ДСТУ ISO 4266-3:2010 Нафта та рідкі нафтопродукти. Вимірювання рівня і температури в резервуарах автоматичними методами. Частина 3. Вимірювання рівня в герметичних резервуарах (неохолоджених) (ISO 4266-3:2002, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20161 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 4266-3:2010 Нафта та рідкі нафтопродукти. Вимірювання рівня і температури в резервуарах автоматичними методами. Частина 3. Вимірювання рівня в герметичних резервуарах (неохолоджених) (ISO 4266-3:2002, IDT)
Дата початку дії01.01.2012
Дата прийняття28.12.2010
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 28.12.2010 № 608 Про затвердження національних стандартів України та скасування чинності нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа4266-3:2010
РозробникНауково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем (ДП «НДІ «Система»)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Нафта та рідкі нафтопродукти
ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ І ТЕМПЕРАТУРИ В РЕЗЕРВУАРАХ АВТОМАТИЧНИМИ МЕТОДАМИ
Частина 3. Вимірювання рівня в герметичних резервуарах (неохолоджених)

(ISO 4266-3:2002, IDТ)
ДСТУ ISO 4266-3:2010

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2016

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» (ДП «НДІ «Система») спільно з Технічним комітетом стандартизації «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань» (ТК 63)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Каліцінський (науковий керівник); М. Клейменов; Л. Поліщук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. № 608 з 2012-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 4266-3:2002 Petroleum and liquid petroleum products — Measurement of level and temperature in storage tanks by automatic methods — Part 3: Measurement of level in pressurized storage tanks (non-refrigerated) (Нафта та рідкі нафтопродукти. Вимірювання рівня і температури в резервуарах автоматичними методами. Частина 3. Вимірювання рівня в герметичних резервуарах (неохолоджених))

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Запобіжні заходи

4.1 Запобіжні заходи з безпеки

4.2 Запобіжні заходи щодо устатковання

4.3 Загальні запобіжні заходи

5 Точність вимірювання

5.1 Основна похибка автоматичних рівнемірів

5.2 Калібрування перед встановленням

5.3 Похибка, спричинена встановленням та умовами експлуатації

5.4 Сумарна похибка

5.4.1 Загальні положення

5.4.2 Застосування автоматичних рівнемірів у торговельно-комерційних і митних операціях

6 Встановлення автоматичного рівнеміра

6.1 Загальні положення

6.2 Місце встановлення

6.3 Вимоги виробника

6.4 Встановлення

6.4.1 Встановлення контактних автоматичних рівнемірів за принципом вимірювання висоти незаповненого простору (наприклад, поплавкових чи сервопривідних) у стабілізувальних колодязях

6.4.2 Встановлення контактних автоматичних рівнемірів за принципом вимірювання висоти незаповненого простору (наприклад, поплавкових чи сервопривідних) з застосуванням напрямних дротів

6.4.3 Встановлення неконтактних автоматичних рівнемірів за принципом вимірювання висоти незаповненого простору (наприклад, мікрохвильових чи радарних) на стабілізувальних колодязях

6.4.4 Розміщення автоматичного рівнеміра

6.4.5 Встановлення інших автоматичних рівнемірів, крім наведених у цьому стандарті

6.5 Конструкція стабілізувального колодязя

7 Початкове налаштування та первинна повірка автоматичного рівнеміра

7.1 Підготовлення

7.1.1 Перевірка критично важливих відстаней

7.1.2 Перевірка вільного руху елемента детектування рівня рідини в контактних автоматичних рівнемірах

7.1.3 Вплив змін у фізичних чи електричних характеристиках речовини (випарів/рідини)

7.2 Початкове налаштування

7.2.1 Загальні положення

7.2.2 Налаштування контактного автоматичного рівнеміра за принципом вимірювання висоти незаповненого простору

7.2.3 Налаштування неконтактних автоматичних рівнемірів

7.2.4 Інші автоматичні рівнеміри, не описані в цьому стандарті

7.3 Первинна повірка за робочих умов

7.3.1 Вступ

7.3.2 Процедура повірки

7.3.3 Межі допустимої похибки за робочих умов

7.4 Ведення записів

8 Подальші повірки автоматичних рівнемірів

8.1 Загальні положення

8.2 Частота подальших повірок

8.3 Процедура

8.4 Межі допустимої похибки під час подальших повірок автоматичних рівнемірів, застосовуваних у торговельно-комерційних та митних операціях

8.5 Порівняння показів автоматичних рівнемірів під час поточної повірки з показами попередніх повірок

8.6 Регулювання під час подальших повірок

9 Передавання та приймання даних

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 4266-3:2002 Petroleum and liquid petroleum products — Measurement of level and temperature in storage tanks by automatic methods — Part 3: Measurement of level in pressurized storage tanks (non-refrigerated) (Нафта та рідкі нафтопродукти. Вимірювання рівня і температури в резервуарах автоматичними методами. Частина 3. Вимірювання рівня в герметичних резервуарах (неохолоджених)).

Міжнародний стандарт ISO 4266-3 підготовлено Технічним комітетом ISO/TC 28 Нафтові продукти та мастильні матеріали (Petroleum products and lubricants), підкомітетом SC 3 Вимірювання статичного палива (Static petroleum measurement).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 63 «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань».

Стандарт містить положення, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— словосполучення «цей міжнародний стандарт» та «ця частина стандарту ISO 4266» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у структурних елементах стандарту «Нормативні посилання» та «Бібліографія» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— з «Передмови» до ISO 4266-3:2002 у цей «Національний вступ» узято те, що безпосередньо стосується цього стандарту.

У цьому стандарті є посилання на ISO 1998-5, який впроваджено в Україні як національний, а саме: ДСТУ ISO 1998-5:2008 Промисловість нафтова. Терміни та визначення понять. Частина 5. Транспортування, зберігання, розподіляння (ISO 1998-5:1998, IDT). Інші нормативні документи, на які є посилання в цьому стандарті, не впроваджено в Україні як національні й чинних документів замість них немає.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАФТА ТА РІДКІ НАФТОПРОДУКТИ
ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ І ТЕМПЕРАТУРИ В РЕЗЕРВУАРАХ АВТОМАТИЧНИМИ МЕТОДАМИ
Частина 3. Вимірювання рівня в герметичних резервуарах (неохолоджених)

НЕФТЬ И ЖИДКИЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ
ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ В РЕЗЕРВУАРАХ АВТОМАТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
Часть 3. Измерение уровня в герметичных резервуарах (неохлажденных)

PETROLEUM AND LIQUID PETROLEUM PRODUCTS
MEASUREMENT OF LEVEL AND TEMPERATURE IN STORAGE TANKS BY AUTOMATIC METHODS
Part 3. Measurement of level in pressurized tanks (non-refrigerated)

Чинний від 2012-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до точності, встановлення, введення в експлуатацію, калібрування та повірки автоматичних рівнемірів (далі — АР) як контактних, так і неконтактних, щоб вимірювати рівень нафти і нафтопродуктів, тиск випарів яких нижче ніж 4 МПа та які зберігають у герметичних резервуарах.

Цей стандарт містить вказівки щодо застосування АР у митних операціях.

Цей стандарт не застосовний під час вимірювання рівня АР у кавернах та в охолоджених резервуарах.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які внаслідок посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. Для датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати найостанніші видання нормативних документів, наведених нижче. Для недатованих посилань радять користуватись найновішим виданням нормативних документів. Члени ISO та ІЕС впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 1998 (all parts) Petroleum industry — Terminology.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 1998 (усі частини) Нафтова промисловість. Термінологія.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ