Р В.2.3-03450778-857:2015 Рекомендації щодо внесення показників екологічного стану автомобільних доріг загального користування при складанні паспорта автомобільної дороги

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20048 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)Р В.2.3-03450778-857:2015 Рекомендації щодо внесення показників екологічного стану автомобільних доріг загального користування при складанні паспорта автомобільної дороги
Дата початку дії01.01.2016
Дата прийняття16.11.2015
СтатусДіючий
Затверджуючий документПротокол від 16.11.2015 № 6
Вид документаРекомендації
Шифр документаВ.2.3-03450778-857:2015
РозробникДП «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)


MBB 081/12-0004-01 Поверхневі та очищені стічні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації хлоридів методом аргентометричного титрування

ГБН В.2.3-218-007:2012 Споруди транспорту. Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проектування

ГБН В.2.3-218-540:2012 Споруди транспорту. Охорона довкілля при будівництві, ремонті та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг

ГБН В.2.3-37641918-556:2015 Автомобільні дороги. Споруди шумозахисні. Вимоги до проектування

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги

ГОСТ 12.3.002-75 Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.3.009-76 (СТ СЭВ 3518-81) Система стандартів безпеки праці. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 17.1.5.05-85 Загальні вимоги до відбору проб поверхневих і морських вод, льоду й атмосферних опадів

ГОСТ 17.4.4.02-84 Охорона природи. Грунти. Методи відбору та підготовки проб для хімічного, бактеріологічного, гельминтологического аналізу

ГОСТ 23337-78 (СТ СЭВ 2600-80) Шум. Методи вимірювання шуму на селитебній території і в приміщеннях житлових і суспільних будівель

ДБН 360-92** Зміна № 1. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

ДБН 360-92** Зміна № 3. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

ДБН 360-92** Зміна №2. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

ДБН 360-92** Зміна №4. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

ДБН 360-92** Зміна №5. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень

ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень (зі змінами станом на 21.06.2011)

ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. Поправка

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Зі зміною № 1

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво. Зміна № 1

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво. Зміна № 1. Поправка

ДБН В.1.1-25-2009 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення

ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму

ДБН В.1.2-14-2009 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ. Зміна № 1

ДБН В.1.2-14-2009 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об`єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров`я населення

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів. Зі змінами

ДСТУ 2325-93. Шум. Терміни та визначення

ДСТУ 2935-94 Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення

ДСТУ 3849-99 Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали оперативних, спеціалізованих та спеціальних транспортних засобів. Загальні вимоги. Зміна № 4

ДСТУ 3849-99 Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали оперативних, спеціалізованих та спеціальних транспортних засобів. Загальні вимоги. Зміна № 6

ДСТУ 3849-99 Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали транспортних засобів оперативних і спеціальних служб. Загальні вимоги. Зі змінами 1-6

ДСТУ 3849-99. Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали транспортних засобів оперативних і спеціальних служб. Загальні вимоги. Зміна № 3

ДСТУ 3849-99. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали оперативних, спеціалізованих і спеціальних транспортних засобів. Зміна № 5

ДСТУ 3849-99. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали оперативних, спеціалізованих транспортних засобів. Загальні вимоги. Зміна №1

ДСТУ 4050-2001 Спецодяг сигнальний. Жилети. Технічні умови

ДСТУ 7173:2010 Захист довкілля. Лісові ділянки вздовж залізничних і автомобільних доріг та у смугах їх відведення захисні. Норми виділення

ДСТУ Б В.2.3-10-2003 Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-10-2003. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови. Зміна №1

ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій

Закон України від 08.09.2005 № 2862-IV Про автомобільні дороги

Закон України від 24.06.2004 № 1864-IV Про екологічну мережу України

Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII Про охорону навколишнього природного середовища

КНД 211.1.0.009-94 Охорона навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів. Гідросфера. Відбір проб для визначення складу і властивостей стічних та технологічних вод. Основні положення

КНД 211.1.4.021-95. Методика визначення хімічного споживання кисню (ХСК) в поверхневих і стічних водах

М 218-03450778-453:2006 Методичні вказівки з розміщення автомобільних дорогах критих складів для зберігання хлористих протипожежних матеріалів

МВ 218-03450778-414:2005 Методичні вказівки щодо гранично-допустимих норм витрат протиожеледних матеріалів при зимовому утримані автомобільних доріг

МВВ № 081/12-0317-06 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань водневого показника (рН) електрометричним методом

МР В.2.3-218-20533253-499-2006. Методичні рекомендації з проектування захисту від зсувів гірських автомобільних доріг України

МР В.3.2-218-03449261-691:2007 Рекомендації з погодного моніторингу у системі оперативного управління зимовим утриманням автомобільних доріг

НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України

НПАОП 63.21-1.01-09. Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

Постанова від 10.11.2006 № 18-1 Про затвердження Порядку підтвердження періодів роботи, що зараховуються до стажу для призначення пенсії

РД 52.04.186-89 Настанова з контролю забруднення атмосфери

СОУ 42.1-37641918-118:2014 Автомобільні дороги. Визначення вібраційного навантаження. Оцінка впливу на будівлі та споруди


Перелік діючих відомчих будівельних норм (ВБН), галузевих будівельних норм (ГБН), стандартів організацій України (СОУ) та інших документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів станом на 01.02.2022 року

Перелік діючих відомчих будівельних норм (ВБН), галузевих будівельних норм (ГБН), стандартів організацій України (СОУ) та інших документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів станом на 01.05.2019 року

Перелік діючих відомчих будівельних норм (ВБН), галузевих будівельних норм (ГБН), стандартів організацій України (СОУ) та інших документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів станом на 01.05.2020 року

Перелік діючих відомчих будівельних норм (ВБН), галузевих будівельних норм (ГБН), стандартів організацій України (СОУ) та інших документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів станом на 01.05.2021 року

Перелік діючих відомчих будівельних норм (ВБН), галузевих будівельних норм (ГБН), стандартів організацій України (СОУ) та інших документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів станом на 01.09.2021 року

Перелік діючих відомчих будівельних норм (ВБН), галузевих будівельних норм (ГБН), стандартів організацій України (СОУ) та інших документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів станом на 01.09.2022 року

Перелік діючих відомчих будівельних норм (ВБН), галузевих будівельних норм (ГБН), стандартів організацій України (СОУ) у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів станом на 01.02.2019 року

Перелік діючих відомчих будівельних норм (ВБН), галузевих будівельних норм (ГБН), стандартів організацій України (СОУ) у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів станом на 01.07.2018 року

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 04.06.2021)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 09.08.2021)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 12.08.2021)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 20.08.2021)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, нормативних та технічних документів (станом на 25.02.2019)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 01.07.2020)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 01.08.2019)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 02.03.2020)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 03.10.2019)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 05.10.2020)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 07.12.2020)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 08.01.2020)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 20.01.2021)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 23.10.2019)

Перелік чинних (затверджених) будівельних норм, нормативних та технічних документів Укравтодору (станом на 27.12.2019)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 01.08.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 02.11.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 04.07.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 04.08.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 07.12.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 09.01.2023)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 11.07.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 16.08.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 17.12.2021)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 18.01.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 18.04.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 19.05.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 21.01.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 21.02.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 21.11.2022)

Перелік чинних будівельних норм, національних стандартів, нормативних та технічних документів для дорожнього господарства (станом на 30.08.2022)

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
(УКРАВТОДОР)

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна»
ДП «ДерждорНДІ»

 

 

Рекомендовано
Науковою радою Укравтодору
Протокол від 09.12.2015 р. № 1

 

Рекомендовано
Науково-технічною радою ДП «ДерждорНДІ»
Протокол від 16.11.2015 р. № 6

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо внесення показників екологічного стану автомобільних доріг загального користування

при складанні паспорта автомобільної дороги

Р В.2.3-03450778-857:2015

ПОГОДЖЕНО
Начальник Відділу інноваційного розвитку br> та кошторисного ціноутворення Укравтодору
_________________ А.О. Цинка
«___» ______________ 2015 р.

Начальник Управління
експлуатаційного утримання доріг та
безпеки руху Укравтодору
_________________ О.В. Федоренко
«___» ______________ 2015 р.

ПОГОДЖЕНО
Начальник відділу
стандартизації та метрології ДП «ДерждорНДІ»
_________________ М.М. Стулій
«___» ______________ 2015 р.

РОЗРОБЛЕНО
Перший заступник директора з
наукової роботи ДП «ДерждорНДІ»
_________________ В.К. Вирожемський
«___» ______________ 2015 р.

Науковий керівник, в.о. завідувача відділу
екології та земляного полотна
_________________ І.В. Волошина
«___» ______________ 2015 р.

Відповідальний виконавець,
Завідувач дорожньої санітарно-екологічної
лабораторії  відділу екології та земляного полотна
_________________ В.І. Докукіна
«___» ______________ 2015 р.

Київ

2015

 

ВСТУП

Ці рекомендації установлюють екологічні показники автомобільних доріг загального користування та показники екологічних об’єктів інженерного облаштування, які необхідно внести при складанні паспорта автомобільної дороги.

З впровадженням у системі Укравтодору геоінформаційної системи управління станом доріг розробка паспортів автомобільної дороги з показниками екологічного стану та екологічних об’єктів інженерного облаштування автомобільних доріг забезпечить створення інформаційної бази даних для подальшого прийняття інженерних рішень для зниження впливу автомобільних доріг на навколишнє природне середовище.

Ці рекомендації розроблені на основі досліджень науково-дослідної роботи «Провести комплексну оцінку існуючого стану забруднення смуги відведення автомобільних доріг загального користування та розробити рекомендації щодо внесення показників екологічного стану автомобільних доріг загального користування при складанні паспорта автомобільної дороги», яка виконувалась згідно договору № 117-14 від 29.08.2014 р.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці рекомендації установлюють екологічні показники автомобільних доріг загального користування (далі – автомобільних доріг) та показники екологічних об’єктів інженерного облаштування, які необхідно внести при складанні паспорта автомобільної дороги.

1.2 Ці рекомендації призначені для організацій і фахівців, які ставлять за мету забезпечення моніторингу екологічних показників автомобільної дороги на навколишнє природне середовище при проектуванні, будівництві, поточних ремонтах та утриманні автомобільних доріг.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих рекомендаціях є посилання на такі нормативно-правові, нормативні акти та нормативні документи:

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р., № 1264-XII

Закон України «Про екологічну мережу України» від 24.06.2004 № 1864-IV

Закон України «Про автомобільні дороги» від 08.09.2005 № 2862-IV

ДБН 360-92** Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень

ДБН А.2.2-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН В.1.2-14-2009 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму

ДБН В.2.3-4-2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДСТУ 2325-93 Шум. Терміни та визначення

ДСТУ ISO 5667-6-2001 Якість води. Відбирання проб. Частина 6. Настанови щодо відбирання проб води з річок та інших водотоків

ДСТУ ISO 5667-10-2001 Частина 10. Настанови щодо відбирання проб стічних вод

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

ГОСТ 17.1.5.05-85 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков (Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги до відбору проб з поверхневих і морських вод, льоду і атмосферних опадів)

ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб (Охорона природи. Ґрунт. Загальні вимоги до відбору проб)

ГОСТ 17.4.4.02-84 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа (Охорона природи. Ґрунт. Методи відбору та підготовки проб для хімічного, бактеріологічного, гельминтологічного аналізу)

ГОСТ 23337-78 Шум. Методы измерения на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий (Шум. Методи вимірювання на сельбищній території і в приміщеннях житлових і громадських будівель)

КНД 211.1.0.009-94 Гідросфера. Відбір проб для визначення складу та властивостей стічних та технологічних вод

КНД 211.1.2.008-94 Гідросфера. Правила контролю складу та властивостей стічних та технологічних вод. Основні положення

ГБН В.2.3-218-007:2012 Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проектування

ГБН В.2.3-37641918-556:2015 Автомобільні дороги. Споруди шумозахисні. Вимоги до проектування

СОУ 42.1-37641918-118:2014 Автомобільні дороги. Визначення вібраційного навантаження. Оцінка впливу на будівлі та споруди

П-Г.1-218-113:2009 Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України

РД 52.04.186-89 Охрана природы. Руководство по контролю загрязнения атмосферы (Охорона природи. Керівництво з контролю забруднення атмосфери)

ДОДАТОК А

(довідковий)

Бібліографія

1 Р В.2.3-03450778-812:2013 Рекомендації з влаштування біопереходів для тварин через автомобільні дороги

2  МР В.3.2-218-03449261-691:2007 Рекомендації з погодного моніторингу у системі оперативного управління зимовим утриманням автомобільних доріг

3 М 218-03450778-453:2006 Методичні вказівки з розміщення на автомобільних дорогах критих складів для зберігання хлористих протиожеледних матеріалів

4 МР В.2.3-218-03449261-731:2008 Методичні рекомендації щодо граничнодопустимих норм витрат хімічних препаратів для знищення кореневої системи і порослі вздовж автомобільних доріг

5  Перелік методик виконання вимірювань (визначень) складу та властивостей проб довкілля, викидів, відходів і скидів, тимчасово допущених до використання Мінекоресурсів України, затверджений наказом Мінекоресурсів  України від 03.11.03 № 98 (далі – Перелік МВВ)

6 ДБН А.2.2-1-2003 Проектування. Склад i змiст матерiалiв оцiнки впливiв на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуваннi i будiвництвi підприємств, будинкiв i споруд

7 Концепція програми інформатизації дорожньої галузі України, затвердженої рішенням колегії Укравтодору від 25.06.09 № 48

8 МР В.2.3-218-20533253-499-2006 Методичні рекомендації з проектування захисту від зсувів гірських автомобільних доріг України

9 МВ 218-03450778-414:2005 Методичні вказівки щодо гранично допустимих норм витрат протиожеледних матеріалів при зимовому утриманні автомобільних доріг

10 ДБН В.1.1-25-2009 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення

11 ДСТУ 7173:2010 Захист довкілля. Лісові ділянки вздовж залізничних та автомобільних доріг та у смугах їх відведення захисні. Норми виділення

12 ГБН В.2.3-218-540:2012 Охорона довкілля при будівництві, ремонті та експлуатаційному утриманні автомобільних доріг

13 ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій

14 ГОСТ 29269-91 Почвы. Общие требования к проведению анализа (Ґрунти. Загальні вимоги до проведення аналізу)

15 ГОСТ 26425-85 Почвы. Методы определения иона хлорида в водной вытяжке. Определение иона хлорида аргентометрическим методом по Мору (Ґрунти. Методи визначення іона хлориду у водній витяжці. Визначення іона хлориду аргентометрчним методом по Мору)

16 КНД 211.1.4.042-95 Методика гравіметричного визначення сухого залишку (розчинених речовин) в природних та стічних водах

17 КНД 211.1.4.039-95 Методика гравіметричного визначення завислих (суспендованих) речовин в природних і стічних водах

18 КНД 211.1.4.021-95 Методика визначення хімічного споживання кисню (ХСК) в поверхневих і стічних водах

19 МВВ 081/12-0004-01 Поверхневі та очищені стічні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації хлоридів методом аргентометричного титрування

20 МВВ № 081/12-0317-06 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань водневого показника (рН) електронометричним методом

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ