ДСТУ ISO 50015:2016 Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання та верифікація рівня досягнутої/досяжної енергоефективності організацій. Загальні принципи та настанова (ISO 50015:2014, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20386 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 50015:2016 Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання та верифікація рівня досягнутої/досяжної енергоефективності організацій. Загальні принципи та настанова (ISO 50015:2014, IDT)
Дата початку дії01.09.2016
Дата прийняття29.04.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 29.04.2016 № 125 Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними нормативними документами
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа50015:2016
РозробникТК 48 «Енергозбереження»


ДСТУ ISO 14033:2020 Екологічне управління. Кількісна екологічна інформація. Настанови та приклади (ISO 14033:2019, IDT)

ДСТУ ISO 17741:2017 Загальні технічні правила вимірювання, розрахунку та верифікації обсягів енергозбереження в проектах (ISO 17741:2016, IDT)

ДСТУ ISO 17742:2017 Розрахунок енергоефективності та обсягів енергозбереження для країн, регіонів і міст (ISO 17742:2015, IDT)

ДСТУ ISO 17743:2017 Енергозбереження. Визначення методологічної основи розрахунку та звітності щодо обсягів енергозбереження (ISO 17743:2016, IDT)

ДСТУ ISO 50001:2020 Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання (ISO 50001:2018, IDT)

ДСТУ ISO 50003:2016 Системи енергетичного менеджменту. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем енергетичного менеджменту (ISO 50003:2014, IDT)

ДСТУ ISO 50006:2016 Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання рівня досягнутої/досяжної енергоефективності з використанням базових рівнів енергоспоживання та показників енергоефективності. Загальні положення та настанова (ISO 50006:2014, IDT)

ДСТУ ISO 50007:2020 Енергетичні послуги. Настанова щодо оцінювання та поліпшення енергетичних послуг для споживачів (ISO 50007:2017, IDT)

ДСТУ ISO 50047:2020 Енергозбереження. Визначення обсягів енергозбереження в організаціях (ISO 50047:2016, IDT)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Системи енергетичного менеджменту
ВИМІРЮВАННЯ ТА ВЕРИФІКАЦІЯ РІВНЯ ДОСЯГНУТОЇ/ДОСЯЖНОЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ
Загальні принципи та настанова

ДСТУ ISO 50015:2016

 (ISO 50015:2014, IDT)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Громадська спілка «Асоціація інженерів енергетиків України», Технічний комітет стандартизації «Енергозбереження» (ТК 48)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В.Розен, д-р техн. наук (науковий керівник); С.Вятчаніна; Є.Іншеков, канд. техн. наук; А.Калита; О.Овдієнко; П.Розен; І.Соколовська, канд. техн. наук; І.Стоянова, канд. техн. наук; А.Чернявський, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 29 квітня 2016 р. № 125 3 2016-09-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 50015:2014 Energy management systems — Measurement and verification of energy performance of organizations — General principles and guidance (Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання та верифікація рівня досягнутої/досяжної енергоефективності організацій. Загальні принципи та настанова)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISО 50015:2014

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Принципи вимірювань та верифікації

4.1 Загальні принципи

4.2 Відповідна точність та управління невизначеністю

4.3 Прозорість та відтворюваність процесу(-ів) ВВ

4.4 Управління даними та планування вимірювань

4.5 Компетентність фахівця з питань ВВ

4.6 Неупередженість

4.7 Конфіденційність

4.8 Використання відповідних методів

5 План вимірювань і верифікації

5.1 Загальні вимоги

5.2 Сфера охоплення і мета

5.3 Заходи, спрямовані на підвищення рівня досягнутої/досяжної енергоефективності (ЗПЕ) .

5.4 Межі ВВ

5.5 Попередня оцінка плану ВВ

5.6 Характеристика та вибір вимірників рівня досягнутої/досяжної енергоефективності, охоплюючи показники енергоефективності (ПЕЕ)

5.7 Характеристика та вибір відповідних змінних і постійних коефіцієнтів

5.8 Вибір методу ВВ і методу розрахунків

5.9 План збирання даних

5.10 Встановлення та коригування базового рівня енергоспоживання

5.11 Необхідні ресурси

5.12 Ролі та обов’язки

5.13 Документування плану ВВ

6 Реалізація плану ВВ

6.1 Збирання даних

6.2 Верифікація реалізації заходів, спрямованих на підвищення рівня досягнутої/досяжної енергоефективності (ЗПЕ)

6.3 Дані спостережень очікуваних або непередбачених змін

6.4 Аналізування результатів ВВ

6.5 Звітність щодо результатів ВВ

6.6 Розглядання питання про необхідність повторення процесу ВВ

7 Невизначеність

8 Документація щодо вимірювань і верифікації

Додаток А Огляд блок-схеми вимірювань і верифікації

Додаток В Приклади невизначеності вимірювань

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт є ідентичний переклад (для опублікування) ISO 50015:2014 Energy management systems — Measurement and verification of energy performance of organizations — General principles and guidance (Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання та верифікація рівня досягнутої/досяжної енергоефективності організацій. Загальні принципи та настанова).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 48 «Енергозбереження».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» і «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у структурному елементі «Бібліографія» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до ISO 50015:2014;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають комплексу стандартів ДСТУ 3651.

Додатки А і В цього стандарту — довідкові.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в На­ціональному фонді нормативних документів.

ВСТУП до ISO 50015:2014

Мета цього стандарту — визначити загальний набір принципів і настанов, які потрібно вико­ристовувати для вимірювання й верифікації (ВВ) рівня досягнутої/досяжної енергоефективності та підвищення рівня досягнутої/досяжної енергоефективності організації. ВВ надає значущості, збільшуючи довіру до рівня досягнутої/досяжної енергоефективності та результатів підвищення рівня досягнутої/досяжної енергоефективності. Достовірні результати можуть сприяти досягненню підвищення рівня досягнутої/досяжної енергоефективності.

Цей стандарт можна застосовувати незалежно від того, який тип енергії використовують.

Цей стандарт можна використовувати у кількох організаційних контекстах:

— організаціями, що мають існуючі системи енергетичного менеджменту, такі як ISO 50001, або не мають їх;

— для ВВ рівня досягнутої/досяжної енергоефективності або підвищення рівня досягнутої/ досяжної енергоефективності;

— для всієї організації або її частини.

Цей стандарт можна використовувати організаціям будь-якого розміру, фахівцям з питань ВВ або будь-яким зацікавленим сторонам з метою застосування ВВ у звітах про результати досягнення рівня досягнутої/досяжної енергоефективності. Принципи й настанови до цього стандарту можна використовувати окремо або в поєднанні з іншими стандартами та протоколами. Принципи й настанови до цього стандарту не є обов’язковими згідно з ISO 50001, але їх можуть застосовувати організації, що використовують ISO 50001.

Цей стандарт не визначає точних методів розрахунку, натомість він формує загальну концепцію ВВ і того, яким чином ВВ можна застосовувати до різних методів розрахунку. Ці принципи й настанови можна застосовувати незалежно від того, який метод ВВ використовують.

У додатку А представлено огляд блок-схеми ВВ, яку використовують у цьому стандарті.

Цей стандарт є одним із групи стандартів, розроблених ISO/TC 242 та ISO/TC 257 з енергетичного менеджменту та з оцінки обсягів енергозбереження, пов’язаних із місцевостями й проектами. Діяльність як ISO/TC 242, так і ISO/TC 257 стосується питань енергетичного менеджменту та енергозбереження в організації.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ВИМІРЮВАННЯ ТА ВЕРИФІКАЦІЯ РІВНЯ ДОСЯГНУТОЇ/ДОСЯЖНОЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ
Загальні принципи та настанова

ENERGY MANAGEMENT SYSTEMS
MEASUREMENT AND VERIFICATION OF ENERGY PERFORMANCE OF ORGANIZATIONS
General principles and guidance

Чинний від 2016-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті визначено загальні принципи та настанова щодо процесу проведення вимірювань та верифікації (ВВ) рівня досягнутої/досяжної енергоефективності організації чи її складових. Цей стандарт можна використовувати незалежно або в поєднанні з іншими стандартами чи протоколами, а також його можна застосовувати до всіх видів енергії.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Нормативних посилань немає.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче наведено терміни, вжиті у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 період дії базового рівня енергоспоживання (baseline period)

Визначений період часу, застосовуваний як база для порівняння зі звітним періодом (3.19).

Примітка 1. Використовують для порівняння енергоефективності та розрахунку рівня досягнутої/досяжної енергоефективності (3.9) та заходів, спрямованих на підвищення рівня досягнутої/досяжної енергоефективності (3.5)

3.2 побічний [вплив] [ефект] (consequential effect)

Непрямий енергетичний вплив (3.3) або неенергетичний вплив (3.4)

3.3 непрямий енергетичний [вплив] [ефект] (indirect energy effect)

Вплив на рівень досягнутої/досяжної енергоефективності (3.9) організації, що виходить за межі безпосереднього впливу заходів, спрямованих на підвищення рівня досягнутої/досяжної енергоефективності (3.5).

Приклад

Знижене навантаження на систему охолодження завдяки підвищенню рівня ефективності системи освітлення є результатом непрямого енергетичного впливу (ефекту)

3.4 неенергетичний [вплив] [ефект] (non-energy effect)

Ефект від впровадження заходів, спрямованих на підвищення рівня досягнутої/досяжної енергоефективності (3.5), що є додатковим до енергетичного впливу.

Приклад

У результаті встановлення більш ефективної мийної машини потрібно менше води, що є результатом неенергетичного впливу (ефекту).

Примітка 1. Мета BB визначає, якою мірою враховувати неенергетичні ефекти, що виникають у результаті реалізації заходів, спрямованих на підвищення рівня досягнутої/досяжної енергоефективності

3.5 заходи, спрямовані на підвищення рівня досягнутої/досяжної енергоефективності; ЗПЕ (energy performance improvement action; EPIA)

Дія чи захід, або група дій чи заходів, реалізованих або запланованих у межах організації (3.17), призначених для підвищення рівня досягнутої/досяжної енергоефективності (3.10) за рахунок реалізації технологічних, управлінських або оперативних, поведінкових, економічних або інших змін

3.6 енергія; енергетичний ресурс (energy)

Електроенергія, паливо, пара, гаряча вода, стиснене повітря тощо.

Примітка 1. У цьому стандарті під енергією розуміють різноманітні форми енергії, охоплюючи поновлювані види, які мо­жуть бути придбані, збережені, піддані обробленню і використані в устаткованні або в процесі, або вторинні енергоресурси.

Примітка 2. Енергію може бути визначено як здатність системи здійснити зовнішню дію чи виконати роботу.

[ДЖЕРЕЛО: ISO 50001:2011, 3.5]

3.7 базовий рівень енергоспоживання (energy baseline)

Кількісний(-і) показник(и), що дає(-ють) основу для порівняння рівня досягнутої/досяжної енергоефективності (3.9).

Примітка 1. Базовий рівень енергоспоживання пов’язують із певним проміжком часу.

Примітка 2. Базовий рівень енергоспоживання може бути унормованим з використанням відповідних змінних параметрів (3.18), які впливають на використання енергії (3.12) та/або на споживання енергії (3.8), наприклад, рівень виробництва, градусо-дні (зовнішня температура) тощо.

Примітка 3. Базовий рівень енергоспоживання можна також використовувати для розрахування заощаджень енергії як точки відліку для відображення ситуації до і після впровадження заходів, спрямованих на підвищення рівня досягнутої/ досяжної енергоефективності (3.5).

[ДЖЕРЕЛО: ISO 50001:2011, 3.6]

3.8 споживання енергії; енергоспоживання (energy consumption)

Кількість використаних (спожитих) енергетичних ресурсів (3.6).

[ДЖЕРЕЛО: ISO 50001:2011, 3.7]

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ISO/TR 16344 Energy performance of buildings — Common terms, definitions and symbols for the overall energy performance rating and certification

2 ISO 16818 Building environment design — Energy efficiency — Terminology

3 ISO 177471) Determination of energy savings in organizations

4 ISO 50001:2011 Energy management systems — Requirements with guidance for use

5 ISO 50002 Energy audits — Requirements with guidance for use

6 ISO 50003 Energy management systems — Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems

7 ISO 50004 Energy management systems — Guidance for the implementation, maintenance and improvement of an energy management system

8 ISO 50006 Energy management systems — Measuring energy performance using energy baselines (EnB) and energy performance indicators (EnPI) — General principles and guidance

9 ISO/IEC Guide 98-3 Uncertainty of measurement — Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)

10 Energy Savings Management Guide. How to Estimate, Measure, Evaluate and Track Energy Efficiency Opportunities version 2.0, Commonwealth of Australia, 2013, ISBN 978-1-922106-60-5

11 Measurement and Verification Operational Guide: Best Practice M&V processes, State of NSW and Office of Environment and Heritage, December 2012, ISBN 978-1-74293-956-8

12 A Best Practice Guide to Measurement and Verification of Energy Savings Australasian Energy Performance Contracting Association for the Innovation Access Program of Ausindustry in the Australian Department of Industry and Tourism and Resources, 2004

13 International Performance Measurement and Verification Protocol Concepts and Options for Determining Energy and Water Savings, Volume 1, January 2012

14 International Energy Efficiency Financing Protocol Standardized Concepts, April 2009

15 International Performance Measurement and Verification Protocol Concepts and Options for Determining Energy and Water Savings, Volume 2 Concepts and Practices for Improved Indoor Envi­ronmental Quality Volume II, 2002

16 International Performance Measurement and Verification Protocol Concepts and Options for Determining Energy and Water Savings, Volume 3 Concepts and Options for Determining Energy Savings in New Construction Volume III, 2003

17 National Energy Efficiency Evaluation, Measurement and Verification (EB&B) Standard: Scoping Study of Issues and Implementation Requirements, April 2011, LBNL - 4265E

18 Energy Efficiency Program Impact Evaluation Guide: Evaluation, Measurement, and Verification Working Group, December 2012, DE AC02-05CH11231

19 B&B Guidelines: Measurement and Verification for Federal Energy Project Version 3.0 FEMP, April 2008

20 ASHRAE Guideline 14-2002 Measurement of Energy and Demand Savings, ISSN 1046-894X

21 SANS 50010:2011 Measurement and verification of energy savings, ISBN 978-0-626-26352.

1) На стадії розглядання.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

1 ISO/TR 16344 Енергетична ефективність будівель. Загальні терміни, визначення і познаки щодо оцінювання рівня досягнутої/досяжної енергоефективності та сертифікації

2 ISO 16818 Проектування внутрішнього середовища будівель. Енергоефективність. Термінологія

3 ISO 177471) Визначення економії енергії в організаціях

4 ISO 50001:2011 Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання

5 ISO 50002 Енергетичні аудити. Вимоги та настанова щодо їх проведення

6 ISO 50003 Системи енергетичного менеджменту. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем енергетичного менеджменту

7 ISO 50004 Системи енергетичного менеджменту. Настанова щодо впровадження, супровід та поліпшення системи енергетичного менеджменту

8 ISO 50006 Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання рівня досягнутої/досяжної енергоефективності з використанням базових рівнів енергоспоживання та показників енергоефективності. Загальні положення та настанова.

9 ISO/IEC Guide 98-3 Невизначеність вимірювання. Настанова щодо оцінювання невизначеності вимірювань (GUM: 1995)

10 Настанова щодо управління економією енергії: Як оцінити, виміряти, визначити і прослідити можливості енергоефективності. Версія 2.0, Австралійський Союз, 2013, ISBN 978-1-922106-60-5

11 Вимірювання та верифікація. Настанова з використання: Найкращі на практиці процеси В&В. Штат Новий Південний Уельс та Управління з охорони навколишнього середовища та культурної спадщини. Грудень 2012, ISBN 978-1-74293-956-8

12 Настанова з найкращих практик щодо вимірювання та верифікації економії енергії. Австралійська асоціація для заключення контрактів на підвищення енергоефективності за програмою інноваційного доступу Ausindustry в Австралійському департаменті промисловості, туризму та ресурсів, 2004

13 Концепція та можливості Міжнародного протоколу з вимірювань та верифікації щодо визначення економії енергії та води. Том 1. Січень 2012

14 Концепція Міжнародного стандартизованого протоколу щодо фінансування енергоефективності. Квітень 2009

15 Концепція та можливості Міжнародного протоколу з вимірювань та верифікації щодо визначення економії енергії та води. Том 2. Концепції і практичні настанови з поліпшення якості навколишнього середовища в приміщеннях. Том II, 2002

16 Концепція та можливості Міжнародного протоколу з вимірювань та верифікації щодо визначення економії енергії та води. Том 3. Концепція та можливості визначення економії енергії та води для нового будівництва. Том III, 2003

17 Національний стандарт з оцінювання, вимірювання та верифікації (ОВ&В) рівня досягнутої/досяжної енергоефективності: Вимоги щодо попереднього вивчення питань та впровадження. Квітень 2011, LBNL - 4265Е

18 Настанова з оцінювання впливу програми енергоефективності: Робоча група з оцінювання, вимірювання та верифікації. Грудень 2012, DE АС02-05СН11231

19 Настанова щодо В&В: Вимірювання і верифікація для Федерального енергетичного проекту версії 3.0 FEMP. Квітень 2008

20 Настанова ASH RAE 14-2002. Вимірювання обсягів економії енергоресурсів та зменшення електричного навантаження, ISSN 1046-894Х

21 SANS 50010:2011 Вимірювання та верифікація економії енергії, ISBN 978-0-626-26352.

1) На стадії розглядання.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ