ДСТУ ГОСТ 33-2003 Нафтопродукти. Прозорі і непрозорі рідини. Визначення кінематичної в`язкості і розрахунок динамічної в`язкості (ГОСТ 33-2000 (ИСО 3104-94), IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20163 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ГОСТ 33-2003 Нафтопродукти. Прозорі і непрозорі рідини. Визначення кінематичної в`язкості і розрахунок динамічної в`язкості (ГОСТ 33-2000 (ИСО 3104-94), IDT)
Дата початку дії01.07.2003
Дата прийняття22.01.2003
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська/Російська
На замінуГОСТ 33-82
Затверджуючий документНаказ від 22.01.2003 № 12
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа33-2003
РозробникУкраїнський науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики


ВСН 33-82* Відомчі будівельні норми з розробки проектів організації будівництва (електроенергетика) (ВСН 33-89)

ГОСТ 10028-81 Віскозиметри капілярні скляні. Технічні умови

ГОСТ 3118-77 Реактиви. Кислота соляна. Технічні умови (СТ СЭВ 4276-83). Зі зміною № 1

ГОСТ 3134-78 Уайт-спірит. Технічні умови. Зі змінами

ГОСТ 3900-85 (СТ СЭВ 6754-89) Нафта і нафтопродукти. Методи визначення щільності

ГОСТ 400-80 Термометри скляні для випробувань нафтопродуктів. Технічні умови

ГОСТ 4095-75 Ізооктан технічний. Технічні умови. Зі змінами № 1, 2

ГОСТ 4204-77 Реактиви. Кислота сірчана. Технічні умови. Зі змінами № 1, 2

ГОСТ 6824-96 Гліцерин дистильований. Технічні умови. Зі зміною № 1

ГОСТ 8505-80 НЕФРАС-С 50/170. Технічні умови

Постанова від 18.06.2014 № 10-1 Про затвердження Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування


ДСТУ 3789:2015 Пожежна безпека. Піноутворювачі загального призначення для гасіння пожеж. Загальні технічні вимоги і методи випробування

ДСТУ 4796:2007 Паливо авіаційне для газотурбіних двигунів Джет А-1. Технічні умови

ДСТУ 4840:2007 Паливо дизельне підвищеної якості. Технічні умови

ДСТУ 6081:2009 Паливо моторне. Ефіри метилові жирних кислот олій і жирів для дизельних двигунів. Технічні вимоги

ДСТУ 7144:2009 Пожежна безпека. Вогнегасні речовини-піноутворювачі. Частина 3. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водонерозчинних горючих рідин поданою на поверхню піною низької кратності (EN 1568-3:2008, MOD)

ДСТУ 7688:2015 Паливо дизельне Євро. Технічні умови

ДСТУ 8349:2015 Оливи моторні. Метод визначання динамічної в`язкості з використанням імітатора холодного запуску в діапазоні температур від мінус 5 °С до мінус 35 °С

ДСТУ 8695:2016 Паливо альтернативне для дизельних двигунів. Технічні умови. З поправкою

ДСТУ 8705:2017 Паливо дизельне довготривалого зберігання. Технічні умови

ДСТУ 9032:2020 Нафтопродукти. Оливи моторні. Загальні технічні вимоги

ДСТУ EN 13136:2018 Холодильні установки та теплові насоси. Пристрої скидання тиску та сполучені з ними системи трубопроводів. Методи розрахунку (EN 13136:2013, IDT)

ДСТУ EN ISO 10555-1:2014 Катетери внутрішньосудинні стерильні одноразового застосування. Частина 1. Загальні технічні вимоги (EN ISO 10555-1:2013, IDT)

ДСТУ ГОСТ 25371:2006 Нафтопродукти. Розрахунок індексу в`язкості за кінематичною в`язкістю (ГОСТ 25371-97 (ИСО 2909-81), IDT). З Поправкою

СОУ НАЕК 006:2018 Управління закупівлями продукції. Турбінні оливи для енергетичного обладнання АЕС. Технічні вимоги до якості, умов приймання та зберігання. Зі Змінами

СОУ-Н ЕЕ 43.101:2009 Приймання, застосування та експлуатація трансформаторних масел. Норми оцінювання якості. Зі зміною № 1

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

  

НАФТОПРОДУКТИ

Прозорі і непрозорі рідини
Визначення кінематичної в'язкості і розрахунок
динамічної в'язкості

 

ДСТУ ГОСТ 33-2003

  

Відповідає офіційному тексту

  

КИЇВ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2003


ПЕРЕДМОВА

1  ВНЕСЕНО Українським науково-дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики

2  НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держспоживстандарту України від 22 січня 2003 р. № 12 з 2003-07-01

3  СТАНДАРТ ВІДПОВІДАЄ ГОСТ 33-2000 (ИСО 3104-94) Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости (Нафтопродукти. Прозорі і непрозорі рідини. Визначення кінематичної в'язкості і розрахунок динамічної в'язкості)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики у сфері стандартизації, метрології та сертифікації» від 12.03.1992

4  ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 33-82)

5  ОФОРМЛЕННЯ: Л. Ваніфатова

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

 

Цей стандарт є ідентичний ГОСТ 33-2000 (ИСО 3104-94) Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости (Нафтопродукти. Прозорі і непрозорі рідини. Визначення кінематичної в'язкості і розрахунок динамічної в'язкості), ступінь відповідності національного стандарту до ИСО 3104-94 — нееквівалентний (NEQ).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту вміщено такі редакційні зміни:

а)  на другій сторінці обкладинки замінено назву національних органів стандартизації Азербайджанської Республіки, Республіки Узбекістан, України (п.2 Предисловия);

б)  на другій сторінці обкладинки вилучено інформацію щодо надання чинності цьому міждержавному стандарту в Російській Федерації (п.3 Предисловия) та інформацію щодо заборони відтворення, тиражування і розповсюдження як офіційного видання на території Російської Федерації без дозволу Госстандарта Росії;

в)  на першій сторінці стандарту вилучено дату введення в дію цього міждержавного стандарту в Російській Федерації та внесено дату надання чинності цього стандарту в Україні;

г)  вилучено третю сторінку обкладинки, яка містить інформацію стосовно коду УДК, коду ОКП, групи згідно з КГС та вихідні дані організації-видавця Російської Федерації.

 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

 

Нефтепродукты
ПРОЗРАЧНЫЕ И НЕПРОЗРАЧНЫЕ ЖИДКОСТИ
Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости

 

ГОСТ 33-2000

(ИСО 3104-94)

  

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

Минск


Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 31 «Нефтяные топлива и смазочные материалы» (ВНИИ НП)

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 18 от 18 октября 2000 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства

Наименование национального органа по стандартизации

Азербайджанская Республика

Азгосстандарт

Республика Армения

Армгосстандарт

Республика Казахстан

Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызская Республика

Кыргызстандарт

Российская Федерация

Госстандарт России

Республика Таджикистан

Таджикстандарт

Туркменистан

Главгосслужба «Туркменстандартлары»

Республика Узбекистан

Узгосстандарт

Украина

Госстандарт Украины

3 Настоящий стандарт представляет собой полный аутентичный текст международного стандарта ИСО 3104-94 «Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости» с дополнительными требованиями, отражающими потребности экономики страны

4 ВЗАМЕН ГОСТ 33-82


СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение и область применения.

2 Нормативные ссылки.

3 Определения.

4 Сущность метода.

5 Реактивы и материалы.

6 Аппаратура.

7 Поверка и калибровка.

8 Общие требования к проведению испытания.

9 Определение кинематической вязкости прозрачных жидкостей.

10 Определение кинематической вязкости непрозрачных жидкостей.

11 Промывание вискозиметра.

12 Обработка результатов.

13 Выражение результатов.

14 Точность метода.

Приложение А Типы вискозиметров.

Приложение Б Определение поправки на кинетическую энергию.

Приложение В Термометры для определения кинематической вязкости.

Приложение Г Библиография.

 

ГОСТ 33-2000

(ИСО 3104-94)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

 

Нефтепродукты
ПРОЗРАЧНЫЕ И НЕПРОЗРАЧНЫЕ ЖИДКОСТИ
Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости

 

Petroleum products. Transparent and opaque liquids.
Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity

Дата введения  в Украине 2003-07-01

1 Назначение и область применения

1.1 Стандарт устанавливает метод определения кинематической вязкости n жидких нефтепродуктов, прозрачных и непрозрачных жидкостей измерением времени истечения определенного объема жидкости под действием силы тяжести через калиброванный стеклянный капиллярный вискозиметр.

Динамическую вязкость h вычисляют как произведение кинематической вязкости жидкости на ее плотность r.

Примечание - Полученные результаты зависят от поведения образца и применимы к жидкостям, для которых напряжение сдвига пропорционально скорости деформации (поведение ньютоновских жидкостей). Однако вязкость значительно изменяется со скоростью сдвига, и при использовании вискозиметров с различным диаметром капилляров могут быть получены различные результаты. В стандарт также включена методика и показатели точности для остаточных жидких топлив, которые в определенных условиях проявляют свойства «неньютоновских» жидкостей.

Ньютоновская жидкость - жидкость, вязкость которой не зависит от касательного напряжения и градиента скорости. Если отношение касательного напряжения к градиенту скорости непостоянно, жидкость не является ньютоновской.

1.2 Настоящий стандарт не распространяется на битумы.

1.3 При наличии разногласий испытание проводится без отступлений от метода [1].

1.4 Дополнения, отражающие потребности экономики страны, выделены курсивом.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 112-78 Термометры метеорологические стеклянные. Технические условия

ГОСТ 400-80 Термометры стеклянные для испытания нефтепродуктов. Технические условия

ГОСТ 2517-85 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб

ГОСТ 2603-79 Ацетон. Технические условия

ГОСТ 3118-77 Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 3134-78 Уайт-спирит. Технические условия

ГОСТ 3900-85 Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности

ГОСТ 4095-75 Изооктан технический. Технические условия

ГОСТ 4204-77 Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4220-75 Калий двухромовокислый. Технические условия

ГОСТ 5789-78 Толуол. Технические условия

ГОСТ 6824-96 Глицерин дистиллированный. Технические условия

ГОСТ 8505-80 Нефрас-С 50/170. Технические условия

ГОСТ 10028-81 Вискозиметры капиллярные стеклянные. Технические условия

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

ГОСТ 13646-68 Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. Технические условия

ГОСТ 14710-78 Толуол нефтяной. Технические условия

ГОСТ 17299-78 Спирт этиловый технический. Технические условия

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия

ГОСТ 22867-77 Аммоний азотнокислый. Технические условия

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ