ДСТУ 4019-2001 Нафтопродукти. Визначення ароматичних вуглеводнів у бензині методом газової хроматографії. Зі зміною № 1

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20386 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 4019-2001 Нафтопродукти. Визначення ароматичних вуглеводнів у бензині методом газової хроматографії. Зі зміною № 1
Дата початку дії01.01.2002
Дата прийняття05.04.2001
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 05.04.2001 № 150 Щодо затвердження державних стандартів України та зміни до державного стандарту, скасування чинних державних і міждержавного стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа4019-2001
РозробникУкраїнський науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА» (УкрНДІНП «МАСМА»)
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

НАФТОПРОДУКТИ

Визначення ароматичних вуглеводнів у бензині методом газової хроматографії

ДСТУ 4019-2001

 

Відповідає офіційному тексту

 

 Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
 2001


ПЕРЕДМОВА

1  РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Українським науково-дослідним інститутом нафтопереробної про­мисловості (УкрНДІНП) «МАСМА», ТК 38

2  ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 5 квітня 2001 р. № 150

3  Додаток А цього стандарту є повним автентичним текстом Американського національного стандарту ASTM D 4420-94 Методика вимірювання для визначення ароматичних вуглеводнів у товарному бензині з використанням газової хроматографії

Ступінь відповідності — еквівалентний (eqv)

4  ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5  РОЗРОБНИКИ: А. Мартинюк, Ю. Іщук, А. Мисак, С. Лютий, О. Лукичов

 

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2  Нормативні посилання

3  Суть методу визначення ароматичних вуглеводнів

4  Засоби вимірювальної техніки та допоміжне обладнання

5  Реактиви і посуд

6  Вимоги безпеки

7  Підготовлення до проведення вимірювань

7.1  Приготування сорбентів

7.2  Підготовлення приладу

8  Проведення вимірювань ароматичних вуглеводнів

8.1  Градуювання

8.2  Проведення вимірювань

9  Опрацювання результатів

10 Точнісні характеристики

10.1 Збіжність

10.2  Відтворюваність

11 Розрахунок масової частки ароматичних вуглеводнів

Додаток А Американський національний стандарт ASTM D 4420-94 Методика вимірювання ароматичних вуглеводнів у товарному бензині з використанням газової хроматографії

Додаток Б Бібліографія

 

ДСТУ 4019-2001

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

НАФТОПРОДУКТИ
Визначення ароматичних вуглеводнів у бензині методом газової хроматографії

НЕФТЕПРОДУКТЫ
Определение ароматических углеводородов в бензине методом газовой хроматографии

PETROLEUM PRODUCTS
Determination of aromatics in gasoline by gas chromatography method

 

Чинний від 2002-01-01

 

1  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює метод газової хроматографії для визначення бензолу, толуолу, ароматичних вуглеводнів С8, С9 та більш висококиплячих ароматичних вуглеводнів, а також загального вмісту ароматичних вуглеводнів у товарному автомобільному бензині. Методика також може застосовуватися для визначення зазначених ароматичних вуглеводнів у компонентах бензину перед його компаундуванням.

Метод дозволяє визначати об’ємну частку ароматичних вуглеводнів у бензинах у межах (у відсотках за об’ємом): бензол — від 0,1 до 5,0; толуол — від 0,1 до 20,0; ароматичні вуглеводні С8 — від 3,0 до 25,0; ароматичні вуглеводні С9 і більш висококиплячі ароматичні вуглеводні — від 5,0 до 30,0 та загальний вміст ароматичних вуглеводнів — від 10,0 до 80,0. Масову частку ароматичних вуглеводнів розраховують за формулою (3).

 

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення

ГОСТ 1770-74 Е Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия

ГОСТ 2517-85 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб

ГОСТ 2768-84 Ацетон технический. Технические условия

ГОСТ 3118-77 Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 3900-85 Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности

ГОСТ 4095-75 Изооктан технический. Технические условия

ГОСТ 6867-77 Смачиватель НБ. Технические условия

ГОСТ 9147-80 Е Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

ГОСТ 9410-78 Е Ксилол нефтяной. Технические условия

ГОСТ 9572-93 Бензол нефтяной. Технические условия

ГОСТ 14710-78 Е Толуол нефтяной. Технические условия

ГОСТ 24104-88 Е Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия

ГОСТ 25336-82 Е Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 27025-86 Реактивы. Общие указания по проведению испытаний

ГОСТ 29040-91 Бензины. Метод определения бензола и суммарного содержания ароматических углеводородов

ГОСТ 29169-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой

 

3 СУТЬ МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ АРОМАТИЧНИХ ВУГЛЕВОДНІВ

Методика полягає у відділенні ароматичних вуглеводнів від неароматичних на колонці з полярною нерухомою фазою з подальшим розділенням ароматичних вуглеводнів на колонці з неполярною нерухомою фазою за їх температурами кипіння.

Наявність у бензинах кисневмісних сполук, таких як прості ефіри і спирти, не впливає на визначення ароматичних вуглеводнів.

Допускається визначати бензол, толуол, ароматичні вуглеводні С8, С9 та більш висококиплячі ароматичні вуглеводні, а також загальний вміст ароматичних вуглеводнів у товарному автомобільному бензині згідно з додатком А. Для визначення в бензинах бензолу і сумарного вмісту ароматичних вуглеводнів можна використовувати ГОСТ 29040.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ