ДСТУ ISO 8466-1-2001 Якість води. Визначання градуювальної характеристики методик кількісного хімічного аналізу. Частина 1. Статистичне оцінювання лінійної градуювальної характеристики (ISO 8466-1:1990, IDT). З Поправкою

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20056 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 8466-1-2001 Якість води. Визначання градуювальної характеристики методик кількісного хімічного аналізу. Частина 1. Статистичне оцінювання лінійної градуювальної характеристики (ISO 8466-1:1990, IDT). З Поправкою
Дата початку дії01.01.2003
Дата прийняття28.12.2001
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 28.12.2001 № 657
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа8466-1-2001
РозробникУкраїнський науково-дослідний інститут екологічних проблем (УкрНДІЕП)


ДСТУ 2436.4:2018 Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод визначення сірковуглецю в бензолі

ДСТУ 2436.5:2018 Вуглеводні ароматичні бензольного ряду. Метод визначення тіофену в бензолі

ДСТУ 4078-2001 Якість води. Визначання нітрату. Частина 3. Спектрометричний метод із застосовуванням сульфосаліцилової кислоти (ISO 7890-3:1988, MOD)

ДСТУ 5051:2008 Продукти харчові. Визначання синтетичних харчових барвників методом високоефективної рідинної хроматографії

ДСТУ 7150:2010 Якість води. Визначення масової концентрації нікелю експресним безекстракційним фотометричним методом

ДСТУ 7235:2011 Хімічні реактиви. Домішки сульфат-іону. Турбідиметричний метод визначення

ДСТУ 7236:2011 Хімічні реактиви. Домішки хлорид-іону. Турбідиметричний метод визначення

ДСТУ 7262:2012 Хімічні реактиви. Методи визначення домішок заліза

ДСТУ 7398:2013 Спирт етиловий та продукція спиртовмісна. Визначення вмісту бітрексу методом високоефективної рідинної хроматографії

ДСТУ 7485:2013 Фрукти, овочі та продукти перероблення. Визначення вмісту гідроксиметилфурфуролу методом високоефективної рідинної хроматографії

ДСТУ 7532:2014 Ґрунти тепличні. Загальні вимоги до методів аналізування

ДСТУ 7628:2014 Ґрунти тепличні. Метод визначення водорозчинних фосфатів

ДСТУ 7629:2014 Ґрунти тепличні. Методи визначення нітратного азоту

ДСТУ 7630:2014 Ґрунти тепличні. Методи визначення амонійного азоту

ДСТУ 7631:2014 Ґрунти тепличні. Методи визначення водорозчинних кальцію та магнію

ДСТУ 7633:2014 Ґрунти тепличні. Методи визначення хлоридів

ДСТУ 7784:2015 Гербіциди. Визначення діючої речовини. Частина 3. Визначення вмісту ацетохлору методом кількісної тонкошарової хроматографії

ДСТУ 7811:2015 Реактиви. Метод тонкошарової хроматографії

ДСТУ 7831:2015 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук міді в однонормальній солянокислій витяжці методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії

ДСТУ 7832:2015 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук свинцю в однонормальній солянокислій витяжці методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії

ДСТУ 7851:2015 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук хрому в однонормальній солянокислій витяжці методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії

ДСТУ 7852:2015 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук нікелю в однонормальній солянокислій витяжці методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії

ДСТУ 7853:2015 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук цинку в однонормальній солянокислій витяжці методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії

ДСТУ 7867:2015 Ґрунти та продукція рослинництва. Визначення вмісту радіонуклідів стронцію 90Sr методом спектрометричного аналізу

ДСТУ 7868:2015 Ґрунти та продукція рослинництва. Визначення вмісту радіонуклідів цезію 137Cs методом спектрометричного аналізу

ДСТУ 7869:2015 Ґрунти та продукція рослинництва. Визначення вмісту радіонуклідів радію 226Ra методом спектрометричного аналіз

ДСТУ 7912:2015 Якість ґрунту. Метод визначення обмінного натрію

ДСТУ 7948:2015 Якість ґрунту. Проведення аналізів. Загальні вимоги

ДСТУ 8364:2015 Нафталін коксохімічний. Технічні умови

ДСТУ 8929:2019 Якість води. Методика визначення масової концентрації бромід-іонів рефлектометричним методом

ДСТУ 8930:2019 Якість води. Методика визначення масової концентрації йодид-іонів хемілюмінесцентним методом

ДСТУ 8931:2019 Якість води. Методика визначення масової концентрації нітрат-іонів хемілюмінесцентним методом

ДСТУ 9045:2020 Паливо тверде. Методи визначення хімічного складу золи

ДСТУ ISO 13877:2005 Якість грунту. Визначення багатоядерних ароматичних вуглеводнів. Метод з використанням високоефективної рідинної хроматографії (ІSO 13877:1998, ІDT)

ДСТУ ISO 16703:2007 Якість ґрунту. Визначення вмісту вуглеводнів у проміжку від С10 до С40 методом газової хроматографії (ІSO 16703:2004, ІDT)

ДСТУ ISO 17381:2007 Якість води. Вибір та застосування апробованих методів випробування для аналізування води (ISO 17381:2003, IDT)

ДСТУ ISO 17993:2008 Якість води. Визначення 15 поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ) у воді методом високоефективної рідинної хроматографії з флуорисцентним детектуванням після рідинно-рідинного екстрагування (ISO 17993:2002, IDT)

ДСТУ ISO 6878:2008 Якість води. Визначення фосфору. Спектрометричний метод із застосуванням амонію молібдату (ISO 6878:2004, IDT)

ДСТУ-П ISO/TS 13530:2011 Якість води. Настанови з аналітичного контролю якості результатів хімічного та фізико-хімічного аналізу води (ІSO/TS 13530:2009, ІDT)

МВВ № 081/12-0565-08 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації стиролу в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом

МВВ № 081/12-0567-08 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації етилену оксиду в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом

МВВ № 081/12-0568-08 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації трикрезолу в організованих викидах стаціонарних джерел газогроматографічним методом

МВВ № 081/12-0571-08 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації акролеїну в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Якість води

ВИЗНАЧАННЯ ГРАДУЮВАЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДИК
КІЛЬКІСНОГО ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ
Частина 1. Статистичне оцінювання лінійної градуювальної характеристики

(ISO 8466-1:1990, IDT)
ДСТУ ISO 8466-1-2001

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2002

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Українським науково-дослідним інститутом екологічних проблем Мінекоресурсів України

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 28 грудня 2001 р. № 657 з 2003-01-01

3 Стандарт відповідає ISO 8466-1:1990 Water quality — Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics — Part 1: Statistical evaluation of the linear calibration function. (Якість води. Визначання градуювальної характеристики методик кількісного хімічного аналізу. Частина 1. Статистичне оцінювання лінійної градуювальної характеристики) Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Васюков (науковий керівник), канд. хім. наук; М. Коваленко; С. Лачин

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Визначення понять

2.1 Методика кількісного хімічного аналізу (МКХА)

2.2 Інструкція з градуювання

2.3 Інструкція з оцінювання

2.4 Виміряні значення

2.5 Залишковий середній квадратичний відхил

2.6 Середній квадратичний відхил методики

2.7 Коефіцієнт варіації методики

2.8 Робочий діапазон МКХА

2.9 Однорідність дисперсій

2.10 Чутливість аналітичного методу

2.11 Проба, яку вимірюють

3 Позначення

4 Порядок градуювання

4.1 Вибір робочого діапазону

4.1.1 Підготовка до градуювання

4.1.2 Перевірка однорідності дисперсій

4.1.3 Перевірка на лінійність

4.2 Градуювання і характеристика МКХА

4.3  Оцінювання

5 Приклад

5.1 Вибір робочого діапазону

5.1.1 Перевірка однорідності дисперсій

5.1.2 Перевірка на лінійність

5.2 Градуювання і характеристика МКХА

5.3 Оцінювання

5.3.1 Одиничне визначання

5.3.2 Аналіз за декількома паралельними вимірюваннями

Додаток А Бібліографія

Додаток НА Таблиця F-розподілу для довірної ймовірності 0.99

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ідентичний переклад ISO 8466-1:1990 Water quality — Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics — Part 1: Statistical evaluation of the linear calibration function (Якість води. Визначання градуювальної характеристики методик кількісного хімічного аналізу. Частина 1. Статистичне оцінювання лінійної градуювальної характеристики).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, є ТК 82 «Охорона навколишнього природ­ного середовища та раціональне використання ресурсів України». Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

а) слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

б) визначення термінів надано згідно з ДСТУ 2861-91 «Метрологія. Терміни та визначен­ня» та ГОСТ 8.010-90 «Методики выполнения измерений», а саме:

— слово та словосполучення «калібрування та калібрувальна функція» замінено на «гра­дуювання та градуювальна характеристика»;

— словосполучення «стандартний розчин» замінено на «градуювальний розчин»;

— термін «стандартний відхил» замінено на «середній квадратичний відхил»;

— словосполучення «аналітичний метод» (методика) замінено на «методика кількісного хімічного аналізу»;

— посилання на літературне джерело з F-розподілу замінено на національний інформаційний додаток А «таблиця F-розподілу для довірної ймовірності 0,99»;

— одиниці фізичної величини об’єму «л» замінено на «дм3» відповідно до міжнародної системи одиниць SI.

Структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Національний вступ», «Передмову», «Зміст», — оформлено згідно з ДСТУ 1.5-93; ДСТУ 1.7-2001.

Відсутнє в стандарті ISO 8466-1 посилання на таблицю 3 включено в 5.1.

Надання чинності ДСТУ ISO 8466-1-2001 не передбачає відміну чинних в Україні ДСТУ чи ГОСТ.

ВСТУП

ISO 8466-1 є однією частиною групи стандартів з градуювання та розрахування робочих харак­теристик методик.

Стандарти ISO 8466 складаються з таких частин під загальною назвою «Якість води. Виз­начання градуювальної характеристики методик кількісного хімічного аналізу»:

— Частина 1. Статистичне оцінювання лінійної градуювальної характеристики;

— Частина 2. Принцип оцінювання нелінійної градуювальної характеристики другого по­рядку;

— Частина 3. Метод стандартної добавки;

— Частина 4. Розрахування межі виявлення та межі визначання основних аналітичних методик;

Додаток А в цій частині ISO 8466 наведено лише як довідковий.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ВОДИ
ВИЗНАЧАННЯ ГРАДУЮВАЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДИК
КІЛЬКІСНОГО ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ
Частина 1. Статистичне оцінювання лінійної градуювальної характеристики

КАЧЕСТВО ВОДЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАДУИРОВОЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕТОДИК
КОЛИЧЕСТВЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Часть 1. Статистическое оценивание линейной градуировочной характеристики

WATER QUALITY
CALIBRATION AND EVALUATION OF ANALYTICAL METHODS AND ESTIMATION
 OF PERFORMANCE CHARACTERISTICS
Part 1. Statistical evaluation of the linear calibration function

Чинний від 2003-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті описано способи, за допомогою яких можна оцінювати статистичні харак­теристики лінійної градуювальної характеристики, стосовно методики, що вимагає градуювання. У інших частинах цього стандарту буде описано визначання межі виявлення і межі визначання, вплив перешкод і інших робочих характеристик.

Стандарт призначений, головним чином, для оцінювання методики кількісного хімічного ана­лізу і для розрахування робочих характеристик градуювальної характеристики.

Щоб одержати результати аналізу, які можна порівнювати і для використання методики як основи, для аналітичного контролювання, градуювання й оцінювати методики кількісного хімічно­го аналізу треба всюди однаково.

2 ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовують такі визначення:

2.1 методика кількісного хімічного аналізу (МКХА) (analytical method)

МКХА складається з інструкцій: з пробоготування, процедури вимірювання, градуювання і оцінювання якості результату (див. рисунок 1).

Інструкції щодо вимірювання розробляють спеціально для кожної МКХА і тому вони є об’єктом уніфікування в даному методі, а інструкції з градуювання і оцінювання можна застосовувати до будь-якої МКХА, що вимагає градуювання.

2.2 інструкція з градуювання (calibrating instruction)

Описує підхід до визначання градуювальної характеристики за значеннями величин, що вимірюють у(., для даних градуювальних концентрацій хґ Нахил градуювальної характеристики, Ь, як міра чутливості даної аналітичної методики і середній квадратичний відхил методики, sxo, є характеристиками якості, одержаними в результаті градуювального експерименту.

Середній квадратичний відхил, sxo, дозволяє порівнювати незалежні МКХА.

Під час використання методики ці характеристики дають критерії для внутрішньолаборатор- ного контролю якості.

2.3 інструкція з оцінювання (evaluating instruction)

Керівництво з розрахування для одержання значень концентрацій за величинами, що вимірю­ють, із застосовуванням градуювальної характеристики. Крім того, довірний інтервал дозволяє об’єктивно оцінювати похибку даного результату аналізу [2].

2.4 виміряні значення (measured values)

Первинні значення вимірювальної системи, що залежать від концентрації (наприклад, екстинкція). Примітка. Інформаційне значення і вимірюване значення є синоніми.

2.5 залишковий середній квадратичний відхил (residual standard deviation), sy

Описує розкид значень величин, що вимірюють, навколо розрахованої лінії регресії. Воно є показником якості, що описує точність градуювання.

У рамках цього стандарту поняття середній квадратичний відхил методики означає середній квадратичний відхил градуювання.

2.6 середній квадратичний відхил методики (standard deviation of the method), sxo Відношення залишкового середнього квадратичного відхилу, sy , до чутливості градуювальної

характеристики, Ь, є показник якості МКХА і є справедливий в межах робочого діапазону (рівняння 13).

У рамках даного стандарту середній квадратичний відхил методики означає середній квад­ратичний відхил градуювання.

2.7 коефіцієнт варіації методики (coefficient of variation of the method), Vx0 Відношення середнього квадратичного відхилу методики sxo до відповідного середнього, що є центром робочого діапазону (див. 2.5 і 2.6).

2.8 робочий діапазон МКХА (working range (of an analytical method))

Експериментально встановлений і статистично перевірений (за даними градуювання) інтер­вал між найнижчою і найвищою концентрацією. Найнижча можлива межа робочого діапазону є межею виявлення МКХА.

2.9 однорідність дисперсій (homogeneity of variances)

Однорідність дисперсій узагальнених даних, одержаних, наприклад, із повторного аналізу на різних рівнях концентрації, є підтвердженою, якщо ці розкиди не надто зв’язані з відповідними їм концентраціями.

2.10 чутливість аналітичного методу (sensitivity of the analytical method)

Нахил градуювальної характеристики методики, що включає всі процедурні стадії, передба­чені методикою, у межах даного робочого діапазону.

2.11 проба, яку вимірюють (реакційна проба) (measuring sample (reaction sample))

Проба, яку можна вимірювати безпосередньо з метою виявлення кількості даної речовини.

Пробу, яку вимірюють, звичайно одержують доданням потрібних реагентів до проби, що аналізу­ють. Очевидно, що проба, яку вимірюють, і проба, яку аналізують, ідентичні, якщо в останню не добавляли реагенти.

БІБЛІОГРАФІЯ

[1] Vonderheid, C.m Damman, V., Durr, W., Funk, W. and Krutz, H., Statistical methods and performance characteristics for the assessment and comparison of analytical procedures. An approach to standardization, Vom Waser 57, (1981), pp. 59—74.

[2] Mandel, J., The statistical analysis of experimental data, Interscience Publ., J. Wiley & Sons, (1964), New York.

[3] Gottschalk, G., Standardization of quantitative analytical procedures, Z. Anal. Chem. 275, (1975), pp. 1—10.

[4] Franke J.P., de Zeew, R.A. and Hakkert, R., Evaluation and optimization of the standard addition method for atomic absorption spectrometry and anodic stripping voltammetry, Anal. Chem. 50, (1978), pp. 134—1380.

[5] Graf, U., Henning, H.J. and Stange, K., Formulae and tables of mathematical statistics, 2nd Edition, Springer Verlag, (1966), Berlin, Heidelberg, New York.

[6] Sachs, L. Methods for statistical evaluation, 3rd Edition, Springer Verlag, (1971), Berlin, Heidelberg, New York.

[7] Brownlee, K.A., Statistical theory and methodology in science and engineering, J.Wiley & Sons, (1967), New York.

[8] Doerffel, K., Statistic in chemical analysis, VEB-Verlag fur die Grundstoffindustrie, (1966), Leipzig.

[9] Wagner, R., Evaluation of BOD-dilution series — Prentation of a computer program, Vom Wasser 58, (1982), pp. 231—255.

[10] Commissariat a lenergie atomique, Statistique appliquee a lexploitation des mesures, tome 2, Masson, (1978), pp. 345—379.

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ