ДСТУ 4047-2001 Гази вуглеводневі скраплені паливні для комунально-побутового споживання. Технічні умови. Зі зміною та поправкою

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20386 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 4047-2001 Гази вуглеводневі скраплені паливні для комунально-побутового споживання. Технічні умови. Зі зміною та поправкою
Дата початку дії01.01.2014
Дата прийняття27.07.2001
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуГОСТ 20448-90
Затверджуючий документНаказ від 27.07.2001 № 369
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа4047-2001
РозробникУкраїнський науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА» (УкрНДІНП «МАСМА»)
Додаткові дані Поправка (ІПС № 3-2007), Зміна № 1 (ІПС № 11-2013)


ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.005-88 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартів безпеки праці. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Вибухобезпечність. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення (ИСО 4589-84)

ГОСТ 12.4.124-83 Система стандартів безпеки праці. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги

ГОСТ 14192-96 Маркування вантажів

ГОСТ 16350-80 Районування і статистичні параметри кліматичних факторів для технічних цілей

ГОСТ 19433-88 Вантажі небезпечні. Класифікація та маркування

ГОСТ 22387.5-77 Газ для комунально-побутового споживання. Методи визначення інтенсивності запаху. Зі зміною № 1

ГОСТ 22985-90 Гази вуглеводневі зріджені. Метод визначення сірководню та меркаптанової сірки

ГОСТ 28656-90 Гази вуглеводневі зріджені. Розрахунковий метод визначення щільності і тиску насичених парів. Зі зміною № 1

ГОСТ 400-80 Термометри скляні для випробувань нафтопродуктів. Технічні умови

ГОСТ 5556-81 Вата медична гігроскопічна. Технічні умови. Зі зміною

ГОСТ 6709-72 Вода дистильована. Технічні умови

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення (укр)

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення. Зміна № 2

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення. Зміна № 2 (рос)

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення. Зміна №1

ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення (рос)

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

ДСТУ 3245-95. Балони стальні зварні для скраплених вуглеводневих газів на тиск до 1,6 МПа. Загальні технічні умови

ДСТУ 3377-96 Сигналізатори горючих газів і парів термохімічні. Загальні технічні умови

ДСТУ 3929-1999 Індикатори горючих газів і парів термохімічні. Загальні технічні умови

ДСТУ 4056-2001 Гази вуглеводневі скраплені. Методи відбирання проб. Зі зміною № 1

ДСТУ 4454:2005 Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання

ДСТУ 4500-3:2008 Вантажі небезпечні. Класифікація

ДСТУ 4500-5:2005 Вантажі небезпечні. Марковання

ДСТУ EN 27941:2010 Пропан та бутан технічні. Аналізування методом газової хроматографії (EN 27941:1993, IDT)

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд (IEC 62305:2006, NEQ)

ДСТУ ГОСТ 617:2007 Труби мідні та латунні круглого перерізу загальної призначеності. Технічні умови (ГОСТ 617-2006, IDT)

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою (рос)

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою (укр)

НАПБ В.02.008-2007/510 Транспортування нафти, газу, конденсату. Пожежна безпека. Основні положення

НПАОП 0.00-1.04-07. Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання

НПАОП 0.00-1.07-94 Правила пристрою і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (зі змінами і доповненнями) (рос)

НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики (рос)

НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики (укр)

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 40.1-1.32-01 (ДНАОП 0.00-1.32-01) Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок (укр)

НПАОП 40.1-1.32-01 (ДНАОП 0.00-1.32-01) Правила будови електроустановок. Електроустаткування спеціальних установок (рос)

Посібник 1.91 до СНиП 2.04.05-91. Розрахунок і розподіл припливного повітря

Посібник 10.91 до СНиП 2.04.05-91. Проектування антикорозійного захисту

Посібник 11.9 к СНиП 2.04.05-91. Розрахункові параметри зовнішнього повітря для типових проектів

Посібник 12.91 до СНиП 2.04.05-91. Рекомендації з розрахунку інфільтрації зовнішнього повітря в одноповерхові виробничі будівлі

Посібник 13.91 до СНиП 2.04.05-91. Протипожежні вимоги до систем опалення, вентиляції та кондиціонування

Посібник 2.91 до СНиП 2.04.05-91. Розрахунок надходження теплоти сонячної радіації в приміщення

Посібник 3.91 до СНиП 2.04.05-91. Вентиляторні установки

Посібник 4.91 до СНиП 2.04.05-91. Протидимний захист при пожежі (2 редакція)

Посібник 5.91 до СНиП 2.04.05-91. Розміщення вентиляційного обладнання

Посібник 6.91 к СНиП 2.04.05-91. Вогнестійкі повітроводи

Посібник 7.91 до СНиП 2.04.05-91. Схеми прокладки воздуховодів у будинку

Посібник 8.91 до СНиП 2.04.05-91. Чисельність персоналу з експлуатації систем опалення, вентиляція і кондиціонування повітря

Посібник 9.91 до СНиП 2.04.05-91. Річна витрата енергії системами опалення, вентиляції та кондиціонування

Посібник з проектування систем водяного опалювання до СНиП 2.04.05-91

Посібник з розрахунку і проектування природного, штучного й спільного освітлення

Санітарні норми гранично допустимих рівнів напруженості електромагнітного поля НЧ, СЧ, ВЧ і ОВЧ діапазонів, випромінюваного радіомовними засобами аеропортів цивільної авіації

СНиП 2.04.01-85 Внутрішній водопровід і каналізація будинків. Зміна № 1

СНиП 2.04.01-85 Внутрішній водопровід і каналізація будинків. Зміни

СП 1042-73 Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого обладнання


ГСТУ 21-004.8-2003 Скло натрій-кальцій силікатне будівельне, технічне і тарне. Методи визначення масових часток оксидів натрію і калію

ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання. З урахуванням Зміни № 1

ДБН В.2.5-77:2014 Котельні. Зі Зміною № 1

ДСТУ 3336-96 Лічильники газу побутові. Загальні технічні вимоги. Зі Зміною № 2 (ІПС № 9-2014)

ДСТУ 4366:2004 Одяг пожежника захисний. Загальні технічні вимоги та методи випробовування (ISO 11613:1999, NEQ; EN 469:1995, NEQ)

ДСТУ 4446:2005 Взуття пожежника захисне. Загальні технічні вимоги та методи випробування

ДСТУ 7861:2015 Якість ґрунту. Визначення обмінних кальцію, магнію, натрію і калію в ґрунті за Шолленбергером у модифікації ННЦ ІГА імені О. Н. Соколовського

ДСТУ 8829:2019 Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їхнього визначення. Класифікація

ДСТУ ІЕС 60331-11:2008 Випробування електричних кабелів вогнем цілісність кіл. Частина 11. Устатковання для випробування за температури полум`я не менше ніж 750 <град> С (ІЕС 60331-11:1999, IDТ)

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2018 року)

СОУ 49.2-20077720-001:2014 Налив, зливання та перевезення скраплених вуглеводневих газів у залізничних вагонах-цистернах. Загальні технічні вимоги

СОУ-Н ЕЕ 10.131:2006 Норми витрат матеріалів на ремонт і технічне обслуговування тягодуттєвих машин

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГАЗИ ВУГЛЕВОДНЕВІ
СКРАПЛЕНІ ПАЛИВНІ
ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО
СПОЖИВАННЯ
Технічні умови

ДСТУ 4047 - 2001

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Українським науково-дослідним інститутом нафтопереробної промисловості «МАСМА» (УкрНДІНП «МАСМА»), ТК-38 «Стандартизація продуктів нафтопереробки та нафтохімії»

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 27 липня 2001 р. №369

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 20448-90)

4 РОЗРОБНИКИ: А. Мартинюк, Ю. Іщук, С. Лютий, О. Лукічев, Л. Костюк, В. Голубцов, Т. Стоян

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Марки

4 Технічні вимоги

5 Вимоги безпеки

6 Вимоги охорони довкілля

7 Правила приймання

8 Методи контролю

9 Транспортування та зберігання

10 Гарантії виробника

Додаток А Застосування різних марок скраплених газів для комунально-побутового споживання

Додаток Б Коди скраплених газів згідно з державним класифікатором ДК 016 (ДКПП) та загальносоюзним класифікатором (ЗКП)

Додаток В Бібліографія

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГАЗИ ВУГЛЕВОДНЕВІ
СКРАПЛЕНІ ПАЛИВНІ
ДЛЯ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО
СПОЖИВАННЯ
Технічні умови

ГАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ
СЖИЖЕННЫЕ ТОПЛИВНЫЕ
ДЛЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ
Технические условия

LIQUEFIED HYDROCARBON
FUEL GASES
FOR HOUSEHOLD USE
Technical requirements

Чинний від 2002-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює вимоги до вуглеводневих скраплених газів (далі — скраплені гази),призначених для використання, як паливо для комунально-побутового споживання, а також для промислових цілей.

Вимоги цього стандарту поширюються на підприємства, що функціонують на території України і здійснюють: виробництво, зберігання, транспортування, газопостачання, переробку скрапле­них газів, а також їх використання, за призначенням, іншими спеціалізованими підприємствами.

Обов’язкові вимоги до якості продукції — скраплених газів, що забезпечують їх нешкідли­вість або безпеку для життя і майна населення, охорони довкілля, викладені в 4.2, 4.3.1,4.3.2 та в 5.10

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 3377-96 Сигналізатори горючих газів та парів термохімічні. Загальні технічні умови

ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности

ГОСТ 12.4.034-85 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка

ГОСТ 12.4. 068-79 ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования

ГОСТ 12.4.121-83 ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования

ГОСТ 400-80 Термометры стеклянные для испытаний нефтепродуктов. Технические условия

ГОСТ 617-90 Трубы медные. Технические условия

ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 2603-79 Ацетон. Технические условия

ГОСТ 4752-79 Проволока медная крешерная. Технические условия

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 10679-76 Газы углеводородные сжиженные. Метод определения углеводородного состава

ГОСТ 11382-76 Газы нефтепереработки. Метод определения сероводорода

ГОСТ 12162-77 Двуокись углерода твердая. Технические условия

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 14921-78 Газы углеводородные сжиженные. Методы отбора проб

ГОСТ 15860-84 Баллоны стальные сварные для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа. Технические условия

ГОСТ 16350-80 Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатическихфакторов для технических целей

ГОСТ 17299-78 Спирт этиловый технический. Технические условия

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка

ГОСТ 22387.5-77 Газ для коммунально-бытового потребления. Метод определения интенсивности запаха

ГОСТ 22985-90 Газы углеводородные сжиженные. Метод определения сероводорода и меркаптановой серы

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 28656-90 Газы углеводородные сжиженные. Расчетный метод определения плотности и давления насыщенных паров.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ