ВСН 34-72-019-89 Проектування оброблень підземних машинних залів ГЕС, ГАЕС та інших камерних вироблень у гідротехнічному будівництві

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20280 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ВСН 34-72-019-89 Проектування оброблень підземних машинних залів ГЕС, ГАЕС та інших камерних вироблень у гідротехнічному будівництві
Дата початку дії01.01.1990
Дата прийняття17.08.1989
СтатусДіючий
Мова документаРосійська
Затверджуючий документНаказ від 17.08.1989 № 130а
Вид документаВБН, ВСН (Відомчі Будівельні Норми)
Шифр документа34-72-019-89
РозробникГідропроект


ВСН 01-74 Вказівки з організації натурних спостережень і досліджень на споруджуваних гідротехнічних спорудах

ВСН 10-83 Інструкція з проектування трубопроводів газоподібного кисню. Зі зміною № 1

ВСН 10-83 Рекомендації з будівництва збірних елеваторів

ГОСТ 13840-68 Канати сталеві арматурні 1х7. Технічні умови

ГОСТ 18599-83. Труби напірні з поліетилену. Технічні умови

ГОСТ 27751-88 Надійність будівельних конструкцій і основ. Основні положення по розрахунку

ГОСТ 27751-88 Надійність будівельних конструкцій і основ. Основні положення по розрахунку (СТ СЭВ 384-87). Зміна № 1

ГОСТ 3262-75 Труби сталеві водогазопровідні. Технічні умови (Перевидання (травень 1994 р.) Зі Змінами № 1, 2, 3, 4, 5, 6

ГОСТ 5336-80 Сітки сталеві плетені одинарні. Технічні умови

ГОСТ 5781-82 Сталь гарячекатана для армування залізобетонних конструкцій. Технічні умови

ГОСТ 7348-81 (СТ СЭВ 5728-86) Дріт з вуглецевої сталі для армування заздалегідь напружених залізобетонних конструкцій. Технічні умови

Посібник із проектування каркасних промбудов для будівництва в сейсмічних районах

СНиП 1.02.07-87 Інженерні вишукування для будівництва

СНиП 1.02.07-87 Інженерні вишукування для будівництва. Зміна № 1

СНиП 2.01.07-85 Навантаження і дії. Доповнення. Розділ 10. Прогинання і переміщення

СНиП 2.06.01-86. Гідротехнічні споруди. Основні положення проектування

СНиП 2.06.08-87. Бетонні і залізобетонні конструкції гідротехнічних споруд

СНиП 2.06.09-84. Тунелі гідротехнічні

СНиП 2.06.14-85. Захист гірських вироблень від підземних і поверхневих вод


ГІД 34.01.103-2004 Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівництва для використання на об’єктах електроенергетичної галузі (ВСН). Перелік (станом на 01.01.2019)

ГІД 34.01.103-2004 Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівництва для використання на об’єктах електроенергетичної галузі (ВСН). Перелік (станом на 01.01.2020)

ГІД 34.01.103-2004 Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівництва для використання на об’єктах електроенергетичної галузі (ВСН). Перелік (станом на 01.01.2021)

ГІД 34.01.103-2004 Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівництва для використання на об’єктах електроенергетичної галузі (ВСН). Перелік (станом на 01.01.2022)

ГІД 34.01.103-2004 Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівництва для використання на об’єктах електроенергетичної галузі (ВСН). Перелік (станом на 01.04.2018)

ГІД 34.01.103-2004 Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівництва для використання на об’єктах електроенергетичної галузі (ВСН). Перелік (станом на 01.04.2019)

ГІД 34.01.103-2004 Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівництва для використання на об’єктах електроенергетичної галузі (ВСН). Перелік (станом на 01.04.2021)

ГІД 34.01.103-2004 Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівництва для використання на об’єктах електроенергетичної галузі (ВСН). Перелік (станом на 01.04.2022)

ГІД 34.01.103-2004 Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівництва для використання на об’єктах електроенергетичної галузі (ВСН). Перелік (станом на 01.05.2020)

ГІД 34.01.103-2004 Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівництва для використання на об’єктах електроенергетичної галузі (ВСН). Перелік (станом на 01.07.2018)

ГІД 34.01.103-2004 Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівництва для використання на об’єктах електроенергетичної галузі (ВСН). Перелік (станом на 01.07.2019)

ГІД 34.01.103-2004 Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівництва для використання на об’єктах електроенергетичної галузі (ВСН). Перелік (станом на 01.07.2021)

ГІД 34.01.103-2004 Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівництва для використання на об’єктах електроенергетичної галузі (ВСН). Перелік (станом на 01.07.2022)

ГІД 34.01.103-2004 Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівництва для використання на об’єктах електроенергетичної галузі (ВСН). Перелік (станом на 01.10.2018)

ГІД 34.01.103-2004 Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівництва для використання на об’єктах електроенергетичної галузі (ВСН). Перелік (станом на 01.10.2019)

ГІД 34.01.103-2004 Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівництва для використання на об’єктах електроенергетичної галузі (ВСН). Перелік (станом на 01.10.2020)

ГІД 34.01.103-2004 Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівництва для використання на об’єктах електроенергетичної галузі (ВСН). Перелік (станом на 01.10.2021)

ГІД 34.01.103-2004 Діючі галузеві нормативні документи колишнього СРСР у галузі будівництва для використання на об’єктах електроенергетичної галузі (ВСН). Перелік (станом на 01.10.2022)

Перелік діючих відомчих будівельних норм (ВБН), галузевих будівельних норм (ГБН), стандартів організацій України (СОУ) та інших документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів станом на 01.02.2023 року

Перелік нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів колишнього СРСР, які чинні на території України станом на 01.05.2018 року

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБДЕЛОК ПОДЗЕМНЫХ МАШИННЫХ ЗАЛОВ ГЭС, ГАЭС И ДРУГИХ
КАМЕРНЫХ ВЫРАБОТОК В ГИДРОТЕХНИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ВСН 34-72-019—89

Минэнерго СССР

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР
МОСКВА
1989

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие нормы распространяются на проектирование обделок и других постоянных креплений вновь строящихся и реконструируемых подземных машинных залов ГЭС, ГАЭС, камер затворов, уравнительных резервуаров, трансформаторных помещений и других камерных выработок, располагаемых в скальных и полускальных грунтах, входящих в состав гидроузлов энергетического и водохозяйственного назначения, сооружаемых Минэнерго СССР. Проектирование обделок камерных выработок в нескальных грунтах должно выполняться в соответствии со специальными техническими условиями.

1.2. Классы подземных машинных залов ГЭС, ГАЭС и других камерных выработок, входящих в состав гидроузлов, должны устанавливаться в соответствии со СНиП 2.06.01—86 «Гидротехнические сооружения речные. Основные положения проектирования».

1.3. В зависимости от назначения подземные камерные выработки гидроузлов согласно СНиП 2.06.01—86 подразделяются на основные и второстепенные. К основным камерным выработкам следует относить машинные залы, трансформаторные помещения, камеры затворов, другие подземные сооружения ГЭС и ГАЭС, частичное разрушение которых может привести к нарушению нормальной работы электростанций. К второстепенным следует относить такие подземные сооружения, частичное разрушение которых не влечет за собой указанных выше последствий. При проектировании камер временного назначения (например, монтажные и другие подсобные камеры), неиспользуемых в эксплуатации и подлежащих закладке, допускается относить их к IV класс сооружений.

1.4. Основные технические решения проектов постоянных обделок новых и реконструируемых камерных выработок следует принимать на основе технико-экономического сравнения вариантов с учетом общей компоновки сооружений гидроузла, назначения камеры, условий эксплуатации, намечаемых способов и сроков строительных работ, топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, климатических и других условий строительства.

Выбранный вариант проектного решения должен обеспечить устойчивость, прочность, долговечность и экономичность подземного сооружения, возможность механизации и индустриализации строительных работ и необходимые эксплуатационные качества.

1.5. В проектах обделок основных камерных выработок I и II классов должна предусматриваться установка контрольно-измерительной аппаратуры для проведения натурных наблюдений за работой сооружения в процессе его строительства и в период эксплуатации для оценки состояния обделки и окружающего грунтового массива. В проекты обделок этих выработок должны быть включены положения для авторского надзора, запрещающие разработку камер без обеспечения комплекса натурных наблюдений (см. прил. 5).

1.6. Вследствие особой ответственности в работе гидроэлектростанций подземных машинных залов и других основных камерных выработок их обделки должны проектироваться на основе детальных инженерно-геологических изысканий. На стадиях «Проект» и РД обоснование проектных решений обделок указанных сооружений следует проводить как с помощью расчетных, так и экспериментальных методов исследований.

2. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТОВ ОБДЕЛОК КАМЕРНЫХ ВЫРАБОТОК

2.1. Состав и объем инженерно-геологических изысканий для каждой стадии проектирования камерных выработок устанавливаются с учетом положений СНиП 1.02.07-87, ВСН 49-86/Минэнерго СССР.

П-882-84/Гидропроэкт, П-771-82/Гидропроэкт, П-830-85/Гидропроэкт

2.2. В инженерно-геологических материалах, составляемых на основании изысканий, должны отражаться: структурные особенности грунтового массива (характерные системы трещин, крупные тектонические нарушения и их активность, карстовые полости и др.), наличие грунтовых вод и их агрессивность, геомеханические и фильтрационные свойства массива. Кроме того, в указанных материалах должна быть дана оценка водорастворимости грунтов, способности их к набуханию при увлажнении, возможности механической суффозии грунтов, газопроявления, а при расположении (выработок на больших глубинах — возможности проявления горных ударов и выброса грунтов.

Особенностью инженерно-геологического обеспечения проектов обделок камерных выработок является необходимость определения естественного напряженного состояния грунтового массива.

2.3. На базе материалов, указанных в п. 2.2, разрабатываются общая п специализированные инженерно-геологические модели грунтового массива (см. прил. 1), представляющие собой схематизацию данных изысканий, необходимую для непосредственного использования при проектировании.

2.4. Для уточнения инженерно-геологических условий строительства подземных камер и корректировки указанных в п. 2.3 общих и специализированных моделей на стадиях «Проект» и РД в пределах будущей камерной выработки основного назначения следует пройти опережающие штольни (туннели). При однородном строении массива проходится одна штольня (туннель) на уровне свода выработки, а при неоднородном строении горного массива по высоте выработки — не менее двух штолен (туннелей): одна на уровне свода, а вторая — на уровне подошвы выработки.

2.5. Значения геологических характеристик массивов скальных грунтов при расчетах и физическом моделировании условий работы подземных камерных выработок для сооружений III и IV классов, а также для сооружений I и II классов на стадии ТЭО допускается принимать в соответствии с рекомендациями таблицы приложения 1 настоящего ВСН. Для сооружений I и II классов на стадии «Проект» и РД, а в сложных инженерно-геологических условиях и на стадии ТЭО, значения геомеханических характеристик следует назначать по результатам полевых опытов.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ