ДСТУ ISO 4266-4:2010 Нафта та рідкі нафтопродукти. Вимірювання рівня і температури в резервуарах автоматичними методами. Частина 4. Вимірювання температури в резервуарах під атмосферним тиском (ISO 4266-4:2002, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20161 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 4266-4:2010 Нафта та рідкі нафтопродукти. Вимірювання рівня і температури в резервуарах автоматичними методами. Частина 4. Вимірювання температури в резервуарах під атмосферним тиском (ISO 4266-4:2002, IDT)
Дата початку дії01.01.2012
Дата прийняття28.12.2010
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 28.12.2010 № 608 Про затвердження національних стандартів України та скасування чинності нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа4266-4:2010
РозробникНауково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем (ДП «НДІ «Система»)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Нафта та рідкі нафтопродукти

ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ І ТЕМПЕРАТУРИ В РЕЗЕРВУАРАХ
АВТОМАТИЧНИМИ МЕТОДАМИ

Частина 4. Вимірювання температури в резервуарах
під атмосферним тиском
(ISO 4266-4:2002, IDT)

ДСТУ ISO 4266-4:2010

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» (ДП «НДІ «Система») спільно з Технічним комітетом стандартизації «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань» (ТК 63)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Вінниченко; Ю. Каліцінський (науковий керівник); М. Клейменов; Л. Поліщук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. № 608 з 2012-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 4266-4:2002 Petroleum and liquid petroleum products — Measurement of level and temperature in storage tanks by automatic methods — Part 4: Measurement of temperature in atmospheric tanks (Нафта та рідкі нафтопродукти. Вимірювання рівня і температури в резервуарах автоматичними методами. Частина 4. Вимірювання температури в резервуарах під атмосферним тиском)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Запобіжні заходи

4.1 Запобіжні заходи з безпеки

4.2 Запобіжні заходи щодо устатковання

4.3 Загальні запобіжні заходи

5 Точність вимірювання

5.1 Загальні положення

5.2 Основна похибка APT

5.3 Калібрування перед встановленням

5.3.1 Загальні положення

5.3.2 Калібрування системи

5.3.3 Калібрування поелементно

5.3.4 Багатоточкові APT

5.3.5 APT з термочутливими елементами різної довжини

5.3.6 Невизначеність робочого еталона

5.4 Похибка, спричинена встановленням та умовами експлуатації

5.5 Сумарна похибка

5.5.1 Загальні положення

5.5.2 Застосування APT у торговельно-комерційних і митних операціях

6 Вибір автоматичних резервуарних термометрів

6.1 Загальні положення

6.2 APT для торговельно-комерційних і митних операцій

7 Опис устатковання автоматичних резервуарних термометрів

7.1 Вступ

7.2 Електричні термочутливі елементи

7.2.1 Термоперетворювачі опору

7.2.2 Інші термочутливі елементи

8 Встановлення автоматичних резервуарних термометрів

8.1 Загальні положення

8.2 Одноточкові термочутливі елементи

8.3 Усереднювальні термочутливі елементи

8.3.1 Загальні положення

8.3.2 Верхній, середній і нижній елементи

8.3.3 Багатоточкові термочутливі елементи

8.3.4 Термочутливі елементи різної довжини

8.3.5 Термочутливий елемент на середньому рівні рідини

8.3.6 Рухомий одноточковий термочутливий елемент

8.3.7 Інші методи

8.4 Патрони для електронних термочутливих елементів

9 Калібрування та повірка в місці встановлення автоматичних резервуарних термометрів

9.1 Вступ

9.2 Калібрування одноточкових APT чи APT на основі термочутливого елемента на середньому рівні рідини для торговельно-комерційних і митних операцій

9.2.1 Калібрування перед встановленням

9.2.2 Первинна повірка в місці встановлення

9.3 Калібрування верхнього, середнього та нижнього чи багатоточкового APT для торговельно-комерційних і митних операцій

9.3.1 Калібрування перед встановленням

9.3.2 Первинна повірка в місці встановлення

9.4 Калібрування APT з термочутливими елементами різної довжини для торговельно-комерційних і митних операцій

9.4.1 Калібрування перед встановленням

9.4.2 Первинна повірка в місці встановлення

9.5 Подальші повірки

9.5.1 Загальні положення

9.5.2 Частота подальших повірок

9.5.3 Ведення записів

10 Передавання та приймання даних

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 4266-4:2002 Petroleum and liquid petroleum products — Measurement of level and temperature in storage tanks by automatic methods — Part 4: Measurement of temperature in atmospheric tanks (Нафта та рідкі нафтопродукти. Вимірювання рівня і температури в резервуарах автоматичними методами. Частина 4. Вимірювання температури в резервуарах під атмосферним тиском).

Міжнародний стандарт ISO 4266-4 підготовлено Технічним комітетом ISO/TC 28 Нафтові продукти та мастильні матеріали (Petroleum products and lubricants), підкомітетом SC 3 Вимірювання статичного палива (Static petroleum measurement).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 63 «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань».

Стандарт містить положення, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— словосполучення «цей міжнародний стандарт» та «ця частина стандарту ISO 4266» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— з «Передмови» до ISO 4266-4:2002 у цей «Національний вступ» узято те, що безпосередньо стосується цього стандарту.

У цьому стандарті є посилання на ISO 1998-5, який впроваджено в Україні як національний, а саме: ДСТУ ISO 1998-5:2008 Промисловість нафтова. Терміни та визначення понять. Частина 5. Транспортування, зберігання, розподілення (ISO 1998-5:1998, IDT).

Інші нормативні документи, на які є посилання в цьому стандарті, в Україні не впроваджено і чинних документів замість них немає. Копії їх можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАФТА ТА РІДКІ НАФТОПРОДУКТИ
ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ І ТЕМПЕРАТУРИ В РЕЗЕРВУАРАХ
АВТОМАТИЧНИМИ МЕТОДАМИ
Частина 4. Вимірювання температури в резервуарах
під атмосферним тиском

НЕФТЬ И ЖИДКИЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ
ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ В РЕЗЕРВУАРАХ
АВТОМАТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
Часть 4. Измерение температуры в резервуарах
под атмосферным давлением

PETROLEUM AND LIQUID PETROLEUM PRODUCTS
MEASUREMENT OF LEVEL AND TEMPERATURE
IN STORAGE TANKS BY AUTOMATIC METHODS
Part 4. Measurement of temperature in atmospheric tanks

Чинний від 2012-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт містить вимоги до точності, встановлення, введення в експлуатацію, калібрування та повірки автоматичних резервуарних термометрів (далі — APT), щоб вимірювати температуру нафти та рідких нафтопродуктів у резервуарах під атмосферним тиском, тиск випарів яких за Рейдом нижче ніж 100 кПа і які придатні для застосування в торговельно-комерційних та митних операціях.

Цей стандарт не застосовують під час вимірювання температури в кавернах чи в охолоджених резервуарах.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. Для датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати останні видання нормативних документів, наведених нижче. Для недато- ваних посилань треба користуватися найновішим виданням нормативних документів. Члени ISO ІЕС впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 1998 (ail parts) Petroleum industry — Terminology

ISO 4266-1:2002 Petroleum and liquid petroleum products — Measurement of level and temperature in storage tanks by automatic methods — Part 1: Measurement of level in atmospheric tanks

ISO 4268:2000 Petroleum and liquid petroleum products — Temperature measurements — Manual methods.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 1998 (усі частини) Нафтова промисловість. Термінологія

ISO 4266-1:2002 Нафта та рідкі нафтопродукти. Вимірювання рівня і температури в резервуарах автоматичними методами. Частина 1. Вимірювання рівня в резервуарах під атмосферним тиском

ISO 4268:2000 Нафта та рідкі нафтопродукти. Вимірювання температури. Методи вимірювання вручну.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ