ДСТУ 4840:2007 Паливо дизельне підвищеної якості. Технічні умови

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 18793 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 4840:2007 Паливо дизельне підвищеної якості. Технічні умови
Дата початку дії01.01.2008
Дата прийняття03.10.2007
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Новий документДСТУ 7688:2015
Затверджуючий документНаказ від 03.10.2007 № 244 Про невідкладні заходи щодо стабілізації фінансового становища підприємств електроенергетичної галузі
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа4840:2007
РозробникУкраїнський науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА» (УкрНДІНП «МАСМА»)
Додаткові дані Дія відновлена з 01.12.2016 згідно з наказом від 30.11.2016 № 405 для потреб оборони та державного резерву


ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.005-88 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартів безпеки праці. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Вибухобезпечність. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення (ИСО 4589-84)

ГОСТ 12.2.003-91 Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.2.061-81. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки до робочих місць

ГОСТ 12.3.002-75 Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.4.010-75 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови. Зі змінами № 1, 2, 3

ГОСТ 12.4.013-85 (СТ СЭВ 4564-84) Система стандартів безпеки праці. Окуляри захисні. Загальні технічні умови

ГОСТ 12.4.021-75 . ССБТ. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ГОСТ 12.4.124-83 Система стандартів безпеки праці. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги

ГОСТ 14192-96 Маркування вантажів

ГОСТ 1461-75 Нафта і нафтопродукти. Метод визначення зольності. Зі змінами № 1, 2, 3

ГОСТ 19433-88 Вантажі небезпечні. Класифікація та маркування

ГОСТ 19932-99 Нафтопродукти. Визначення коксованості методом Конрадсона (ИСО 6615-93)

ГОСТ 2177-99 Нафтопродукти. Методи визначення фракційного складу

ГОСТ 2477-65 Нафта і нафтопродукти. Метод визначення вмісту води. Зі змінами № 1, 2, 3

ГОСТ 2874-82 Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю

ГОСТ 6356-75 Нафтопродукти. Метод визначення температури спалаху в закритому тиглі

ГОСТ 6370-83 Нафта, нафтопродукти і присадки. Метод визначення механічних домішок

ГОСТ 9965-76 Нафта. Для нафтопереробних підприємств. Технічні умови

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення (укр)

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення. Зміна № 2

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення. Зміна № 2 (рос)

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення. Зміна №1

ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення (рос)

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров`я населення

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування. Зі зміною № 1

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування. Зміна № 2

ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції (з поправками та змінами № 2, № 3)

ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001). Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від нафти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилу. Технічні умови

ДСТУ 4454:2005 Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання

ДСТУ 4488:2005 Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб

ДСТУ 4500-5:2005 Вантажі небезпечні. Марковання

ДСТУ EN 12916:2006 Нафтопродукти. Визначення ароматичних вуглеводнів у середніх дистилятах методом високоефективної рідинної хроматографії з детектором показника заломлення (EN 12916:2000, IDT)

ДСТУ ISO 2719:2006 Визначення температури спалаху горючих речовин методом Пенського-Мартенса в закритому тиглі (ISO 2719:2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 31072:2006 Нафта і нафтопродукти. Метод визначення густини, відносної густини та густини в градусах АРІ ареометром (ГОСТ 31072-2002, IDT). З поправками

ДСТУ ГОСТ 33-2003 Нафтопродукти. Прозорі і непрозорі рідини. Визначення кінематичної в`язкості і розрахунок динамічної в`язкості (ГОСТ 33-2000 (ИСО 3104-94), IDT)

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86) Визначення категорії приміщень і будівель по вибухопожежній і пожежнії небезпеці (загальносоюзні норми технологічного проектування)

НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики (рос)

НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики (укр)

Посібник 1.91 до СНиП 2.04.05-91. Розрахунок і розподіл припливного повітря

Посібник 10.91 до СНиП 2.04.05-91. Проектування антикорозійного захисту

Посібник 11.9 к СНиП 2.04.05-91. Розрахункові параметри зовнішнього повітря для типових проектів

Посібник 12.91 до СНиП 2.04.05-91. Рекомендації з розрахунку інфільтрації зовнішнього повітря в одноповерхові виробничі будівлі

Посібник 13.91 до СНиП 2.04.05-91. Протипожежні вимоги до систем опалення, вентиляції та кондиціонування

Посібник 2.91 до СНиП 2.04.05-91. Розрахунок надходження теплоти сонячної радіації в приміщення

Посібник 3.91 до СНиП 2.04.05-91. Вентиляторні установки

Посібник 4.91 до СНиП 2.04.05-91. Протидимний захист при пожежі (2 редакція)

Посібник 5.91 до СНиП 2.04.05-91. Розміщення вентиляційного обладнання

Посібник 6.91 к СНиП 2.04.05-91. Вогнестійкі повітроводи

Посібник 7.91 до СНиП 2.04.05-91. Схеми прокладки воздуховодів у будинку

Посібник 8.91 до СНиП 2.04.05-91. Чисельність персоналу з експлуатації систем опалення, вентиляція і кондиціонування повітря

Посібник 9.91 до СНиП 2.04.05-91. Річна витрата енергії системами опалення, вентиляції та кондиціонування

Посібник з проектування систем водяного опалювання до СНиП 2.04.05-91

СНиП 2.04.01-85 Внутрішній водопровід і каналізація будинків. Зміна № 1

СНиП 2.04.01-85 Внутрішній водопровід і каналізація будинків. Зміни

СНиП 2.09.04-87 Адміністративні і побутові будівлі. Зміна № 1

СНиП 2.09.04-87 Адміністративні і побутові будівлі. Зміна № 2 (національна)

СНиП 2.09.04-87 Адміністративні та побутові будівлі. Зміна № 3

СНиП 2.09.04-87. Адміністративні і побутові будівлі

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ПІДВИЩЕНОЇ ЯКОСТІ

Технічні умови

 

ДСТУ 4840:2007

 

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2007

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА»» (ДП УкрНДІНП «МАСМА»), Технічний комітет «Стандартизація продуктів нафтопереробки та нафтохімії» (ТК 38)

РОЗРОБНИКИ: Н. Зубович; Б. Кочірко; О. Лукічев (керівник розробки); С. Лютий; О. Швидкий

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 3 жовтня 2007 р. №244

3 Цей стандарт відповідає EN 590:2004 в частині показників якості технічних вимог та методів контролювання

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ВСТУП

Паливо дизельне підвищеної якості відповідає екологічним нормам категорії ЄВРО-4 згідно з EN 590:2004 Automotive fuels – Diesel – Requirements and test methods (Автомобільні палива. Дизельне паливо. Вимоги та методи випробовування).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ ПІДВИЩЕНОЇ ЯКОСТІ

Технічні умови

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ПОВЫШЕННОГО КАЧЕСТВА

Технические условия

DIESEL FUEL OF IMPROVED QUALITY Specifications

Чинний від 2008-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на дизельне паливо підвищеної якості, яке одержують із продуктів перероблення нафти та використовують у швидкохідних дизельних і газотурбінних двигунах наземної та суднової техніки (далі за текстом – дизельне паливо). Дозволено виготовляти дизельне паливо з присадками та добавками, допущеними до застосування у встановленому порядку. Дизельне паливо призначене для внутрішнього ринку та для експортування.

Вимоги щодо безпечності продукції викладено у розділах 4 (4.2) та 5.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції

ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від нафти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилу. Технічні умови

ДСТУ 4454:2005 Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання

ДСТУ 4488:2005 Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб

ДСТУ 4500-5:2005 Вантажі небезпечні. Марковання

ДСТУ ГОСТ 33-2003 (ИСО 3104-94) Нафтопродукти. Прозорі і непрозорі рідини. Визначення кінематичної в’язкості і розрахунок динамічної в’язкості (ГОСТ 33-2000 (ИСО 3104-94), IDT)

ДСТУ ГОСТ 31072:2006 Нафта і нафтопродукти. Метод визначення густини, відносної густини та густини в градусах АРІ ареометром (ГОСТ 31072-2002, IDT)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпечність. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначання)

ГОСТ 12.2.003–91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпечності робочих місць)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (ССБП. Кольори сигнальні та знаки безпеки)

ГОСТ 12.4.029-76 Фартуки специальные. Технические условия (ССБП. Фартухи спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.111-82 ССБТ. Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия (ССБП. Костюми чоловічі для захисту від нафти та нафтопродуктів. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.112-82 ССБТ. Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия (ССБП. Костюми жіночі для захисту від нафти та нафтопродуктів. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.121-83 ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия (ССБП. Протигази промислові фільтрувальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 1461-75 Нефть и нефтепродукты. Метод определения зольности (Нафта та нафтопродукти. Метод визначання зольності)

ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання)

ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава (Нафтопродукти. Методи визначання фракційного складу)

ГОСТ 2477-65 Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды (Нафта та нафтопродукти. Метод визначання вмісту води)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контролювання якості)

ГОСТ 3122-67 Топлива дизельные. Метод определения цетанового числа (Палива дизельні. Метод визначання цетанового числа)

ГОСТ 5066-91 (ИСО 3013-74) Топлива моторные. Методы определения температуры помутнения, начала кристаллизации и кристаллизации (Палива моторні. Методи визначання температури помутніння, початку кристалізації та кристалізації)

ГОСТ 6321-92 (ИСО 2160-85) Топлива для двигателей. Метод испытания на медной пластинке (Паливо для двигунів. Метод випробовування на мідній пластинці)

ГОСТ 6356-75 Нефтепродукты. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле (Нафтопродукти. Метод визначання температури спалахнення в закритому тиглі)

ГОСТ 6370-83 Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей (Нафта, нафтопродукти та присадки. Метод визначання механічних домішок)

ГОСТ 8852-74 Нефтепродукты. Метод определения коксуемости на аппарате типа ЛКН (Нафтопродукти. Метод визначання коксованості на апараті типу ЛКН)

ГОСТ 9965-76 Нефть для нефтеперерабатывающих предприятий. Технические условия (Нафта для нафтопереробних підприємств. Технічні умови)

ГОСТ 13950-91 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия (Бочки сталеві зварні та закатні з гофрами на корпусі. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка (Вантажі небезпечні. Класифікація та маркування)

ГОСТ 19932-99 (ИСО 6615-93) Нефтепродукты. Определение коксуемости методом Конрадсона (Нафтопродукти. Визначання коксованості за методом Конрадсона)

ГОСТ 22254-92 Топливо дизельное. Метод определения предельной температуры фильтруемости на холодном фильтре (Паливо дизельне. Метод визначання граничної температури фільтрованості на холодному фільтрі)

ГОСТ 27768-88 Топливо дизельное. Определение цетанового индекса расчетным методом (Паливо дизельне. Визначання цетанового індексу розрахунковим методом)

ДСТУ ISO 2719:2006 Визначення температури спалаху горючих речовин методом Пенського–Мартенса в закритому тиглі (ISO 2719:2003, IDT)

ДСТУ ISO 3924* Нафтопродукти. Визначення розподілу меж температур кипіння методом газової хроматографії (ISO 3924:1999, IDT)

ДСТУ ISO 4264* Нафтопродукти. Розрахування цетанового індексу середньодистилятних палив за рівнянням з чотирма змінними величинами (ISO 4264:1995, IDT)

ДСТУ ISO 12156-1* Паливо дизельне. Оцінка мастильної здатності з використанням високочастотного зворотно-поступального пристрою. Частина 1. Метод випробування (ISO 12156-1:2006, IDT)

ДСТУ ISO 12185* Нафта сира і нафтопродукти. Визначення густини. Метод затухання крутильних коливань U-подібної трубки (ISO 12185:1996, IDT)

ДСТУ EN 12916:2006 Нафтопродукти. Визначення ароматичних вуглеводнів у середніх дистилятах методом високоефективної рідинної хроматографії з детектором показника заломлення (EN 12916:2000, IDT)

ДСТУ ISO 20846* Нафтопродукти. Визначення вмісту сірки в автомобільному паливі методом ультрафіолетової флуоресценції (ISO 20846:2004, IDT)

ДСТУ ISO 20847* Нафтопродукти. Визначення вмісту сірки в автомобільному паливі методом рентгенофлуоресцентної спектрометрії з дисперсією за енергіями (ISO 20847:2004, IDT).

* Буде видано.

ДОДАТОК А

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ASTM D 613-05 Diesel fuels – Standard test method for calculated cetane index (Дизельне паливо. Стандартний метод обчислювання цетанового числа)

2 EN ISO 5165:2005 Petroleym products – Diesel fuels – Determination of ignition quality of diesel fuels – Cetane engine method (ISO 5165:2005) (Нафтопродукти. Паливо дизельне. Визначання займистості дизельного палива. Цетановий метод)

3 ASTM D 4737-04 Standard test method for calculated cetane index by four variable equation (Стандартний метод розраховування цетанового індексу за рівнянням з чотирма змінними)

4 EN ISO 4264:1996 Petroleum products – Distillate fuels – Calculation of cetane index (ISO 4264:1995) (Нафтопродукти. Дистилятні палива. Розраховування цетанового індексу)

5 ASTM D 1298-99е2 (2005) Standard test method for density, relative density (specific gravity), or API gravity of crude petroleum and liquid petroleum products by hydrometer method (Стандартний метод визначання густини, відносної густини (питомої ваги) або густини в градусах АРІ сирої нафти та рідких нафтопродуктів ареометричним методом)

6 EN ISO 3675:1998 Crude petroleum and liquid petroleum products – Laboratory determination of density– Hydrometer method (ISO 3675:1998) (Нафта сира та нафтопродукти рідкі. Лабораторне визначання густини. Ареометричний метод)

7 EN ISO 12185:1996/С1:2001 Crude petroleum and petroleum products – Determination of density – Oscillating U-tube method (ISO 12185:1996, з урахуванням Cor. 1:2001) (Нафта сира та нафтопродукти. Визначання густини. Метод затухання крутильних коливань U-подібної трубки)

8 ASTM D 4052-96 Standard test method for density and relative density of liquids by digital density meter (Стандартний метод визначання густини та відносної густини рідин цифровим густиноміром)

9 EN 12916:2006 Petroleum products – Determination of aromatic hydrocarbon types in middle distillates – High performance liquid chromatography method with refractive index detection (Нафтопродукти. Визначання типів вуглеводнів у середніх дистилятах. Високоефективна рідинна хроматографія з визначанням індексу заломлення)

10 EN ISO 20846:2004 Petroleum products – Determination of sulfur content of automotive fuels – Ultraviolet fluorescence method (ISO 20846:2004) (Нафтопродукти. Визначання вмісту сірки в автомобільному паливі. Метод ультрафіолетової флуоресценції)

11 EN ISO 20884:2004 Petroleum products – Determination of sulfur content of automotive fuels – Wavelength-dispersive X-ray fluorescence spectrometry (ISO 20884:2004) (Нафтопродукти. Визначання вмісту сірки в автомобільному паливі. Метод рентгенофлуоресцентної спектрометрії з дисперсією за довжиною хвилі)

12 EN ISO 20847:2004 Petroleum products – Determination of sulfur content of automotive fuels – Energy-dispersive X-ray fluorescence spectrometry (ISO 20847:2004) (Нафтопродукти. Визначання вмісту сірки в автомобільному паливі. Метод рентгенофлуоресцентної спектрометрії з дисперсією за енергіями)

13 ASTM D 93-02а 05 Standard test method for flash-point by Pensky–Martens closed cup tester (Стандартний метод визначання температури спалахнення в закритому тиглі за Пенським–Мартенсом)

14 EN ISO 2719:2002 Petroleum products and lubricants – Determination of flash point – Pensky–Martens closed cup method (ISO 2719:2002) (Нафтопродукти та змащувальні матеріали. Визначання температури спалахнення. Метод Ленського–Мартенса для закритого тигля)

15 ASTM D 189-01 Standard test method for Conradson carbon residue of products (Стандартний метод визначання коксового залишку продуктів за Конрадсоном)

16 ASTM D 524-00e1 Standard test method for Ramsbottom carbon residue of petroleum products (Стандартний метод визначання вуглецевого залишку у нафтопродуктах методом Рамсботта)

17 EN ISO 10370:1995 Petroleum products – Determination of carbon residue (micro method) (ISO 10370:1993) (Нафтопродукти. Визначання вуглецевого залишку (мікрометод))

18 ASTM D 482-03 Standard test method for ash from petroleum products (Стандартний метод визначання вмісту золи в нафтопродуктах)

19 EN ISO 6245:2002 Petroleum products – Determination of ash (ISO 6245:2001) (Нафтопродукти. Визначання вмісту золи)

20 EN ISO 12937:2000 Petroleum products – Determination of water – Coulonometric Karl Fisher titration method (ISO 12937:2000) (Нафтопродукти. Визначання вмісту води. Кулонометричний метод титрування за Карлом Фішером)

21 EN 12662:1998 Liquid petroleum products – Determination of contamination in middle distillates (Нафтопродукти рідкі. Визначення домішок у середніх дистилятах)

22 EN ISO 2160:1998 Petroleum products – Corrosiveness to copper– Copper strip test (ISO 2160:1998) (Нафтопродукти. Корозійна агресивність щодо міді. Проба мідної пластинки)

23 ASTM D 130-04е1 Standard test method for detection to of copper corrosion from petroleum products by the copper strip tarnish test (Стандартний метод визначання корозії міді від нафтопродуктів мідною пластинкою на потускніння)

24 ASTM D 2274-03а Standard test method for oxidation stability of distillate fuel oil (accelerated method) (Стандартний метод випробовування стійкості до окиснювання дистилятного рідкого палива (прискорений метод)

25 EN ISO 12205:1996 Petroleum products – Determination of the oxidation stability of middle distillate fuels (ISO 12205:1995) (Нафтопродукти. Визначання стійкості до окиснювання середніх дистилятів палива)

26 EN ISO 12156-1:2006 Diesel fuels –Assessment of lubricity using the high-frequency reciprocating rig (HFRR) – Part 1: Test methods (ISO 12156-1:1997, з урахуванням Cor. 1:1998) (Дизельне паливо. Оцінювання мастильної здатності з використовуванням високочастотного зворотно-поступального пристрою. Частина 1. Метод випробовування)

27 ASTM D 445-04е1 Standard test method for kinematic viscosity of transparent and opaque liquids (the calculation of dynamic viscosity) (Стандартний метод визначання кінематичної в’язкості прозорих і непрозорих рідин (розраховування динамічної в’язкості))

28 EN ISO 3104:1996 Petroleum products – Transparent and opaque liquids – Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity (ISO 3104:1994) (Нафтопродукти. Прозорі та непрозорі рідини. Визначання кінематичної в’язкості і розраховування динамічної в’язкості)

29 ASTM D 86-05 Standard test method for distillation of petroleum products at atmospheric pressure (Стандартний метод дистилювання нафтопродуктів за атмосферного тиску)

30 EN ISO 3405:2000 Petroleum products – Determination of distillation characteristics at atmospheric pressure (ISO 3405:2000) (Нафтопродукти. Метод визначання фракційного складу за атмосферного тиску)

31 EN 14078:2003 Liquid petroleum products – Determination of fatty acid methyl ester (FAME) content in middle distillates – Infrared spectrometry method (Рідкі нафтопродукти. Визначання вмісту метилових ефірів жирних кислот (МЕЖК) у середніх дистилятах. Метод інфрачервоної спектрометрії)

32 EN 14214:2003 Automotive fuels – Fatty acid methyl esters (FAME) for diesel engines – Requirement and test methods (Паливо автомобільне. Метилові ефіри жирних кислот (МЕЖК) для дизельних двигунів. Вимоги та методи випробовування)

33 EN 14331:2004 Liquid petroleum products – Separation and characterization of fatty acid methyl esters (FAME) from middle distillates – Liquid chromatography (LC)/gas chromatography (GC) method (Рідкі нафтопродукти. Розділяння та ідентифікування метилових ефірів жирних кислот (МЕЖК) із середніх дистилятів палива. Метод рідинної хроматографії (РХ)/газової хроматографії (ГХ))

34 EN 116:1997 Diesel and domestic heating fuels – Determination of cold filter plugging point (Палива дизельні та комунально-побутової призначеності. Визначання граничної температури фільтрованості на холодному фільтрі)

35 EN 23015:1994 Petroleum products – Determination of cloud point (Нафтопродукти. Визначання температури помутніння)

36 ASTM D 2500-02 Standard test method for cloud point of petroleum products (Стандартний метод визначання точки помутніння в нафтопродуктах)

37 ISO 3015:1992 Petroleum products – Determination of cloud point (Нафтопродукти. Визначання температури помутніння)

38 ОСТ 51-65-80 Конденсат газовый стабильный (Конденсат газовий стабільний)

39 ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення

40 СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (Опалювання, вентиляція та кондиціювання повітря)

41 СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий (Внутрішній водопровід і каналізація будівель)

42 ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення

43 ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

44 ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

45 ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

46 НПАОП 40.1-1.32-2001 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

47 НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86) Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности (Визначання категорій приміщень і будівель з вибухопожежної та пожежної небезпеки)

48 НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

49 НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики

50 СанПиН 1042 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організовування технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого устатковання)

51 Порядок проведення медичних оглядів працівникам певних категорій, затверджений наказом МОЗ України 21.05.2007 p., № 246

52 СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания (Адміністративні та побутові будівлі)

53 EN ISO 4259:2006 Petroleum products – Determination and application of precision data in relation to methods of test (ISO 4259:1992, з урахуванням Cor. 1:1993) (Нафтопродукти. Визначання та застосування відтворюваності даних стосовно методів випробовування)

54 МУ 2328-81 Методические указания на газохроматографическое определение суммарного содержания парафиновых углеводородов С1–С10 и ароматических углеводородов в воздухе (Методичні вказівки щодо газохроматографічного визначання сумарного вмісту парафінових вуглеводнів С1–С10 і ароматичних вуглеводнів у повітрі).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ