ДСТУ ISO 12205:2014 Нафтопродукти. Метод визначення стабільності щодо окиснення середніх нафтових дистилятів (ISO 12205:1995, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19407 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 12205:2014 Нафтопродукти. Метод визначення стабільності щодо окиснення середніх нафтових дистилятів (ISO 12205:1995, IDT)
Дата початку дії01.06.2015
Дата прийняття02.12.2014
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 02.12.2014 № 1428
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа12205:2014
РозробникУкраїнський науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА» (УкрНДІНП «МАСМА»)
Орган, що прийнявУкраїнський науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА» (УкрНДІНП «МАСМА»)
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

З Новим 2021 Роком та Різдвом!

Шановні Користувачі!

Вітаємо Вас з Новим 2021 Роком та Різдвом!

Нехай новорічні свята будуть яскравими і незабутніми, а Новий рік Багатим тільки на Хороші події!

Бажаємо Вам міцного здоров'я, позитивних емоцій та креативних ідей! Нехай найсміливіші мрії збуваються, а за ними відкриваються нові горизонти!

Дякуємо, що Ви з нами!
До зустрічі у Новому 2021 році!

Команда БУДСТАНДАРТ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАФТОПРОДУКТИ

Метод визначення стабільності щодо окиснення середніх нафтових дистилятів

(ISO 12205:1995, IDT)

ДСТУ ISO 12205:2014

Відповідає офіційному тексту

Київ

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ

2015

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА» (ДП «УкрНДІНП «МАСМА»), Технічний комітет стандартизації «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії» (ТК 38)

РОЗРОБНИКИ: Ю. Бірюков; В. Бутовець, канд. хім. наук (науковий керівник); Л. Железний, канд. хім. наук; М. Курбатова, канд. техн. наук; Т. Лазор; О. Лукічев; Й. Любінін, канд. техн. наук; Н. Харченко; С. Шамкіна; О. Швидкий

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 2 грудня 2014 р. № 1428 з 2015-06-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 12205:1995 Petroleum products — Determination of the oxidation stability of middle — distillate fuels (Нафтопродукти. Визначення окиснювальної стабільності середніх дистилятних палив)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Реагенти і матеріали

6 Апарати

7 Готування апарата

8 Відбирання проб

9 Готування проб

10 Випробовування

11 Опрацьовування результатів

12 Подання результатів

13 Точність

14 Протокол випробування

Додаток А Бібліографія

Додаток НА Перелік нормативних документів, чинних в Україні

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 12205:1995 Petroleum products — Determination of the oxidation stability of middle — distillate fuels (Нафтопродукти. Визначення окиснювальної стабільності середніх дистилятних палив).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 38 «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії».

У стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— долучено національний додаток НА, який містить перелік нормативних документів, чинних в Україні.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАФТОПРОДУКТИ Метод визначення стабільності щодо окиснення середніх нафтових дистилятів

НЕФТЕПРОДУКТЫ Метод определения стабильности к окислению средних нефтяных дистиллятов

PETROLEUM PRODUCTS Method for determination of the oxidation stability of middle oil distillates

Чинний від 2015-06-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначення стійкості до окиснення середньодистилятних нафтових палив за наявності умов прискореного окиснення. Цей стандарт не поширюється на палива, які містять залишкові компоненти чи будь-який істотний компонент ненафтового походження.

Цей стандарт, за описаних умов випробування, забезпечує можливість оцінки стабільності під час зберігання середньодистилятних нафтових палив з температурою початку кипіння вище ніж 175 °С та 90-відсотковим виділенням за температури, що нижче ніж 370 °С.

Цей стандарт не прогнозує кількість нерозчинних речовин, які утворюються під час зберігання нафтопродуктів у природних умовах за якийсь певний проміжок часу. Кількість таких речовин за­лежить від низки специфічних умов, які є змінними, а тому не можуть бути спрогнозовані.

Примітка 1. Окиснення — хімічний процес, який призводить до утворення в паливах липких та нерозчинних речовин. Будь- яка речовина, така як мідь чи хром, яка є каталізатором реакції окиснення, стимулює утворення великих кількостей нерозчинних речовин.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. На час опублікування зазначені нормативні документи були чинними. Усі стандарти підлягають перегляду, і учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати останні видання стандартів, наведених нижче. Члени ISO та ІЕС упорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 3170:1988 Petroleum liquids — Manual sampling

ISO 3171:1988 Petroleum liquids—Automatic pipeline sampling

ISO 3696:1987 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods

ISO 6246:1) Petroleum products — Gum content of light and middle distillate fuels — Jet evaporation method

ISO 6353-2:1983 and Addendum 2:1986 Reagents for chemical analysis — Part 2: Specifications — First series.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3170:1988 Нафтопродукти рідкі. Ручне відбирання проби

ISO 3171:1988 Нафтопродукти рідкі. Автоматичне відбирання проби з трубопроводів

ISO 3696:1987 Вода для лабораторного аналізування. Технічні умови та методи випробо­вування

ISO 6246:1) Нафтопродукти. Вміст смоли у легких та середньодистилятних паливах. Метод реактивного випаровування

ISO 6353-2:1983 та Доповнення 2:1986. Реагенти для хімічних аналізів. Частина 2. Технічні умови. Перша серія.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито такі терміни та визначення позначених ними понять.

3.1 липкі нерозчинні речовини (adherent insolubles)

Речовини, що утворюються під час пропускання через фільтр середньодистилятного палива і в умовах цього випробовування прилипають до скляної поверхні після видалення палива з системи

3.2 нерозчинні речовини, що здатні фільтруватися (filterable insolubles)

Речовини, що утворюються під час пропускання через фільтр середньодистилятного палива і в умовах цього випробовування здатні до видалення з палива фільтруванням. До них належать як речовини, що перебувають у вигляді суспензії в паливі, так і речовини, які можна легко видалити зі скляної поверхні комірки та трубки подачі кисню вуглеводневим розчинником.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ISO 4263:1986 Petroleum products — Inhibited mineral oils — Determination of oxidation characteristics (Нафтопродукти. Інгібовані (захищені) мінеральні оливи. Визначення окиснювальних характеристик).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com