ДСТУ-Н ISO Guide 31:2008 Метрологія. Стандартні зразки. Зміст сертифікатів і етикеток (ISO Guide 31:2000, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20161 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ-Н ISO Guide 31:2008 Метрологія. Стандартні зразки. Зміст сертифікатів і етикеток (ISO Guide 31:2000, IDT)
Дата початку дії01.01.2010
Дата прийняття22.12.2008
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 22.12.2008 № 486 Про затвердження національних стандартів України, скасування нормативних документів та внесення змін до наказів Держспоживстандарту від 15.08.2008 р. № 290, від 03.09.2008 р. № 318 та від 19.09.2008 р. № 334
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа31:2008
РозробникНаціональний науковий центр «Інститут метрології»


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ДСТУ 8809:2018 Метрологія. Прилади контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото- і відеофіксації. Вимірювачі швидкості руху транспортних засобів дистанційні, вимірювачі просторово-часових параметрів місцеположення транспортних засобів дистанційні. Метрологічні та технічні вимоги

ДСТУ 8876:2019 Метрологія. Автоматичні прилади для вимірювання густини рідин. Методика повірки

ДСТУ 8881:2019 Метрологія. Титратори за методом Карла Фішера. Методика повірки

ДСТУ 8899:2019 Сталь. Метод рентгенофлуоресцентного аналізу

ДСТУ 8915:2019 Метрологія. Аналізатори глюкози та лактату в крові. Методика повірки

ДСТУ 8918:2019 Чавун. Метод фотоелектричного спектрального аналізу

ДСТУ 8920:2019 Сталі та сплави. Методи визначення газів

ДСТУ 8923:2019 Чавун, сталь, феросплави, хром та марганець металеві. Загальні вимоги до методів аналізування

ДСТУ 8950:2019 Метрологія. Вимірювачі вмісту алкоголю у крові та видихуваному повітрі. Методика повірки

ДСТУ 9020:2020 Метрологія. Кондуктометри і аналізатори рідини кондуктометричні. Методика повірки

ДСТУ 9021:2020 Метрологія. pH-метри та іономіри лабораторні. Методика повірки

ДСТУ 9023:2020 Метрологія. pH-метри та іономіри промислові. Методика повірки

ДСТУ 9092:2021 Метрологія. Аналізатори якості води. Методика повірки

ДСТУ 9148:2021 Метрологія. Віскозиметри капілярні скляні. Методика повірки

ДСТУ IEC 62053-11:2012 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 11. Лічильники активної енергії електромеханічні (класів точності 0,5; 1 та 2) (ІЕС 62053-11:2003, IDТ)

ДСТУ ISO 10723:2015 Природний газ. Оцінювання робочих характеристик аналітичних систем (ISO 10723:2012, IDT)

ДСТУ OIML R 137-1-2:2018 Лічильники газу. Частина 1. Метрологічні й технічні вимоги. Частина 2. Методи підтвердження метрологічних і технічних характеристик (OIML R 137-1-2:2014, IDT)

ДСТУ OIML R 60-1:2019 Датчики навантаження. Метрологічні вимоги. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги (OIML R 60-1:2017, IDT)

ДСТУ OIML R 61-1:2019 Дозатори дискретної дії вагові автоматичні. Частина 1.Метрологічні та технічні вимоги (OIML R 61-1:2017, IDT)

ДСТУ OIML R 61-2:2019 Дозатори дискретної дії вагові автоматичні. Частина 2. Процедури випробування (OIML R 61-2:2017, IDT)

ДСТУ Б EN 196-2:2015 Методи випробування цементу. Частина 2. Хімічне аналізування цементу (EN 196-2:2013, IDT)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАСТАНОВА

 

Метрологія

 

СТАНДАРТНІ ЗРАЗКИ

Зміст сертифікатів і етикеток (ISO Guide 31:2000, IDT)

 

ДСТУ-Н ISO Guide 31:2008

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
 2015

 

ПЕРЕДМОВА

1  ВНЕСЕНО: Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології») Держспоживстандарту України, Український державний центр стандартизації та сертифікації «Украгростандартсертифікація» Мінагрополітики України, Донецький державний науково- дослідний та проектний інститут кольорових металів (ДонНДПІКМ)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Н. Гниленко; С. Жалінська; А. Івков; В. Кожанов, канд. техн. наук; А. Ніколенко; Г. Примакова; Д. Скрябін; Л. Скрябіна, канд. техн. наук (науковий керівник); М. Тюхтіна; Т. Чумакова

2  НАДАНО ЧИННОСТИ: наказ Держспоживстандарту України від 22 грудня 2008 p. № 486 з 2010-01-01

3  Національний стандарт відповідає ISO Guide 31:2000 Reference materials — Contents of certificates and labels (Стандартні зразки. Зміст сертифікатів і етикеток)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4  УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Ця настанова є переклад ISO Guide 31:2000 Reference materials — Contents of certificates and labels (Стандартні зразки. Зміст сертифікатів і етикеток).

Настанову ISO Guide 31 підготовлено Комітетом ISO зі стандартних зразків (REMCO) і схвалено органами членів ISO.

Технічний комітет, відповідальний за цю настанову — ТК 63 «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань».

Під час перекладу структуру настанови не змінювали.

Настанова містить вимоги, що відповідають чинному законодавству.

До настанови внесено такі редакційні зміни:

—  структурні елементи настанови: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у «Вступі до ISO Guide 31:2000» і в розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», їх виділено в тексті рамкою;

— з «Передмови до ISO Guide 31:2000» у цей «Національний вступ» узято те, що безпосередньо стосується цієї настанови;

—  змінено назву настанови згідно з вимогами національної стандартизації України;

—   у тексті цієї настанови містяться загальноприйняті скорочення «ISO» (Міжнародна організація зі стандартизації), «ІЕС» (Міжнародна електротехнічна комісія), «ВІРМ» (Міжнародне бюро ваг та мір), «IFCC» (Міжнародна організація клінічної хімії), «IUPAC» (Міжнародний союз чистої та прикладної хімії), «IUPAP» (Міжнародний союз теоретичної та прикладної фізики), «OIML» (Міжнародна організація законодавчої метрології), «VIM» (Міжнародний словник основних і загальних термінів в метрології), які наведено без розшифрування.

Копії документів, на які є посилання в цій настанові, можна отримати в Головному фонді нор­мативних документів.

ВСТУП до ISO Guide 31:2000

Сертифікат, який супроводжує державний стандартний зразок («Certified Reference Material»), має містити всю інформацію, необхідну для його застосування. Незважаючи на розмір витрат на створення стандартного зразка, без сертифіката він нічого не вартий. З огляду на це виробники державних стандартних зразків повинні дуже ретельно ставитися до підготування сертифікатів. Комітет ISO зі стандартних зразків (ISO/REMCO) опублікував перше видання цієї Настанови 1981 року. Протягом останніх шістнадцяти років було наявним значне зростання кількості й різноманітності стандартних зразків та їх застосування. Підвищені потреби в надійності результатів, отриманих аналітичними і метрологічними методами (що виникли через зростання стурбованості щодо забруднення довкілля), зумовили необхідність розширення номенклатури державних стандартних зразків підвищеної якості з метою їх застосування для забезпечення методів вимірювання та для калібрування.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

У міжнародній практиці встановлена настановою ISO Guide 35 процедура атестації стандартних зразків має назву «certification» (сертифікація), створений за цією процедурою стандартний зразок має назву «Certified Reference Material» (CRM — дослівно «сертифікований еталонний матеріал»), а документ, виданий за результатами сертифікації, має назву «certificate» (сертифікат).
Термін CRM відповідає прийнятому в Україні терміну «державний стандартний зразок». Цей зразок має категорію національного. Затвердження типів цих зразків (сертифікацію) провадить Національний орган з метрології України.


Визначення терміна «державний стандартний зразок» в ISO Guide ЗО (див. розділ 2) вимагає, щоб усі атестовані значення характеристик супроводжувалися невизначеністю (uncertainty) на заявленому рівні довіри і було продемонстровано простежуваність (traceability) до «точної реалізації одиниці, в якій виражено значення характеристики». Тому в сертифікаті треба відобразити ці додаткові вимоги.
Настанова з вираження невизначеності у вимірюваннях, видана ISO (див. Бібліографію), підсумовує сучасне міжнародне тлумачення предмета невизначеності у вимірюванні і вимагає деякої модифікації цитованого вище визначення державного стандартного зразка. Сьогодні невизначеність виражають як комбіновану (тип А + тип В) стандартну невизначеність або як розширену невизначеність (з коефіцієнтом охвату [coverage factoi], який застосовують до комбінованої стандартної невизначеності). Концепція ймовірності або рівня значущості тепер більше не є стрижневою.
У першому виданні цієї Настанови обговорювалася різниця між інформацією, яка міститься на етикетці, у сертифікаті й звіті з атестації, і підкреслювалася стислість сертифіката. Проте за останні шістнадцять років виявилося загальне зниження видання звітів з атестації і збільшення обсягу інформації, наведеної у сертифікатах. Зменшення видання звітів з атестації необов’язково є нега­тивним за умови, що всю додаткову інформацію з них завжди можна отримати від виробників дер­жавного стандартного зразка. Видання звітів з атестації потребує витрат і, очевидно, що в цьому немає потреби у разі постачання зразка одному користувачеві кожного разу, коли він купує новий зразок тієї самої партії матеріалу. В той же час, зазвичай потрібно більше інформації з сертифіката, ніж атестоване значення характеристики. Детальна інформація щодо вимог до відкривання контей­нера та мінімальної кількості зразка, яку відбирають для вимірювання, щодо стабільності матеріалу, щодо способу зберігання і щодо застосованого під час визначання атестованого значення методу (у разі, коли атестоване значення стандартного зразка залежить від методу вимірювання) — усе це є важливою інформацією для користувача.

 

ДСТУ-Н ISO Guide 31:2008

НАСТАНОВА

МЕТРОЛОГІЯ
СТАНДАРТНІ ЗРАЗКИ Зміст сертифікатів і етикеток

МЕТРОЛОГИЯ
СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ Содержание сертификатов и этикеток

METROLOGY
REFERENCE MATERIALS Contents of certificates and labels

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ця Настанова допомагає виробникам підготувати зрозумілі й стислі сертифікати, що супроводжують державні стандартні зразки. Такі сертифікати, враховуючи їхній важливий характер, мають у підсумку забезпечити подання всієї інформації, потрібної користувачеві стандартного зразка.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цієї настанови. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати найновіші видання нормативних документів. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів. Члени ISO і ІЕС впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO Guide 30:1992 Terms and definitions used in connection with reference materials.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO Guide 30:1992 Терміни та визначення, застосовувані щодо стандартних зразків.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ