ДСТУ EN 13565-1:2015 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи пінного пожежогасіння. Частина 1. Вимоги до компонентів та методи їх випробування (EN 13565-1:2003+А1:2007, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19057 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 13565-1:2015 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи пінного пожежогасіння. Частина 1. Вимоги до компонентів та методи їх випробування (EN 13565-1:2003+А1:2007, IDT)
Дата початку дії01.04.2016
Дата прийняття22.06.2015
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 22.06.2015 № 61 Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, національних стандартів України, скасування нормативних документів України та міждержавних стандартів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа13565-1:2015
РозробникТехнічний комітет «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)
Орган, що прийнявТехнічний комітет «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАЦІОНАРНІ СИСТЕМИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ СИСТЕМИ ПІННОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ
Частина 1. Вимоги до компонентів та методи їх випробування

(EN 13565-1:2003 + А1:2007, IDT)
ДСТУ EN 13565-1:2015

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2016

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК25), ТОВ «ФіттіхАГ — Україна», ТОВ «Марко Лтд»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Боровиков, канд. техн. наук; В. Коваль, В. Носач (науковий керівник), А. Приймаченко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-04-01

3 Національний стандарт відповідає EN 13565-1:2003+А1:2007 Fixed firefighting systems — Foam systems — Part 1: Requirements and test methods for components (Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи пінного пожежогасіння. Частина 1. Вимоги та методи випробування компонентів)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей національний стандарт належить державі.

Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюдження і розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні вимоги до конструкції

4.1 З’єднувальні елементи

4.2 Частини, які передбачено знімати під час періодичного технічного обслуговування в місці експлуатації

4.3 Гідравлічні випробування

4.4 Вироби, виготовлені методом лиття

4.5 Корозійна стійкість металевих частин

4.6 Ущільнювальні кільця, виготовлені з еластомерів

4.7 Матеріали на основі пластмас та армованих смол

4.8 Стійкість до теплового впливу та вогнестійкість

5 Коефіцієнти витрати та характеристики стволів пожежних, зрошувачів, а також низьконапірних та високонапірних піногенераторів

5.1 Компоненти, оснащені одним прорізом

5.2 Компоненти, оснащені декількома прорізами

6 Якість піни, генерованої аспіраційними компонентами

6.1 Компоненти, призначені для генерування піни низької та середньої кратності

6.2 Компоненти, призначені для генерування піни високої кратності

7 Точність дозування, забезпечувана дозувальними пристроями

8 Компоненти систем пожежогасіння піною низької кратності

8.1 Стволи пожежні пінні (ручні та лафетні)

8.2 Пінні зрошувачі

8.3 Пінозливи та пінокамери

8.4 Ізолювальні мембрани

8.5 Низьконапірні та високонапірні піногенератори

8.6 Рукавні компоненти для подавання піни «псевдопідшаровим» способом

9 Компоненти систем пожежогасіння піною середньої та високої кратності

9.1 Насадки та розпилювачі

9.2 Генератори піни високої кратності

10 Резервуари та пневмобаки для зберігання піноутворювачів та їх робочих розчинів

10.1 Загальні положення

10.2 Резервуари, які перебувають під атмосферним тиском

10.3 Пневмобаки

11 Марковання

12 Оцінювання відповідності

12.1 Загальні положення

12.2 Первинні випробування типу виробу

12.3 Контролювання виробництва продукції (КВП)

Додаток А Гідравлічне випробування

Додаток ВВипробування матеріалів на основі пластмас та армованих смол на старіння

В.1 Загальні положення

В.2 Випробування з визначення міцності на розтяг та подовження

В.З Випробування на удар

Додаток С Випробування на вплив рідини

Додаток D Випробування піногенераторів на стійкість до теплового впливу та вогнестійкість

Додаток Е Випробування з визначення витрати

Е.1 Загальні положення

Е.2 Коефіцієнт витрати

E.3 Характеристика витрати

Додаток F Якість піни, генерованої аспіраційними компонентами

F.1 Загальні положення

F.2 Піна низької кратності

F.3 Піна середньої кратності.

F.4 Піна високої кратності

Додаток G Випробування генераторів піни високої кратності

Додаток Н Випробування з визначення діапазону дії пожежних стволів (ручних і лафетних)

Додаток І Випробування з визначення захищуваної площі пінних зрошувачів і насадків

Додаток J Максимальна витрата та протитиск

J.1 Загальні положення

J.2 Максимальна витрата

J.3 Протитиск

Додаток К Введення і розкриття рукава для подавання піни «псевдопідшаровим» способом

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є повний письмовий переклад EN 13565-1:2003+А1:2007 Fixed firefighting systems — Foam systems — Part 1: Requirements and test methods for components (Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи пінного пожежогасіння. Частина 1. Вимоги та методи випробування компонентів).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 25 «Пожежна безпека та протипожежна техніка».

Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До цього стандарту внесено такі редакційні зміни:

— для узгодження з чинними національними стандартами назву стандарту «Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи пінного пожежогасіння. Частина 1. Вимоги та методи випробування компонентів» замінено на «Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи пінного пожежогасіння. Частина 1. Вимоги до компонентів та методи їх випробування»;

— слова «цей європейський стандарт», «цей документ», «цей нормативний документ» замінено на «цей стандарт»;

— замінено «публікація» на «документ»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Зміст», «Терміни та визначення понять», «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова до EN 13565-1:2003+А1:2007» як такий, що безпосередньо не стосується цього стандарту;

— зважаючи на відсутність у багатьох випадках чіткої регламентації видів випробувального обладнання і засобів вимірювальної техніки, що можна використовувати для контролювання якості компонентів систем пінного пожежогасіння (у т. ч. таких, які забезпечують автоматичну реєстрацію результатів вимірювань), за текстом подано два варіанти перекладу дієслова «record», а саме «записувати» і «реєструвати», у відповідних формах;

— познаки одиниць фізичних величин надано згідно з вимогами серії стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин, а саме:

Позначення в EN 13565-1:2003+ + А1:2007

m

mm

s

h

bar

mm2

m/s

km/h

I/m in

Позначення в цьому стандарті

м

мм

с

год

бар

мм2

м/с

км/год

л/хв

Примітка. Бар — позасистемна одиниця вимірювання тиску. 1 бар = 1 ■ 105 Па.

— долучено національний додаток НА.

До цього стандарту долучено національні примітки і пояснення, які викладено безпосередньо після пунктів, яких вони стосуються, та позначено іншим шрифтом, рамкою і заголовком «Національна примітка» (розділи 2, пункти 3.7, 3.14, 3.15, 3.18, Е.2, додатки С, І) або «Національне пояснення» (розділи 2, 7, пункти 3.19, 5.1, 5.2, 8.2, В.1, додаток І).

Примітка. Цей стандарт не поширюється на компоненти систем пінного пожежогасіння, в яких використовують піноут- ворювачі загального призначення для гасіння пожеж, вимоги до яких встановлено ДСТУ 3789. Вимоги до них є предметом інших національних стандартів, а також технічних умов виробників.

Копії нормативних документів, на які є посилання у цьому стандарті та які не прийнято в Україні як національні, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП

Цей стандарт поширюється на компоненти, призначені для використання в складі стаціонарних систем пінного пожежогасіння.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАЦІОНАРНІ СИСТЕМИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ СИСТЕМИ ПІННОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ
Частина 1. Вимоги до компонентів та методи їх випробування

СТАЦИОНАРНЫЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ СИСТЕМЫ ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
Часть 1.Требования ккомпонентам и методы их испытания

FIXED FIREFIGHTING SYSTEMS FOAM SYSTEMS
Part 1: Requirements and test methods for components

Чинний від 2016-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює вимоги до матеріалів, конструкції та робочих параметрів компонентів, призначених для використання в складі стаціонарних систем пінного пожежогасіння, в яких використовують піноутворювачі, що відповідають вимогам EN 1568-1 — EN 1568-4. Він поширюється на такі компоненти: дозувальні пристрої, розпилювачі, рукави для «псевдопідшарового» подавання піни, стволи пожежні, генератори піни низької/середньої кратності, генератори піни високої кратності, пінокамери, резервуари та пневмобаки. Методи випробування описано в додатках А—К.

Також подано вимоги щодо забезпечення характеристичних даних, необхідних для правильного застосування компонентів.

Примітка 1. Якщо не зазначено інше, то вказані значення тисків та надлишкових тисків подано в барах.

Вимоги цього стандарту не поширюються, окрім випадків, якщо вказано інше, на використання комбінацій компонентів, які є частиною системи пожежогасіння або системи пожежогасіння загалом.

Примітка 2. Не потрібно вважати, що компоненти, які відповідають вимогам цього стандарту, обов’язково сумісні один з одним.

Вимоги до насосів, двигунів та функціонування механічних компонентів (наприклад лафетів, керованих дистанційно), до сфери застосування цього стандарту не належать.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче стандартах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведене видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 671 -1:2001 Fixed firefighting systems — Hose systems — Part 1: Hose reels with semi-rigid hose

EN 1568-1:2000 Fire extinguishing media — Foam concentrates — Part 1: Specification for medium expansion foam concentrates for surface application to water-immiscible liquids

EN 1568-2:2000 Fire extinguishing media — Foam concentrates — Part 2: Specification for high expansion foam concentrates for surface application to water-immiscible liquids

EN 1568-3:2000 Fire extinguishing media — Foam concentrates — Part 3: Specification for low expansion foam concentrates for surface application to water-immiscible liquids

EN 1568-4 Fire extinguishing media — Foam concentrates — Part 4: Specification for low expansion foam concentrates for surface application to water-miscible liquids

EN 12259-1:1999 + A1:2001 Fixed fire fighting systems — Components for sprinkler and water spray systems — Part 1: Sprinklers

EN 12416-1:2001 Fixed firefighting systems — Powder systems — Part 1: Requirements and test methods for components

EN 12542 Static welded steel cylindrical tanks, serially produced for the storage of Liquified Petroleum Gas (LPG) having a volume not greater than 13 m3 and for installation above ground — Design and manufacture

EN 20225 Fasteners — Bolts, screws, studs and nuts — Symbols, designations and dimensions (ISO 20225:1983)

EN ISO 175 Plastics — Methods of test for the determination of the effects of immersion in liquid chemicals (ISO 175:1999)

EN ISO 179-1 Plastics — Determination of Charpy impact properties — Part 1: Non-instrumented impact test (ISO 179-1:2000)

EN ISO 180 Plastics — Determination of Izod impact strength (ISO 180:2000)

EN ISO 228-1 Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads — Part 1: Dimensions, tolerances and designation (ISO 228-1:2000)

EN ISO 527-1 Plastics — Determination of tensile properties — Part 1: General principles (ISO 527-1:1993 including Corr 1:1994)

EN ISO 898-1 Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel — Part 1: Bolts, screws and studs (ISO 898-1:1999)

EN ISO 4759-1 Tolerances for fasteners — Part 1: Bolts, screws, studs and nuts — Product grades A, В and С (ISO 4759-1:2000)

EN ISO 9001:2000 Quality management systems — Requirements (ISO 9001:2000)

ISO 7-1 Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads — Part 1: Dimensions, tolerances and designation

ISO 272 Fasteners — Hexagon products — Widths across flats

ISO 885 General purpose bolts and screws — Metric series — Radii under the head

ISO 888 Bolts screws and studs — Nominal lengths and thread length for general purpose bolts

ISO 1179-1 Connections for general use and fluid power — Ports and stud ends with

EN ISO 228-1 threads with elastomeric or metal-to-metal sealing — Part 1: Threaded ports (Revision of ISO 1179:1981)

ISO 4633 Rubber seals — Joint rings for water supply, drainage and sewerage pipelines — Specification for material

ISO 6447 Rubber seals — Joint rings used for gas supply pipes and fittings — Specification for material

ISO 6448 Rubber seals — Joint rings used for petroleum product supply pipes and fittings — Specification for material

ISO 7005-1 Metallic flanges; Part 1: Steel flanges

ISO 7005-2 Metallic flanges; Part 2: Cast iron flanges

ISO 9227 Corrosion tests in artificial atmospheres; salt spray tests

Nordtest method NT Fire 042

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 671-1:2001 Стаціонарні системи пожежогасіння. Внутрішній протипожежний водопровід. Частина 1. Кран-комплекти з напівжорсткими рукавами

EN 1568-1:2000 Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 1. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водонерозчинних рідин піною середньої кратності, що подається на поверхню

EN 1568-2:2000 Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 2. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водонерозчинних рідин піною високої кратності, що подається на поверхню

EN 1568-3:2000 Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 3. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водонерозчинних рідин піною низької кратності, що подається на поверхню

EN 1568-4 Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 4. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водорозчинних рідин піною низької кратності, що подається на поверхню EN 12259-1:1999 + А1:2001 Стаціонарні системи пожежогасіння. Компоненти спринклерних та дренчерних систем. Частина 1. Спринклери

EN 12416-1:2001 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи порошкового пожежогасіння. Частина 1. Вимоги до компонентів та методи їх випробування

EN 12542 Стаціонарні циліндричні зварні сталеві резервуари, що виробляють серійно, для зберігання зрідженого нафтового газу (ЗНГ), місткістю не більше ніж 13 м3, призначені для встановлення вище рівня землі. Проектування та виробництво

EN 20225 Кріпильні елементи. Болти, гвинти, шпильки та гайки. Символи, позначення та розміри (ISO 20225:1983)

EN ISO 175 Пластмаси. Методи випробування з визначення впливу занурення в рідкі хімічні речовини (ISO 175:1999)

EN ISO 179-1 Пластмаси. Визначення ударної в’язкості за Шарпі. Частина 1. Випробування на удар без використання вимірювальних приладів (ISO 179-1:2000)

EN ISO 180 Пластмаси. Визначення ударної в’язкості за Ізодом (ISO 180:2000)

EN ISO 228-1 Нарізі трубопроводів у випадках, якщо на нарізях не створюють герметичні з’єднання. Частина 1. Розміри, допуски та позначення (ISO 228-1:2000)

EN ISO 527-1 Пластмаси. Визначення механічних властивостей під час розтягування. Частина 1. Загальні принципи (ISO 527-1:1993 + Согг 1:1994)

EN ISO 898-1 Механічні властивості з'єднувальних елементів, виготовлених з вуглецевої та легованої сталі. Частина 1. Болти, гвинти та шпильки (ISO 898-1:1999)

EN ISO 4759-1 Допуски в кріпильних елементах. Частина 1. Болти, гвинти, шпильки та гайки. Класи виробів А, В та С (ISO 4759-1:2000)

EN ISO 9001:2000 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2000)

ISO 7-1 Трубні з’єднання у випадках, якщо герметичні з’єднання передбачають на нарізях. Частина 1. Розміри, допуски та позначення

ISO 272 Кріпильні елементи. Шестигранні вироби. Ширина «під ключ»

ISO 885 Болти та гвинти для загальних цілей. Метрична серія. Радіуси під головкою

ISO 888 Болти, гвинти та шпильки. Номінальні довжини та довжина нарізі болтів для загальних цілей

ISO 1179-1 З’єднувальні елементи для загального використання та гідравлічної енергії. Порти та кінці шпильок з нарізями, які відповідають вимогам

EN ISO 228-1, з еластомерною ізоляцією або ізоляцією, передбаченою за рахунок прилягання металу до металу (ISO 1179:1981)

ISO 4633 Гумові ущільнювальні елементи. З’єднувальні кільця для використання в трубопроводах водопостачання, водовідведення та каналізації. Вимоги до матеріалу

ISO 6447 Гумові ущільнювальні елементи. З’єднувальні кільця для використання в трубопроводах газопостачання та їх фасонних елементах. Вимоги до матеріалу

ISO 6448 Гумові ущільнювальні елементи. З’єднувальні кільця для використання в трубопроводах для транспортування нафтопродуктів та їх фасонних елементах. Вимоги до матеріалу

ISO 7005-1 Металеві фланці. Частина 1. Сталеві фланці ISO 7005-2 Металеві фланці. Частина 1. Чавунні фланці

ISO 9227 Випробування на корозійну стійкість у штучних газових середовищах; випробування на вплив сольового розчину, що розпилюється Метод випробування NT Fire 042

Національна примітка

Наразі чинні стандарти серії EN 1568 2008 року видання.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com