ДСТУ Б EN 14647:2015 Цемент кальцієво-алюмінатний. Склад, технічні умови та критерії відповідності (EN 14647:2005, IDT + EN 14647:2005/АC:2006, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20108 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ Б EN 14647:2015 Цемент кальцієво-алюмінатний. Склад, технічні умови та критерії відповідності (EN 14647:2005, IDT + EN 14647:2005/АC:2006, IDT)
Дата початку дії01.07.2016
Дата прийняття30.12.2015
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська/Англійська
Затверджуючий документНаказ від 30.12.2015 № 352 Про прийняття національних стандартів, гармонізованих з європейськими нормативними документами
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа14647:2015
РозробникНауково-технічний комітет «Будстандарт»


ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення

ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення. Зміна № 1

ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення. Зміна № 2

ДСТУ Б EN 12620:2013 Заповнювачі для бетону (EN 12620:2002+A1:2008, IDT)

ДСТУ Б EN 13139:2013 Заповнювачі для розчину (EN 13139:2002, IDT)

ДСТУ Б EN 13139:2013 Заповнювачі для розчину (EN 13139:2002/AC:2004, IDT). Поправка № 1:2019

ДСТУ Б EN 196-2:2015 Методи випробування цементу. Частина 2. Хімічне аналізування цементу (EN 196-2:2013, IDT)

ДСТУ Б EN 196-3:2015 Методи випробування цементу. Частина 3. Визначення строків тужавлення та рівномірності зміни об’єму (EN 196-3:2005+А1:2008, IDT)

ДСТУ Б EN 196-7:2010 Методи випробування цементу. Частина 7. Методи відбору та підготовки проб цементу

ДСТУ Б EN 197-1:2015 Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів (EN 197-1:2011, IDT)

ДСТУ Б А.1.2-2:2009 Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок оцінювання відповідності продукції встановленим вимогам

ДСТУ Б В.2.7-300:2014 Цемент. Частина 2. Оцінювання відповідності (EN 197-2:2000, MOD)

ДСТУ ЕN 196-1:2007 Методи випробування цементу. Частина 1. Визначення міцності (ЕN 196-1:2005, ІDT)

ДСТУ-Н Б EN 1992-1-1:2010 Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд. Зміна № 1 (EN 1992-1-1:2004, IDT)

ДСТУ-Н Б EN 1992-1-1:2010. Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1992-1-1:2004, IDT)


ДСТУ Б EN 197-1:2015 Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів (EN 197-1:2011, IDT)

ДСТУ Б EN 197-2:2016 Цемент. Частина 2. Оцінювання відповідності (EN 197-2:2014, IDT)

Наказ від 02.07.2020 № 153 Про затвердження Переліків національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності виробів вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд

Наказ від 30.12.2015 № 352 Про прийняття національних стандартів, гармонізованих з європейськими нормативними документами

Р В.2.3-37641918-925:2021 Рекомендації з проектування складу та влаштування асфальтоцементобетонного дорожнього покриття способом просочування

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2022 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2023 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2021 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2022 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЦЕМЕНТ КАЛЬЦІЄВО-АЛЮМІНАТНИЙ

Склад, технічні умови та критерії відповідності

 (EN 14647:2005, IDT + EN 14647:2005/АС:2006, IDT)

 

ДСТУ Б EN 14647:2015

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ
Мінрегіон України
2016

 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: ТОВ Науково-технічний центр "Будстандарт", Державний науково-дослідний інститут "УкрДІцемент"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Бобунов; О. Бобунова;

Г. Желудков; Л. Кріпка; П. Лопатьєв, канд. екон. наук; С. Мозговий; Л. Нестерова, д-р

техн. наук; Р. Рунова, д-р техн. наук (науковий керівник).

2 НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіону від 30.12.2015 р. № 352, чинний з 2016-07-01.

3 Національний стандарт відповідає EN 14647:2005 Calcium aluminate cement - Composition, specifications and conformity criteria (Цемент кальцієво-алюмінатний. Склад, технічні умови та критерії відповідності) з внесеною технічною поправкою EN 14647:2005/АС:2006

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення

4 Цемент кальцісво-алюмінатний (САС)

5 Складники

5.1 Кальцієво-алюмінатний цементний клінкер

5.2 Інтенсифікатори помелу

6 Тип та склад цементу

7 Механічні, фізичні та хімічні вимоги

7.1 Міцність при стиску

7.2 Початок тужавлення

7.3 Хімічні вимоги

8 Стандартна познака

9 Критерії відповідності

9.1 Загальні вимоги

9.2 Критерії відповідності та процедура оцінювання

Додаток А Рекомендація з використання кальцієво- алюмінатного цементу в бетоні та розчині

А.1 Вступ

А.2 Установлені характеристики кальцієво-алюмінатного цементу

А.З Гідравлічні властивості

А.4 Виробництво бетону на основі кальцієво-алюмінатного цементу

А.5 Добавки

А.6 Використання кальцієво-алюмінатного цементу в особливих умовах

А.7 Експрес-випробування для оцінювання мінімальної довгострокової міцності бетонів на кальцієво-алюмінатному цементі

А.8 Бібліографія

Додаток В Водорозчинний шестивалентний хром

Додаток ZA Розділи цього стандарту, що стосуються положень директиви EU щодо будівельних виробів

ZA.1 Сфера застосування і суттєві характеристики

ZA.2 Процедура підтвердження відповідності продукції

ZA.3 СЕ маркування і етикетування

Бібліографія

Додаток НА Перелік міжнародних і/або регіональних стандартів, посилання на які є в EN 14647:2005, та відповідних національних стандартів за їх наявності

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 14647:2005 Calcium aluminate cement - Composition, specifications and conformity criteria (Цемент кальцієво-алюмінатний. Склад, технічні умови та критерії відповідності), із внесеною технічною поправкою EN 14647:2005/АС:2006.

Цю технічну поправку враховано безпосередньо у тексті.

EN 14647:2005 підготовлений Технічним комітетом CEN/TC 51 "Cement and building limes" (Цемент та будівельні вапна), секретаріатом якого керує NBN.

До національного стандарту долучено англомовний текст. На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б EN 14647:2015 Цемент кальцієво-алюмінатний. Склад, технічні умови та критерії відповідності, (EN 14647:2005, IDT + EN 14647:2005/АС:2006, IDТ), викладена українською мовою.

В Україні кальцієво-алюмінієвий цемент відомий під назвою "глиноземистий цемент".

Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.7 "Будівельні матеріали".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт, - ТК 305 "Будівельні вироби і матеріали".

До національного стандарту внесені такі редакційні зміни:

- слова "цей європейський стандарт" замінено на "цей стандарт";

-структурні елементи стандарту-"Обкладинка", "Передмова", "Національний вступ", "Терміни та визначення", "Бібліографія" - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- з "Передмови до EN 14647:2005" у цей "Національний вступ" взято те, що безпосередньо стосується цього стандарту.

- познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651:1997 Метрологія. Одиниці фізичних величин.

В Україні національний знак відповідності наноситься на продукцію відповідно до чинного законодавства України.

Цементи кальцієво-алюмінатні, виготовлені згідно з цим стандартом, підлягають підтвердженню відповідності за системою 1+ (див. таблицю ZA.2 цього стандарту та додаток А ДСТУ Б А.1.2-2:2009 Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Порядок оцінювання відповідності продукції встановленим вимогам).

Перелік міжнародних та/або регіональних стандартів, посилання на які є в EN 14647:2005, та відповідних національних стандартів за їх наявності наведений у додатку НА.

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЦЕМЕНТ КАЛЬЦІЄВО-АЛЮМІНАТНИЙ
 Склад, технічні умови та критерії відповідності

ЦЕМЕНТ КАЛЬЦИЕВО-АЛЮМИНАТНЬІЙ
 Состав, технические условия и критерии соответствия

CALCIUM ALUMINATE CEMENT
 Composition, specifications and conformity criteria

Чинний від 2016-07-01

ВСТУП

Кальцієво-алюмінатний цемент розроблявся у кінці дев'ятнадцятого століття як альтернатива кальцієво-силікатному цементу (портландцементу), щоб запобігти серйозній сульфатній агресії будівельних виробів.

Окрім су льфатостій кості, такий цемент також дуже швидко твердне та є стійким до впливу високих температур. Здатність до швидкого тверднення привела до більшого використання особливо у виробах заводського виробництва.

Гідратація кальцієво-алюмінатного цементу значно відрізняється від портландцементу, оскільки формування кальцію гідроалюмінатів залежить від температури, за якої воно відбувається. За низьких та звичайних температур (менше 40 °С) у результаті процесу гідратації виникає тимчасова висока міцність. Така ситуація може тривати від кількох днів до багатьох років залежно, головним чином, від температури та вологості, поки не сформуються стабільні протягом тривалого періоду гідрати. Цей процес, відомий як конверсія, є неминучим. Він є результатом фазового переходу в затверділому цементному тісті і супроводжується зниженням міцності до мінімального стабільного рівня.

Протягом 1960-70 pp. у кількох країнах невдалі спроби зберегти тимчасову високу міцність призвели до руйнувань через неправильне розуміння процесу конверсії. У одній із задокументованих спроб міцність бетону, виготовленого з кальцієво-алюмінатного цементу, знизилася ще більше внаслідок впливу хімічних речовин. Хімічна стійкість знижується через підвищення пористості бетону, яка виникає внаслідок великого водоцементного відношення, а також конверсії. У результаті у деяких країнах кальцієво-алюмінатний цемент виключено зі списку цементів, які дозволено використовувати для конструкційного бетону.

Рекомендації щодо правильного використання цього цементу вказано у додатку А. Він включає опис методу, який дозволяє визначити і спрогнозувати довготривалу міцність цементу навіть після конверсії.

Примітка 1. Кальцієво-алюмінатний цемент може бути виготовлений доменним методом, використовуючи процес відновлювальної плавки (метод, який використовували у Німеччині до 1980-х років), однак вміст сульфідів у такому цементі є значним, тому його виключено з цього стандарту.

Примітка 2. У різних країнах кальцієво-алюмінатний цемент був відомий під кількома альтернативними назвами,наприклад:

- високоалюмінатний цемент;

- глиноземистий цемент;

- плавлений високоалюмінатний цемент.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті наведено загальне визначення кальцієво-алюмінатного цементу та його склад. Також встановлено механічні, фізичні та хімічні властивості, критерії відповідності та пов'язані з цим правила.

Кальцієво-алюмінатний цемент, який використовують як складник конкретних сумішей для особливого застосування (наприклад, сухих сумішей), не входить до сфери застосування цього стандарту.

Примітка. Рекомендації з використання кальцієво-алюмінатного цементу для бетону та будівельних розчинів наведено у додатку А.

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наступні документи є обов'язковими для застосування цього стандарту. Для датованих посилань застосовується тільки наведене видання. Для недатованих посилань застосовується останнє видання документа, на який наведене посилання (у тому числі будь-які поправки).

EN 197-2:2000 Цемент. Частина 2. Оцінка від­повідності

EN 196-1 Методи випробування цементу. Частина 1. Визначення міцності

EN 196-2 Методи випробування цементу. Частина 2. Хімічне аналізування цементу

EN 196-3 Методи випробування цементу. Частина 3. Визначення строків тужавлення та рівномірності зміни об'єму

EN 196-7 Методи випробування цементу. Частина 7. Методи відбору та підготовки проб цементу

 

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ