ДСТУ-Н Б В.3.2-4:2016 Настанова щодо виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам`ятках архітектури та містобудування

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19455 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ-Н Б В.3.2-4:2016 Настанова щодо виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам`ятках архітектури та містобудування
Дата початку дії01.01.2017
Дата прийняття21.06.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДБН В.3.2-1-2004
Затверджуючий документНаказ від 21.06.2016 № 174 Про прийняття національного стандарту ДСТУ-Н Б В.3.2-4:2016 Настанова щодо виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам`ятках архітектури та містобудування
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документаВ.3.2.-4:2016
РозробникІнститут «УкрНДІпроектреставрація»
Орган, що прийнявІнститут «УкрНДІпроектреставрація»


ГОСТ 20022.0-93 Захист деревини. Параметри захищеності

ГОСТ 20022.6-93 Захист деревини. Cпособи просочування

ГОСТ 28815-96 Розчини водні захисних засобів для деревини. Технічні умови

ГОСТ 30219-95 Деревина вогнезахищена. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань. Транспортування і зберігання

ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12)

ДБН В.1.2-5:2007 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об`єктів. Науково-технічний супровід будівельних об`єктів

ДБН В.3.2-1-2004 Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам`ятках культурної спадщини

ДБН В.3.2-1-2004 Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам`ятках культурної спадщини. Зміна № 2

ДБН В.3.2-1-2004. Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам`ятках культурної спадщини. Зміна № 1

ДСТУ 2195-99 Охорона природи. Поводження з відходами. Технічний паспорт відходу. Склад, вміст, виклад і правила внесення змін (ГОСТ 17.9.0.2-99)

ДСТУ 2293-99 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3273-95. Безпечність промислових підприємств

ДСТУ Б А.3.2-11:2009 Система стандартів безпеки праці. Роботи покрівельні і гідроізоляційні. Вимоги безпеки

ДСТУ Б А.3.2-7:2009 Система стандартів безпеки праці. Роботи фарбувальні. Вимоги безпеки

НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА
ЩОДО ВИКОНАННЯ РЕМОНТНО-
РЕСТАВРАЦІЙНИХ РОБІТ НА ПАМ'ЯТКАХ
АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

ДСТУ-Н Б В.3.2-4:2016

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіон України
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство Український державний науково-дослідний та проектний інститут "УкрНДІпроектреставрація", ПК 5 "Технології збереження об'єктів (пам'яток) нерухомої культурної спадщини", ТК 309 "Будтехнології".

РОЗРОБНИКИ: О. Білецька; С. Ігнатушко; А. Ізотов, канд. архіт.; О. Рутковська; О. Самойленко; А. Святина; В. Тимкович, канд. техн. наук (науковий керівник); О. Тихонова

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.06.2016 р. № 174, чинний з 2017-01-01

3 НА ЗАМІНУ: ДБН В.3.2-1-2004 "Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятках культурної спадщини"

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Виконання робіт із нормалізації вологості конструкцій

6 Виконання робіт із консервації та реставрації цегляних поверхонь

7 Виконання робіт із консервації стародавніх мурувань

8 Виконання робіт із консервації та реставрації деревини

9 Виконання робіт із консервації та реставрації архітектурного і ліпного декору

10 Виконання робіт із консервації та реставрації поверхні натурального каменю

11 Виконання робіт із консервації та реставрації металу

12 Виконання робіт із реставрації штукатурного опорядження на фасадах та в інтер'єрах

13 Вимоги безпеки

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА
ЩОДО ВИКОНАННЯ РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНИХ РОБІТ НА ПАМ'ЯТКАХ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

РУКОВОДСТВО
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ НА ПАМЯТНИКАХ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

GUIDELINE
ON IMPLEMENTATION OF REPAIR AND RESTORATION WORK FOR MONUMENTS OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на об'єкти культурної спадщини, які віднесено до пам'яток архітектури та містобудування національного або місцевого значення, а також на щойно виявлені об'єкти культурної спадщини за даними видами (далі - пам'ятки).

1.2 Цей стандарт встановлює загальні вимоги до технології виконання робіт із консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, реставраційного ремонту та пристосування пам'яток.

1.3 Вимоги цього стандарту враховуються при розробленні технології та виконанні виробничих заходів зі збереження об'єктів (пам'яток) нерухомої культурної спадщини.

1.4 Положення цього стандарту, в разі відсутності відповідних нормативних актів, можуть застосовуватись при проведенні робіт та розробленні документації, спрямованої на збереження інших видів та типів пам'яток нерухомої культурної спадщини, визначених Законом України "Про охорону культурної спадщини".

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти та нормативні документи:

Закон України "Про охорону культурної спадщини"

НПАОП 0.00-4.01-08. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НАПБ А.01.001-2014. Правила пожежної безпеки в Україні

ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДСТУ 2195-99 (ГОСТ 17.9.0.2-99) Охорона природи. Поводження з відходами. Технічний паспорт відходу. Склад, зміст, викладення і правила внесення змін

ДСТУ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ Б А.3.2-7:2009 Система стандартів безпеки праці. Роботи фарбувальні. Вимоги безпеки

ДСТУ Б А.3.2-11:2009 Роботи покрівельні та гідроізоляційні. Вимоги безпеки

ДСТУ Б.В.2.7-23-95 Розчини будівельні. Загальні технічні умови

ГОСТ 20022.0-93 Защита древесины. Параметры защищенности (Захист деревини. Параметри захищеності)

ГОСТ 20022.6-93 Защита древесины Способы пропитки. (Захист деревини. Способи просочення)

ГОСТ 28815-96 Растворы водные защитных средств для древесины. Технические условия (Розчини водні захисних засобів для деревини. Технічні умови)

ГОСТ 30219-95 Древесина огнезащищенная. Общие технические требования (Деревина вогне- захищена. Загальні технічні вимоги)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

3.1 У цьому стандарті використано терміни, установлені у Законі України "Про охорону культурної спадщини": консервація, реставрація, дослідження; терміни, установлені у ДСТУ Б А.1.1-5: атмосферостійкість, біологічна стійкість, водонепроникність, водопоглинання, водостійкість, гідрофобність, довговічність, пористість, хімічна стійкість; термін, установлені у ГОСТ 15140: адгезія.

3.2 Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.2.1 абразив, абразивний матеріал

Дрібнозернисті або порошкоподібні речовини високої міцності, призначені для шліфування поверхонь металів, мінералів, скла, дорогоцінних каменів, дерева, шкіри, гуми, мармуру, пластмас та інших матеріалів

3.2.2 антипірен

Вогнезахисна речовина, додавання якої в матеріал знижує його горючість

3.2.3 антисептик

Хімічні речовини, що застосовуються для захисної обробки деревини від ушкодження агентами біокорозії

3.2.4 антисептування

Захист деревини від руйнівних дій мікроорганізмів

3.2.5 армування

Зміцнення виробів або конструкцій елементами (арматурою) з міцнішого матеріалу

3.2.6 біообростання

Ураження дерев'яної поверхні біологічними організмами

3.2.7 біоцид

Засоби знищення шкідливих живих організмів

3.2.8 біоцидна обробка

Обробка матеріалу хімічними засобами для знищення біологічних чинників ураження

3.2.9 бортування

Реставраційні заходи з укріплення та захисту країв і торців ділянок історичної субстанції (до даного комплексу робіт можуть включатися шпаклювання та виділення меж зазначеної ділянки)

3.2.10 висол

Результат кристалізації солей на поверхнях

3.2.11 вороніння

Метод, який може забезпечити обмежену стійкість до корозії для дрібних предметів із сталі, що полягає в отриманні на поверхні вуглецевої чи низьколегованої сталі або чавуну шару оксидів заліза товщиною 1-10 мкм

3.2.12 гідроізоляційна система

Сукупність елементів, спрямованих на захист споруди від дії води та вологи

3.2.13 гідроізоляційний матеріал

Матеріали, що застосовуються при створенні гідроізоляційної мембрани

3.2.14 гідроізоляційна мембрана

Покриття з різних матеріалів, які наносяться на поверхню споруди чи поза нею, призначені для захисту від проникнення води та вологи; є елементом гідроізоляційної системи

3.2.15 гідрофобізація

Обробка матеріалів гідрофобізаторами з метою зниження водопоглинання, а також здатності поверхні будівельних матеріалів змочуватися водою

3.2.16 гонт

Покрівельний матеріал з дерева у вигляді клинчастих дощечок, драниць, плашок фігурної форми

3.2.17 дранка

Тонкі дощечки для оббивання стін і стелі під штукатурку, для покриття дахів

3.2.18 деструкція

Видима тенденція до руйнування внутрішніх взаємозв'язків між окремими частинами і елементами цілого, а також руйнування будівельних матеріалів внаслідок вивітрювання

3.2.19 елемент гідроізоляційної системи

Захід, що забезпечує захист споруди від води та вологи (гідроізоляційна мембрана, дренаж, теплоізоляція, вентиляція, водовідведення, сануюча штукатурка)

3.2.20 емалювання

Нанесення розплавленого силікатного декоративного покриття на керамічні та металеві поверхні; ефективний засіб додання виробу якісно нової естетичної цінності та захисту від корозії

БІБЛІОГРАФІЯ

1. ДБН В.3.2-1-2004 Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятках культурної спадщини.

2. ДБН В.1.2-5:2007 Науково-технічний супровід будівельних об'єктів.

3. НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні.

4. ДСТУ Б.В.2.7-23-95 Розчини будівельні. Загальні технічні умови.

5. ГОСТ 20022.0-93 Защита древесины. Параметры защищенности (Захист деревини. Параметри захищеності).

6. ГОСТ 20022.6-93 Защита древесины. Способы пропитки (Захист деревини. Способи просочення).

7. ГОСТ 30219-95 Древесина огнезащищенная. Общие технические требования. (Деревина вогнезахищена. Загальні технічні вимоги).

8. ГОСТ 28815-96 Растворы водные защитных средств для древесины. Технические условия (Розчини водні захисних засобів для деревини. Технічні умови).

9. ДСТУ Б А.3.2-7:2009 Система стандартів безпеки праці. Роботи фарбувальні. Вимоги безпеки.

10. ДСТУ Б А.3.2-11:2009 Роботи покрівельні та гідроізоляційні. Вимоги безпеки.

11. ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення.

12. ДСТУ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять.

13. НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

14. ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги.

15. ДСТУ 2195-99 Охорона природи. Поводження з відходами. Технічний паспорт відходу.

16. Гидроизоляция подземных и заглубленных сооружений при строительстве и ремонте (Гідроізоляція підземних і заглиблених споруд при будівництві і ремонті). - Шилин A.A., Зайцев М.В., Золотарев И.А., Ляпидевская О.Б. - Киев, 2005.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com