ДСТУ EN 12041:2016 Устатковання для харчової промисловості. Тістоформувальні машини. Вимоги щодо безпеки та гігієни (EN 12041:2014, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20386 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 12041:2016 Устатковання для харчової промисловості. Тістоформувальні машини. Вимоги щодо безпеки та гігієни (EN 12041:2014, IDT)
Дата початку дії01.07.2018
Дата прийняття21.11.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ EN 12041:2016 (EN 12041:2014, IDT), прийнятого методом підтвердження
Затверджуючий документНаказ від 21.11.2016 № 393 Про прийняття національних нормативних документів, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, національних нормативних документів, скасування національних нормативних документів, змін до національних нормативних документів та міждержавних нормативних документів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа12041:2016
РозробникТехнічний комітет «Механічні приводи» (ТК 47)
Додаткові дані Термін надання чинності перенесено згідно з наказом від 15.09.2017 № 281


ДСТУ EN 1672-2:2014 Устатковання для харчової промисловості. Основні положення. Частина 2. Вимоги щодо гігієни (EN 1672-2:2005+A1:2009, IDT)

ДСТУ EN 60204-1:2014 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги

ДСТУ EN 60529:2014 Ступені захисту, що забезпечують кожухи (Код ІР) (EN 60529:1992, EN 60529:1992/A1:2000, EN 60529:1992/A2:2013, EN 60529:1992/AC:1993, IDT)

ДСТУ EN 61000-6-1:2015 Електромагнітна сумісність. Частина 6-1. Родові стандарти. Несприйнятливість обладнання у житловому і торговому середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (EN 61000-6-1:2007, IDT)

ДСТУ EN 61310-1:2014 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів (EN 61310-1:2008, IDT)

ДСТУ EN 614-1:2014 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи (EN 614-1:2006+A1:2009, IDT)

ДСТУ EN ISO 12100:2014 Безпечність машин. Загальні принципи розрахунку. Оцінка ризиків і зниження ризиків (EN ISO 12100:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 14119:2014 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування і вибору (EN ISO 14119:2013, IDT)

ДСТУ ISO 4287:2012 Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Структура поверхні. Профільний метод. Терміни, визначення понять і параметри структури (ISO 4287:1997, IDТ + ISO 4287:1997/Сог 1:1998, IDТ + ISO 4287:1997/Cor 2:2005, IDТ). З поправками

ДСТУ ISO 4287:2012 Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Структура поверхні. Профільний метод. Терміни, визначення понять і параметри структури. Поправка

ДСТУ ISO 4871:2008 Акустика. Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами й устаткуванням (ISO 4871:1996, IDТ)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Устатковання для харчової промисловості
МАШИНИ ТІСТОФОРМУВАЛЬНІ
Вимоги щодо безпеки та гігієни

ДСТУ EN 12041:2016
(EN 12041:2014, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Механічні приводи» (ТК 47)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 21 листопада 2016 р. № 393 з урахуванням змін, внесених наказом ДП «УкрНДНЦ» від 15 вересня 2017 р, № 281 з 2018-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12041:2014 Food processing machinery — Moulders — Safety and hygiene requirements (Устатковання для харчової промисловості. Машини тістоформувальні. Вимоги щодо безпеки та гігієни) і внесений з дозволу CENELEC, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 На заміну ДСТУ EN 12041:2016 (EN 12041:2014, IDТ), прийнятого методом підтвердження

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 12041:2014

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять та опис

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Опис

4 Перепік суттєвих небезпек

5 Вимоги щодо безпеки і гігієни та/або заходи безпеки

5.1 Загальні положення

5.2 Механічні небезпечні чинники

5.3 Електричні небезпечні чинники

5.4 Корпуси двигунів

5.5 Аварійне зупинення

5.6 Зниження рівня шуму

5.7 Захист від викидів пилу

5.8 Вимоги щодо гігієни

5.9 Ергономічні принципи

6 Перевіряння вимог щодо безпеки і гігієни та/або заходи безпеки

7 Інформація для користувача

7.1 Загальні положення

7.2 Сигнали та попередження

7.3 Настанова з експлуатації

7.4 Марковання

Додаток А (обов’язковий) Норми випробування рівня шуму. Ступінь точності 2

Додаток В (обов’язковий) Правила конструювання для забезпечення очисної здатності тістоформувальних машин

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 12041:2014 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12041:2016 (EN 12041:2014, IDТ) «Устатковання для харчової промисловості. Машини тістоформувальні. Вимоги щодо безпеки та гігієни», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 12041:2014 (версія en) «Food processing machinery — Moulders — Safety and hygiene requirements».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 47 «Механічні приводи».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 12041:2016 (EN 12041:2014, IDТ), прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до EN 12041:2014 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті);

— до «Вступу», розділів 5 та 7, додатків А та В долучено «Національні примітки», які виді лені рамкою.

ВСТУП до EN 12041:2014

Цей стандарт є стандартом типу С, як установлено в EN ISO 12100.

Національна примітка

В Україні чинний ДСТУ ISO 12100:2014 [12 НА].

Інформацію стосовно устатковання й обсягу охоплених небезпечних чинників, небезпечних ситуацій та подій вказано в сфері застосування цього стандарту.

Якщо положення цього стандарту типу С відрізняються від заявлених у стандартах типу А чи В, положення цього стандарту типу С переважають положення інших стандартів для устатковання, скон струйованого й виготовленого згідно з положенням цього стандарту типу С.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УСТАТКОВАННЯ ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
МАШИНИ ТІСТОФОРМУВАЛЬНІ
Вимоги щодо безпеки та гігієни

FOOD PROCESSING MACHINERY
MOULDERS
Safety and hygiene requirements

Чинний від 2018-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт застосовний для проектування й виробництва тістоформувальних машин типів, описаних у 3.2.1—3.2.4 та зображених на рисунках 1—3.

Ці тістоформувальні машини використовують окремо або на підприємствах харчової промисловості та в магазинах (виготовлення хліба, випічки, в пекарнях, кондитерських тощо) для сплющування, розкачування й, проте не обов’язково, витягання шматочків тіста. Ці машини можуть мати подавання вручну або механічно.

Цей стандарт охоплює всі значні небезпеки, небезпечні ситуації та події, що стосуються транспортування, монтування, налагодження, експлуатування, чищення, ремонтування, демонтування, розбирання та поломок, якщо їх використовують за призначенням і в умовах неправильного застосування, які може передбачити виробник (див. розділ 4).

1.2 Стандарт не поширюється на:

— конструкції тістоформувальних машин, крім описаних у 3.2.1—3.2.4;

— експериментальні та випробувальні машини, які виготовляє завод-виробник;

— побутові машини;

— машини для виробництва бубликів;

— додаткові небезпеки, які виникають, якщо машину використовують у лінії;

— тістомішалки (див. EN 1674).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останніми виданнями нормативних документів (разом зі змінами).

EN 614-1:2006 + А1:2009 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles

EN 619:2002 + A1:2010 Continuous handling equipment and systems — Safety and EMC requirements for equipment for mechanical handling of unit loads

EN 894-4:2010 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 4: Location and arrangement of displays and control actuators

EN 1672-2:2005 + A1:2009 Food processing machinery — Basic concepts — Part 2: Hygiene requirements

EN 60204-1:2006 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2005, modified)

EN 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (IEC 60529)

EN 61000-6-1 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-1: Generic standards — Immunity for residential, commercial and light-industrial environments (IEC 61000-6-1)

EN 61310-1 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 1: Requirements for visual, acoustic and tactile signals (IEC 61310-1)

EN ISO 3744:2010 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for an essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744:2010)

EN ISO 4287 Geometrical product specifications (GPS) — Surface texture: Profile method — Terms, definitions and surface texture parameters (ISO 4287)

EN ISO 4871:2009 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

EN ISO 11201:2010 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions in an essentially free field over a reflecting plane with negligible environmental corrections (ISO 11201:2010)

EN ISO 12100:2010 Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)

EN ISO 13849-1 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General prin ciples for design (ISO 13849-1)

EN ISO 13850 Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design (ISO 13850)

EN ISO 13857:2008 Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2008)

EN ISO 14119:2013 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection (ISO 14119:2013).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 614-1:2006 + A1:2009 Безпечність машин. Принципи ергономічного проектування. Частина 1. Термінологія та основні принципи

EN 619:2002 + А1:2010 Обладнання для безперервного оброблення та системи. Безпека й вимоги до електромагнітної сумісності обладнання для механічного оброблення штучних вантажів

EN 894-4:2010 Безпечність машин. Вимоги ергономіки до проектування дисплеїв і виконавчих механізмів. Частина 4. Розташування та класифікація дисплеїв і виконавчих механізмів

EN 1672-2:2005 + А1:2009 Устатковання для харчової промисловості. Основні положення. Частина 2. Вимоги щодо гігієни

EN 60204-1:2006 Безпечність машин. Електричне обладнання машин. Частина 1. Основні вимоги

EN 60529 Ступені захисту, забезпечувані оболонками

EN 61000-6-1 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 6-1. Загальні стандарти. Стійкість житлових, комерційних і легких промислових середовищ (ІЕС 61000-6-1)

EN 61310-1 Безпечність машин. Позначення, маркування та приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів (ІЕС 61310-1)

EN ISO 3744:2010 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності й рівнів звукової енергії джерел шуму з використанням звукового тиску. Інженерні методи для вільного простору над звуковідбивальною площиною (ISO 3744:2010)

EN ISO 4287 Геометричні характеристики виробу (GPS). Текстура поверхні: профільний метод. Терміни, визначення та параметри текстури поверхні (ISO 4287)

EN ISO 4871:2009 Акустика. Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами й устаткованням (ISO 4871:1996)

EN ISO 11201:2010 Акустика. Шум від машин та обладнання. Визначення рівня тиску звуку на робочій станції та в інших приміщеннях в істотно вільному полі над звуковідбивальною площиною з невизначними умовами навколишнього середовища (ISO 11201:2010)

EN ISO 12100:2010 Безпечність машин. Загальні принципи дизайну. Оцінювання ризиків і зменшення ризиків (ISO 12100:2010)

EN ISO 13849-1 Безпечність машин. Безпечність деталей, пов’язаних із системами керування. Частина 1. Загальні принципи конструювання (ISO 13849-1)

EN ISO 13850 Безпечність машин. Аварійне зупинення. Принципи проектування (ISO 13850)

EN ISO 13857:2008 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання небезпечних зон, охоплення верхніх і нижніх кінцівок (ISO 13857:2008)

EN ISO 14119:2013 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, пов’язані з огорожами. Принципи проектування й вибирання (ISO 14119:2013).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ