ДСТУ ГОСТ 12417:2006 Нафтопродукти. Метод визначення сульфатної золи (ГОСТ 12417-94, (ИСО 3987-80) IDT; ISO 3987-80, MOD)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20152 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ГОСТ 12417:2006 Нафтопродукти. Метод визначення сульфатної золи (ГОСТ 12417-94, (ИСО 3987-80) IDT; ISO 3987-80, MOD)
Дата початку дії01.01.2007
Дата прийняття11.07.2006
Дата скасування дії 01.01.2021
СтатусНедіючий
Мова документаУкраїнська/Російська
Новий документДСТУ ISO 3987:2019 (ISO 3987:2010, IDT)
На замінуГОСТ 12417-73
Затверджуючий документНаказ від 11.07.2006 № 196 Про надання чинності в Україні міждержавним стандартам, змінам до міждержавних стандартів та скасування нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа12417:2006
РозробникДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)
Додаткові дані Чинність документа скасована з 01.01.2021 згідно з наказом від 23.12.2019 № 480
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

НАФТОПРОДУКТИ

Метод визначення сульфатної золи

(ГОСТ 12417-94, (ИСО 3987-80) IDT; ISO 3987-80, MOD)

 

ДСТУ ГОСТ 12417:2006 (ИСО 3987-80)

 

Видання офіційне

 

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2006

 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»))

ОФОРМЛЕННЯ: Л. Ряба

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 11 липня 2006 р. № 196 з 2007-01-01

3 Національний стандарт відповідає ГОСТ 12417-94(ИСО 3987-80) Нефтепродукты. Метод определения сульфатной золы (Нафтопродукти. Метод визначення сульфатної золи)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики у сфері стандартизації, метрології та сертифікації» від 13.03.1992 р.

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 12417-73)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ідентичний ГОСТ 12417-94 (ИСО 3987-80) Нефтепродукты. Метод определения сульфатной золы (Нафтопродукти. Метод визначення сульфатної золи)

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

на другій сторінці обкладинки виправлено назву національних органів стандартизації (п. 2 «Предисловия»);

на другій сторінці обкладинки вилучено інформацію щодо надання чинності цьому міждержавному стандарту в Російській Федерації (п.3 «Предисловия») та інформацію щодо заборони відтворювання, тиражування і розповсюджування як офіційного видання на території Російської Федерації без дозволу Госстандарта Росії;

на першій сторінці стандарту вилучено дату введення в дію цього міждержавного стандарту в Російській Федерації та внесено дату надання чинності цього стандарту в Україні;

на другій сторінці стандарту, розділ 2 «Нормативные ссылки» - в Україні не чинний ГОСТ 2517-85 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб», а чинний ДСТУ 4488:2005 «Нафта і нафтопродухти. Метода відбирання проб»;

на другій сторінці стандарту, розділ 2 «Нормативные ссылки» надруковано ГОСТ 19908-90 «Тигли, чаши, стаканы, колбы, воронки, пробирки и пробки из прозрачного кварцевого стекла. Технические условия», повинно бути ГОСТ 19908-90 «Тигли, чаши, стаканы, колбы, воронки, пробирки и наконечники из прозрачного кварцевого стекла. Общие технические условия»;

четверта сторінка стандарту, розділ 7, перший абзац - в Україні чинний ДСТУ 4488:2005;

вилучено інформацію стосовно колу УДК, ОКСТУ, групи згідно КГС та вихідні дані організації-видавця Російської Федерації.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

 

НЕФТЕПРОДУКТЫ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЛЬФАТНОЙ ЗОЛЫ

 ГОСТ 12417-94 (ИСО 3987-80)

 

Издание официальное

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ. МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

Минск

 

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Всесоюзным научно-исследовательским институтом по переработке нефти (ВНИИ НП), МТК 31

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 6-94 от 21 октября 1994 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства

Наименование национального органа по стандартизации

Азербайджан

Азстандарт

Республика Армения

Министерство торговли и экономического развития Республики Армения

Республика Беларусь

Госстандарт Республики Беларусь

Грузия

Национальное агентство «Грузстандарт»

Республика Казахстан

Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызская Республика

Кыргызетандарт

Республика Молдова

Молдовастандарт

Российская Федерация

Ростехоегулнрование

Республика Узбекистан

Агентство «Узегандарт»

Украина

Госпотребстандарт Украины

3 Настоящий стандарт представляет собой аутентичный текст международного стандарта ИСО 3987-80 «Нефтепродукты. Смазочные материалы и присадки. Определение сульфатной золы» с дополнительными требованиями, отражающими потребности народного хозяйства

4 ВЗАМЕН ГОСТ 12417-73

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

НЕФТЕПРОДУКТЫ

Метод определения сульфатной золы

Petroleum products. Methods for determination of sulphated ash

Дата введення в Україні 2007-01-01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящий стандарт устанавливает метод определения сульфатной золы не менее 0,005% (по массе) в товарных смазочных маслах с присадками и в присадках, применяемых при компаундировании. Присадки могут содержать один или несколько металлов (барий, кальций, магний, цинк, калий, натрий и олово). Элементы сера, фосфор и хлор могут присутствовать в соединении. Метод применяется также для масел с беззольными присадками при массовой доле сульфатной золы ниже 0,02% и для других нефтепродуктов (см. 1.2, примечания 1 и 2).

1.2 Показатель «сульфатная зола» может быть использован для оценки содержания известных металлосодержащих присадок в маслах.

При отсутствии фосфора барий, кальций, магний, калий и натрий превращаются в соответствующие сульфаты, а олово (IV) и цинк - в оксиды (см. примечание 3). Сера я хлор не влияют на определение, фосфор в присутствии металлов остается частично или полностью в сульфатной золе в виде фосфатов металлов.

Примечания

1 Этот метод не рекомендуется для анализа, отработанных моторных масел, содержащих свинец, и смазочных масел без присадок.

2 Предполагается, что магний в этом испытании вступает в реакцию не так, как другие металлы, в том числе щелочные. Если присутствуют присадки, содержащие магний, данные следует использовать с осторожностью,

3 Так как превращение сульфата цинка и оксид происходит медленно при температуре воспламенения, указанной в этом методе, пробы, содержащие цинк, могут давать неодинаковые результаты.

Дополнения, отражающие потребности народного хозяйства, выделены курсивом.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2517-85 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб

ГОСТ 4204-77 Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 5789-78 Толуол. Технические условия

ГОСТ 8463-76 Масло С-220. Технические условия

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

ГОСТ 9805-84 Спирт изопропиловый. Технические условия

ГОСТ 14710-78 Толуол нефтяной. Технические условия

ГОСТ 19908-90 Тигли, чаши, стаканы, колбы, воронки, пробирки и пробки из прозрачного кварцевого стекла. Технические условия

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры/

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ