ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання. Зміна № 3

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 18846 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання. Зміна № 3
Дата початку дії01.11.2016
Дата прийняття04.05.2016
Дата скасування дії 01.07.2019
СтатусНедіючий
Новий документДБН В.2.5-20:2018
Затверджуючий документНаказ від 04.05.2016 № 113 Про затвердження Зміни № 3 ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання
Вид документаДБН (Державні Будівельні Норми)
Шифр документаВ.2.5-20-2001
РозробникПроектний та науково-дослідний інститут по газопостачанню, теплопостачанню та комплексному благоустрою міст і селищ України (УкрНДІінжпроект)
Орган, що прийнявПроектний та науково-дослідний інститут по газопостачанню, теплопостачанню та комплексному благоустрою міст і селищ України (УкрНДІінжпроект)
Додаткові дані Скасований згідно з наказом від 15.11.2018 № 305


Інформація про ціни на основні будівельні матеріали, вироби та конструкції в Україні станом на 01.06.2019

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила (у редакції наказу від 21.06.2019 № 271)

ДБН Б.2.2-12:2018 Планування і забудова територій

ДБН В.1.2-4-2006 Система надійності та безпеки в будівництві. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) (ДСК)

ДБН В.2.2-15:2019 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.2-24:2009 Будинки і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків

ДБН В.2.2-3:2018 Будинки і споруди. Заклади освіти

ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення

ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання

ДБН В.2.5-77:2014 Котельні

ДСТУ 3336-96 Лічильники газу побутові. Загальні технічні вимоги. Зі зміною № 2

ДСТУ-Н Б EN 1993-4-3:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 4-3. Трубопроводи (EN 1993-4-3:2007, IDT). Зміна № 1

ДСТУ-Н Б А.3.1-14:2010 Управління, організація і технологія. Настанова з проведення експертизи суб`єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов`язану із створенням об`єктів архітектури

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2018 року)

Культові будинки та споруди різних конфесій. Посібник з проектування

Наказ від 15.11.2018 № 305 Про затвердження ДБН В.2.5-20:2018 Газопостачання

Наказ від 19.04.2018 № 97 Про затвердження Порядку погодження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2019 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2019 року

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

Зміна № 3 ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання

1 РОЗРОБЛЕНО: ПАТ "УкрНДІінжпроект"

2 РОЗРОБНИКИ: П. Зембицький (керівник розробки), П. Матічин

4 ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Мінрегіону України від 04.05.2016 р. № 113, набрання чинності настає через 90 днів з дня її опублікування

ТЕКСТ ЗМІНИ

І. Підрозділ "Автомобільні газозаправні станції та пункти зріджених газів" розділу 8 "Газонаповнювальні станції, газонаповнювальні пункти, проміжні склади балонів, автомобільні газозаправні станції, автомобільні газозаправні пункти" викласти в наступній редакції:

Автомобільні газозаправні станції та пункти зріджених газів

8.141 АГЗС та АГЗП призначені для прийому, зберігання ЗВГ та заправки газобалонних автомобілів, а також заправлення та обміну побутових балонів в разі їх розташування поза сельбищною територією населених пунктів за умови влаштування спеціалізованих пунктів наповнення та обміну побутових балонів відповідно.

8.142  АГЗС (АГЗП) слід розміщувати з дотриманням вимог даного розділу та вимог, які пред'являються до розташування ГНП в тій частині, що не висвітлена даним розділом.

Мінімальні відстані до лісових масивів хвойних порід - 50 м, листяних порід - 20 м.

8.143  У складі АГЗС слід передбачати резервуари для зберігання газу, зливні та заправні колонки,

виробничий будинок для розміщення обладнання для перекачування ЗВГ, вентиляційного та іншого устаткування, побутові приміщення, засоби пожежогасіння. Допускається розміщувати приміщення роздрібної торгівлі з продажу супутніх товарів. Колонки слід розміщувати під навісом із негорючих матеріалів.

У складі АГЗС, розташованих поза сельбищною територією населених пунктів, дозволяється додатково передбачати пункти наповнення та обміну побутових балонів. При влаштуванні пунктів обміну балонів (ПОБ) сумарна максимальна кількість балонів в кожному контейнері (шафі) повинна складати не більше 10 одиниць.

Сумарна максимальна маса газу, що зберігається, не повинна перевищувати 750 кг.

8.144  Зливні колонки, призначені для зливу газу з автоцистерн у резервуари АГЗС, обладнуються трубопроводами парової та рідкої фази, запірно-захисною арматурою, а також швидкісними та зворотними клапанами згідно з вказівками 8.39.

Обладнання заправних колонок, призначених для заправки газобалонних автомобілів, передбачають згідно з вимогами 8.64.

Заправні колонки обладнують пристроєм для виміру витрати газу.

Пункт наповнення побутових балонів повинен відповідати вимогам ТУ, затвердженим відповідно до діючого законодавства, і мати в своєму складі дозатор газу ваговий з вагами для заправки балонів ЗВГ, фільтр, заправну струбцину, манометри, насос для скачування невипарених залишків, запірну та регулюючу арматуру. Все обладнання повинно відповідати вимогам чинного законодавства та у разі необхідності мати відповідні дозвільні документи, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 "Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

8.145  Територія АГЗС (АГЗП) повинна бути огороджена провітрюваною огорожею з негорючих матеріалів, за винятком сторони під'їзду автомобілів, і в місцях проїзду автомобілів мати жорсткий дорожній одяг згідно із ДБН В.2.3-4.

На території АГЗС (АГЗП) влаштування підземних приміщень, підпільних просторів, а також підземних споруд (тунелів, каналів тощо) з наявністю вільного простору не допускається.

8.146  Максимальна місткість резервуарів АГЗС не повинна перевищувати 100 м3, а місткість одного резервуара - 50 м3. Встановлення резервуарів передбачають, як правило, підземне. Допускається застосовувати блочно-контейнерні установки.

За техніко-економічної доцільності можливо установлювати надземно не більше двох резервуарів. Загальна місткість резервуарів при цьому не повинна перевищувати 50 м3

8.147  Будинки, резервуари, трубопроводи, устаткування, арматура, електрообладнання, вентиляційні системи, системи електропостачання, блискавкозахист, зв'язок, протипожежне водопостачання, автоматизація виробничих процесів та КВП, що передбачаються для АГЗС (АГЗП), повинні відповідати вимогам до аналогічних об'єктів та комунікацій ГНС (ГНП). При цьому на АГЗС (АГЗП) передбачають тільки побутову каналізацію.

Відведення води після охолодження компресора слід передбачати в побутову каналізацію через гідрозатвор, конструкція якого повинна виключати можливість попадання зріджених газів у каналізацію.

8.148  Мінімальні відстані від резервуарів на АГЗС та АГЗП до доріг приймають за таблицею 19, при цьому для АГЗП відстані від надземних та підземних резервуарів до автомобільних доріг допускається зменшувати до 10 м, а від підземних резервуарів до залізниці загальної мережі - до 25 м.

8.149  На території АГЗС (АГЗП) не допускається передбачати житлові приміщення та виробництва, що не відносяться до АГЗС (АГЗП), а також устаткування та прилади з відкритим вогнем.

8.150  У складі АГЗП передбачаються:

-  резервуари для ЗВГ ємкістю до 10 м3, що установлюються надземно (без обвалування);

-  резервуари для ЗВГ ємкістю до 20 м3, що установлюються підземно;

-  приймальні та заправні колонки;

-  обладнання для перекачування газу;

-  операторну, туалет;

-  засоби пожежогасіння;

-  навіс із негорючих матеріалів над технологічним обладнанням;

-  систему електропостачання, КВП і А та захист від блискавки.

У складі АГЗП, розташованих поза сельбищною територією населених пунктів, дозволяється додатково передбачати пункти наповнення та обміну побутових балонів. Вимоги щодо кількості балонів та сумарної максимальної кількості газу, що зберігається в ПОБ, приймаються відповідно до п. 8.143.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2019 Всі права захищені
Розробник сервісу ТОВ "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com