ДСТУ ISO 14050:2016 Екологічне управління. Словник термінів (ISO 14050:2009, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20298 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 14050:2016 Екологічне управління. Словник термінів (ISO 14050:2009, IDT)
Дата початку дії01.07.2017
Дата прийняття30.03.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ ISO 14050:2004
Затверджуючий документНаказ від 30.03.2016 № 93 Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, національних стандартів України та скасування нормативних документів України
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа14050:2016
РозробникНауково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем (ДП «НДІ «Система»)


ISO 14001:2004 Системи екологічного менеджменту. Вимоги та настанови щодо застосовування

ISO 14004:2004 Системи управління навколишнім середовищем. Загальне керівництво щодо принципів, систем та методиками застосування

ДСТУ 3966:2009 Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять

ДСТУ ISO 14001:2006 Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосовування (ISO 14001:2004, IDT)

ДСТУ ISO 14004:2006 Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо принципів, систем та засобів забезпечення (ISO 14004:2004, IDT)

ДСТУ ISO 14015:2005 Екологічне управління. Екологічне оцінювання ділянок та організацій (ISO 14015:2001, IDТ)

ДСТУ ISO 14020:2003 Екологічні марковання та декларації. Загальні принципи

ДСТУ ISO 14021:2002 Екологічні марковання та декларації. Екологічні само декларації (Екологічне маркування типу II)

ДСТУ ISO 14024:2002 Екологічні марковання та декларації. Екологічне маркуванння типу І. Принципи та методи

ДСТУ ISO 14031:2004 Екологічне керування. Настанови щодо оцінювання екологічної характеристики

ДСТУ ISO 14040:2004 Екологічне керування. Оцінювання життєвого циклу. Принципи та структура (ISO 14040:1997, IDT)

ДСТУ ISO 14050:2004 Екологічне керування. Словник термінів (ISO 14050:1998, IDT)

ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів

ДСТУ ІSО 19011:2003 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і (або) екологічного управління (ISO 19011:2002, IDT)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ ISO 14050:2016
(ISO 14050:2009, IDT)

Екологічне управління
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» (ДП «НДІ «Система») спільно з Технічним комітетом стандартизації «Системи управління якістю, довкіллям, безпечністю харчових продуктів та соціальна відповідальність» (ТК 93)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Горопацький, канд. фіз.-мат. наук; І. Єршова, канд. техн. наук; В. Паракуда, канд. техн. наук; А. Сухенко (науковий керівник); Ю. Тройнін

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 30 березня 2016 р. за № 93 з 2017-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 14050:2009 Environmental management — Vocabulary (Екологічне управління. Словник термінів)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO 14050:2004

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 14050:2009

1 Сфера застосування

2 Пояснення до термінів та визначень понять

3 Загальні терміни стосовно екологічного управління

4 Терміни стосовно систем екологічного управління

5 Терміни стосовно підтверджування, перевіряння та аудитування

6 Терміни стосовно продуктивних систем

7 Терміни стосовно оцінювання життєвого циклу

8 Терміни стосовно екологічного маркування і декларацій та обмінювання екологічною інформацією

9 Терміни стосовно парникових газів

Додаток А Додаткові поняття, що їх використовує міжнародна екологічна спільнота

Бібліографія

Абетковий покажчик англійських термінів

Абетковий покажчик французьких термінів

Абетковий покажчик російських термінів

Додаток НА Абетковий покажчик українських термінів

Додаток НБ Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання у цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 14050:2009 Environmental management — Vocabulary (Екологічне управління. Словник термінів).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 93 «Системи управління якістю, довкіллям, безпечністю харчових продуктів та соціальна відповідальність».

У стандарті зазначено терміни та визначення понять, що їх використовують у сфері екологічного управління.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до ISO 14050:2009;

— вилучено визначення термінів іноземними мовами, а також назви і покажчики іншомовних термінів, крім англійських, французьких і російських;

— вилучено примітки та пояснення до іншомовних термінів, які не стосуються цього стандарту;

— долучено національний додаток НА (Абетковий покажчик українських термінів) і національний додаток НБ (Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті).

Відповідно до ДСТУ 3966:2009 (Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять) частина терміна може бути:

— у круглих дужках світлим шрифтом, щоб позначити сферу застосування чи пояснення. В абетковому покажчику слова в круглих дужках не наведено;

— у квадратних дужках (щоб сумістити два чи більше термінів, які мають спільні елементи); у квадратних дужках можуть бути також суміщені терміни-синоніми (у такому разі квадратні дужки є тільки в терміні, і їх немає у визначенні). В абетковому покажчику суміщені терміни подано окремо з однаковим номером.

Копії міжнародних нормативних документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП до ISO 14050:2009

Цей стандарт подає поняття та їхні визначення, що їх використовують у стандартах ISO серії 14000 щодо екологічного управління.

Обмінювання інформацією важливе під час запроваджування та функціювання систем екологічного управління. Це обмінювання інформацією буде ще більш результативне, якщо є загальне розуміння використовуваних понять.

Багато екологічних термінів та визначень понять розроблено нещодавно. Поступова еволюція цих екологічних понять неминуче означає, що екологічна термінологія продовжуватиме розвиватися. Призначеність цього стандарту — допомогти розуміти терміни, що їх використовують у стандартах ISO серії 14000.

Цей стандарт призначено для забезпечення користувачів стандартів словником термінів і визначень понять, використовуваних у сфері екологічного управління. Стандарт буде корисним також для розробників стандартів, особливо для перекладачів, як посібник для забезпечення відповідності та послідовності.

Терміни та визначення понять, наведені у цьому стандарті, взято зі стандартів щодо екологічного управління, наведених у «Бібліографії».

Технічний комітет ISO/TC 207, зокрема за участі Технічного комітету ISO/TC 176, постійно виконує роботи з розроблення стандартів щодо екологічного управління, зокрема публікує додаткові та переглянуті стандарти, тому цей стандарт аналізуватимуть та переглядатимуть й доповнюватимуть, як належить.

У цьому стандарті не визначено інші поняття, які може бути використано у сфері екологічного управління. Проте, щоб допомогти користувачам стандартів щодо екологічного управління ISO серії 14000, деякі з цих понять наведено разом з бібліографічними посиланнями у додатку А.

Користувачі мають знати, що використання та опис цих понять різняться у межах міжнародної екологічної спільноти. їх наявність у додатку А не означає пропагування чи схвалення до використовування цих понять.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕКОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
VOCABULARY

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті визначено основоположні поняття стосовно екологічного управління, ужиті в стандартах ISO серії 14000.

Примітка 1. Вилучено (див. «Національний вступ»).

Примітка 2. У примітках до деяких визначень понять подано пояснення чи приклади, щоб сприяти розумінню визначених понять.

Примітка 3. Терміни та визначення понять розміщено систематичним порядком, а також наведено абеткові покажчики термінів. Термін у тексті визначення поняття чи у примітці, уведений в іншій статті, виділено напівгрубим шрифтом з наведенням у круглих дужках номера визначення поняття. Такі терміни може бути замінено у тексті Тх повним визначенням.

2 ПОЯСНЕННЯ ДО ТЕРМІНІВ ТА ВИЗНАЧЕНЬ ПОНЯТЬ

Терміни та визначення понять наведено у розділах 3—9 та у додатку А.

У деяких випадках спеціальне вживання поняття в конкретному контексті подано означенням, наведеним у кутових дужках перед визначенням.

Позначення джерела інформації, у якому наведено визначення поняття або примітка, подано у дужках після відповідного визначення. Якщо таке визначення поняття є в кількох документах, то як джерело наведено позначення найпершого документа.

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ