ДСТУ EN 13035-1:2015 Машини та установки для вироблення, оброблення та перероблення листового скла. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Устатковання для внутрішньозаводського складування, переміщення та транспортування (EN 13035-1:2008, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20433 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 13035-1:2015 Машини та установки для вироблення, оброблення та перероблення листового скла. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Устатковання для внутрішньозаводського складування, переміщення та транспортування (EN 13035-1:2008, IDT)
Дата початку дії01.01.2017
Дата прийняття31.12.2015
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ EN 13035-1:2014
Затверджуючий документНаказ від 31.12.2015 № 219 Про прийняття нормативних документів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, та скасування нормативних документів України
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа13035-1:2015
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Засоби і системи автоматизації технологічних процесів, пакування та контейнеризація» (ТК 98)


ДСТУ EN 1037:2014 Безпечність машин. Запобігання несподіваному пускові (EN 1037:1995+A1:2008, IDT)

ДСТУ EN 13035-1:2014 Машини та установки для вироблення, оброблення та перероблення плаского скла. Вимоги безпеки. Частина 1. Устатковання для зберігання, маніпулювання та транспортування всередині заводу (EN 13035-1:2008, IDT)

ДСТУ EN 294-2001 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання можливості досягання небезпечних зон руками (EN 294:1992, IDT)

ДСТУ EN 349:2016 Безпечність машин. Мінімальні проміжки для уникнення здавлювання частин тіла людини (EN 349:1993 + А1:2008, IDT)

ДСТУ EN 60204-1:2014 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги

ДСТУ EN 811:2003 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досяганню небезпечних зон ногами (EN 811:1996, IDТ)

ДСТУ EN 842-2001 Безпечнiсть машин. Вiзуальнi сигнали небезпеки. Загальнi вимоги, проектування та випробування (EN 842:1996, IDT)

ДСТУ EN 953:2003 Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування і конструювання нерухомих та рухомих огорож (EN 953:1997, IDT)

ДСТУ EN 954-1:2003 Безпечність машин. Елементи безпечності систем керування. Частина 1. Загальні принципи проектування (EN 954-1:1996, IDT)

ДСТУ EN ISO 11202:2014 Акустика. Шум машин та обладнання. Вимірювання рівнів звукового тиску випромінювання на робочому місці та в інших контрольних точках. Орієнтовний метод вимірювання на місці установлення (EN ISO 11202:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 14119:2014 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування і вибору (EN ISO 14119:2013, IDT)

ДСТУ EN ISO 4414:2014 Пневмоприводи. Загальні правила застосування та вимоги щодо безпеки для систем та їх складових (EN ISO 4414:2010, IDT)

ДСТУ ISO 14122-1:2004 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 1. Вибір зафіксовних засобів доступу між двома рівнями

ДСТУ ISO 14122-2:2006 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 2. Платформи робочі й проходи (ISO 14122-2:2001, IDТ)

ДСТУ ISO 14122-3:2004 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 3. Сходи, драбини зі східцями й перила

ДСТУ ISO 14122-4:2006 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 4. Драбини зафіксовні (ISO 14122-4:2004, IDТ)

ДСТУ ISO 3864-1:2005 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення. (ISO 3864-1:2002, IDТ)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Машини та установки для вироблення, оброблення
та перероблення листового скла
ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ
Частина 1. Устатковання для внутрішньозаводського
складування, переміщення та транспортування

ДСТУ EN 13035-1:2015
(EN 13035-1:2008, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Дизайн та ергономіка» (ТК 121), Український НДІ дизайну та ергономіки НАУ

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 31 грудня 2015 р. № 219 з урахуванням змін, внесених наказом ДП «УкрНДНЦ» від 29 лютого 2016 р. № 62 з 2017-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 13035-1:2008 Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of fiat glass — Safety requirements — Part 1: Storage, handling and transportation equipment inside the factory (Машини та установки для вироблення, оброблення та перероблення листового скла. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Устатковання для внутрішньозаводського складування, переміщення та транспортування) і внесений з дозволу CEN, Avenue Маrnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за GEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ 13035-1:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 13035-1:2008

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Перелік суттєвих чинників ризику

5 Вимоги щодо безпеки та/або убезпечувальні заходи

5.1 Загальна інформація

5.2 Механічна міцність

5.3 Кут нахилу

5.4 Утримання скла

5.5 Покриви

5.6 Буксирні зчіпки

5.7 Стійкість устатковання для внутрішньозаводського складування

5.8 Вакуумні підіймальні пристрої для внутрішньозаводського використання

5.9 Інші чинники ризику

6 Перевіряння вимог щодо безпеки та/або убезпечувальних заходів

7 Інформація щодо використання

7.1 Загальна інформація

7.2 Сигналізація та пристрої попередження

7.3 Супровідні документи

7.4 Марковання

Додаток А (довідковий) Огляд устатковання для складування, навантаження / розвантаження і транспортування скла

Додаток В (довідковий) Термінологія

Додаток С (довідковий) Мінімальні проміжки для суміжного устатковання

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN 13035-1:2008 та основними вимогами Директиви 98/37/ЕС

Додаток ZB (довідковий) Взаємозв’язок між EN 13035-1:2008 та основними вимогами Директиви 2006/42/ЕС

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13035-1:2015 (EN 13035-1:2008, IDT) «Машини і устатковання для вироблення, оброблення та переміщення листового скла. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Устатковання для внутрішньозаводського складування, переміщення і транспортування», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 13035-1:2008 (версія еn) «Machines and plants for the manufacture, treatment and processing of flat glass — Safety requirements — Part 1: Storage, handling and transportation equipment inside the factory».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт», крім додатків ZA, ZB;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», першу сторінку, «Передмову», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають комплексу стандартів ДСТУ 3651;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

EN 983 скасовано та замінено на EN ISO 4414:2010, який прийнято в Україні як ДСТУ EN ISO 4414:2014 Пневмоприводи. Загальні правила застосування та вимоги щодо безпеки для систем та їх складових (EN ISO 4414:2010, IDT).

EN 1088 скасовано та замінено на EN ISO 14119:2013, який прийнято в Україні як ДСТУ EN ISO 14119:2014 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування і вибору (EN ISO 14119:2013, IDT).

ВСТУП до EN 13035-1:2008

Цей документ є стандартом типу С, як встановлено в EN ISO 12100.

Устатковання, пов’язане з різного ступеня небезпеками, небезпечними ситуаціями і небезпечними випадками, на яке поширюється цей стандарт, зазначено у сфері застосування.

Якщо положення цього стандарту типу С відрізняються від тих, які зазначено в стандартах типу А чи В, положення цього стандарту типу С мають пріоритет над положеннями інших стандартів щодо машин, які було спроектовано і побудовано відповідно до положень цього стандарту.

У цьому стандарті передбачено, що:

— виробник та користувач І покупець повинні окремо обумовлювати певні умови використання, не розглянуті в цьому стандарті, а також конкретні питання щодо сполучуваних поверхонь (наприклад, додаток С — проміжки для суміжного устатковання);

— поверхні у межах підприємства, які використовують для процесів завантаження і розвантаження скла, мають бути горизонтальними, без суттєвих нерівностей.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАШИНИ І УСТАНОВКИ
ДЛЯ ВИРОБЛЕННЯ, ОБРОБЛЕННЯ ТА ПЕРЕРОБЛЕННЯ ЛИСТОВОГО СКЛА
ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ
Частина 1. Устатковання для внутрішньозаводського складування,
переміщення та транспортування

MACHINESAND PLANTS FOR THE MANUFACTURE, TREATMENT
AND PROCESSING OF FLAT GLASS
SAFETY REQUIREMENTS
Part 1. Storage, handling and transportation equipment inside the factory

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює вимоги щодо безпеки під час конструювання і введення в експлуатацію устатковання для внутрішньозаводського складування, навантаження / розвантаження і транспортування листового скла, як описано в розділі 3. Стандарт поширюється на стаціонарне, пересувне та рухоме устатковання для внутрішньозаводського складування (див. 3.2), механічні та пневматичні пристрої для навантаження / розвантаження (див. 3.3) і транспортування (див. 3.4) (див. огляд у додатку А).

1.2 Додаткові вимоги щодо вирішення проблем, пов’язаних з особливими ризиками під час використання за межами підприємства, наведено у pгEN 13035-2.

1.3 Цей стандарт поширюється лише на ті пристрої, які безпосередньо контактують зі склом. Трактори, крани, лебідки та вилкові навантажувачі, а також частини інших самохідних апаратів, які не контактують зі склом, не належать до сфери застосування цього стандарту (див. 3.4.1). Цей стандарт не поширюється на ручне устатковання для навантаження / розвантаження, як визначено в 3.3.1.

1.4 У цьому стандарті розглянуто всі суттєві ризики, небезпечні ситуації та події, які є основними для устатковання для внутрішньозаводського складування, навантаження / розвантаження і транспортування листового скла, якщо його використовують за призначеністю та за умов неналежного використання, які може обґрунтовано прогнозувати виробник (див. розділ 4). У цьому стандарті визначено належні технічні заходи для усунення чи зменшення небезпеки, яка виникає внаслідок серйозних чинників ризику під час введення в експлуатування, роботи і технічного обслуговування. Шум не вважається істотною небезпекою для будь-якого типу устатковання в межах сфери застосування цього стандарту.

1.5 Цей документ не поширюється на устатковання для внутрішньозаводського складування, навантаження / розвантаження або транспортування листового скла, яке вироблено до дати його опублікування в статусі Е

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останніми виданнямии нормативних документів (разом зі змінами).

EN 294:1992 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs

EN 349:1993 Safety of machinery — Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

EN 811:1996 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the lower limbs

EN 953:1997 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

EN 954-1:1996 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design

EN 983:1996 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Pneumatics

EN 999:1998 Safety of machinery — The positioning of protective equipment in respect of approach speeds of parts of the human body

EN 1037:1995 Safety of machinery — Prevention of unexpected start-up

EN 1088:1995 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — Principles for design and selection

EN 1757-3:2002 Safety of industrial trucks — Pedestrian controlled manual and semi-manual trucks — Part 3: Platform trucks

EN 13155:2003 Cranes — Safety — Non-fixed load lifting attachments

EN 60204-1:2006 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2005, modified)

EN ISO 11201:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions — Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane (ISO 11201:1995)

EN ISO 11202:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Measurement of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions — Survey method in situ (ISO 11202:1995)

EN ISO 12100-1:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

EN ISO 13850:2006 Safety of machinery — Emergency stop — Principles for design (ISO 13850:2006)

EN ISO 14122-1:2001 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 1: Choice of a fixed means of access between two levels (ISO 14122-1:2001)

EN ISO 14122-2:2001 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 2: Working platforms and walkways (ISO 14122-2:2001)

EN ISO 14122-3:2001 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 3: Stairs, stepladders and guard-rails (ISO 14122-3:2001)

EN ISO 14122-4:2004 Safety of machinery — Permanent means of access to machinery — Part 4: Fixed ladders (ISO 14122-4:2004)

ISO 3864-1:2002 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs in workplaces and public areas.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 294:1992 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання потрапляння верхніх кінцівок у небезпечні зони

EN 349:1993 Безпечність машин. Мінімальні проміжки для уникнення здавлювання частин тіла людини

EN 811:1996 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання потрапляння нижніх кінцівок у небезпечні зони

EN 953:1997 Безпечність машин. Огорожі. Загальні умови розроблення та конструювання рухомих та нерухомих огорож

EN 954-1:1996 Безпечність машин. Елементи безпеки систем управління. Частина 1. Загальні принципи проектування

EN 983:1996 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки для гідравлічних систем та їхніх компонентів. Пневматика

EN 999:1998 Безпечність машин. Розташування захисних пристроїв з урахуванням швидкості наближення до тіла людини

EN 1037:1995 Безпечність машин. Запобігання несподіваному запуску

EN 1088:1995 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, пов’язані з огорожами. Принципи проектування та відбирання

EN 1757-3:2002 Безпечність транспортних візків. Візки, що рухаються, якими керує оператор, та напівавтоматичні візки. Частина 3. Вантажні візки

EN 13155:2003 Крани. Безпека. Незафіксовані вантажопідіймальні пристрої

EN 60204-1:2006 Безпечність машин. Електричне устатковання машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204-1:2005, зі змінами)

EN ІSО 11201:1995 Акустика. Шум від машин і устатковання. Вимірювання рівнів звукового тиску на робочому місці та в інших установлених точках (ІSО 11201:1995)

EN ІSО 11202:1995 Акустика. Шум від машин і устатковання. Вимірювання рівнів звукового тиску на робочому місці та в інших установлених точках. Метод дослідження на місці (ІSО 11202:1995)

EN ІSО 12100-1:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Базова термінологія та методологія (ІSО 12100-1:2003)

EN ІSО 12100-2:2003 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи (ІSО 12100-2:2003)

EN ІSO 13850:2006 Безпечність машин. Аварійний обмежувач. Принципи проектування (ІSO 13850:2006)

EN ІSО 14122-1:2001 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 1. Вибір стаціонарних засобів доступу між двома рівнями (ІSО 14122-1:2001)

EN ІSО 14122-2:2001 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 2. Робочі платформи та містки (ІSО 14122-2:2001)

EN ІSО 14122-3:2001 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 3. Трапи, приставні драбини та перила (ІSО 14122-3:2001)

EN ІSО 14122-4:2004 Безпечність машин. Стаціонарні засоби доступу до машин. Частина 4. Стаціонарні драбини (ІSО 14122-4:2004)

ІSО 3864-1:2002 Графічні символи. Кольори безпеки та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ