ДСТУ EN 563-2001 Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь (EN 563:1994, ІDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20042 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 563-2001 Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь (EN 563:1994, ІDT)
Дата початку дії01.04.2002
Дата прийняття14.09.2001
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська/Російська
Затверджуючий документНаказ від 14.09.2001 № 454
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа563-2001
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ДCТУ EN 693:2010 Верстати. Преси гідравлічні. Вимоги щодо безпеки (EN 693:2001+А1:2009, IDT)

ДСТУ 7522:2014 Башмак гальмівний неповоротний для вантажних вагонів залізниць колії 1520 мм. Технічні умови

ДСТУ 7523:2014 Башмак гальмівної колодки поворотний для вагонів залізниць колії 1520 мм. Технічні умови

ДСТУ 7526:2014 Послід пташиний. Технологія переробляння на органічні та органомінеральні добрива високотемпературним методом. Загальні вимоги

ДСТУ EN 1114-3:2010 Устатковання для виробництва ґуми та пластмас. Екструдери та екструзійні лінії. Частина 3. Вимоги щодо безпеки відвідних механізмів (EN 1114-3:2001+A1:2008, IDT)

ДСТУ EN 1175-1:2018 Безпечність транспорту промислового вантажного. Вимоги до електричних характеристик. Частина 1. Загальні вимоги до навантажувачів із живленням від акумуляторної батареї (EN 1175-1:1998 + A1:2010, IDT)

ДСТУ EN 12013:2010 Устатковання для виробництва ґуми та пластмас. Змішувачі внутрішні. Вимоги щодо безпеки (EN 12013:2000+А1:2008, IDТ)

ДСТУ EN 12621:2018 Машини для подавання та нанесення покривів під тиском. Вимоги щодо безпеки (EN 12621:2006 + А1:2010, IDT)

ДСТУ EN 12841:2017 Засоби індивідуального захисту від падіння. Системи канатного доступу. Пристрої регулювання каната (EN 12841:2006, IDT)

ДСТУ EN 12921-1:2018 Машини для чищення поверхні та попереднього оброблення промислових виробів з використанням рідини або пари. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки (EN 12921-1:2005 + А1:2010, IDT)

ДСТУ EN 13788:2008 Металообробчі верстати. Безпека. Верстати токарні багатошпиндельні автоматичні (EN 13788:2001, IDT)

ДСТУ EN 13985:2010 Верстати. Ножиці гільйотинні. Вимоги щодо безпеки (ЕN 13985:2003+А1:2009, IDT)

ДСТУ EN 1552:2010 Машини для підземних гірничих робіт. Виймальні машини у вибої. Вимоги щодо безпеки очисних комбайнів і стругових установок (EN 1552:2003, IDT)

ДСТУ EN 1889-2:2013 Машини для підземних розробок. Підземні самохідні машини. Безпека. Частина 2. Локомотиви рейкові (EN 1889-2:2003+A1:2009, IDT)

ДСТУ EN 415-3:2017 Безпечність пакувальних машин. Частина 3. Машини для формування, завантаження та запечатування (EN 415-3:1999 + А1:2009, IDT)

ДСТУ EN 620:2013 Підіймально-транспортувальне устатковання та системи безперервної дії. Конвеєри стрічкові стаціонарні для сипких матеріалів. Вимоги щодо безпеки та електромагнітної сумісності (EN 620:2002 + A1:2010, IDT)

ДСТУ EN 792-13:2018 Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 13. Інструменти для забивання кріпильних виробів (EN 792-13:2000 + А1:2008, IDT)

ДСТУ ISO 11399:2007 Ергономіка теплового середовища. Основні положення і застосування відповідних стандартів (ІSO 11399:1995, IDT)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

Безпечність машин

ТЕМПЕРАТУРИ ПОВЕРХОНЬ, ДОСТУПНИХ ДЛЯ ДОТИКУ

Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь

(EN 563:1994, IDТ)

ДСТУ EN 563-2001

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2001

 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Національним науково-дослідним інститутом дизайну Міносвіти і науки України та технічним комітетом стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 14 вересня 2001 р. № 454

3 Стандарт відповідає EN 563:1994 Safety of machinery - Temperatures of touchable surfaces - Ergonomics data to establish temperature limit values for hot surfaces (Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Л. Ремізовський; А. Рубцов; В. Свірко, канд. психол. наук; Е. Федоренко

 

ЗМІСТ 

 

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Визначення

4 Опікові пороги

5 Застосування

6 Пояснення та висновки

Додаток А (інформаційний) Результати наукових досліджень, покладені в основу стандарту

Додаток В (обов’язковий) Приклади тривалостей контакту

Додаток С (інформаційний) Заходи захисту

Додаток D (інформаційний) Приклади застосування стандарту

Додаток Е (інформаційний) Термічні характеристики деяких матеріалів

Додаток F (інформаційний)Бібліографія

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичним перекладом EN 563:1994 Safety of machinery - Temperatures of touchable surfaces - Ergonomics data to establish temperature limit values for hot surfaces (Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь).

Під час перевидання структура стандарту не змінювалась, і до нього не вносились технічні відхилення.

Стандарт містить такі редакційні зміни:

-у «Нормативних посиланнях» дано «Національне пояснення» щодо перекладу українською мовою назв стандартів та «Національну примітку» щодо чинних стандартів на час прийняття цього стандарту;

-змінено нумерацію сторінок;

-замінено «цей європейський стандарт» на «цей стандарт»;

-структурні елементи стандарту «Обкладинку», «Титульну сторінку», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» оформлено згідно з вимогами системи стандартизації України. «Національне пояснення» та «Національну примітку» виділено в тексті стандарту рамкою;

-замінено позначення одиниць фізичних величин і фізичних параметрів.

Позначення в EN 563

S

min

h

μm

Ts

∆Ts

Позначення в національному стандарті

с

хв

год

мкм

Tn

∆Tn

ВСТУП

Доступні поверхні машин, які під час роботи машин стають гарячими, спричиняють небезпеку дістати опік. Дотик до гарячих поверхонь може бути як навмисним, наприклад, при користуванні рукояткою машини, так і ненавмисним, коли людина перебуває поблизу машини. Загальні принципи проектування щодо безпечності машин із урахуванням застережних заходів від небезпек, включаючи небезпеку дістати опік, наведені в стандарті EN 292.

Знання тих чинників і впливів, які під час контакту шкіри з гарячою поверхнею можуть призвести до опіків, дозволяє оцінити ризик дістати опік, спричинений дотиком до гарячої поверхні. При цьому найважливішими факторами є:

- температура поверхні;

- матеріал поверхні;

- тривалість контакту шкіри з поверхнею машини.

Інші фактори, що також можуть мати місце, відіграють незначну роль. Цей стандарт містить дані, що дозволяють оцінити ступінь ризику дістати опік під час контакту з гарячою поверхнею. Ці дані можуть використовуватись і в інших стандартах і настановах при встановленні граничних значень температури.

Наведені в цьому стандарті дані ґрунтуються на результатах наукових досліджень, що харак­теризують реакцію шкіри людини на контакт із гарячою поверхнею.

 

ДСТУ EN 563-2001

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕЗПЕЧНІСТЬ МАШИН
ТЕМПЕРАТУРИ ПОВЕРХОНЬ, ДОСТУПНИХ ДЛЯ ДОТИКУ
Ергономічні дані для встановлення граничних
значень температури гарячих поверхонь

БЕЗОПАСНОСТЬ МАШИН
ТЕМПЕРАТУРЫ ДОСТУПНЫХ ДЛЯ КАСАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Эргономические данные для установления предельных
 значений температуры горячих поверхностей

SAFETY OF MACHINERY
TEMPERATURES OF TOUCHABLE SURFACESErgonomics data to establish temperature
 limit values for hot surfaces

Чинний від 2002-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає ергономічні вимоги та принципи їх застосування при встановленні граничних значень температури гарячих поверхонь і при оцінюванні ризику дістати опіки.

Цей стандарт поширюється в межах сфери застосування EN 292 на гарячі поверхні машин, із якими стикається чи до яких може дотикатися людина під час використання машин відповідно до їхнього призначення.

Цей стандарт містить дані, які визначають, за яких умов контакт між нічим не захищеною шкірою і гарячою поверхнею призводить чи може призвести до опіків. Ці дані дозволяють оціню­вати ризик дістати опіки.

Цей стандарт містить також дані, що дозволяють визначати граничні значення температури гарячих поверхонь для захисту від опіків. Ці дані можуть використовуватися під час розроблення стандартів на машини, коли для оцінки ризику потрібно знати граничні значення температури.

Значення, наведені в цьому стандарті, відносяться до поверхонь, теплоємність яких є більшою порівняно з теплоємністю шкіри людини.

Цей стандарт не поширюється на ті випадки, коли з гарячою поверхнею може контактувати велика ділянка шкіри (порядку 10 чи більше відсотків поверхні тіла). Цей стандарт не поширюється також на випадок контакту з гарячою поверхнею понад 10 % шкіри голови чи на контакт, наслідком якого є опіки життєво важливих областей обличчя.

Примітка 1. У деяких випадках сам контакт із гарячою поверхнею для людини може мати набагато більш серйозні наслідки, наприклад:

a) у разі опіків, що призводять до звуження дихальних шляхів;

b) у разі опіків великих поверхонь тіла (понад 10 %), коли втрата рідини може вплинути на процес кровообігу;

c) у разі перегрівання голови чи всього тіла, коли навіть за відсутності опіку таке перегрівання призводить до недопустимого теплового навантаження.

Вимоги цього стандарту стосуються тільки здорової шкіри дорослої людини.

Цей стандарт не містить даних щодо захисту від болю.

Примітка 2. Якщо опіковий поріг, зазначений у цьому стандарті, не перевищений, то, звичайно, ніякого ризику дістати опіки під час контакту шкіри з гарячою поверхнею немає; однак біль при цьому може мати місце. У разі потреби захисту шкіри від болю рекомендується використовувати відповідні значення температури поверхні з інших джерел (див. додаток А).

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить вимоги з інших публікацій за допомогою посилань на ці публікації із зазначенням і без зазначення року їхнього видання. Ці нормативні посилання наведені у відповідних місцях за текстом, а перелік публікацій наведений нижче. У разі посилань на публікації із зазначенням року їхнього видання наступні зміни чи наступні редакції цих публікацій чинні для цього стандарту тільки в тому випадку, якщо вони введені в дію методом зміни чи методом підготовки нової редакції. У разі посилань на публікації без зазначення року видання чинне останнє видання наведеної публікації.

EN 292 Part 1:1991 Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 1: Basic terminology, methodology

EN 292 Part 2:1991 Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 2: Technical principles and specifications

prEN 614:Part 1 Safety of machinery - Ergonomic design principles - Part 1: Terminology and general principles

prEN 10501) Safety of machinery - Risk assessment

 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-1:1991Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія

EN 292-2:1991 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови

prEN 614-1 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія і основні принципи

prEN 10501) Безпечність машин. Оцінка ризику

Національна примітка. Чинними є стандарти EN 292-1:1991; EN 292-2:1991; EN 614-1:1995; EN 1050:1996.

_________________
1) Проект стандарту розроблений CEN/TC 114/WG 14

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ