ГКД 34.48.151-2003 Проектування, будівництво та експлуатація волоконно-оптичних ліній зв’язку по повітряних лініях електропередавання. Інструкція

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 18663 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ГКД 34.48.151-2003 Проектування, будівництво та експлуатація волоконно-оптичних ліній зв’язку по повітряних лініях електропередавання. Інструкція
Дата початку дії13.07.2003
Дата прийняття13.06.2003
СтатусДіючий
Затверджуючий документНаказ від 13.06.2003 № 300
Вид документаГКД (Галузевий керівний документ)
Шифр документа34.48.151-2003
РозробникЕнпаселектро
Орган, що прийнявЕнпаселектро


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.01.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.04.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.04.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.07.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.07.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.10.2018)

ПР-Д.0.06.555-18-ІІІ Перелік діючих нормативних документів експлуатуючої організації (станом на 05.10.2018)

МІНІСТЕРСТВО пАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

 

ГДК 34.48-151:2003

 

ГАЛУЗЕВИЙ КЕРІВНИЙ ДОКУМЕНТ

ПРОЕКТУВАННЯ,БУДІВНИЦТВО ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ
ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ ПО ПОВІТРЯНИХ
ЛІНІЯХ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ

Інструкція

ОБ'ЄДНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
РЕЗЕРВНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ
 Київ
2003

 

ПЕРЕДМОВА
Міністерством палива та енергетики Уіфаїни,
наказ № 300 від 13 червня 2003 р.

1 ЗАМОВЛЕНО Об’єднанням енергетичних підприємств “Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики” (ОЕП “ГРІФРЕ”)

2 РОЗРОБЛЕНО АК “ЕНПАСЕЛЕКТРО”

3 ВИКОНАВЦІ Бондаренко Ю.М., Ту ручко В.В., Торжевський К.В.

4 УЗГОДЖЕНОЗаступником Державного секретаря Мінпаливенерго України, Андрійчук Ю.А.

Департаментом електроенергетики Мінпаливенерго України, Улітіч Ю.І.

Департаментом стратегічної політики та перспективного розвитку ПЕК Мінпаливенерго України, Шаповалов О.Е.

Об’єднанням енергетичних підприємств “ГРІФРЕ”, Хайдурова Г.П.
 

5 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Міністерством палива та енергетики Уіфаїни, наказ № 300 від 13 червня 2003 р.

6 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

7 СТРОК ПЕРЕВІРКИ 2007 р.

 

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13 червня 2003 року м. Київ № 300

Про затвердження галузевого керівного документа "Проектування, будівництво та експлуатація волоконно-оптичних ліній зв'язку по повітряних лініях електропередавання. Інструкція"

З метою проведення єдиної технічної політики у сфері проектування, будівництва та експлуатації волоконно-оптичних ліній зв'язку по повітряних лініях електропередавання та уніфікації технічних рішень у цьому напрямку

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити галузевий керівний документ "Проектування, будівництво та експлуатація волоконно-оптичних ліній зв'язку по повітряних лініях електропередавання. Інструкція" (далі - Інструкція, що додається), який набирає чинності через ЗО днів з дати підписання цього наказу.

2. Госпрозрахунковому підрозділу "Науково-інженерний енергосервісний центр" інституту "Укрсільенергопроект" (Білоусову) внести Інструкцію до реєстру і комп'ютерного банку даних чинних галузевих керівних документів Мінпаливенерго.

3. Енергетичним компаніям і підприємствам, що належать до сфери управління Мінпаливенерго, замовити Об'єднанню енергетичних підприємств "Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики" (Хайдуровій) необхідну кількість примірників Інструкції та оплатити необхідні витрати на її перегляд та тиражування.

4. Об'єднанню енергетичних підприємств "Галузевий резервно- інвестиційний фонд розвитку енергетики" (Хайдуровій) забезпечити видання та надходження необхідної кількості примірників Інструкції енергетичним компаніям та підприємствам відповідно до їх замовлень та фактичної оплати. Спільно з "Науково-інженерним енергосервісним центром" організувати облік розісланих примірників.

Термін - 30 днів від дати підписання цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Андрійчука Ю.А.

Міністр С. Єрмілов

 

Зміст

Терміни, позначення, скорочення, визначення

Нормативні посилання

Правила

Стандарти, норми

Інструкції, керівництва, вказівки

Загальні положення по проектуванню, будівництву та експлуатації ВОЛЗ-ПЛ

1. Галузь застосування

2. Положення по організації ВОЛЗ-ПЛ

Частина 1 Правила проектування ВОЛЗ-ПЛ

1. Розміщення волоконно-оптичних кабелів на ВОЛЗ-ПЛ

1.1Галузь застосування.

1.2Загальні вимоги

2. Рекомендації по вибору трас ВОЛЗ-ПЛ та передпроектному обстеженню стану діючих ПЛ для спорудженім на них ВОЛ322

2.1 Загальні вказівки

2.2 Роботи, які виконуються перед виїздом бригади на трасу

2.3Виконання обстеження

2.4 Результати обстеження траси та оцінка технічного стану ПЛ та її елементів

2.5Оформлення результатів обстеження

2.6 Заходи по техніці безпеки при обстеженні ПЛ та її елементів

3. Підвішування та розміщення волоконно-оптичних кабелів на опорах ПЛ

3.1 Кліматичні умови

3.2 Вимош по вибору ОК

3.3 Розміщення ОКГТ на опорах ПЛ

3.4 Розміщення ОКСН на опорах ПЛ

3.5 З'єднання волоконно-оптичних табелів зв'язку

3.6 Кріплення волоконно-оптичних кабелів на опорах ПЛ

4. Розміщення оптичних кабелів на енергетич-них об'єктах

4.1 Загальні вказівки

4.2 Підвішування ОК на території підстанцій

4.3 Прокладання ОК в кабельній каналізації та ґрунті

4.4 Прокладання ОК в кабельних лотках

5. Станційна апаратура зв'язку

5.1 Загальні вимоги та вказівки

5.2 Вказівки по вибору апаратури цифрових систем передачі

5.3 Розміщення устаткування

5.4 Технічні вимоги до приміщень. Розрахунок кількості апаратури та потрібних площ

5.5 Ємність телефонної та інформаційної мережі

5.6 Вводи оптичних кабелів в будівлі

5.7 Заземлення та внутрішньостанційна проводка

5.8 Електроживлення устаткування.

5.9 Вимоги і норми до нумерації та маркування оптичних волокон кабелів зв'язку в муфтах та кінцевих пристроях

5.10 Зв'язок для лінійно-експлуатаційного та технічного обслуговування ВОЛЗ-ПЛ

6. Захист устаткування та апаратури ВОЛЗ-ПЛ, яка розміщується на території ПС, від впливу ПЛ та силового енергетичного устаткування

6.1 Загальні вказівки

6.2Допустимі індуковані напруги в колах ВОЛЗ-ПЛ

6.3 Заходи по захисту цифрових систем передавання по ВОЛЗ-ПЛ від небезпечного впливу

6.4 Випробовуваніїя на стійкість до зовнішніх перешкод

7. Вимоги по охороні навколишнього середовища

Частина 2, Правила будівництва ВОЛЗ-ПЛ

1. Загальні положення, організація будівництва ВОЛЗ-ПЛ

1.1Галузь використання

1.2Організація та проведення підготовчих робіт

2. Організація будівництва

3. Монтаж волоконно-оптичного кабелю

3.1 Загальні вимоги

3.2 Підготовка до монтажу

3.3 Монтаж ОКГТ і ОКСН

3.4 Монтаж підтримуючого затискача для ОК

3.5 Монтаж натяжного затискача для ОК

3.6 Монтаж ОКНН

3.7 Монтаж з'єднувальної муфти

3.8 Виконання спусків ОК з опор

3.9 Прокладання ОК на відкритій частині підстанцій

3.10Прокладання ОК в траншеях кабельної каналізації

3.11 Прокладання ОК по стінах будівель та всередині приміщень

4. Контроль якості будівельно-монтажних робіт ВОЛЗ-ПЛ

4.1 Загальні вимоги

4.2 Вхідний контроль якості

4.3 Оптичні вимірювання при вхідному контролі

4.4 Контроль якості в процесі монтажу

4.5 Методика контролю якості з'єднань ОВ в муфтах

4.6 Приймальний контроль якості

4.7 Прийняття в експлуатацію

5. Спеціальні вимоги техніки безпеки при виконанні будівельно- монтажних робіт

5.1 Загальні вимоги

5.2 Організаційні заходи

5.3 Встановлення заземлень, загальні вимоги

5.4 Вибір захисних засобів

5.5 Роботи в прольотах перетину з діючими ПЛ та в зонах впливу

6. Транспортування та збережешся ОК

6.1Транспортування барабанів з ОК

6.2 Зберігання барабанів з ОК

6.3Маркування і опломбування елементів ВОЛЗ-ПЛ

6.4 Перелік виробничої документації, що підлягає оформленню

6.4.1 До монтажу ОК

6.4.2В процесі монтажу ОК

6.4.3 По закінченню монтажних робіт

Частина 3 Правила технічної експлуатації ВОЛЗ-ПЛ

1. Загальні положеній, організація експлуатації

1.1 Загальні положення

1.2Організація експлуатації

2. Організація технічного обслуговування ВОЛЗ-ПЛ

2.1Загальні положення

2.2 Перевірка стану ОК, підвісок та лінійної раматури

2.3 Перевірка та вимірювання стріл провисання ОК, допуски

2.7 Перевірка заземлюючих пристроїв

2.8 Спостереження за утворенням ожеледі

2.9Характерні несправності на ОКГТ

2.10 Характерні несправності на ОКСН

2.11Характерні несправності на ОКНН

3. Ремонтні роботи на ВОЛЗ-ПЛ

3.1Загальні положения

3.2 Ремонт ОКГТ

3.3 Ремонт ОКСН

3.4 Ремонт ОКНН

4. Аварійно - відновні робота

4.1Загальні положення

4.2 Організаційні заходи

4.3 Технічні заходи

4.4 Оформлення звітної документації

4.5 Аварійний запас обладнання і матеріалів

5. Техніка безпеки під час виконання робіт на ВОЛЗ-ПЛ

Додаток 1. Надійність ВОЛЗ-ПЛ

Додаток 2. Параметри ОКГТ, ОКСН і ОВ

Додаток 3. Приблизний склад комплексної бригади по монтажу ОКГТ і ОКСН

Додаток 4. Приблизний склад комплексної бригади по монтажу ОКНН

Додаток 5. Приблизний перелік машин, механізмів, пристосувань та приладів, які використовуються для монтажу ВОЛЗ-ПЛ

Додаток 6. Рисунки пристроїв, пристосувань та схем для монтажу ОК на ПЛ

Додатока 7. Пересувна лабораторія для монтажу та діагностики ВОЛЗ-ПЛ

Додаток 8. Устаткування для з'єднання оптичного кабелю в муфтах і монтаж оптичних волокон

Додаток 9. Схеми відновлення ОК

Додаток 10. Акт обстеження ПЛ

Додаток до додатку 10. Відомість обстеження стану ПЛ

Додаток 11. Перелік машин, механізмів, монтажних пристроїв та приладів, які використовують при експлуатації ВОЛЗ-ПЛ

Додаток 12. Перелік документації для ВОЛЗ-ПЛ, вмонтованої в блискавкозахисний трос повітряної лінії ектропередавання 110 кВ - 750 кВ

Додаток 13. Зведена відомість про стан ВОЛЗ-ПЛ

Додаток 14. Перелік аварійного запасу матеріалів та обладнання для організації, експлуатуючої ВОЛЗ-ПЛ


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Мінпаливенерго України

від “13” червня № 300

ГКД 34.48.151.-2003

 

 

 


 

ГАЛУЗЕВИЙ КЕРІВНИЙ ДОКУМЕНТ

Проектування, будівництво та експлуатація волоконно - оптичних ліній зв’язку по повітряних лініях електропередавання.

Інструкція

Чинний від 2003-07-13

Терміни, позначення, скорочення, визначення

Терміни, позначення та скорочення

 Визначення

Повітряна лінія електропередавання (ПЛ)

лінія електропередавання проводи якої підтримуються над землею за допомогою опор та ізоляторів. Початком та кінцем ПЛ є лінійні портали або лінійні вводи РУ, а для відгалужень - відгалуджувальна опора та лінійний портал або лінійний ввід РУ.

Волоконно-оптична лінія зв’язку (ВОЛЗ)

лінія передавання, в якій основною складовою частиною є оптичний кабель. лінія зв'язку, що містить в собі оптичний кабель, який розміщується на ПЛ, та волоконно-оптичні системи передавання.

Волоконно-оптична лінія зв’язку на повітряних лініях електропередавання (ВОЛЗ- ПЛ)

лінія зв’язку, що містить в сабі оптичний кабель, який розміщується на ПЛ, та волоконно-оптичні системи передавання.

Волоконно-оптичний кабель (ОК)

кабельний виріб, що містить в собі одне або декілька оптичних волокон, об’єднаних в конструкцію, яка забезпечує, роботоздатність в заданих умовах експлуатації.

Волоконно-оптичний кабель вмонтований в блискавкозахисний трос (ОКГТ)

ОК, вмонтований в блискавкозахисний трос, який призначений для захисту ПЛ від прямих ударів блискавки.

Волоконно-оптичний кабель самонесучий, неметалевий (ОКСН)

ОК, з армованими елементами, виконаний з склопластикових прутків або синтетичних ниток.

Волоконно-оптичний кабель неметалевий навивний (ОКНН)

ОК, що навивається на фазний провід або блискавкозахисний трос.

Волоконно-оптична система передавання (ВОСП)

цифрова система передавання з оптичними закінченнями, які забезпечують передавання інформації по ОК.

Цифрова система передавання (ЦСП)

комплекс технічних засобів з часовим розділенням каналів, які забезпечують утворення типових групових трактів та каналів первинного зв’язку.

Заходження ВОЛЗ- ПЛ на регенераційний пункт

ділянка ВОЛЗ від ПЛ до РП, побудована на ПЛ, що перетинаються, на самостійних опорах, в ґрунті.

Відказ ВОЛЗ-ПЛ, елементів ВОЛЗ-ПЛ

подія, яка характерна порушенням працездатності ВОЛЗ-ПЛ чи елементів ВОЛЗ-ПЛ.

Траса ВОЛЗ-ПЛ

смуга землі, на якій споруджена ВОЛЗ- ПЛ.

Діюча ПЛ

ПЛ або її ділянки, які перебувають під %апругою або на які напругу можна подати за допомогою комутаційних апаратів без попередження.

Охоронна зона ПЛ і ВОЛЗ-ПЛ

зона вздовж ПЛ і ВОЛЗ-ПЛ у вигляді земельної ділянки та повітряного простору, що обмежені вертикальними площинами, які віддалені по обидва боки лінії від крайніх проводів на відстань, м:

 для ПЛ 35 кВ 15;
 для ПЛ 110 кВ 20;
для ПЛ 150, 220 кВ 25;
для ПЛ 330,500 кВ 30;
для ПЛ 750 кВ 40.

Повітряна лінія електропередавання під наведеною напругою

ПЛ і ВОЛЗ-ПЛ, яка проходить по всій довжині чи на окремих ділянках загальною довжиною не менше 2-х км на відстані від осі іншої ПЛ напругою 110 кВ і вище, м

для ПЛ 110 кВ 100;
для ПЛ 150, 220 кВ 150;
 для ПЛ 330,500 кВ 200;
 для ПЛ 750 кВ 250.

Початок та кінець ВОЛЗ-ПЛ

Початком та кінцем ВОЛЗ-ПЛ є лінійні портали або лінійні вводи РУ, а для відгалужень - перша відгалужувальна опора та лінійний портал або лінійний ввід в РУ. Границя розмежування між розподільчим пристроєм чи підстанцією та ВОЛЗ встановлюється на проводах між кінцевою опорою та порталом на відстані їм від натяжних затискачів цієї опори.

Регенераційний пункт

проміжна станція ЦСП , яка забезпечує відновлення цифрового сигналу та відбір інформації.

Лінійно-кабельні споруди

волоконно-оптичний кабель ОКГТ, арматура кабелів для підвішування, прокладки та заземлення ОКГТ, муфти, підземні контейнери та наземні шельтери НРП (регенераційний пункт, який не обслуговується), оптичні кроси кінцевих пунктів.

Будівельна довжина кабеля

елемент заводського виготовлення, який постачається на будівництво в готовому вигляді.

Анкерне кріплення ОК

кріплення кабеля на анкерній опорі, призначене для сприйняття тяжіння кабеля у прольоті.

Напіванкерне кріплення ОК

кріплення кабеля на проміжній опорі, призначене для сприйняття тяжіння кабеля у прольоті.

Підтримуюче кріплення ОК

кріплення кабеля на проміжній опорі, призначене для сприйняття маси підвішеного кабеля.

Спіральний підтри­муючий затискач

підтримуючий затискач спірального типу для підтримки кабеля ОКГТ на проміжних опорах.

Спіральний натяжний затискач

натяжний затискач спірального типу для кріплення кабелів ОКСН та ОКГТ на анкерно-кутових опорах та в місцях установки з'єднувальних муфт.

Міцність (надійність) закладення ОК в затискачі

гранична міцність закладення ОКСН і ОКГТ, при якій не виникає відказу закладення (виповзання кабелю з натяжного та підтримуючого затискача) при прикладанні статичного навантаження вздовж кабелю при його випробовуванні на міцність.

Перетин, перехід,

частина ВОЛЗ-ПЛ, що проходить через залізницю, ПЛ та інші інженерні споруди.

З'єднувальна муфта

пристрій для з'єднання двох будівельних довжин кабеля, у якому виконується з'єднання оптичних волокон кабеля.

Нормативно-технічний документ (НТД)

документ, який встановлює узагальнені принципи або характеристики відносно різних видів діяльності або їх результатів.

Експлуатація ВОЛЗ- ПЛ

технічне обслуговування, ремонти та аварійно-відновні роботи.

Технічне обслуговування ВОЛЗ-ПЛ

комплекс заходів щодо підтримки працездатності обладнання або його елементів, який складається з оглядів та контролю технічного стану.

Капітальний ремонт ВОЛЗ-ПЛ

комплекс заходів, спрямованих на відновлення початкових експлуатаційних характеристик ПЛ в цілому або окремих її елементів шляхом ремонту деталей чи заміни їх новими, які підвищують їх надійність та покращують експлуатаційні характеристики лінії.

Аварійно-відновні роботи на ВОЛЗ-ПЛ

позапланові роботи, викликані ліквідацією аварійного стану і направлені на відновлення працездатності ВОЛЗ-ПЛ.

Лінійна арматура, арматура

сукупність кріпильних, захисних та інших виробів для кріплення ОКГТ на опорах ПЛ.

Наряд-допуск

викладене на спеціальному бланку розпорядження на безпечне виконання роботи, що визначає її зміст, місце, час початку і закінчення, необхідні заходи безпеки, склад бригади та працівників, відповідальних за безпечне виконання роботи.

Проект організації будівництва (ПОБ)

складова частина технічного проекту, яка визначає загальну тривалість та проміжні строки будівництва, розприділення капітальних вкладень та об'ємів будівельно-монтажних робіт, матеріально-технічних, трудових ресурсів та джерела їх покриття, основні методи виконання будівельно-монтажних робіт та структуру управління будівництвом об'єкту.

Проект проведення робіт (ППР)

проект, який визначає технологію, строки виконання та порядок забезпечення ресурсами будівельно-монтажних робіт і який є основним керівним документом при організації виробничих процесів.

Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО)

вихідні матеріали для розробки проекту ВОЛЗ, які обґрунтовують господарську необхідність та економічну доцільність будівництва даного об'єкту.

Будівельно-монтажна організація (БМО)

спеціалізована організація, яка має відповідну ліцензію і є підрядником по спорудженню ВОЛЗ-ПЛ.

Замовник

організація (юридична особа, фірма), яка звернулась до іншої особи із замовленням на виконання яких-небудь робіт.

Підрядник

спеціалізована організація, яка виконує будівельно-монтажні роботи на підставі договорів будівельного підряду.

 

Нормативні посилання

Правила

1. ДНАП 1.1.10-1.01-97. Правила безпечної експлуатації електроустановок. Друге видання.. Зі змінами та доповненнями, затвердженими наказом Держнагляд-охоронпраці України № 26 від 25.02.2000 р.

2. ДБН А.3.1-3-94. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення. Затверджено наказом Держбуду України від 05.10.1994 р.

3. ДСТУ 3974-2000. Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково- дослідних робіт. Загальні положення. Київ. 2001.

4. Правила устройства электроустановок. Шестое издание, переработанное и дополненное. /Москва, Эиергоатомиздат, 1987 г. Затверджені Міненерго СРСР 04.07.1984 р.

5. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. Четырнадцатое издание". Затверджено Міненерго СРСР 20.02.1989 р.

Стандарта, норми

1. ГКД 341.004.002-94. Міненерго України Норми технологічного проектування повітряних ліній ектропередач 0,38-750 кВ. Проводи ліній електропередач 35-750 кВ Укренерго-мережпроект. Затверджено 03.10.94 р. Міненерго України.

2. ГКД 34.20.502-97 Повітряні лінії електропередачі напругою 35 кВ та вище. Інструкція з експлуатації. НДІЕ Енергетики. Затверджено 10.09.1998 р. Мінпаливенерго України.

3. ГОСТ 464-79. Руководство по проектированию, строительству и эксплуатации заземлений в установках проводной связи и радиотрансляционных узлов. М. Минсвязь СССР. 1979 г.

4. СНиП 3.05-06-85. Электрические устройства. М. Госстрой СССР. 1988 г.

5. СниП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции. М. Госстрой СССР. 1988 г.

6. ВНТП 113-86. Ведомственные нормы технологического проектирования. Проводные средства связи. Станции и узлы телеграфные и передачи данных. М. Минсвязь СССР. 1986 г.

7. СН 465074. Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4-500 кВ. М. Стройиздат. 1975 г.

Інструкції, керівництва, вказівки

1. Волоконно-оптична лінія зв'язку, вмонтована в блискавкозахисний трос повітряних ліній електропередавання 110-330 кВ. Інструкція з експлуатації НЕК Укренерго. Київ, 2001 р.

2. Инструкция по выбору изоляции электроустановок, РД 34.51.101-9=0. М СПО Союзтехзнерго, 1990 г.

3. Руководство по приемке в эксплуатацию линейных сооружений проводной связи и проводного вещания. Москва, СКТБ. 1990 г.

4. Методические указания по районированию территорий энергосистем и трасс ВЛ по частоте повторяемости и интенсивности пляски проводов, РД 34.20.184-91. М.СПО ОРГРЭС. 1991 г.

5. Методические указания по расчету термической устойчи­вости грозозащитных тросов воздушных линий электро­передачи. М. Энергосетьпроект. ТМ-т1.

6. Методические указания по типовой защите от вибрации и субколебаний проводов и грозозащитных тросов.

7. Технічні вимоги та програма сертифікаційних випробувань оптичних кабелів, які вбудовані у грозозахисний трос ЛЄП, на мережах зв'язку України. НІЦЛКС Мінзв’язку України, Київ, 1996 р.

8. Технічна документація фірм, виробників ОК.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2019 Всі права захищені
Розробник сервісу ТОВ "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com