ГСТУ 36.1-009-99 Ліфти пасажирські та вантажні. Нормативи оснащенності на виконання робіт з монтажу, ремонту та технічного обслуговування ліфтів

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19059 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ГСТУ 36.1-009-99 Ліфти пасажирські та вантажні. Нормативи оснащенності на виконання робіт з монтажу, ремонту та технічного обслуговування ліфтів
Дата початку дії01.06.2000
Дата прийняття21.10.1999
Дата скасування дії 01.07.2018
СтатусНедіючий
Затверджуючий документРішення від 21.10.1999
Вид документаГСТУ (Галузевий стандарт України)
Шифр документа36.1-009-99
РозробникТехнічний комітет стандартизації ТК 104 «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри»
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації ТК 104 «Ліфти, ескалатори та пасажирські конвеєри»
Додаткові дані Скасований наказом ТК 104 від 04.06.2018 № 1


ГОСТ 17538-82 Конструкції і вироби залізобетонні для шахт ліфтів житлових будівель. Технічні умови

ГОСТ 18322-78 Система технічного обслуговування і ремонту техніки. Терміни та визначення. Зі змінами № 1, 2

ГОСТ 22011-95 Ліфти пасажирські й вантажні. Технічні умови

ГОСТ 22789-94 Пристрої комплектні низьковольтні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань (МЭК 439-1-85)

ГОСТ 22845-85. Ліфти електричні пасажирські і вантажні. Правила організації, виробництва і приймання монтажних робіт

ГОСТ 26334-84 Ліфти електричні. Ряди вантажопідйомності і швидкості (СТ СЭВ 4324-83)

ГОСТ 5746-83 (CT РЕВ 4325-83) . Ліфти електричні пасажирські. Основні параметри і розміри

ГОСТ 8823-85 Ліфти електричні вантажні. Основні параметри і розміри (СТ СЭВ 4326-83)

ГОСТ 8824-84 Ліфти електричні вантажні малі. Основні параметри і розміри (СТ СЭВ 4326-83)

ГСТУ 36.1-001-97 Ліфти пасажирські та вантажні. Монтаж

ГСТУ 36.1-002-97. Ліфти пасажирські та вантажні. Модернізація ліфтів на місці експлуатації. Положення (зі зміною № 1)

ДНАОП 0.00-1.02-99 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів.

ДНАОП 0.00-4.12-99. Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці

Довідковий посібник до СНиП 2.08.01-89. Опалення і вентиляція житлових будинків

ДСТУ 3552-97. Ліфти пасажирські та вантажні. Терміни та визначення

КДП 204-12 Укр.-95 Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України. Зі змінами

НПАОП 0.00-1.02-99. Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників (укр)

НПАОП 0.00-1.16-96. Правила атестації зварників (рос)

НПАОП 0.00-5.01-92 Інструкція про порядок видачі дозволу на право монтажу або (і) налагодження об`єктів котлонагляду та підіймальних споруд (ДНАОП 0.00-5.01-92)

НПАОП 0.00-5.09-86 Типова інструкція для оператора, ліфтера з обслуговування ліфтів

Опалення і вентиляція житлових будинків

СНиП 2.08.01-89 Житлові будинки. Доповнення

СНиП 2.08.01-89 Житлові будинки. Зміна № 3

СНиП 2.08.01-89 Житлові будинки. Зміна № 4

СНиП 2.08.01-89 Житлові будинки. Зміна № 5

СНиП 2.08.01-89 Житлові будинки. Зміна № 6

СНиП 2.08.01-89. Житлові будівлі

ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ЛІФТИ ПАСАЖИРСЬКІ ТА ВАНТАЖНІ

НОРМАТИВИ ОСНАЩЕННОСТІ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ З МОНТАЖУ, РЕМОНТУ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛІФТІВ

 

Видання офіційне

 

Київ

2000

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Технічним комітетом з стандартизації ТК 104 «Ліфти»

2 УЗГОДЖЕНО Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України

Комітетом по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ рішенням Технічної Ради Технічного комітету з стандартизації ТК 104 «Ліфти» від 21.10.99

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 ЗАРЕЄСТРОВАНО Українським науково-дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики Держстандарту України № 804/200379 від 07.02.2000

ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЛІФТИ ПАСАЖИРСЬКІ ТА ВАНТАЖНІ.

НОРМАТИВИ ОСНАЩЕННОСТІ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ З МОНТАЖУ, РЕМОНТУ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ-ЛІФТІВ

ЛИФТЫ ПАССАЖИРСКИЕ И ГРУЗОВЫЕ

НОРМАТИВЫ ОСНАЩЕННОСТИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО МОНТАЖУ, РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЛИФТОВ

Чинний від 2000-06-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей галузевий стандарт установлює нормативи оснащеності організацій, які виконують роботи з монтажу, модернізації, реконструкції, ремонту та технічного обслуговування ліфтів. Вимоги цього стандарту є обов’язковими для організацій незалежно від форм власності.

Цим галузевим стандартом необхідно керуватися під час:

— організації відповідних робіт з ліфтами;

— отриманні ліцензій Держбуду України або ліцензійних центрів місцевих органів влади на виконання робіт, що підлягають ліцензуванню;

— отриманні дозволу Держнаглядохоронпраці на виконання відповідних робіт.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі стандарти та нормативні документи:

ДСТУ 2708-94 Метрологія. Повірка засобів вимірювань. Організація і порядок проведення;

ДСТУ 3552-97 Ліфти пасажирські та вантажні. Терміни та визначення;

ДНАОП 0.00-1.02-99 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів;

ДНАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників;

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;

ДНАОП 0.00-4.03-98 Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях. Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 №623 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.98 №923);

ДНАОП 0.00-4.09-93 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства;

ДНАОП 0.00-4.12-99 Типове положення про навчання з питань охорони праці;

ДНАОП 0.00-4.21-93 Типове положення про службу охорони праці;

ДНАОП 0.00-5.01-92 Інструкція про порядок видачі дозволу на право монтажу або (і) налагодження об’єктів котлонагляду та підіймальних споруд;

ДНАОП 0.00-5.02-95 Інструкція про порядок видачі дозволів на виготовлення, ремонт та реконструкцію підйомних споруд і здійснення нагляду за виконанням цих робіт;

ДНАОП 0.00-5.09-86 Типова інструкція для оператора, ліфтера по обслуговуванню ліфтів;

ДНАОП 0.05-1.02-93 Правила відшкодування власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним. органом шкоди, заподіяної працівникові з ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків;

ГОСТ 5746-83 Лифты электрические пассажирские. Основные параметры и размеры;

ГОСТ 8823-85 Лифты электрические грузовые. Основные параметры и размеры;

ГОСТ 8824-84 Лифты электрические грузовые малые. Основные параметры и размеры;

ГОСТ 17538-82 Конструкция и изделия железобетонные для шахт лифтов жилых зданий. Технические условия;

ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения;

ГОСТ 21623-76 Система технического обслуживания и ремонта техники. Показатели для оценки ремонтопригодности. Термины и определения;

ГОСТ 22011-95 Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия;

ГОСТ 22789-94 Устройства комплектные низковольтные. Общие технические требования и методы испытаний;

ГОСТ 22845-85 Лифты электрические пассажирские и грузовые. Правила организации, производства и приемки монтажных работ;

ГОСТ 26334-84 Лифты электрические. Ряды грузоподъемности и скорости;

ГОСТ 28911-91 Лифты и малые грузовые лифты. Устройства управления, сигнализации и дополнительные приспособления;

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Энергоатомиздат, Москва, 1992 г. (шестое издание);

СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы;

СНиП 2.08.01-89 Жилые здания;

СНиП ІІІ-4-80 Техника безопасности в строительстве;

ГСТУ 36.1-001-97 Ліфти пасажирські та вантажні. Монтаж;

ГСТУ 36.1-002-97 Ліфти пасажирські та вантажні. Модернізація ліфтів на місці експлуатації;

ГСТУ 36.1-003-98 Ліфти пасажирські та вантажні. З’єднання зварювальні;

ГСТУ. 36.1-004-98 Ліфти пасажирські та вантажні. Норми витрат запасних частин і матеріалів на проведення ремонту ліфтів;

ГСТУ 36.1-005-98 Ліфти пасажирські та вантажні. Норми часу на технічне обслуговування та ремонт ліфтів;

ГСТУ 36.1-006-98 Ліфти пасажирські та вантажні. Методика розрахунку ціни на технічне обслуговування і ремонт ліфтів та диспетчерських систем;

ГСТУ 36.1-007-98 Ліфти пасажирські та вантажні. Диспетчерські системи. Норми витрат запасних частик і матеріалів на проведення технічного обслуговування та ремонту;

ГСТУ 36.1-008-98 Ліфти пасажирські та вантажні. Диспетчерські системи. Норми часу на технічне обслуговування та ремонт;

НАОП 9.0.00-5.01-81 Інструкція з охорони праці для слюсарів-монтажників електричних підіймачів;

НАОП 9.0.00-5.02-81 Інструкція з охорони праці для електромеханіка з ремонту ліфтів;

НАОП 9.0.00-5.03-82 Інструкція з охорони праці при проведенні робіт щодо монтажу, експлуатації та технічного обслуговування ОДС і ДСЗ;

НАОП 9.0.00-5.04-80 Інструкція з охорони праці для електромеханіка з щоденного технагляду за роботою ліфтів;

НАОП 9.0.00-5.05-83 Спеціальна інструкція з охорони праці при проведенні робіт в шахті ліфта;

КДП 204-12 УКР 219-92 Положення про систему технічного обслуговування та ремонти ліфтів;

КДП 204-12 УКР 224-92 Положення про диспетчеризацію технічного обладнання житлових і громадських будівель на території України;

КДП 204-12 УКР 225-92 Положення профтехнічне обслуговування, ремонт та реконструкцію (відновлення) систем ОДС (ДСС);

РД 22-19-124-86 Лифты общего назначения и выжимные. Инструкция по защитному заземлению (занулению);

РД 22-19-165-89 Лифты пассажирские и грузовые. Прижимы для крепления направляющих и аппаратуры к ним. Конструкция и технические требования;

РД 22-19-166-89 Лифты пассажирские и грузовые. Блоки для лифтов. Конструкция и основные размеры. Технические требования;

РД 22-19-167-89 Детали холодноштампуемые. Технические условия;

РД 22-19-168-89 Лифты пассажирские и грузовые. Грузы. Конструкция и размеры. Технические требования;

РД 22-19-169-89 Детали подвесок кабины и противовеса. Тяги одноущковые. Конструкция, размеры и технические требования;

РД 22-19-170-69 Подвески балансирные для лифтов и их детали. Конструкция, размеры и технические требования;

РД 22-19-171-89 Детали подвесок кабины и противовеса. Обоймы клиновые и клинья. Конструкция, размеры и технические требования;

РД 22-19-172-89 Лифты. Зажимы для стальных канатов. Параметры и размеры;

РД 22-19-174-89 Лифты. Устройство натяжное каната ограничителя скорости. Параметры и размеры;

РД 22-19-177-89 Лифты. Методы расчета ловителей клиновых.

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com