ДСТУ 7633:2014 Ґрунти тепличні. Методи визначення хлоридів

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20099 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 7633:2014 Ґрунти тепличні. Методи визначення хлоридів
Дата початку дії01.07.2015
Дата прийняття29.12.2014
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуГОСТ 27753.11-88
Затверджуючий документНаказ від 29.12.2014 № 1484 Про прийняття європейських стандартів як національних стандартів України, пробних національних стандартів України, скасування національних стандартів України та міждержавних стандартів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа7633:2014
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» (ТК 142)
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ҐРУНТИ ТЕПЛИЧНІ
Методи визначення хлоридів

ДСТУ 7633:2014

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2015

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний технологічний центр охорони родючості ґрунтів «Центрдержродючість»; Чернігівський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції, ДЦ «Украгростандартсертифікація»

РОЗРОБНИКИ: від «Центрдержродючість» — Л. Дацько, канд. с.-г. наук; М. Лапа, канд. с.-г. наук (науковий керівник); О. Тараріко, д-р с.-г. наук; від Чернігівського обласного державного проектно-технологічного центру охорони родючості ґрунтів і якості продукції — А. Мельник, канд. с.-г. наук; від ДЦ «Украгростандартсертифікація» — Г. Примакова

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 29 грудня 2014 р. № 1484 3 2015-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 27753.11-88)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Суть методів

4 Відбирання проб

5 Устатковання, посуд та матеріали

6 Реактиви

7 Вимоги щодо безпеки

8 Умови проведення аналізування

9 Готування до аналізування

10 Аналізування

11 Опрацювання результатів

12 Точність методів

Додаток А Визначення вмісту хлоридів за значенням рСCl

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ҐРУНТИ ТЕПЛИЧНІ
Методи визначення хлоридів

ГРУНТЫ ТЕПЛИЧНЫЕ
Методы определения хлоридов

GREENHOUSE GROUNDS
Methods for determination of chlorides

Чинний від 2015-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює методи визначення хлоридів у водній витяжці (аргентометричний та іонометричний).

1.2 Цей стандарт застосовують під час агрохімічного обстеження тепличних ґрунтів для контролю вання сольового режиму.

1.3 Вимоги щодо безпеки робіт під час визначень хлоридів викладено у розділі 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 7533:2014 Ґрунти тепличні. Метод відбирання проб

ДСТУ 7532:2014 Ґрунти тепличні. Загальні вимоги до методів аналізування

ДСТУ 7534:2014 Ґрунти тепличні. Метод приготування водної витяжки

ДСТУ ISO 8466-1-2001 Якість води. Визначання градуювальної характеристики методик кіль кісного хімічного аналізу. Частина 1. Статистичне оцінювання лінійної градуювальної характеристики (ISO 8466-1:1990, IDТ)

ДСТУ ISO 11843-2:2004 Статистичний контроль. Здатність до виявлення. Частина 2. Методологія у випадку лінійного калібрування (ISO 11843-2:2000, IDТ)

ДСТУ ГОСТ 17792:2009 Электрод сравнения хлорсеребряный насыщенный образцовый 2-го раз ряда (ГОСТ 17792-72, IDТ) (Електрод порівняння хлорсрібний насичений зразковий 2-го розряду)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпечність. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номен клатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників та методи їх визначення)

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (ССБП. Кольори сигнальні та знаки безпеки)

ГОСТ 450-77 Кальций хлористый технический. Технические условия (Кальцій хлористий технічний. Технічні умови)

ГОСТ 1277-75 Реактивы. Серебро азотнокислое. Технические условия (Реактиви. Срібло азотнокисле. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 4217-77 Реактивы. Калий азотнокислый. Технические условия (Реактиви. Калій азотнокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4234-77 Реактивы. Калий хлористый. Технические условия (Реактиви. Калій хлористий. Технічні умови)

ГОСТ 4459-75 Реактивы. Калий хромово-кислый. Технические условия (Реактиви. Калій хромово-кислий. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода адистильована. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтру вальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою).

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ