ДСТУ Б В.2.5-82:2016 Електробезпека в будівлях і спорудах. Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19225 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ Б В.2.5-82:2016 Електробезпека в будівлях і спорудах. Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом
Дата початку дії01.04.2017
Дата прийняття01.07.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДБН В.2.5-27-2006
Затверджуючий документНаказ від 01.07.2016 № 204 Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.5-82:2016 Електробезпека в будівлях і спорудах. Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документаВ.2.5-82:2016
РозробникНауково-виробниче підприємство «Укренергоналадкавимірювання»
Орган, що прийнявНауково-виробниче підприємство «Укренергоналадкавимірювання»


ДБН В.2.2-15:2019 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення. З Поправкою

ДБН В.2.2-16:2019 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади

ДБН В.2.2-18:2007 Заклади соціального захисту населення. Зміна № 2

ДБН В.2.2-20:2008 Будинки і споруди. Готелі. Зміна № 1

ДБН В.2.2-23:2009 Будинки і споруди. Підприємства торгівлі. Зміна № 1

ДБН В.2.2-3:2018 Будинки і споруди. Заклади освіти

ДБН В.2.2-41:2019 Висотні будівлі. Основні положення

ДБН В.2.2-4:2018 Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти

ДБН В.2.2-9:2018 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.2.3-15:2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів. Зміна № 2

ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. Зміна № 1

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2018 року)

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2019 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2020 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2019 року

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА В БУДІВЛЯХ І СПОРУДАХ
Вимоги до захисних заходів від ураження
електричним струмом

ДСТУ Б В.2.5-82:2016

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: НВП "Елетер"; НВП "Укренергоналадкавимірювання"; ТОВ "Ватсон-Енерго"; ТОВ "Зв'язоктехсервіс"

РОЗРОБНИКИ: В. Божко, канд. техн. наук; А. Гінайло; О. Гончаров; М. Зеленкевич, канд. техн. наук; В. Мозирський, канд. техн. наук (науковий керівник); В. Плакидюк; Д. Розинський, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 01.07.2016 р. № 204, чинний з 2017-04-01

3 НА ЗАМІНУ ДБН В.2.5-27-2006

4 Цей стандарт згідно з ДБН А.1.1-1-2009 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" відноситься до комплексу нормативних документів в галузі будівництва В.2.5 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди"

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Захисні заходи від ураження електричним струмом

4.1 Основні положення

4.2 Захисний захід - автоматичне вимикання живлення

4.2.1 Загальні вимоги

4.2.2 Електроустановки з системою TN

4.2.3 Електроустановки з системою ТТ

4.2.4 Електроустановки з системою IT

4.2.5 Система функціональної наднизької напруги (ФННН)

4.3 Захисний захід - подвійна або посилена ізоляція

4.4 Захисний захід - електричне відокремлення

4.5 Захисний захід - наднизька напруга, яка забезпечується системою БННН або ЗННН

5 Захист від ураження електричним струмом в електроустановках користувачів електроенергії у разі замикання на землю на стороні високої напруги живлячої підстанції

6 Уземлювальні пристрої і захисні провідники

6.1 Уземлювальні пристрої

6.1.1 Загальні положення

6.1.2 Уземлювачі

6.1.3 Уземлювальні провідники

6.1.4 Головна уземлювальна шина

6.2 Провідники захисного уземлення

6.3 PEN, РЕМ і PEL-провідники

6.4 Провідники основної і додаткової систем зрівнювання потенціалів

Додаток А Основний захист (захист від прямого дотику)

Додаток Б Захисні заходи, які здійснюються шляхом використання бар'єрів та розміщення поза зоною досяжності

Додаток В Захисні заходи - непровідне розташування, неуземлене місцеве зрівнювання потенціалів і електричне відокремлення у разі живлення більше одного електроприймача

Додаток Г Основні правила, які повинні виконуватися у разі застосування пристроїв захисного вимикання (ПЗВ)

Додаток Д Типи систем захисного уземлення

Додаток Е Приклади виконання систем зрівнювання потенціалів

Додаток Ж Методика перевірки виконання вимоги до часу автоматичного вимикання з урахуванням нагрівання провідників

Додаток И Оцінка величини напруги на відкритих провідних частинах електроустановок користувачів електроенергії у разі замикання на землю на стороні високої напруги живлячої підстанції (з урахуванням специфіки виконання в Україні електричних мереж високої напруги)

Додаток К Вимоги до рівня перенапруг на ізоляції електрообладнання низької напруги у разі замикання на землю на стороні високої напруги живлячої підстанції

Додаток Л Оцінка величини опору розтіканню деяких типів розміщених в землі уземлювачів (уземлювальних електродів)

Додаток М Специфіка виконання укладених в бетон фундаментних уземлювачів

Додаток Н Обчислення коефіцієнта К для визначення мінімального перерізу провідника захисного уземлення за умовою термічної стійкості

Додаток П Мінімально допустимі перерізи РЕN-провідників

Додаток Р Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА В БУДІВЛЯХ І СПОРУДАХ
Вимоги до захисних заходів від ураження
електричним струмом

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ
Требования к защитным мерам от поражения
электрическим током

ELECTRICAL SAFETY IN BUILDINGS AND STRUCTURES
REQUIREMENTS FOR PROTECTION MEASURES AGAINST
ELECTRIC SHOCK

Чинний від 2017-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом, а також виконання цих заходів та їх складових частин в електроустановках будівель і споруд.

1.2 Вимоги цього стандарту розповсюджуються на електроустановки низької напруги як змінного, так і постійного струмів (див. примітку в 1.3).

Примітка 1. В електроустановках змінного струму під величиною струму та напруги, якщо в тексті не наведені відповідні уточнення, слід розуміти діючі значення напруги і сили струму.

Примітка 2. До електроустановок постійного струму в цьому стандарті віднесені електроустановки в яких зміною в часі незмінних за напрямком значень струму і напруги можна знехтувати через її дуже малу величину (чисто постійний струм), а також електроустановки з слабо пульсуючою (випрямленою) напругою, у яких діюче значення змінної складової напруги не перевищує 10 % величини постійної складової.

1.3 Вимоги цього стандарту поширюються на звичайні електроустановки користувачів електроенергії та їх частини (див. також примітку 4 в 4.1.3).

Положення стандарту стосуються також застосування того чи іншого захисного заходу в деяких специфічних електроустановках користувачів електроенергії або їх частинах, які є невід'ємною складовою частиною звичайних електроустановок (див. також 4.1.5; 4.1.6; примітку до рис. Е.1).

Виконання захисних заходів в електроустановках системи електропостачання, які пов'язані з виробництвом, перетворенням, трансформацією, передаванням та розподілом електроенергії регламентується в [1] і в даному стандарті не розглядається.

Примітка. Винятком є тільки трансформаторні підстанції, які безпосередньо живлять електроустановки користувачів електроенергії і являють собою як електроустановки високої, так і низької напруги, в частині виконання їх уземлювальних пристроїв. Характеристики цих уземлювальних пристроїв, зокрема величини їх опорів, суттєво впливають на рівень електробезпеки в електроустановках користувачів електроенергії і тому розглядаються в цьому стандарті (див. розділ 5).

1.4 Цей стандарт застосовують при проектуванні та монтажі електроустановок будівель і споруд (житлових, адміністративних та побутових, громадських, виробничих, навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, культурно-видовищних та дозвіллєвих, спортивних та фізкультурно-оздоровчих тощо), які будуються і реконструюються.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

ДБН В.2.5-23:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення

ДСТУ 3225-95 (ІЕС 60742:1983) Розділові трансформатори і безпечні розділові трансформатори. Технічні вимоги

ДСТУ ІЕС 61140:2005 Захист проти ураження електричним струмом. Загальні аспекти щодо установок та обладнання (ІЕС 61140:2001, IDТ)

ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код ІР) (Ступені захисту, які забезпечуються оболонками (Код ІР)).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, які застосовані в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 низька напруга

Напруга, величина якої не перевищує значення 1000 В змінного струму або 1500 В постійного струму

3.2 висока напруга

Напруга, величина якої перевищує значення 1000 В змінного струму або 1500 В постійного струму

3.3 наднизька напруга

Напруга, величина якої не перевищує значення 50 В змінного струму або 120 В постійного струму

3.4 електрообладнання

Будь-яке обладнання, що призначене для виробництва, перетворення, передавання, розподілу або використання електричної енергії, наприклад, генератори, трансформатори, електричні апарати, вимірювальні прилади, пристрої захисту, кабельна і провідникова продукція, електроприймачі

3.5 електроприймач

Електрообладнання, яке призначене для перетворення електричної енергії в інший вид енергії, наприклад, світлову, теплову, механічну

3.6 стаціонарне електрообладнання

Електрообладнання, яке відповідає одній з таких умов:

- надійно закріплено на опорі чи на іншому спеціальному місці розташування або

- не має пристосування для перенесення (наприклад, ручки) і має таку вагу, що не може бути легко пересунуте.

Примітка. Для побутових електричних приладів такою вагою є 18 кг і більше.

3.7 пересувне (мобільне) електрообладнання

Електрообладнання, яке пересувається під час експлуатації або може бути легко пересунуте з одного місця на інше, коли воно підключене до мережі живлення

3.8 переносне електрообладнання

Електрообладнання, яке під час його використання звичайно тримають в руках

3.9 електроустановка

Призначений для досягнення визначених цілей комплект взаємопов'язаного електрообладнання, яке має скоординовані характеристики.

Примітка. Термін "електроустановка", який застосовується у цьому стандарті без уточнення величини її напруги, слід розуміти як електроустановка низької напруги.

3.10 електроустановка будівлі (споруди)

Електроустановка низької напруги, все електрообладнання якої розміщене всередині будівлі (споруди)

3.11 електрична мережа (електромережа)

Сукупність підстанцій, розподільних пристроїв, струмопроводів, повітряних та кабельних ліній електропередачі, яка призначена для передавання та розподілу електроенергії

Примітка. Під терміном "електрична мережа живлення" або "мережа живлення" в цьому стандарті слід розуміти частину електричної мережі, яка розташована між джерелом живлення (наприклад, трансформатором живлячої підстанції) і електроустановками користувачів електроенергії.

3.12 електроустановка користувача електроенергії; електроустановка споживача електроенергії

Електроустановка будівлі (споруди), що отримує електроенергію від електричної мережі електропостачальної організації (компанії) для її перетворення в інший вид енергії (світлову, теплову, механічну)

3.13 спеціальна електроустановка

Електроустановка, що характеризується особливими (специфічними) умовами діючого на неї навколишнього середовища (наприклад, підвищеної вологи, високої температури тощо) або (і) експлуатації (наприклад, стисненістю приміщення, доступністю до її електрообладнання тільки персоналу електропостачальної організації тощо), або (і) її функціонування (наприклад, пересувні електроустановки), які слід враховувати при застосуванні захисних заходів від ураження електричним струмом

3.14 звичайна електроустановка

Електроустановка, яка з точки зору електробезпеки характеризується звичайними умовами навколишнього середовища, експлуатації та функціонування і не потребує специфічних заходів для забезпечення захисту від ураження електричним струмом.

Примітка. Термін "електроустановка", який застосовується в цьому стандарті без уточнення її характеристик (спеціальна, звичайна), слід розуміти, як звичайна електроустановка.

3.15 електроприміщення

Приміщення або відгороджені (наприклад, сіткою) частини приміщень, в яких розташоване електрообладнання, що є недоступними для пересічних осіб.

Примітка. Типовим прикладом електроприміщень є електрощитові промислових підприємств і об'єктів цивільного призначення.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com