ДСТУ EN 14604:2009 Системи пожежної сигналізації. Сигналізатори диму пожежні (EN 14604:2009, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19057 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 14604:2009 Системи пожежної сигналізації. Сигналізатори диму пожежні (EN 14604:2009, IDT)
Дата початку дії01.07.2011
Дата прийняття03.12.2009
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 03.12.2009 № 442 Про затвердження та скасування національних стандартів України
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа14604:2009
РозробникТехнічний комітет «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)
Орган, що прийнявТехнічний комітет «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ
Сигналізатори диму пожежні

(ЕN 14604:2009, IDT)
ДСТУ ЕN 14604:2009

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2009

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Карасьова, Н. Морозова, В. Макаров (науковий керівник), В. Приймаченко, В. Баканов

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 3 грудня 2009 р. № 442 з 2011-07-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN 14604:2009 ідентичний з EN 14604:2005 Smoke alarm devices (Пристрої димової тривоги) з урахуванням EN 14604:2005/АС:2008 і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36 В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь- який формі й будь-яким способом залишається за CEN та її Національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулю­вання та споживчої політики (ДССУ) заборонено

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Основні вимоги

4.1 Відповідність стандарту

4.2 Індивідуальна індикація тривоги (необов’язкова функція)

4.3 Індикація наявності живлення від мережі

4.4 Підімкнення зовнішніх допоміжних пристроїв

4.5 Можливість калібрування

4.6 Компоненти, які замінює користувач

4.7 Стандартне джерело живлення

4.8 Резервне джерело живлення

4.9 Вимоги щодо електричної безпеки

4.10 Засіб періодичного тестування

4.11 Контакти для приєднання зовнішніх провідників

4.12 Сигнали сигналізатора диму пожежного

4.13 Індикація відсутності батареї

4.14 З’єднання до батареї

4.15 Ємність батареї

4.16 Захист від проникання сторонніх предметів

4.17 Додаткові вимоги щодо програмно-керованих сигналізаторів диму пожежних

4.18 Взаємоз’єднувані сигналізатори диму пожежні

4.19 Марковання та супровідна інформація

5 Випробовування

5.1 Загальні положення

5.2 Повторність

5.3 Залежність від напрямку

5.4 Первісна чутливість

5.5 Впливання повітряного потоку

5.6 Осліплювання

5.7 Сухе тепло

5.8 Холод (за умов функціювання)

5.9 Вологе тепло (за умов функціювання)

5.10 Корозійне впливання діоксиду сірки

5.11 Удар

5.12 Вібрація (за умов функціонування)

5.13 Вібрація (тривале впливання)

5.14 Електромагнітна сумісність (ЕМС), випробовування на захищеність (за умов функціювання)

5.15 Чутливість до різних типів пожеж

5.16 Попередження про недостатнє живлення батареї

5.17 Рівень гучності звукового сигналу

5.18 Надійність звукового пристрою сигналізатора диму пожежного

5.19 Взаємоз’єднувані сигналізатори диму пожежнi

5.20 Можливість приглушення сигналу тривоги (необов’язкова функція)

5.21 Зміни параметрів електроживлення

5.22 Зміни полярності батареї

5.23 Резервне джерело живлення

5.24 Електрична безпека — оцінювання та випробовування для визначення ступеня захисту людини від небезпечних струмів, що проходять крізь тіло людини (електричний удар), високої температури та початку і розповсюдження пожежі

Додаток А Димовий канал для вимірювання значення порога спрацьовування

Додаток В Випробовувальний аерозоль для вимірювання порога спрацьовування

Додаток С Прилади для вимірювання концентрації диму

С.1 Вимірювач питомої оптичної щільності

С.2 Іонізаційна вимірювальна камера (ІВК)

Додаток Р Пристрій для випробовування осліплюванням

Додаток Е Пристрій для випробовування на удар

Додаток Р Кімната тестових пожеж

Додаток G Тління (піролізне) деревини (ТР2)

G.І Паливо

G.2 Нагрівальна плита

G.З Розміщування

G.4 Швидкість нагрівання

G.5 Умова закінчення випробовування

G.6 Критерії достовірності випробовування

Додаток Н Тління бавовни (ТРЗ)

Н.1 Паливо

Н.2 Розміщування

Н.З Підпалювання

Н.4 Умова закінчення випробовування

Н.5 Критерії достовірності випробовування

Додаток І Відкрите горіння синтетичного матеріалу (поліуретану) (ТР4)

І.1 Паливо

І.2 Розміщування

І.3 Підпалювання

І.4 Умова закінчення випробовування

І.5 Критерії достовірності випробовування

Додаток J Відкрите горіння рідини (n-гептан) (ТF5)

J.1 Паливо

J.2 Розміщування

J.3 Підпалювання

J.4 Умова закінчення випробовування

J.5 Критерії достовірності випробовування

Додаток К Відомості щодо конструкції димового каналу

Додаток L Сигналізатори диму пожежні, що встановлюють у транспортних засобах для подорожування або для відпочинку («дім на колесах»)

L.1 Циклічне температурне випробовування

Додаток М Відомості щодо конструкції іонізаційної вимірювальної камери

Додаток ZA Положення, що стосуються забезпечення виконання вимог Директиви ЄС щодо будівельної продукції (89/106/ЕЕС)

ZА.1 Сфера застосування та відповідні положення

ZA.2 Процедури підтвердження відповідності сигналізаторів диму пожежних, на які поширюються вимоги цього стандарту

ZА.3 Знак маркування СЄ, маркування та супровідна документація

ZА.4 Сертифікат ЄК і декларація відповідності

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 14604:2005 Smoke alarm devices (Пристрої димової тривоги) з урахуванням EN 14604:2005/АС:2008.

Технічний комітет зі стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (ТК 25).

Цей стандарт містить вимоги до пристроїв, які описано в існуючих стандартах і також у нор­мативних документах під назвою «автономні димові пожежні сповіщувачі». З набуттям чинності цього стандарту цей термін треба замінити на «сигналізатори диму пожежні».

Стандарт містить вимоги, які відповідаIDTь чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

—    долучено до основного тексту EN 14604:2005/АС:2008, а змінений текст виділено рискою на березі проти відповідного тексту;

—    уведено структурний елемент «Національний вступ»;

—     вилучено структурний елемент європейського стандарту «Передмова»;

—    до структури стандарту долучено «Ключові слова»;

—    структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Зміст», «Ключові слова» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

—    слова «цей європейський стандарт» і «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

—    до структурного елемента «Зміст» додано «Бібліографія»;

—     познаки фізичних величин відповідаIDTь серії стандартів ДСТУ 3651 «Метрологія. Одиниці фізичних величин»;

—    долучено виправлення друкарської помилки у 5.19.2.1, 1-й абзац (замінено посилання 4.19 на 4.18);

—     долучено виправлення друкарської помилки у 5.20.2.1 (замінено значення температури довкілля (22 ± 5) °С на (23 ± 5) °С);

—    3-й абзац і 4-й абзац 5.22.2 змінено місцями для зручності розуміння дій за методикою ви­пробовування;

—    з додатку F вилучено третій перелік до пояснення рисунка F.1, тому що в 5.15.2.2 чітко ви­значено місце розташування сигналізаторів та на рисунку відсутня позиція 3;

—    долучено виправлення друкарської помилки у додатку L.1.1, останній абзац (замінено по­силання 5.13 на 5.1.5);

—     у додатку К замінено пояснення 3 до рисунка К.1 та К.2 як друкарські помилки (випробо­вуIDTь сигналізатори диму пожежні, а не сповіщувачі);

—    виправлено друкарську помилку у додатку L.1.2, 2-й абзац (замінено посилання 5.3 на 5.4);

—    для узгодження з чинними національними стандартами назву стандарту «Системи пожеж­ної сигналізації. Пристрої димової тривоги» змінено на «Системи пожежної сигналізації. Сигналі­затори диму пожежні»;

—    у розділі 2, пункті 3.6, підпунктах 4.17.2.2, 4.19.1, 4.19.3, 5.10.2.4, 5.15.2.2, 5.19.2.1, додат­ку ZA.3, «Бібліографії» наведено «Національне пояснення» та «Національні примітки», виділені в

тексті стандарту рамкою.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ
Сигналізатори диму пожежні

СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Сигнализаторы дыма пожарные

FIRE ALARM SYSTEMS
Smoke alarm devices

Чинний від 2011-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги, методи випробовування, критерії працездатності та наста­нови для виробників сигналізаторів диму пожежних, що працюють за принципом розсіяного світла, пропущеного світла або іонізаційних, призначених для встановлення в місцях проживання людей: у житлових приміщеннях або подібних помешканнях.

Цей стандарт містить додаткові вимоги для сигналізаторів диму пожежних, які встановлюють у транспортних засобах для подорожування або відпочинку («дім на колесах»).

Для проведення випробовувань сигналізаторів диму пожежних іншого типу або сигналізаторів диму пожежних, що працюють за іншим принципом, цей стандарт можна використовувати лише як довідковий.

Спеціальні властивості сигналізаторів диму пожежних, такі як наявність радіозв’язку або спеці­альні характеристики, або розроблені для роботи в особливих умовах у цьому стандарті не роз­глядають.

Цей стандарт дозволяє, але не вимагає обов'язково, сигналізаторам диму з’єднуватися з інши­ми однотипними сигналізаторами диму і (або) з допоміжними пристроями та вимикання звуково­го сигналу. За умови наявності таких можливостей цей стандарт установлює відповідні вимоги щодо їхнього контролю.

Цей стандарт не поширюється на сигналізатори диму, призначені для роботи в системах, що використовують окреме обладнання для контролю та індикації.

Примітка. Деякі типи сигналізаторів диму містять радіоактивні речовини. Національні вимоги різних країн щодо радіа­ційного захисту відрізняються між собою і їх не розглядають у цьому стандарті. Але робота з такими сигналізаторами диму повинна бути відображена у відповідних національних стандартах.

Національна примітка

На цей час в Україні чинний ГОСТ 22522 Извещатели радиоизотопные пожарные. Общие технические условия.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Викладені нижче документи є обов’язковими до використання. У разі датованих посилань тре­ба звертатися лише до тих видань, які наведені у посиланні. У разі недатованих посилань треба звертатися до останнього видання (враховуючи будь-які зміни) відповідної публікації.

EN 54-3 Fire detection and fire alarm systems — Part 3: Fire alarm devices — Sounders EN 573-3 Aluminium and aluminium alloys — Chemical composition and form of wrought products — Part 3: Chemical composition

EN 573-4 Aluminium and aluminium alloys — Chemical composition and form of wrought products — Part 4: Forms of products

EN 50130-4:1995 Alarm systems — Part 4: Electromagnetic compatibility — Product family standard: Immunity requirements for components of fire, intruder and social alarm systems

EN 60065:2002, Audio, video and similar electronic apparatus — Safety requirements (IEC 60065:2001, modified)

EN 60068-1:1994 Environmental testing — Part 1: General and guidance (IEC 60068-1:1988 + Corrigendum 1988 + A1:1992)

EN 60068-2-6:1995 Environmental testing — Part 2: Tests — Test Fc: Vibration (sinusoidal) (IEC 60068-2-6:1995 + Corrigendum 1995)

EN 60068-2-42:2003 Environmental testing — Part 2-42: Tests — Test Kc: Sulphur dioxide test for contacts and connections (IEC 60068-2-42:2003)

EN 60950-1:2001 Information technology equipment — Safety — Part 1: General requirements (IEC60950-1:2001, modified)

EN 61672-1:2003 Electroacoustics — Sound level meters — Part 1: Specifications (IEC 61672-1:2002) EN ISO 9001:2000 Quality management systems — Requirements (ISO 9001:2000).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 54-3*) Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Частина 3. Пристрої по­жежної сигналізації. Звукові оповіщувачі

EN 573-3 Алюміній і алюмінієві сплави. Хімічний склад і види сировини. Частина 3. Хімічний склад

EN 573-4 Алюміній і алюмінієві сплави. Хімічний склад і види сировини. Частина 4. Види про­дукції

EN 50130-4:1995*) Системи тривожної сигналізації. Частина 4. Електромагнітна сумісність. Стандарт на серію виробів. Вимоги щодо стійкості компонентів систем пожежної сигналізації, сигналізування про вторгнення і систем суспільного оповіщування про тривогу

EN 60065:2002*) Аудіо-, відео- і аналогічна електроапаратура. Вимоги щодо безпеки EN 60068-1:1994 Випробовування на впливання довкілля. Частина 1. Загальні вимоги та на­станови (ІЕС 60068-1:1988 + Поправка 1988 + А1:1992)

EN 60068-2-6:1995 Випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування. Випробовування Рс. Вібрація (синусоїдна) (ІЕС 60068-2-6:1995 + Поправка 1995)

EN 60068-2-42:2003 Випробовування на впливання довкілля. Частина 2-42. Випробовуван­ня. Випробовування Кс. Випробовування контактів та з’єднань на впливання діоксиду сірки (ІЕС 60068-2-42:2003)

EN 60950-1:2001 Обладнання інформаційних технологій. Безпека. Частина 1. Загальні ви­моги (ІЕС60950-1:2001, зі змінами)

EN 61672-1:2003 Електроакустика. Вимірювачі рівня звуку. Частина 1. Технічні вимоги (ІЕС 61672-1:2002)

EN ІБО 9001:2000*) Система управління якостю. Вимоги (ІБО 9001:2000).

*) Національна примітка

На цей нас в Україні чинні:

ДСТУ ЕМ 54-3:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові (ЕМ 54-3:2001, IDT)

ДСТУ ЕМ 50130-4:2006 Системи тривожної сигналізації. Електромагнітна сумісність. Стандарт на однорідну продук­цію Вимоги до стійкості складників систем тривожної сигналізації про пожежу, проникнення та суспільну небезпеку (ЕМ 50130-4:1995. IDT)

ДСТУ ІЕС 60065:2004 Аудіо-, відео- та аналогічне електронне обладнання. Вимоги безпеки (ІЕС 60065:2001, IDT) ДСТУ ІБО 9001:2001 Система управління якістю. Вимоги (ІSО 9001:2000, IDT).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано такі терміни та визначення:

режим пожежної тривоги (alarm condition)

Режим роботи, за якого відбувається подавання сигналу тривоги, який визначає виробник як реакцію на появу пожежі

3.1 можливість приглушення сигналу тривоги (alarm silence facility)

Можливість тимчасового обмеження функціювання сигналізатора диму пожежного або змен­шення його чутливості до диму

3.2 режим несправності (fault condition)

Стан сигналізатора диму пожежного, за якого його правильному функціюванню перешкоджає несправність будь-якого компонента цього сигналізатора диму пожежного

3.3 попередження про несправність (fault warning)

Сигнал, призначений визначити несправність (існуючої або тієї, що зароджується), яка може перешкоджати видачі сигналу пожежної тривоги

3.4 взаємоз’єднуваний сигналізатор диму (inter-connectable smoke alarm)

Сигналізатор диму пожежний, який може бути з’єднаний з іншими сигналізаторами диму по­жежними для забезпечення видачі загального сигналу тривоги

3.5 нормальний стан (normal condition)

Режим, за якого на сигналізатор диму пожежний подається напруга живлення, при цьому він не видає ані сигналіа тривоги, ані попереджень про несправність, але здатен їх видавати за відпо­відної ситуації

БІБЛІОГРАФІЯ

OECD, Recommendations for ionization chamber smoke alarms in implementation of radiation protection standards. Nuclear Energy Agency, Organization for Economic Co-operation and Development, Paris, France. 1977.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com