Правила технічної експлуатації та охорони праці на нафтобазах

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20449 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)Правила технічної експлуатації та охорони праці на нафтобазах
Дата початку дії01.04.1998
Дата прийняття01.04.1998
СтатусДіючий
Мова документаРосійська
На замінуПравила технічної експлуатації нафтобаз, 1984
Затверджуючий документНаказ від 01.04.1998 № 19
Вид документаПравила
РозробникДіпроНДІнафтотранс


ВБН В.2.2-58.1-94* Проектування складів нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа. Зі Зміною № 1 (затвердженою наказом Держнафтогазпрому України від 24.12.1999 № 136а)

ВБН В.2.2-58.2-94. Резервуари вертикальні сталеві для зберігання нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа

ВСН 01-89 Підприємства по обслуговуванню автомобілів

ВСН 28-65 . Вказівки по застосуванню керамзитобетону в автодорожніх мостах

ГОСТ 12.0.001-82 Система стандартів безпеки праці. Основні положення. Зі Змінами (ІПС № II-90), (ІПС № 3-2006)

ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартів безпеки праці. Шум. Загальні вимоги безпеки. Зі зміною № 1 (СТ СЭВ 1930-79)

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.005-88 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартів безпеки праці. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Вибухобезпечність. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. Будівництво. Електробезпека. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.019-79. ССБТ. Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту

ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ. Засоби і методи захисту від шуму. Класифікація

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Електробезпека. Захисне заземлення. Занулення

ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення (ИСО 4589-84)

ГОСТ 12.1.045-84 Електростатичні поля, припустимі рівні на робочих місцях і вимоги до проведення контролю

ГОСТ 12.1.050-86 Система стандартів безпеки праці. Методи вимірювання шуму на робочих місцях

ГОСТ 12.2.003-91 Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.2.007.0-75 Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.2.009-80 Система стандартів безпеки праці. Верстати металообробні. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.2.032-78 Система стандартів безпеки праці Робоче місце при виконанні робіт сидячи. Загальні ергономічні вимоги

ГОСТ 12.2.033-78 Система стандартів безпеки праці. Робоче місце при виконанні робіт стоячи

ГОСТ 12.3.002-75 Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.3.009-76 (СТ СЭВ 3518-81) Система стандартів безпеки праці. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.3.010-82 Система стандартів безпеки праці. Тара виробнича. Вимоги безпеки при експлуатації

ГОСТ 12.3.020-80 Система стандартів безпеки праці. Процеси переміщення вантажів на підприємствах. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.3.025-80 Обробка металів різанням. Вимоги безпеки

ГОСТ 12.4.012-83 Вібрація. Засоби виміру й контролю вібрації на робочих місцях

ГОСТ 12.4.021-75 . ССБТ. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ГОСТ 12.4.068-79 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту дерматологічні. Класифікація і загальні вимоги (СТ СЭВ 3954-82). Зі Зміною № 1 (ІПС № 3-1984)

ГОСТ 13196-93 Пристрої автоматизації резервуарних парків. Засоби вимірювання рівня і відбору проб нафти й нафтопродуктів. Загальні технічні вимоги та методи випробувань

ГОСТ 14202-69 Трубопроводи промислових підприємств. Розпізнавальне забарвлення, попереджуючі знаки і маркувальні щитки

ГОСТ 14771-76 Дугове зварювання в захисному газі. З`єднання зварні

ГОСТ 17.1.3.05-82 Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги до охорони поверхневих і підземних вод від забруднення нафтою і нафтопродуктами

ГОСТ 17.1.3.06-82 Охорона Природи. Гідросфера.Загальні вимоги до охорони підземних вод

ГОСТ 17.1.3.13-86 Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги до охрани поверхневих вод від забруднення

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охорона природи. Атмосфера правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами

ГОСТ 21046-86 Нафтопродукти відпрацьовані. Загальні технічні умови. Зі Змінами 1-III-91, 2-IХ-91

ГОСТ 21534-76 (СТ СЭВ 2879-81) Нафта. Методи визначення вмісту хлористих солей. Зі змінами № 1, 2

ГОСТ 2405-88 Манометри, вакуумметри, мановакуумметри, напороміри, тягоміри і тягонапороміри. Загальні технічні умови

ГОСТ 24104-88. Ваги лабораторні загального призначення і зразкові. Загальні технічні умови

ГОСТ 2477-65 Нафта і нафтопродукти. Метод визначення вмісту води. Зі змінами № 1, 2, 3

ГОСТ 25812-83 (СТ СЭВ 5291-85) Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії

ГОСТ 26887-86 Майданчики і сходи для будівельно-монтажних робіт. Загальні технічні умови

ГОСТ 26976-86 Нафта і нафтопродукти. Методи вимірювання маси

ГОСТ 27372-87 Люльки для будівельно-монтажних робіт. Технічні умови

ГОСТ 29329-92 Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги

ГОСТ 3900-85 (СТ СЭВ 6754-89) Нафта і нафтопродукти. Методи визначення щільності

ГОСТ 400-80 Термометри скляні для випробувань нафтопродуктів. Технічні умови

ГОСТ 5264-80 Ручна дугова зварка. З`єднання зварні. Основні типи, конструктивні елементи

ГОСТ 6370-83 Нафта, нафтопродукти і присадки. Метод визначення механічних домішок

ГОСТ 8713-79 Зварювання під флюсом. З`єднання зварні основні типи, конструктивні елементи і розміри

ГОСТ 9238-83. Габарити наближення будов і рухомого складу залізниць колії 1520 (1524) мм

Декрет від 10.05.1993 № 46-93 Про стандартизацію і сертифікацію

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування. Зі Зміною № 1 (ІПС № 11-2002)

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування. Зміна № 2

ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення. З Поправкою (ІПС № 8-96)

ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення. Зі зміною № 1

ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення. Зміна № 2

Посібник з проектування захисту від корозії кам`яних, армокам`яних і азбестоцементних конструкцій (до СНиП 2.03.11-85)

РД 112 РСФСР 029-90 / Держкомнафтопром РСФСР. Інструкція з діагностики й оцінки залишкового ресурсу зварених вертикальних резервуарів

РД 34.21.122-87 Посібник до Інструкції з влаштування захисту від блискавок будівель і споруд

РД 34.21.122-87. Інструкція по влаштуванню захисту від блискавок будівель і споруд

РД 38.13.004-86 Експлуатація та ремонт технологічних трубопроводів під тиском до 10,0 МПа (100 кгс/см2)

СанПиН 4630-88 Санітарні правила й норми охорони поверхневих вод від забруднення

СаНПиН № 4630-88 Доповнення 3 до санітарних правил і нормам охорони поверхневих вод забруднення. Гранично допустимі концентрації (ГДК) та орієнтовні допустимі рівні (ОДР) шкідливих речовин у воді водних об`єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування

СанПиН № 4631-88 Санітарні правила й норми охорони прибережних вод морів від забруднення в місцях водокористування населення

СН 527-80 Інструкція з проектування технологічних сталевих трубопроводів Ру до 10 МПа

СНиП 2.01.28-85 . Полігони по знешкодженню і похованню токсичних промислових відходів. Основні положення по проектуванню

СНиП 2.03.11-85 Захист будівельних конструкцій від корозії

СНиП 2.03.13-88 Підлоги

СНиП 2.04.01-85 Внутрішній водопровід і каналізація будинків. Зміна № 1

СНиП 2.04.01-85 Внутрішній водопровід і каналізація будинків. Зміни

СНиП 2.04.03-85 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Зміна № 1

СНиП 2.04.03-85. Каналізація. Зовнішні мережі і споруди

СНиП 2.04.07-86 Теплові мережі. Зміна № 1

СНиП 2.09.04-87 Адміністративні і побутові будівлі. Зміна № 1

СНиП 2.09.04-87 Адміністративні і побутові будівлі. Зміна № 2 (національна)

СНиП 2.09.04-87 Адміністративні та побутові будівлі. Зміна № 3

СНиП 2.09.04-87. Адміністративні і побутові будівлі

СНиП 2.11.01-85 Складські будівлі

СНиП 2.11.01-85 Складські будівлі. Зміна № 1 (національна)

СНиП 2.11.01-85 Складські будинки. Поправка (БСТ 3-87)

СНиП 3.03.01-87 Несучі та огороджувальні конструкції

СНиП 3.03.01-87 Несучі та огороджувальні конструкції. Зміна № 1

СНиП 3.05.01-85 Внутрішні санітарно-технічні системи

СНиП 3.05.06-85 Електротехнічні пристрої

СП 1042-73 Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого обладнання

СП 5160-89 Санітарні правила для механічних цехів (обробка металів різанням)


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОХРАНЫ ТРУДА НА НЕФТЕБАЗАХ

Приведены общие положения о нефтебазах. Изложены требования, предъявляемые к операциям по приему, наливу, отпуску, при хранении, перекачке, замере и учете количества, контроля качества нефти и нефтепродуктов, а также при зачистке резервуа­ров, молниезащите и защите от статического электричества, защите водоемов от загрязнения нефтью и нефтепродуктами, обеспечивающие безопасные условия труда работающих. Дана характеристика территории, основных сооружений и зданий нефтебаз. Включены разделы по метрологическому обеспечению, планово-предупредительному ремонту.

РАЗРАБОТАНЫ: Проектным институтом "Укргипронефтетранс" (г. Киев) И.М. Локшин - ответственный исполнитель В.М. Лобко, А.Е. Слинчак, И.Н. Романчук, Т.Г. Рубан

Утверждены: Приказом Украинского объединения Укрнефтепродукт от 1.04.1998 г. № 19 и введены в действие с 1.04.1998г.

С введением в действие настоящих Правил, "Правила технической эксплуатации нефтебаз", утвержденныеГоскомнефтепродуктом СССР 28 декабря 1984г., утрачивают силу на предприятиях, входящих в сферу влияния объединения "Укрнефтепродукт".

СОГЛАСОВАНЫ:

Госнадзорохрантруда Украины письмо № 12-6/341 от 12.02.98г.

ГУПО МВД Украины письмо № 12/6/33 от 18.01.98г.

Главное санэпидемуправление Министерства охраны здоровья Украины письмо № 5.05.07-4/3-9 от 23.03.98г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящие правила устанавливают нормы и требования к сооружениям и оборудованию нефтебаз, их эксплуатации: порядок приема, хранения и отпуска нефти и нефтепродуктов, основные положения учета массы нефти и нефтепродуктов.

1.2.Правила распространяются на действующие и реконструируемые нефтебазы, их филиалы и обязательны для всех предприятий и организаций, входящих в сферу влияния объединения "Укрнефтепродукт".

1.3.На основе настоящих правил с учетом специфики местных условий, типа нефтебазы, состава сооружений, а также инструкций заводов-изгото­вителей оборудования должны быть составлены производственные инструкции, которые утверждаются руководством нефтебазы.

Перечень необходимой документации по эксплуатации объектов и оборудо­вания утверждает собственник нефтебазы по согласованию с территориальными управлениями Госнадзорохрантруда Украины, и органами Госсанэпидемологического надзора.

Переутверждение документации производится по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет.

Каждый работник на порученном ему участке несет персональную ответственность за выполнение требований настоящих Правил в пределах воз­ложенных на него обязанностей.

1.4.Нарушение Правил влечет за собой ответственность в установленном порядке в зависимости от степени и характера нарушения.

1.5.Рабочие, принимаемые на работу для обслуживания сооружений и оборудования нефтебаз, должны иметь соответствующее профессионально-техническое образование или пройти профессионально-техническую под­готовку на производстве.

Обучение рабочих на нефтебазах по специальности должно соответствовать "Типовому положению о подготовке и повышению квалификации рабочих непосредственно на производстве".

Перед допуском к работе вновь принимаемые на нефтебазу работники должны проходить соответствующие инструктажи, теоретическое и прак­тическое обучение и проверку знаний согласно установленному порядку в отрасли (прил. 1,пп. 132-134). Особое внимание должно быть уделено проверке знаний (в объеме обязательном для данной должности) правил технической эксплуатации нефтебаз, устройства сооружений и оборудования, произ­водственных и должностных инструкций, требовании охраны труда и производственной санитарии, правил противопожарной безопасности. Допуск к работе лиц, не прошедших обучения и проверки знаний по охране труда запрещается.

1.6. На каждой нефтебазе должна быть разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, а также инструкция для всех взрывоопасных и пожароопасных помещений (участков, цехов, складов, мастерских, лабора­торий). Эти инструкции должны изучаться во время проведения противо­пожарных инструктажей, прохождения пожарно-технического минимума, а также в системе производственного обучения и вывешиваться на видных местах.

1.7. На каждое рабочее место, а также на особо опасные виды работ (газо­опасные, огневые работы) должны быть разработаны инструкции по охране труда в соответствии с требованиями ДНАОП 0.00-4.15-85 "Положение о разработке инструкций по охране труда и производственной санитарии".

1.8. Общее руководство и ответственность за правильную организацию и проведение обучения работников безопасным методам работы возлагается на директора предприятия.

1.9. Ответственность за своевременное и качественное обучение работников безопасным приемам и методам работы в подразделениях нефтебазы (цех, участок, лаборатория, мастерская и др.) возлагается на руководителей этих подразделений.

1.10.Для обеспечения безопасной эксплуатации нефтебаз персоналу необходимо:

строго выполнять действующие правила, нормы, стандарты и инструкции; содержать сооружения, устройства и оборудование в исправности и пос­тоянной эксплуатационной готовности, своевременно проводить ремонты; выполнять мероприятия по борьбе с потерями нефти и нефтепродуктов.

1.11.На предприятии должен быть разработан план ликвидации аварии, предусматривающий оперативные действия персонала по ликвидации аварий­ных ситуаций и предупреждению аварий, а  в случае их возникновения по макси­мальному снижению их последствий.

1.12.Каждая нефтебаза должна иметь технический паспорт, содержащий показатели деятельности, перечень и краткую характеристику сооружений и установленного оборудования. Ответственность за достоверность данных и своевременное внесение уточнений по итогам года несет директор нефтебазы.

Паспорт подлежит хранению в соответствии с инструкцией по дело­производству.

1.13.На каждой нефтебазе должен быть заведен журнал осмотров и ремонтов сооружений и зданий (приложение 2) для записи даты осмотра и их результатов с описанием всех отмеченных повреждений; выполненных ремонтных работ с указанием даты начала и конца ремонта, его характера и объема; данных об авариях конструкций и их ликвидации; результатов измерений осадки фундамента: данных о трещинах, появившихся в стенах и фундаментах (дата обнаружения трещины и ее местонахождение).

Запись производится ответственным за исправное состояние сооружений и зданий. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы.

1.14.  Строительство к реконструкция нефтебаз производится в соответствии с проектом, выполненным организацией, имеющей лицензию и разрешение органов Госнадзорохрантруда на выполнение этих работ и согласованного с органами Государственного санитарного надзора.

1.15. Руководство нефтебазы должно решать вопросы, направленные на пос­тоянное улучшение условий труда, сведение к минимуму ручного мало­квалифицированного, физически тяжелого труда, максимально механизировать и автоматизировать технологические процессы: разрабатывать и внедрять в производство организационные, технические, санитарно-гигиенические мероприятия и средства, предотвращающие воздействие вредных произ­водственных факторов на работающих; проводить систематическое обучение работников нефтебазы, знакомить их с прогрессивными методами организации груда, техническими достижениями в области эксплуатации и развития нефтебазового хозяйства.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕФТЕБАЗ

2.1.    Нефтебазы - это сложные многофункциональные системы с объектами различного производственно-хозяйственного назначения, выполняющие задачи бесперебойного и надежного обеспечения потребителей (любых потребителей) нефтью и нефтепродуктами (далее нефтепродуктами); это самостоятельное предприятие, обеспечивающее необходимые условия приема, хранения и отпус­ка нефти и нефтепродуктов, сбора и отгрузки отработанных нефтепродуктов

2.2.   Все нефтебазы подразделяются:

- по характеру операционной деятельности - на распределительные, перевалочные, перевалочно-распределительные, базы хранения;

- по транспортным связям - на железнодорожные, водные, водно-железнодорожные, трубопроводные (получающие нефтепродукты из магистральных трубопроводов) и глубинные (получающие нефтепродукты автотранспортом);

- по классификации хранимых нефти и нефтепродуктов - нефтебазы хранения легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), нефтебазы хранения горючих жидкостей (ГЖ), нефтебазы общего хранения (ЛВЖ и ГЖ одновременно).

- на категории и подкатегории согласно таблице 2.2.1., в зависимости от их вместимости.

Распределительные нефтебазы осуществляют прием, хранение и отпуск нефтепродуктов потребителю.

Распределительные нефтебазы независимо от транспортных связей, классификации хранимых жидкостей, категорий (подкатегорий) по вместимости подразделяются на:

- оперативные - предназначенные только для обеспечения нефтепродуктами местных потребителей и сбора отработанных нефтепродуктов. Интенсивность поступления нефтепродуктов принимается по интенсивности реализации;

- сезонного хранения - предназначенные для обеспечения потребности мест­ных потребителей и компенсации неравномерности подачи нефтепродуктов на оперативные нефтебазы, входящие в зону ее влияния (радиус до 50 км).
Интенсивность поступления нефтепродуктов на нефтебазы сезонного хранения определяется как разность между общим объемом поступления за расчетный период на группу нефтебаз (сезонного хранения и оперативные зоны влияния) и поступлением на оперативные нефтебазы.

Перевалочные нефтебазы осуществляют прием, хранение и отгрузку нефти и нефтепродуктов распределительным нефтебазам и крупным потребителям.

Перевалочно-распределительные нефтебазы осуществляют прием, хранение, перевалку нефти и нефтепродуктов, поставку нефтепродуктов распределительным нефтебазам и крупным потребителям и снабжение нефтепродуктами потребителей, тяготеющих к этим нефтебазам.

Нефтебазы, получающие нефтепродукты из магистральных трубопроводов и выдающие их наливом только в автотранспорт именуются раздаточными блоками.

Таблица 2.2.1.

Категория нефтебазы

Подкатегория нефтебазы

Общая вместимость по подкатегориям, м3

I

I-а

I-б

Свыше 300000

Свыше100000 до 300000 включительно

II

II-а

II-б

Свыше 50000 до 100000 включительно

Свыше 20000 до 500000 включительно

III

III-а

III-б

III-в

Свыше 10000 до 20000 включительно

Свыше 2000 до 10000 включительно

до 2000 включительно

2.3. Общая вместимость нефтебазы, согласно ВБН В.2.2-58.1-94 (прил. 1, п. 77) определяется как суммарный объем резервуаров и тары для хранения нефти и нефтепродуктов. Объем резервуаров и тары принимается по их номи­нальному объему. При определении общей вместимости не учитываются:

- промежуточные резервуары (у сливо-наливных эстакад);

- расходные резервуары котельных, дизельных, общей вместимостью до 100 м3 вкл. (только для нефтебаз I группы);

- расходные резервуары топливно-заправочных пунктов с одиночными сливо-наливными устройствами до 3 стояков (только для нефтебаз I группы);

- резервуары сбора утечек;

- резервуары пунктов сбора отработанных нефтепродуктов и масел;

- резервуары уловленных нефтепродуктов и раздаточные резервуары (улов­ленных нефтепродуктов) на очистных сооружениях производственной или производственно-дождевой канализации.

2.4 Основная цель нефтебаз - обеспечить бесперебойное снабжение промышленности, транспорта, сельского хозяйства и прочих потребителей нефтью и нефтепродуктами в необходимом количестве и ассортименте; сохранность качества нефти и нефтепродуктов и сокращение до минимума потерь при хране­нии и отпуске их потребителям.

2.5. Нефтебазы размещают на специальной территории, отведенной в соот­ветствии с генеральным планом застройки и реконструкции данного района. На каждой нефтебазе должен быть государственный документ на право земле­пользования. Расположение нефтебаз зависит от размещения железно­дорожных, трубопроводных и береговых устройств. Как правило, должен преду­сматриваться резерв территории для возможного расширения нефтебазы.

Устройство, взаимное расположение и расстояние между объектами должны соответствовать требованиям ВБН В.2.2-58.1-94, а также удовлетворять санитарным требованиям и нормам строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест.

3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

3.1.Физико-химические свойства нефтепродуктов и нефти должны отвечать требованиям стандартов и технических условий.

3.2.Химический и фракционный состав нефти зависит от того в каком районе она добыта. Средний элементный химический состав нефти: углерод 84-85%,водорода 12-14%. Кроме углерода и водорода в состав нефти входят кислород 0,1 -1,3%, азот 0,02-1,7%, сера 0,01-5,5% и другие элементы. Основными методами для диструктивной переработки нефти являются термический и каталитический крекинг.

3.3.Эксплуатационные свойства нефтепродуктов характеризуются следующими параметрами: детонационной стойкостью, фракционным составом, со­держанием смолистых веществ и сернистых соединений, температурой застывания и кристаллизации, химической стабильностью при хранении и транспортировании, вязкостью, испаряемостью, воспламеняемостью, горючес­тью, летучестью и др.

3.4.Детонационная стойкость - свойство, определяющее способность бензи­на сгорать без взрыва в двигателе с искровым зажиганием.

Показателем детонационной стойкости топлива является октановое число, равное содержанию (в об.%) изооктана в смеси с нормальным гептаном, эквивалентной по детонационной стойкости топливу, испытываемому в стандартных условиях.

3.5. Фракционный состав - состав нефтепродукта, определяющий количественное содержание фракций, выкипающих в определенных температурных пределах, остаток и потери при перегонке в заданных условиях.

3.6. Цетановое число - показатель, указывающий на скорость нарастания давления при сгорании жидкого нефтяного топлива в поршневых двигателях с воспламенением топливно-воздушной смеси от сжатия и выраженный в единицах эталонной шкалы.

3.7. Воспламеняемость - свойство, характеризующее пожаро- и взрывоопасность смеси паров нефтепродукта с воздухом.

3.8. Горючесть - свойство, характеризующее способность нефтепродукта к горению в условиях его применения и испытания.

3.9. Температура вспышки - минимальная температура, при которой проис­ходит кратковременное воспламенение паров нефтепродукта в условиях испытания.

Согласно ГОСТ 12.1.044-89 горючие жидкости с температурой вспышки не более 61 °С в закрытом тигле или 66°С в открытом тигле относятся к легко­воспламеняющимся. Особо опасными называют легковоспламеняющиеся жид­кости с температурой вспышки не более 28°С.

3.10. Температура воспламенения нефтепродуктов - наименьшая темпера­тура, при которой нагреваемый в стандартных условиях продукт загорается при поднесении к нему пламени и горит после удаления источника зажигания.

3.11. Температура самовоспламенения - температура возгорания паров нефтепродукта без контакта с пламенем в условиях испытаний.

3.12. Температура застывания - температура, при которой жидкость теряет подвижность.

3.13. Температура кристаллизации - температура, при которой в нефте­продукте начинается образование кристаллов в условиях испытаний.

3.14. Стабильность нефтепродуктов - способность сохранять основные свойства в условиях хранения и транспортирования.

3.15. Вязкость - свойство жидкости оказывать сопротивление перемещению ее частиц под влиянием действующих на них внешних сил, характеризующее текучесть жидкости,

Вязкость влияет на производительность перекачки нефтепродуктов по трубопроводам, определяет распыление и однородность рабочей смеси топ­лива. С повышением вязкости увеличивается налипание нефтепродуктов, что затрудняет выгрузку и зачистку цистерн и судов. Налипание характеризуется коэффициентом налипания (в г/м2).

Текучесть нефтепродуктов (подвижность) - величина обратная вязкости.

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ