ДСТУ ISO 4266-1:2010 Нафта та рідкі нафтопродукти. Вимірювання рівня і температури в резервуарах автоматичними методами. Частина 1. Вимірювання рівня в резервуарах під атмосферним тиском (ISO 4266-1:2002, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20047 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 4266-1:2010 Нафта та рідкі нафтопродукти. Вимірювання рівня і температури в резервуарах автоматичними методами. Частина 1. Вимірювання рівня в резервуарах під атмосферним тиском (ISO 4266-1:2002, IDT)
Дата початку дії01.01.2012
Дата прийняття28.12.2010
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 28.12.2010 № 608 Про затвердження національних стандартів України та скасування чинності нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа4266-1:2010
РозробникНауково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем (ДП «НДІ «Система»)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Нафта та рідкі нафтопродукти

ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ І ТЕМПЕРАТУРИ
В РЕЗЕРВУАРАХ АВТОМАТИЧНИМИ МЕТОДАМИ

Частина 1. Вимірювання рівня
в резервуарах під атмосферним тиском
(ISO 4266-1:2002, IDT)

ДСТУ ISO 4266-1:2010

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» (ДП «НДІ «Система») спільно з Технічним комітетом стандартизації «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань» (ТК 63)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Каліцінський (науковий керівник); М. Клейменов; О. Лазука; Л. Поліщук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України 28 грудня 2010 р. № 608 з 2012-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 4266-1:2002 Petroleum and liquid petroleum products — Measurement of level and temperature in storage tanks by automatic methods — Part 1: Measurement of level in atmospheric tanks (Нафта і рідкі нафтопродукти. Вимірювання рівня і температури в резервуарах автоматичними методами. Частина 1. Вимірювання рівня в резервуарах під атмосферним тиском)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Запобіжні заходи

4.1 Запобіжні заходи з безпеки

4.2 Запобіжні заходи щодо устатковання

4.3 Загальні запобіжні заходи

5 Точність вимірювання

5.1 Основна похибка автоматичних рівнемірів

5.2 Калібрування перед встановленням

5.3 Похибка, спричинена встановленням та умовами експлуатації

5.4 Сумарна похибка

5.4.1 Загальні положення

5.4.2 Застосування автоматичних рівнемірів у торговельно-комерційних і митних операціях

6 Встановлення автоматичного рівнеміра

6.1 Загальні положення

6.2 Місце встановлення

6.3 Вимоги виробника

6.4 Встановлення

6.5 Конструкція стабілізувального колодязя

7 Початкове налаштування та первинна повірка автоматичного рівнеміра

7.1 Вступ

7.2 Загальні застереження

7.3 Початкове налаштування автоматичних рівнемірів

7.4 Первинна повірка

7.5 Ведення записів

8 Подальші повірки автоматичних рівнемірів

8.1 Загальні положення

8.2 Частота подальших повірок

8.3 Процедура подальших повірок

8.4 Допустиме значення меж для подальших повірок

9 Передавання та приймання даних

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 4266-1:2002 Petroleum and liquid petroleum products — Measurement of level and temperature in storage tanks by automatic methods — Part 1: Measurement of level in atmospheric tanks (Нафта і рідкі нафтопродукти. Вимірювання рівня і температури в резервуарах автоматичними методами. Частина 1. Вимірювання рівня в резервуарах під атмосферним тиском).

Міжнародний стандарт ISO 4266-1 підготовлено Технічним комітетом ISO/TC 28 Нафтові продукти та мастильні матеріали (Petroleum products and lubricants), підкомітетом SC 3 Вимірювання статичного палива (Static petroleum measurement).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 63 «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань».

Стандарт містить положення, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— словосполучення «цей міжнародний стандарт» і «ця частина стандарту ISO 4266» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту — «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у структурних елементах стандарту «Нормативні посилання» та «Бібліографія» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— з «Передмови» до ISO 4266-1:2002 в цей «Національний вступ» узято те, що безпосередньо стосується цього стандарту.

У цьому стандарті є посилання на ISO 1998-5, який впроваджено в Україні як національний, а саме: ДСТУ ISO 1998-5:2008 Промисловість нафтова. Терміни та визначення понять. Частина 5. Транспортування, зберігання, розподіляння (ISO 1998-5:1998, IDT). Інші нормативні документи, на які є посилання в цьому стандарті, не впроваджено в Україні як національні й чинних документів замість них немає.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАФТА ТА РІДКІ НАФТОПРОДУКТИ
ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ І ТЕМПЕРАТУРИ В РЕЗЕРВУАРАХ
АВТОМАТИЧНИМИ МЕТОДАМИ
Частина 1. Вимірювання рівня в резервуарах під атмосферним тиском

НЕФТЬ И ЖИДКИЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ
ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ В РЕЗЕРВУАРАХ
АВТОМАТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
Часть 1. Измерения уровня в резервуарах под атмосферным давлением

PETROLEUM AND LIQUID PETROLEUM PRODUCTS
MEASUREMENT OF LEVEL AND TEMPERATURE
IN STORAGE TANKS BY AUTOMATIC METHODS
 Part 1. Measurement of level in atmospheric tanks

Чинний від 2012-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до точності, встановлення, введення в експлуатацію, калібрування та повірки автоматичних рівнемірів (АР) як контактних, так і неконтактних, щоб вимірювати рівень нафти і нафтопродуктів, які зберігають в резервуарах під атмосферним тиском, тиск випарів яких за Рейдом нижче ніж 100 кПа.

Цей стандарт не застосовують для вимірювання рівня в охолоджених резервуарах.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які внаслідок посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. Для датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати найостанніші видання нормативних документів, наведених нижче. Для недатованих посилань радять користуватись найновішим виданням нормативних документів. Члени ISO та ІЕС впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 1998 (all parts) Petroleum industry — Terminology

ISO 4512:2000 Petroleum and liquid petroleum products — Equipment for measurement of liquid levels in storage tanks — Manual methods.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 1998 (усі частини) Нафтова промисловість. Термінологія

ISO 4512:2000 Нафта та рідкі нафтопродукти. Устатковання для вимірювання рівня рідин у резервуарах. Ручні методи.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ