ДСТУ 1.7:2015 Національна стандартизація. Правила та методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів (ISO/IEC Guide 21-1:2005, NEQ; ISO/IEC Guide 21-2:2005, NEQ)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 18645 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 1.7:2015 Національна стандартизація. Правила та методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів (ISO/IEC Guide 21-1:2005, NEQ; ISO/IEC Guide 21-2:2005, NEQ)
Дата початку дії20.12.2015
Дата прийняття19.08.2015
СтатусДіючий
На замінуДСТУ 1.7:2001
Затверджуючий документНаказ від 19.08.2015 № 98 Про прийняття основоположних нормативних документів України
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа1.7:2015
РозробникДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)
Орган, що прийнявДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.01.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.04.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.04.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.07.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.07.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Чинні галузеві нормативні документи з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж. Покажчик (станом на 01.10.2018)

ДСТУ ISO 14532:2018 Газ природний. Словник термінів (ISO 14532:2014, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 18045:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Методологія оцінювання безпеки IT (ISO/IEC 18045:2008, IDT)

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2019 року

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 1.7:2015

(ISO/SEC Guide 21-1:2005,NEQ;

ISO/IEC Guide 21-2:2005, NEQ)

Національна стандартизація

ПРАВИЛА ТА МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ МІЖНАРОДНИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

Видання офіційне

Київ

ДП «УкрНДНЦ»

2015

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: робоча група, створена наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 17 квітня 2015 р. № 31

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 19 серпня 2015 р. № 98 з 2015-12-20

3 Стандарт розроблено на основі настанов ISO/IEC Guide 21-1:2005 Regional or national adoption of international Standards and other International Deliverables — Part 1. Adoption of International Standards (Прийняття на регіональному та національному рівнях міжнародних стандартів та документів, прирівняних до них. Частина 1. Прийняття міжнародних стандартів) та ISO/ІЕС Guide 21-2:2005 Regional or national adoption of International Standards and other International Deliverables — Part 2. Adoption of International Deliverables other than International Standards (Прийняття на регіональному та національному рівнях міжнародних стандартів та документів, прирівняних до них. Частина 2. Прийняття міжнародних документів, прирівняних до міжнародних стандартів)

Ступінь відповідності — нееквівалентний (NEQ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ: ДСТУ 1.7:2001

ЗМІСТ

 

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Ступені відповідності

5.1 Загальні положення

5.2 Ідентичний національний НД

5.3 Модифікований національний НД

5.4 Нееквівалентний національний НД

5.5 Способи позначення ступенів відповідності та їх скорочення

6 Методи прийняття міжнародних НД

6.1 Загальні положення

6.2 Метод підтвердження

6.3 Метод перевидання

6.3.1 Загальні положення

6.3.2 Передрук

6.3.3 Переклад

6.3.4 Перероблення

6.4 Вибір методу прийняття та взаємозв’язок між ступенем відповідності й методом прийняття

7 Методи позначання технічних відхилів і редакційних змін

8 Позначення національних НД

9 Вимоги до розроблення та викладання національних НД

10 Посилання на інші міжнародні НД

Додаток А Приклади оформлення технічних відхилів та пояснень до них

Додаток Б Форма висновку про прийняття міжнародного НД як національного НД

Додаток В Приклад оформлення підтверджувального повідомлення про прийняття міжнародного НД як національного НД

Додаток Г Зв’язок між ступенями відповідності, методами прийняття та дозволеними змінами у національному НД

Додаток Д Приклади оформлення структурного елемента «Національний вступ»

Додаток Е Взаємозв’язок між ступенями відповідності, методами прийняття та наявністю національних структурних елементів у національному НД

Додаток Ж Приклади оформлення структурного елемента «Титульний аркуш»

Додаток И Приклад ввідної частини розділу «Нормативні посилання»

Додаток К Приклад зміни структури модифікованого національного стандарту

Додаток Л Приклади деяких видів документів міжнародних організацій стандартизації

Додаток М Бібліографія

ВСТУП

Важливо докласти всіх зусиль, щоб приймати й застосовувати міжнародні та регіональні норма­тивні документи як національні нормативні документи (далі — НД) і в найкоротші строки скасувати національні нормативні документи, вимоги чи положення яких не відповідають міжнародним нормативним документам. Тільки розвиваючи глобальний підхід, можна зрозуміти переваги стандартизації повністю. Тим не менше, повне прийняття міжнародних нормативних документів як національних не може бути в усіх випадках практично виконано з таких причин: національна безпека, захист здоров’я або безпека людей чи охорона навколишнього середовища, або тому, що є фундаментальні кліматичні, географічні або технологічні проблеми. Угода Світової організації торгівлі (СОТ) про технічні бар'єри у торгівлі (ТБТ) визнає, що вони є законними підставами національних відхилів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ

ПРАВИЛА ТА МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ МІЖНАРОДНИХ і РЕГІОНАЛЬНИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

NATIONAL STANDARDIZATION

RULES AND METHODS FOR ADOPTION OF INTERNATIONAL AND REGIONAL NORMATIVE DOCUMENTS

Чинний від 2015-12-20

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт застосовують у разі прийняття міжнародних, регіональних стандартів, кодек­сів усталеної практики, інших документів, прирівняних до них, у тому числі змін до них міжнародних і регіональних організацій стандартизації як національних стандартів або кодексів усталеної практики.

1.2 Положення цього стандарту також застосовують у разі прийняття стандартів, кодексів усталеної практики, інших документів міжнародних та регіональних організацій, за якими Генеральною угодою з тарифів і торгівлі та Світовою організацією торгівлі визнано право приймати такі документи; стандартів, кодексів усталеної практики та інших документів держав, що є членами відповідних міжнародних або регіональних організацій стандартизації, і з якими укладено відповідні міжнародні договори України про співробітництво та проведення робіт у сфері стандартизації, як національних стандартів або кодексів усталеної практики.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 1.1:2015 (ISO/IEC Cuide 2:2004, MOD) Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Словник термінів.

ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації

ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення нормативних документів

ДСТУ 3651.0-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та позначення

ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення

ДСТУ 3651.2-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Фізичні сталі та характеристичні числа. Основні положення, позначення, назви та значення

ДСТУ 3966:2009 Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито терміни та відповідні визначення, наведені в ДСТУ 1.1 і ДСТУ 1.2, та подані нижче.

Відповідники застандартизованих у цьому розділі термінів англійською мовою наведено на підставі [1; 2].

3.1 міжнародний або регіональний нормативний документ

Стандарт або інший документ, прийнятий міжнародною чи регіональною організацією стандарти­зації та доступний для широкого кола користувачів.

Примітка. Для спрощення викладу далі йдеться про міжнародний нормативний документ

3.2 європейський нормативний документ

Регіональний стандарт або інший документ прийнятий європейською організацією стандартизації

3.3 національний нормативний документ

Національний стандарт або кодекс усталеної практики

3.4 ідентичний переклад (для опублікування)

Опрацьований робочий переклад, що є повноцінний та стилістично грамотний, з точним використанням спеціальної термінології, кожний структурний елемент якого однаковий за своїм технічним змістом зі структурним елементом міжнародного нормативного документа

3.5 робочий переклад

Опрацьований чорновий переклад, що є повноцінний та стилістично грамотний, який правильно передає технічний зміст тексту міжнародного нормативного документа, але має якісь неточності в структурі та термінології

3.6 чорновий переклад

Переклад, що передає технічний зміст тексту міжнародного нормативного документа і має не­точності в структурі, термінології та стилі викладення

3.7 зміна вислову (слововживання) (change in wording [1])

Заміна окремих слів чи висловів у національному нормативному документі на синонім задля відо­браження звичного використання мови в Україні

3.8 редакційна зміна (editorial change [1])

Будь-яка дозволена зміна, що не змінює технічного змісту національного нормативного документа.

Примітка. Перелік дозволених редакційних змін подано в 5.2

3.9 технічний відхил (положень національного нормативного документа від положень міжнародного нормативного документа) (technical deviation [1])

Будь-яка розбіжність між технічним змістом міжнародного нормативного документа та національ­ного нормативного документа

3.10 технічний зміст

Сукупність положень та вимог, які відображають суть нормативного документа

3.11 структура (structure [1])

Порядок розташування розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, таблиць, рисунків, додатків у нор­мативному документі

3.12  принцип зворотності (vice versa principle [1])

Принцип, за яким усе, що прийнятне за умовами міжнародного нормативного документа, є прий­нятним у національному нормативному документі, і навпаки, отже узгодженість з міжнародним норма­тивним документом також означає узгодженість з національним нормативним документом

3.13 вид (type [2])

Конкретний різновид нормативного документа, що його видає орган стандартизації як норматив­ний або довідковий документ.

Примітка. Вид нормативного документа часто пов’язано з процедурою, яку використовують під час розробляння документа, що може визначити ступінь відповідності змісту документа.

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

IDТ — ідентичний ступінь відповідності;

MOD — модифікований ступінь відповідності;

NEQ — нееквівалентний ступінь відповідності;

НД — нормативний документ;

HOC — національний орган стандартизації;

ТК — технічний комітет стандартизації.

5 СТУПЕНІ ВІДПОВІДНОСТІ

5.1 Загальні положення

5.1.1 У разі прийняття міжнародного НД як національного НД установлюють взаємозв’язок між ними, а саме: визначають положення міжнародного НД, які будуть приймати без змін, у яких будуть застосовувати певні технічні відхили, до яких будуть вносити редакційні зміни, зазначають необхідність зміни структури в національному НД відносно міжнародного НД. Для цього аналізують усі положення міжнародного НД пункт за пунктом, охоплюючи як сферу застосування, так і технічний зміст.

5.1.2 Установлений взаємозв’язок між міжнародним і національним НД позначають, для чого в позначенні національного НД наводять ступінь відповідності національного НД міжнародному НД (далі —  ступінь відповідності).

Для цього застосовують триступеневу схему класифікації ступеня відповідності (5.2 — 5.4).

5.1.3 Міжнародний НД уважають прийнятим як національний НД, якщо національний НД прийнято з ідентичним ступенем відповідності (5.2) або з модифікованим ступенем відповідності (5.3).

5.1.4 У разі прийняття європейського НД як національного НД забезпечують ідентичність національного НД відповідному європейському НД.

З дня набрання чинності національним НД, що є ідентичним європейському НД, має бути скасовано національний НД, положення якого суперечать положенням відповідного національного НД, що є ідентичний європейському НД.

5.1.5 Рекомендовано як один національний НД приймати тільки один міжнародний НД.

Якщо користувачеві буде забезпечено легке порівняння змісту з переліком визначених і пояснених редакційних змін і технічних відхилів, можливо прийняття кількох міжнародних НД як одного національного НД.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 POLICY FOR THE DISTRIBUTION OF ISO PUBLICATIONS AND THE PROTECTION OF ISO’S COPYRIGHT — ISO POCOSA 2012

2 ISO/IEC Guide 2:2004 Standardization and related activities — General vocabulary (Стандартизація та суміжні види діяльності. Загальний словник термінів)

3 ISO/ІЕС Guide 21-1:2005 Regional or national adoption of International Standards and other international Deliverables — Part 1: Adoption of International Standards (Прийняття на регіональному та національному рівнях міжнародних стандартів та документів, прирівняних до них. Частина 1. Прийняття міжнародних стандартів)

4 ISO/IEC Guide 21-2:2005 Regional or national adoption of International Standards and other International Deliverables — Part 2: Adoption of International Deliverables other than International Standards (Прийняття на регіональному та національному рівнях міжнародних стандартів та документів, прирівняних до них. Частина 2. Прийняття документів, прирівняних до міжнародних стандартів)

5 ISO/IEC Directives, Part 2: Rules for the structure and drafting of International standards (Fifth edition): 2004 (Директиви ISO/IEC Частина 2, Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів (п'яте видання))

6 CEN-CENELEC GUIDE 10 Policy on dissemination, sales and copyright of CEN-CENELEC Publications

7 CEN/CENELEC Guide 12 The concept of Affiliation with CEN and CENELEC.

 

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2019 Всі права захищені
Розробник сервісу ТОВ "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com