 с.

3 Методические указания по агрохимическому обследованию тепличных грунтов. — М.: ЦИНАО, 1987. —49 с. (Методичні вказівки з агрохімічного обстеження тепличних ґрунтів).

4 Методические указания по определению основных агрохимических показателей тепличных грунтов. — М., 1986. — 74 с. (Методичні вказівки з визначення основних агрохімічних показників тепличних ґрунтів).

5 Приліпка О. В. Тепличне овочівництво. — К.: Урожай, 2002. — 256 с.

6 ТУ 2186-002-00494172-94 Тепличные грунты. Технические условия. — М., 1985. — 15 с. (Тепличні ґрунти. Технічні умови).

7 Якість ґрунтів та сучасні стратегії удобрення/За ред. Дж. Хофмана, Д. Мельничука, М. Го­роднього. — К.: «Арістей», 2004. — 487 с.

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ