ДСТУ 4237-2-1:2014 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 2-1. Випробування на вертикальне поширювання полум`я одиничного ізольованого проводу або кабелю з малим перерізом. Устатковання (IEC 60332-2-1:2004, MOD)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19059 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 4237-2-1:2014 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 2-1. Випробування на вертикальне поширювання полум`я одиничного ізольованого проводу або кабелю з малим перерізом. Устатковання (IEC 60332-2-1:2004, MOD)
Дата початку дії01.01.2015
Дата прийняття16.09.2014
Дата скасування дії 01.07.2017
СтатусНедіючий
Новий документДСТУ EN 60332-2-1:2016
На замінуДСТУ 4217:2003 у частині вимог до випробовувального устаткування
Затверджуючий документНаказ від 16.09.2014 № 1111 Про прийняття національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами, міждержавного стандарту як національного стандарту України, затвердження національних стандартів України, змін до нормативних документів України, скасування національних стандартів України та міждержавних нормативних документів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа4237-2-1:2014
РозробникУкраїнський науково-дослідний інститут пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МНС України
Орган, що прийнявУкраїнський науково-дослідний інститут пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МНС України


ДСТУ 3855-99 Пожежна безпека. Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій. Терміни та визначення

ДСТУ 4217:2003 Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 2. Випробовування на поширення полум`я поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю з малим перерізом

ДСТУ 4237-1-2:2014 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 1-2. Випробування на вертикальне поширювання полум’я одиничного ізольованого проводу або кабелю. Метод випробування полум’ям попередньо змішаного типу потужністю 1 кВт (ІЕС 60332-1-2:2004, MOD)

ДСТУ 4237-2-2:2014 Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 2-2. Випробування на вертикальне поширювання полум’я одиничного ізольованого проводу або кабелю з малим перерізом. Метод випробування полум’ям дифузійного типу (IEC 60332-2-2:2004, MOD)

ДСТУ 4499-1:2005. Системи кабельних коробів. Частина 1. Загальні вимоги та методи випробування (ІЕС 61084-1:1991, NЕQ)

ДСТУ 4549-1:2006. Системи кабельних трубопроводів. Частина 1. Загальні вимоги та методи випробування

ДСТУ IEC Guide 104:2005. Настанова щодо розроблення нормативних документів з безпеки та використання основоположних і групових нормативних документів з безпеки (IEC Guide 104:1997, IDT)


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВОГНЕВІ ВИПРОБУВАННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ КАБЕЛІВ

Частина 2-1. Випробування на вертикальне поширювання полум’я
одиничного ізольованого проводу або кабелю з малим перерізом
Устатковання
(ІЕС 60332-2-1:2004, MOD)

ДСТУ 4237-2-1:2014

Видання офіційне

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
 2014

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки (УкрНДІПБ) МНС України, Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)

РОЗРОБНИКИ: П. Іллюченко; В. Коваленко, канд. техн. наук; Р. Кравченко, канд. техн. наук (науковий керівник); Є. Фоменко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 16 вересня 2014 р. № 1111

3 Стандарт відповідає ІЕС 60332-2-1:2004 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions — Part 2-1: Test for vertical flame propagation for a single small insulated wire or cable — Apparatus (Випробовування електричних та волоконно-оптичних кабелів в умовах пожежі. Частина 2-1. Випробовування на вертикальне поширювання полум’я одиничного ізольованого проводу або кабелю з малим перерізом. Устатковання), крім 4.2.

Ступінь відповідності — модифікований (MOD)

Переклад з англійської (en)

4 На заміну ДСТУ 4217:2003 у частині вимог до випробовувального устатковання

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Випробовувальне устатковання

4.1 Складові частини

4.2 Металевий екран

4.3 Джерело запалювання

4.4 Камера

Бібліографія

Додаток НА Технічні відхили та їх пояснення

Додаток НБ Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є письмовий переклад ІЕС 60332-2-1:2004 Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions — Part 2-1: Test for vertical flame propagation for a single small insulated wire or cable —Apparatus (Випробовування електричних та волоконно-оптичних кабелів в умовах пожежі. Частина 2-1. Випробовування на вертикальне поширювання полум’я одиничного ізольованого проводу або кабелю з малим перерізом. Устатковання) з окремими технічними відхилами.

Примітка 1. Зазначений міжнародний стандарт прийнято як EN 60332-2-1:2004 (ІЕС 60332-2-1:2004).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

У стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— у назві стандарту «Випробовування електричних та волоконно-оптичних кабелів в умовах пожежі» замінено на «Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів» згідно з ДСТУ 3855-99 «Пожежна безпека. Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій. Терміни та визначення»;

— вилучено «Передмову до ІЕС 60332-2-1:2004»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам системи стандартів ДСТУ 3651-97 «Метрологія. Одиниці фізичних величин»;

— у розділі 1 слова «ця частина ІЕС 60332» замінено на «цей стандарт»;

— до розділу 1 долучено «Національне пояснення», в якому подано текст, що вказує на статус стандарту, який узято з «Передмови до ІЕС 60332-2-1»;

— у назві ІЕС 60695-4 «Terminology concerning fire tests» замінено на «Terminology concerning fire tests for electrotechnical products» згідно з останньою редакцією цього міжнародного стандарту та вимогами розділу 2 цього національного стандарту;

— до розділу 2 та «Бібліографії» долучено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— до тексту стандарту долучено «Національні відхили», виділені рамкою;

— познаки до рисунків оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— на рисунку 1 виправлено друкарську помилку: замінено «1200 ± 5» на «1200 ± 25».

До стандарту внесено національні технічні відхили та пояснення, перелік яких і подано в додатку НА.

Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті, подано в додатку НБ.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВОГНЕВІ ВИПРОБУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ
ТА ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ КАБЕЛІВ
Частина 2-1. Випробування на вертикальне поширювання
полум’я одиничного ізольованого проводу
або кабелю з малим перерізом. Устатковання

ОГНЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
И ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ
Часть 2-1. Испытание на вертикальное распространение
пламени одиночного изолированного провода
или кабеля с малым сечением. Оборудование

TESTS ON ELECTRIC AND OPTICAL
FIBRE CABLES UNDER FIRE CONDITIONS
Part 2-1. Test for vertical flame propagation
for a single small insulated wire or cable. Apparatus

Чинний від 2015-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті встановлено вимоги до устатковання для вогневого випробовування одиничного електричного ізольованого проводу чи кабелю з малим перерізом або волоконно-оптичного кабелю на стійкість до вертикального поширювання полум’я.

Метод випробовування, а також довідкові додатки, які містять рекомендовані вимоги до зазначеної характеристики, подано в ІЕС 60332-2-2.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

Цей стандарт має статус групового нормативного документа з безпеки згідно з ІЕС Guide 104.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ІЕС 60695-4 Fire hazard testing — Part 4: Terminology concerning fire tests for electrotechnical products

IEC Guide 104 The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety publications.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІЕС 60695-4 Випробовування на пожежну небезпеку. Частина 4. Термінологія з вогневих випробовувань електротехнічних виробів

ІЕС Guide 104 Підготовлення публікацій з безпеки та використання основоположних та групових публікацій з безпеки.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com