ДСТУ 7610:2014 Вугілля кам’яне та кокс. Механізоване відбирання проб. Частина 6. Кокс. Готування проб до випробування (ISO 13909-6:2001, MOD)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 18256 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 7610:2014 Вугілля кам’яне та кокс. Механізоване відбирання проб. Частина 6. Кокс. Готування проб до випробування (ISO 13909-6:2001, MOD)
Дата початку дії01.07.2015
Дата прийняття29.12.2014
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 29.12.2014 № 1485 Про прийняття національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, європейських стандартів як національних стандартів України, затвердження національних стандартів України, зміни до національного стандарту України, скасування нормативних документів України, міждержавних стандартів в Україні та внесення зміни до наказу Мінекономрозвитку України від 21.11.2014 № 1367
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа7610:2014
РозробникУкраїнський державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВУГІЛЛЯ КАМ’ЯНЕ ТА КОКС

Механізоване відбирання проб Частина 6. Кокс. Готування проб до випробування
(ISO 13909-6:2001, MOD)

ДСТУ 7610:2014

Відповідає офіційному тексту

Київ

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ

2015

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)» та Технічний комітет стандартизації «Кокс» (ТК 12)

РОЗРОБНИКИ: М. Гапотченко, канд. техн. наук (науковий керівник); А. Кузніченко; Л. Орєхова

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 29 грудня 2014 р. № 1485

3 Національний стандарт відповідає ISO 13909-6:2001 Hard coal and coke — Mechanical sampling — Part 6: Coke — Preparation of test samples (Вугілля кам’яне та кокс. Механізоване відбирання проб. Частина 6. Кокс. Готування проб до випробування), крім розділів 5, 6, 7

Ступінь відповідності — модифікований (MOD)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 13909-6:2001

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Точність готування проби

5 Складання проб

6 Поділ проб

7 Готування проб для певних випробувань

8 Конструкція устатковання для готування проб

Бібліографія

Додаток НА Перелік технічних відхилів та їх пояснень

Додаток НБ Перелік нормативних документів, чинних в Україні

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад ISO 13909-6:2001 Hard coal and coke — Mechanical sampling — Part 6: Coke — Preparation of test samples (Кам’яне вугілля та кокс. Механізоване відбирання проб. Частина 6. Кокс. Готування проб до випробування) з окремими технічними змінами.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 12 «Кокс».

Стандарт містить вимоги, що відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено окремі доповнення, зумовлені правовими вимогами та конкретними потребами промисловості України. Технічні відхили й додаткову інформацію, що уточнюють окремі аспекти стосовно вимог до поділу (скорочення) та подрібнення проб, долучено безпосередньо до пунктів, яких вони стосуються, та позначено рамкою і заголовком «Національне пояснення», «Національна примітка» та «Національний відхил». Повний перелік змін разом з обґрунтуванням наведено в додатку НА.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вилучено передмову до ISO 13909-6:2001;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до розділів 2, 3, 6, 7, 8 долучено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— національний довідковий додаток НБ наведено як настанову для користувачів.

Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним стандартам, посилання на які є в ISO 13909-6, наведено в додатку НБ.

Копії нормативних документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна замовити в Голов­ному фонді нормативних документів.

ВСТУП до ISO 13909-6:2001

Метою готування проб є готування з первинних точкових проб однієї або кількох випробних проб для подальшого аналізування. Необхідні маса та розмір кусків і частинок випробної проби залежать від випробування, що буде проведено.

Процес готування проби може охоплювати складання проб, подрібнення, поділ, змішування та сушіння, або поєднання цих операцій у різних комбінаціях.

Первинні точкові проби можна готувати як випробні проби окремо, або після складання їх в об’єднані проби відразу після відбирання, або після готування подрібненням та/або поділом. Проби можна готувати як випробні проби окремо або після складання їх у подальші об'єднані проби за принципом зважених складників.

Системи відбирання і готування проб відразу після їх відбирання можна успішно використовувати, якщо відомо, що під час готування проб коксу або коксів не виникне ніяких ускладнень, і лише в тому разі, якщо застосовуване обладнання не спричинятиме втрати вологи, забруднення або подрібнення проб, призначених для визначення фізичних показників.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВУГІЛЛЯ КАМ’ЯНЕ ТА КОКС Механізоване відбирання проб Частина 6. Кокс. Готування проб до випробування

ДСТУ 7610:2014

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ И КОКС Механизированный отбор проб Часть 6. Кокс. Подготовка проб к испытанию

HARD COAL AND СОКЕ Mechanical sampling Part 6. Coke. Preparation of test samples

Чинний від 2015-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод готування проб коксу від об’єднання точкових проб до готу­вання проб для певних випробувань.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче стандартах зазначено положення, які через посилання у цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань пізніші зміни чи їх перегляд не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати найновіші видання нормативних документів, наведених нижче. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням цього нормативного документа. Члени ІЕС та ISO упорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 579:1999 Coke — Determination of total moisture

ISO 687:1974 Coke — Determination of moisture in the analysis sample

ISO 13909-1:2001 Hard coal and coke — Mechanical sampling — Part 1: General introduction

ISO 13909-5:2001 Hard coal and coke — Mechanical sampling — Part 5: Coke — Sampling from moving streams

ISO 13909-7:2001 Hard coal and coke — Mechanical sampling — Part 7: Methods for determining the precision of sampling, sample preparation and testing

ISO 13909-8:2001 Hard coal and coke — Mechanical sampling — Part 8: Methods of testing for bias.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 579:1999 Кокс. Визначення загальної вологи

ISO 687:1974 Кокс. Визначення вологи в аналітичній пробі

ISO 13909-1:2001 Вугілля кам'яне та кокс. Механізоване відбирання проб. Частина 1. Загальний вступ

ISO 13909-5:2001 Вугілля кам’яне та кокс. Механізоване відбирання проб. Частина 5. Кокс. Відбирання проб з рухомих потоків

ISO 13909-7:2001 Вугілля кам’яне та кокс. Механізоване відбирання проб. Частина 7. Методи визначення точності відбору, підготовки та аналізу проб

ISO 13909-8:2001 Вугілля кам’яне та кокс. Механізоване відбирання проб. Частина 8. Методи визначення систематичної похибки.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито терміни та визначення понять, наведені в ISO 13909-1.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ISO 556:1980 Coke (greater than 20 mm in size) — Determination of mechanical strength (Кокс (з розміром кусків більше ніж 20 мм). Визначення механічної міцності)

2 ISO 567:1995 Coke — Determination of bulk density in a small container (Кокс. Визначення насипної щільності в малому контейнері)

3 ISO 616:1995 Coke — Determination of shatter indices (Кокс. Визначення індексу скидання)

4 ISO 728:1995 Coke (nominal top size greater than 20 mm) — Size analysis by sieving (Кокс (з номінальним максимальним розміром більше ніж 20 мм). Ситовий аналіз)

5 ISO 1013:1995 Coke — Determination of bulk density in a large container (Кокс. Визначення насипної щільності у великому контейнері)

6 ISO 2325:1986 Coke (nominal top size 20 mm or less) — Size analysis by sieving (Кокс (з номінальним максимальним розміром 20 мм і менше). Ситовий аналіз)

7 Gy P.M. (1992) Sampling of Heterogeneous and Dynamic Material Systems, Elsevier Scientific Publishing, Amsterdam (Випробовування проб гетерогенних та динамічних матеріальних систем).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ