ДСТУ ISO/IEC 17007:2009 Оцінювання відповідності. Настанови щодо складання нормативних документів, придатних до використання для оцінювання відповідності (ISO/IEC 17007:2009, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19717 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO/IEC 17007:2009 Оцінювання відповідності. Настанови щодо складання нормативних документів, придатних до використання для оцінювання відповідності (ISO/IEC 17007:2009, IDT)
Дата початку дії01.01.2012
Дата прийняття30.12.2009
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ-Н ISO/IEC Guide 7:2008
Затверджуючий документНаказ від 30.12.2009 № 490
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа17007:2009
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Оцінка відповідності» (ТК 89)
Орган, що прийнявТехнічний комітет стандартизації «Оцінка відповідності» (ТК 89)


ДСТУ ISO 14001:2006 Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосовування (ISO 14001:2004, IDT)

ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2008, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи (ІSO/ІEC 17000:2004, ІDT)

ДСТУ ISO/IEC 17011:2005 Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до органів акредитації, що акредитують органи оцінювання відповідності (ІSO/ІEC 17011:2004, ІDT)

ДСТУ ISO/IEC 17024:2005 Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005/Cor 1:2006, IDT). Поправка № 1:2015

ДСТУ ISO/IEC 17030:2005 Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до знаків відповідності третьої сторони (ІSO/ІEC 17030:2003, ІDT)

ДСТУ ISO/IEC 17040:2007. Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до рівноправного оцінювання органів оцінювання відповідності та органів акредитації (ISO/IEC 17040:2005, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006 Оцінка відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 1. Загальні вимоги (ISO/IEC 17050-1:2004, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17050-2:2006 Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 2. Підтверджувальна документація (ІSO/ІEC 17050-2:2004, ІDT)

ДСТУ ISO/IEC Guide 28:2007 Оцінювання відповідності. Настанови щодо системи сертифікації продукції третьою стороною (ISO/IEC Guide 28:2004, IDT)

ДСТУ ISO/IEC Guide 53:2008 Порядок виконання системи управління якістю організації у сертифікації продукції (ISO/IEC Guide 53:2005, IDT)

ДСТУ ISO/IEC Guide 60:2007. Оцінювання відповідності. Кодекс усталеної практики (ISO/IEC Guide 60:2004, IDT)

ДСТУ ISO/IEC Guide 67:2008. Оцінювання відповідності. Засади сертифікації продукції (ISO/IEC Guide 67:2004, IDT)

ДСТУ OIML D 7:2008 Метрологія. Оцінювання еталонів витрати та установок для повірки лічильників води (OIML D7:1984, IDT)

ДСТУ ІSО 19011:2003 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і (або) екологічного управління (ISO 19011:2002, IDT)

ДСТУ-Н ISO/IEC Guide 68:2008 Угоди щодо визнання та прийняття результатів оцінювання відповідності (ISO/IEC Guide 68:2002, IDT)

ДСТУ-Н ISO/IEC Guide 7:2008 Настанови щодо розроблення стандартів з оцінювання відповідності (ISO/IEC Guide 7:1994, IDT)

ДСТУ-П ISO/TS 22003:2009 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем управління безпечністю харчових продуктів (ISO/TS 22003:2007, IDT)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Оцінювання відповідності

НАСТАНОВИ ЩОДО СКЛАДАННЯ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ,
ПРИДАТНИХ ДО ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ
(ISO/IEC 17007:2009, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17007:2009

 

Видання офіційне

 

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2011

 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Оцінка відповідності» (ТК 89)

ПЕРЕКЛАД ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: С. Гавриленко (науковий керівник); О. Ковтун

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 грудня 2009 р. № 490 з 2012-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO/IEC 17007:2009 Conformity assessment – Guidance for drafting normative documents suitable for use for conformity assessment (Оцінювання відповідності. Настанови щодо складання нормативних документів, придатних до використання для оцінювання відповідності)

Ступінь відповідності – ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 На заміну ДСТУ-Н ISO/IEC Guide 7:2008

 

ЗМІСТ

 

Національний вступ

Вступ до ISO/IEC 17007:2009

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Принципи

4.1 Загальні положення

4.2 Принцип 1: відокремлення встановлених вимог до об’єкта оцінювання відповідності від установлених вимог, які стосуються дій щодо оцінювання відповідності

4.3 Принцип 2: гнучкість стосовно сторін, які виконують дії щодо оцінювання відповідності

4.4 Принцип 3: функційний підхід до оцінювання відповідності

4.5 Принцип 4: порівнянність результатів оцінювання відповідності

4.6 Принцип 5: усталена практика в оцінюванні відповідності

5 Настановчі рекомендації щодо підготовлювання нормативних документів, які встановлюють вимоги до об’єктів оцінювання відповідності

5.1 Загальні положення

5.2 Складання встановлених вимог

5.3 Відбирання зразків

5.4 Методи випробовування

6 Настановчі рекомендації щодо підготовлювання нормативних документів, які встановлюють вимоги до систем оцінювання відповідності

6.1 Загальні положення

6.2 Визначення потреб у системах оцінювання відповідності

6.3 Оцінювання ризиків

6.4 Проектування систем оцінювання відповідності

6.5 Встановлення вимог для систем оцінювання відповідності

6.6 Акредитування, рівноправне оцінювання та інші форми визнання

6.7 Взаємне визнання результатів оцінювання відповідності

Додаток А Інструментарій оцінювання відповідності

Додаток В Огляд дій щодо оцінювання відповідності

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними стандартами, на які є посилання у цьому стандарті

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO/IEC FDIS 17007:2009 Conformity assessment – Guidance for drafting normative documents suitable for use for conformity assessment, розробленого Комітетом ISO з оцінювання відповідності (CASCO).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, – ТК 89 «Оцінка відповідності».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Нормативні посилання», «Терміни та визначення понять» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації;

— додано структурні елементи «Національний вступ» і «Зміст»;

— у розділах «Нормативні посилання», «Інструментарій оцінювання відповідності» та «Бібліографія» наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— термін «міжнародний стандарт» замінено на термін «цей стандарт», термін «настанова» – на термін «нормативний документ»;

— долучено національний додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними стандартами, на які є посилання в цьому стандарті.

 

ВСТУП до ISO/IEC 17007:2009

У цьому стандарті подано принципи та настановчі рекомендації щодо написання нормативних документів, а саме стандартів, технічних умов, норм та правил і регламентів, стисло та прозоро, зокрема стосовно подальшої діяльності щодо оцінювання відповідності.

Діяльність щодо оцінювання відповідності охоплює випробовування, інспектування та різні форми сертифікації. Ця діяльність забезпечує різні докази підтвердження (відповідності), такі, як декларації, звіти, сертифікати, знаки відповідності чи надання дозволів та ліцензій (див. також ISO/IEC 17000:2004).

Цей нормативний документ призначено для таких користувачів, а саме:

— розробників стандартів, які не застосовують Директиви ISO/IEC;

— промислових асоціацій та консорціумів;

— покупців;

— регулювальних органів;

— споживацьких та неурядових груп;

— органів акредитації;

— органів оцінювання відповідності;

— власників схеми оцінювання відповідності; та

— інших зацікавлених сторін, наприклад страхових організацій.

Цей нормативний документ призначений допомагати зазначеним вище користувачам, урядовим або неурядовим, у розроблянні нормативних документів на національному, регіональному або міжнародному рівнях.

Користувачі цього нормативного документа можуть одержати користь від усталених практик зі стандартизації, визначених у Директивах ISO/IEC (які фіксують вимоги до нормативних документів ISO та ІЕС, що містять установлені вимоги) та Угоді СОТ про технічні перешкоди в торгівлі (додаток 3), Кодексі усталеної практики для підготовлювання, прийняття та застосовування стандартів. Директива ISO/IEC (частина 2, 2004, 6.7) також містить аспекти стосовно оцінювання відповідності.

Цей стандарт містить настановчі рекомендації щодо нормативних документів у сфері оцінювання відповідності, відомих як інструментарій оцінювання відповідності. Головним чином цим займається CASCO у співробітництві з ІЕС. Посилання на такі базові видання призначені для того, щоб особливо наголосити, що вони містять положення, узгоджені на міжнародному рівні, які охоплюють діяльність з оцінювання відповідності. Довіра до таких публікацій сприяє відтворюваності та взаємному прийняттю результатів оцінювання відповідності у всьому світі.

Щоб легко дотримуватися цього нормативного документа, намагалися не використовувати технічну термінологію. Проте в деяких випадках це зробити неможливо. Наприклад, вимоги у нормативних документах стосуються різних сфер, зокрема специфічного матеріалу, продукції, послуг, установлення, процесу, системи, особи чи органу. Стосовно оцінювання відповідності все це є прикладами «об’єкта оцінювання відповідності». Щоб запобігти повторенню переліку прикладів далі по тексту, використовують термін «об’єкт оцінювання відповідності», визначення якого подають у розділі 3.

Настановчі рекомендації цього стандарту містяться в трьох розділах, а саме:

— в розділі 4 визначено п’ять принципів як підґрунтя для подальших настановчих рекомендацій;

— в розділі 5 подано настановчі рекомендації щодо підготовлювання нормативних документів, які встановлюють вимоги до характеристик об’єктів оцінювання відповідності;

— в розділі 6 подано настановчі рекомендації щодо підготовлювання нормативних документів, встановлюючи вимоги до систем оцінювання відповідності.

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ
НАСТАНОВИ ЩОДО СКЛАДАННЯ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ,
ПРИДАТНИХ ДО ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
РУКОВОДСТВА ПО НАПИСАНИЮ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
ПРИМЕНИМЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ

CONFORMITY ASSESSMENT
GUIDANCE FOR DRAFTING NORMATIVE DOCUMENTS
SUITABLE FOR USE FOR CONFORMITY ASSESSMENT

Чинний від 2012-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому нормативному документі подано принципи та настановчі рекомендації для розробляння нормативних документів, які містять:

— установлені вимоги до об’єктів оцінювання відповідності для виконання;

— установлені вимоги до систем оцінювання відповідності, що застосовують для доведення того, що об’єкт оцінювання відповідності виконує встановлені вимоги.

Цей нормативний документ призначено для розробників стандартів, що не застосовують Директиви ISO/IEC, промислових асоціацій та консорціумів, покупців, регулювальних органів, споживачів та неурядових груп, органів акредитації, органів оцінювання відповідності, власників схем оцінювання відповідності та інших зацікавлених сторін, як, наприклад, страхових компаній.

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи є обов’язковими для застосування цього документа. Для датованих посилань застосовують тільки зазначене видання. Для недатованих посилань застосовують останні видання документів (разом зі змінами), на які зроблено посилання.

ISO/IEC 17000:2004 Conformity assessment – Vocabulary and general principles.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO/IEC 17000:2004 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи (В Україні чинний ДСТУ ISO/IEC 17000:2007).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ