ДСТУ 4047-2001 Гази вуглеводневі скраплені паливні для комунально-побутового споживання. Технічні умови

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 18846 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 4047-2001 Гази вуглеводневі скраплені паливні для комунально-побутового споживання. Технічні умови
Дата початку дії01.01.2002
Дата прийняття27.07.2001
СтатусДіючий
На замінуГОСТ 20448-90
Затверджуючий документНаказ від 27.07.2001 № 369
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа4047-2001
РозробникУкраїнський науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА» (УкрНДІНП «МАСМА»)
Орган, що прийнявУкраїнський науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА» (УкрНДІНП «МАСМА»)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ГАЗИ ВУГЛЕВОДНЕВІ
 СКРАПЛЕНІ ПАЛИВНІ ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СПОЖИВАННЯ

Технічні умови

 ДСТУ 4047-2001

 

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
 2001

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Українським науково-дослідним інститутом нафтопереробної промисловості «МАСМА» (УкрНДІНП «МАСМА»), ТК-38 «Стандартизація продуктів нафтопереробки та нафто­хімії»

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 27 липня 2001 р. № 369

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 20448-90)

4 РОЗРОБНИКИ: А. Мартинюк, Ю. Іщук, С. Лютий, О. Лукічев, Л. Костюк, В. Голубцов, Т. Стоян

 

Поправка Іус 3-2007, стор.59

 

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Марки

4 Технічні вимоги

5 Вимоги безпеки

6 Вимоги охорони довкілля

7 Правила приймання

8 Методи контролю

9 Транспортування та зберігання.

10 Гарантії виробника

Додаток А Застосування різних марок скраплених газів для комунально-побутового споживання

Додаток Б Коди скраплених газів згідно з державним класифікатором ДК 016 (ДКПП) та загальносоюзним класифікатором (ЗКП)

Додаток В Бібліографія

75 НАФТА І СУМІЖНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Код УКНД 75.160.30 до ДСТУ 4047-2001 Гази вуглеводневі скраплені паливні для комунально-побутового споживання. Технічні умови

 

Місце поправки

Надруковано

Має бути

Український текст С. 10, додаток Б, таблиця Б.1, колонка «Код ДКПП», рядок другий

23.20.22.102

23.20.21

Російський текст С. 10, приложение Б, таблица Б.1, колонка «Код ДКПП», ряд второй

23.20.22.102

23.20.21

 

(ІПС N8 3-2007) стор.59

 

ДСТУ 4047-2001

 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГАЗИ ВУГЛЕВОДНЕВІ
 СКРАПЛЕНІ ПАЛИВНІ ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО СПОЖИВАННЯ
 Технічні умови

ГАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ
СЖИЖЕННЫЕ ТОПЛИВНЫЕ ДЛЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
Технические условия

LIQUEFIED HYDROCARBON FUEL
 GASES FOR HOUSEHOLD USE
Technical requirements

Чинний від 2002-01-01

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює вимоги до вуглеводневих скраплених газів (далі - скраплені гази), призначених для використання, як паливо для комунально-побутового споживання, а також для промислових цілей.

Вимоги цього стандарту поширюються на підприємства, що функціонують на території України і здійснюють: виробництво, зберігання, транспортування, газопостачання, переробку скраплених газів, а також їх використання, за призначенням, іншими спеціалізованими підприємствами.

Обов’язкові вимоги до якості продукції - скраплених газів, що забезпечують їх нешкідливість або безпеку для життя і майна населення, охорони довкілля, викладені в 4.2, 4.3.1, 4.3.2 та в 5.10.

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 3377-96 Сигналізатори горючих газів та парів термохімічні. Загальні технічні умови

ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности

ГОСТ 12.4.034-85 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка

ГОСТ 12.4. 068-79 ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования

ГОСТ 12.4.121-83 ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования

ГОСТ 400-80 Термометры стеклянные для испытаний нефтепродуктов. Технические условия

ГОСТ 617-90 Трубы медные. Технические условия

ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 2603-79 Ацетон. Технические условия

ГОСТ 4752-79 Проволока медная крешерная. Технические условия

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 10679-76 Газы углеводородные сжиженные. Метод определения углеводородного состава

ГОСТ 11382-76 Газы нефтепереработки. Метод определения сероводорода

ГОСТ 12162-77 Двуокись углерода твердая. Технические условия

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 14921 -78 Газы углеводородные сжиженные. Методы отбора проб

ГОСТ 15860-84 Баллоны стальные сварные для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. Технические условия

ГОСТ 16350-80 Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей

ГОСТ 17299-78 Спирт этиловый технический. Технические условия

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка

ГОСТ 22387.5-77 Газ для коммунально-бытового потребления. Метод определения интенсивности запаха

ГОСТ 22985-90 Газы углеводородные сжиженные. Метод определения сероводорода и меркаптановой серы

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 28656-90 Газы углеводородные сжиженные. Расчетный метод определения плотности и давления насыщенных паров.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2019 Всі права захищені
Розробник сервісу ТОВ "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com