ДСТУ 4177-2001 Обладнання для вимірювання та керування в промислових процесах. Умови експлуатації. Частина 2. Енергопостачання (IEC 60654-2:1979, MOD). З поправкою

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20161 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 4177-2001 Обладнання для вимірювання та керування в промислових процесах. Умови експлуатації. Частина 2. Енергопостачання (IEC 60654-2:1979, MOD). З поправкою
Дата початку дії01.07.2004
Дата прийняття01.02.2002
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 01.02.2002 № 69
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа4177-2001
РозробникДочірнє підприємство «Спеціальне конструкторське бюро по системах автоматизованого управління 3» (ДП «СКБ САУ 3»)
Додаткові дані Зі зміною терміну чинності згідно з наказом від 31.03.2004 № № 60


ГОСТ 12997-84 Вироби ДСП. Загальні технічні умови

ГОСТ 13109-97 Електрична енергія. Сумісність технічних засобів електромагнітна. Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення

ГОСТ 29254-91 Апаратура вимірювання, контролю та управління технологічними процесами. Технічні вимоги та методи випробувань на поміхостійкість

ДСТУ 3451-96 Технічні засоби для розподілених автоматизованих систем керування технологічними процесами. Загальні вимоги до спряження виробів (рос)

ДСТУ 3451-96 Технічні засоби для розподілених автоматизованих систем керування технологічними процесами. Загальні вимоги до спряження виробів (укр)

ДСТУ 3626-97 Базові програмно-технічні комплекси локального рівня для розосереджених автоматизованих систем керування технологічними процесами. Загальні вимоги

ДСТУ 4177-2001 Обладнання для вимірювання та керування в промислових процесах. Умови експлуатації. Частина 2. Енергопостачання. Поправка (ДСТУ 4177:2003)

ДСТУ ІЕС 60654-1-2001 Обладнання для вимірювання та керування в промислових процесах. Умови експлуатації. Частина 1. Кліматичні умови (ІЕС 60654-1:1993, IDT)


ДСТУ EN 60143-2:2018 Конденсатори послідовні для енергосистем. Частина 2. Захисне обладнання для батарей послідовного конденсатора (EN 60143-2:2013, IDT; IEC 60143-2:2012, IDT)

ДСТУ OIML D 11:2019 Загальні вимоги до засобів вимірювальної техніки. Умови навколишнього середовища (OIML D 11:2013, IDT)

ДСТУ OIML R 134-1:2010 Прилади автоматичні для зважування дорожніх транспортних засобів у русі та вимірювання навантажень на вісь. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування (OIML R 134-1:2006, IDT)

ДСТУ OIML R 50-1:2017 Ваги автоматичні безперервної дії для сумарного обліку (ваги стрічкові). Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги (OIML R 50-1:2014, IDT)

ДСТУ OIML R 61-2:2019 Дозатори дискретної дії вагові автоматичні. Частина 2. Процедури випробування (OIML R 61-2:2017, IDT)

ДСТУ OIML R 85-1 & 2:2019 Автоматичні рівнеміри для вимірювання рівня рідини в стаціонарних резервуарах-сховищах. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги. Частина 2. Метрологічний контроль і випробування (OIML R 85-1 & 2:2008, IDT)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ
В ПРОМИСЛОВИХ ПРОЦЕСАХ

Умови експлуатації
Частина 2. Енергопостачання
(ІЕС 60654-2:1979, MOD)

ДСТУ 4177:2001

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2004

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Дочірнє підприємство «Спеціальне конструкторське бюро по системах автоматизованого управління 3» (ДП «СКБ САУ 3»)

РОЗРОБНИКИ: О. Веселов; Н. Головко; Л. Ланіна; Ю. Розен

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 1 лютого 2002 р. № 69 з 2003-07-01 зі зміною терміну чинності згідно з наказом № 60 від 31 березня 2004 р.

Ступінь відповідності — модифікований (MOD)

Переклад з англійської (en)

3 Стандарт відповідає ІЕС 60654-2:1979 Operating conditions for industrial-process measurement and control equipment — Part 2: Power (Умови експлуатації обладнання для вимірювання та керування в промислових процесах. Частина 2. Потужність) зі зміною ІЕС 60654-2:1979/Amd. 1:1992, технічними відхилами та редакційними змінами

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Мета

3 Загальні положення

4 Класифікація параметрів електроживлення

4.1 Терміни та визначення понять

4.2 Джерело живлення змінного струму

4.3 Джерело живлення постійного струму

4.4 Перехідні завади в живленні

5 Класифікація параметрів пневматичного живлення

5.1 Терміни та визначення понять

5.2 Робочі характеристики пневматичного джерела живлення

Додаток НА (рекомендований) Завади в колах електроживлення

Додаток НБ (довідковий) Перелік стандартів, посилання на які є у тексті цього стандарту

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є переклад версії ІЕС 60654-2:1979 Operating conditions for industrial-process measurement and control equipment — Part 2: Power (Умови експлуатації обладнання для вимірювання та керування в промислових процесах. Частина 2. Потужність) зі зміною ІЕС 60654-2:1979/ Amd. 1:1992, з окремими технічними відхилами.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 62 «Вимірювання і керування в промислових процесах».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Пункт 4.2.4 викладено згідно з Поправкою 1 до ІЕС 60654-2 та виділено в основному тексті стандарту подвійною рискою на полях.

До стандарту було вміщено окремі технічні відхили у розділ 1, 4.4, спричинені правовими вимогами (чинними в Україні стандартами) і конкретними потребами промисловості України: вимоги в частині до ізоляції кіл живлення, а також електромагнітних завад.

Також подано національний додаток НА, який визначає класифікацію умов експлуатації у зв’язку з електромагнітними завадами у колах живлення.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

—- слова «цей міжнародний стандарт» і «ця частина» замінено на «цей стандарт» або «стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— з передмови ІЕС 60654-2 в «Національний вступ» внесено тільки ту інформацію, яка безпосередньо стосується теми стандарту;

— «Національні пояснення», «Національну примітку» та «Національні відхили» розташовано безпосередньо після тексту, якого вони стосуються;

— у національному додатку НБ наведено перелік стандартів, посилання на які є у тексті цього стандарту.

У цьому стандарті є посилання на ІЕС 60654-1:1993, який впроваджено в Україні як національний стандарт ДСТУ ІЕС 60654-1-2001.

Копії документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати у Головному фонді нормативних документів З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ В ПРОМИСЛОВИХ ПРОЦЕСАХ
Умови експлуатації
Частина 2. Енергопостачання

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОЦЕССАХ
Условия эксплуатации
Часть 2. Энергоснабжение

INDUSTRIAL-PROCESS MEASUREMENT AND CONTROL EQUIPMENT
Operating conditions
Part 2. Power

Чинний від 2004-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає граничні значення або ряди граничних значень параметрів живлення обладнання для вимірювання та керування в промислових процесах під час експлуатації на суші та у прибережних районах.

Стандарт стосується тільки параметрів живлення і не визначає результовний вплив цих параметрів на обладнання і персонал.

Стандарт не розглядає:

— параметри живлення під час обслуговування та ремонтування;

— параметри живлення обладнання, яке експлуатують в пожежо- або вибухонебезпечному середовищі й в умовах іонізувального випромінювання;

— корозійні атмосфери, що важко прокласифікувати через широку різноманітність і концентрацію корозійних речовин і сполучень речовин, здатних змішуватись;

— параметри живлення гідравлічного обладнання. У більшості випадків для живлення одного гідравлічного пристрою (або невеликої групи пристроїв) передбачається окреме джерело гідравлічної енергії. Характеристики цього джерела розраховують, виходячи з вимог обладнання, для живлення якого він призначений;

— умови, пов’язані з підведенням енергії до регуляторів «прямої дії», для яких не потрібно спеціального зовнішнього джерела живлення, наприклад, до деяких типів регуляторів тиску, які одержують робочу енергію від тиску, або терморегуляторів рідини, що одержують тиск для роботи клапана від теплового розширення рідини в термочутливих елементах;

— параметри живлення під час зберігання або транспортування;

— умови, пов’язані з підведенням енергії, необхідної для випробовування обладнання.

2 МЕТА

Мета цього стандарту — забезпечити користувачів і постачальників систем вимірювання та керування в промислових процесах і частин таких систем єдиною номенклатурою і класифікацією перелічених умов експлуатації, пов’язаних із живленням.

Вимоги цього стандарту повинні бути основою під час розробляння комплексних технічних умов до обладнання й експлуатації виробником і користувачем обладнання.

Застосування стандарту дозволить усунути проблеми, що могли б виникнути через недостатню увагу до впливу умов експлуатації на працездатність обладнання і автоматизованих систем.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ