ДСТУ 3974-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19803 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 3974-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення
Дата початку дії01.07.2001
Дата прийняття27.11.2000
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 27.11.2000 № 677
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа3974-2000
РозробникДержавний базовий центр критичних технологій (ДБЦ КТ) «Мікротек»
Орган, що прийнявДержавний базовий центр критичних технологій (ДБЦ КТ) «Мікротек»


ГОСТ 12.2.032-78 Система стандартів безпеки праці Робоче місце при виконанні робіт сидячи. Загальні ергономічні вимоги

ГОСТ 12.2.033-78 Система стандартів безпеки праці. Робоче місце при виконанні робіт стоячи

ГОСТ 15.001-88. Продукція виробничо-технічного призначення

ГОСТ 2.102-68 (СТ СЭВ 4768-84) ЄСКД. Види і комплектність конструкторських документів

ГОСТ 2.102-68 Єдина система конструкторської документації. Види і комплектність конструкторських документів. Зміна № 8

ГОСТ 2.103-68 Єдина система конструкторської документації. Стадії розробки. Зміна № 2

ГОСТ 2.103-68* (СТ СЭВ 208-75) ЄСКД. Стадії розробки

ГОСТ 2.105-95 Єдина система конструкторської документації. Загальні вимоги до текстових документів

ГОСТ 2.105-95 Єдина система конструкторської документації. Загальні вимоги до текстових документів. Зміна № 1

ГОСТ 2.106-96 Єдина система конструкторської документації. Текстові документи

ГОСТ 2.106-96 Єдина система конструкторської документації. Текстові документи. Зміна № 1

ГОСТ 2.118-73 Єдина система конструкторської документації. Технічна пропозиція

ГОСТ 2.118-73 Єдина система конструкторської документації. Технічна пропозиція. Зміна № 5

ГОСТ 2.119-73 Єдина система конструкторської документації. Ескізний проект. Зміна № 5

ГОСТ 2.119-73 ЄСКД. Ескізний проект

ГОСТ 2.120-73 Єдина система конструкторської документації. Технічний проект

ГОСТ 2.120-73 Єдина система конструкторської документації. Технічний проект. Зміна № 5

ГОСТ 2.301-68 Єдина система конструкторської документації. Формати

ГОСТ 34.602-89 Технічне завдання на створення автоматизованої системи

ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення

ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ 3396.0-96 Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення

ДСТУ 3574-97 Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення

ДСТУ 3575-97 Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення

ДСТУ 3943-2000 Дизайн і ергономіка. Склад, виклад та зміст документації

ДСТУ ISO 14004-97 Системи управління навколишнім середовищем. Загальні керівні вказівки за принципами управління, системами і засобами забезпечення


ДСТУ 4134-2002 Метрологія. Канали вимірювальні вимірювальних інформаційних систем та автоматизованих систем керування технологічними процесами. Вимоги до структури та змісту методик виконання вимірювань

ДСТУ 4368:2005 Комплект індивідуальний екранувальний для захисту від електричних полів промислової частоти. Загальні технічні вимоги та методи контролювання

ДСТУ 7598:2014 Вагони вантажні. Загальні вимоги до розрахунків та проектування нових і модернізованих вагонів колії 1520 мм (несамохідних)

ДСТУ 7774:2015 Вагони пасажирські магістральні локомотивної тяги. Загальнотехнічні норми для розрахування та проектування механічної частини вагонів

ДСТУ 7776:2015 Вагони-самоскиди (думпкари). Загальні вимоги до розрахунків та проектування нових і модернізованих думпкарів залізниць колії 1520 мм

ДСТУ 8392:2015 Колісні транспортні засоби. Засоби транспортні спеціально обладнані для перевезення побутових відходів. Загальні технічні умови

ДСТУ 8634:2016 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Настанови щодо розроблення та поставлення на виробництво нехарчової продукції

ДСТУ Б А.2.4-14:2005 Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Технічне завдання

М 42.1-37641918-775:2019 Методика визначення легкоукладальності асфальтобетонної суміші приладом для її вимірювання

СОУ-Н МПП 27.180-65:2006 Вітроенергетика. Установки електричні вітряні. Порядок проведення приймальних випробувань дослідних зразків

СОУ-Н МПП 27.180-66:2006 Вітроенергетика. Установки електричні вітряні. Порядок поставлення на серійне виробництво

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА РОЗРОБЛЕННЯ ТА ПОСТАВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ НА ВИРОБНИЦТВО
Правила виконання дослідно-конструкторських робіт Загальні положення

ДСТУ 3974-2000

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2001

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Державним базовим центром критичних технологій (ДБЦ КТ) «Мікротек» Міннауки України

ВНЕСЕНО Головним управлінням прикладних досліджень та інноваційної діяльності Міннауки України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 27 листопада 2000 р. № 677

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: М. Лисенко; В. Григорьев (керівник розробки), канд. техн. наук; Я. Гордієнко, канд. техн. наук; М. Пойгіна, канд. техн. наук

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Визначення

4 Скорочення

5 Загальні положення щодо виконання ДКР

5.1 Місце, роль і основні завдання ДКР

5.2 Функції учасників виконання ДКР

5.3 Правила розроблення продукції

6 Розроблення ТЗ на проведення ДКР і її складові частини

6.1 Загальні вимоги

6.2 Розроблення, викладення та оформлення ТЗ

6.3 Підписання, погодження та затвердження ТЗ на ДКР і її складові частини

6.4 Внесення змін, облік та зберігання ТЗ

7 Зміст робіт на стадіях розроблення та етапах виконання ДКР

7.1 Стадії розроблення та етапи виконання робіт

7.2 Зміст робіт на стадії «Технічна пропозиція»

7.3 Зміст робіт на стадії «Ескізний проект»

7.4 Зміст робіт на стадії «Технічний проект»

7.5 Зміст робіт на стадії «Робоча конструкторська документація дослідного зразка (дослідної партії) виробу, призначеного для серійного (масового) чи поодинокого виробництва»

7.6 Реєстрація та облік ДКР

7.7 Реалізація результатів ДКР

7.8 Припинення ДКР

Додаток А Форма заявки на виконання ДКР

Додаток Б Форма титульного аркуша ТЗ на ДКР

Додаток В Форма останнього аркуша ТЗ на ДКР

Додаток Г Перелік конструкторських документів, які розробляють на виріб залежно від стадії розроблення

Додаток Д Форма акта про закінчення робіт із виготовлення і налагодження дослідного зразка для подання його до попередніх випробувань

Додаток Е Форма акта попередніх випробувань дослідного зразка

Додаток Ж Форма акта про завершення коригування РД і доопрацювання дослідного зразка за результатами попередніх випробувань

Додаток И Форма повідомлення про готовність ДКР до приймання

Додаток К Форма акта приймання ДКР

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА РОЗРОБЛЕННЯ ТА ПОСТАВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ НА ВИРОБНИЦТВО
Правила виконання дослідно-конструкторських робіт Загальні положення

СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ И ПОСТАНОВКИ ПРОДУКЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВО
Правила выполнения опытно-конструкторских работ Общие положения

SYSTEM OF PRODUCT DEVELOPMENT AND LAUNCHING INTO MANUFACTURE
Procedures of experimental and design works Basic principles

Чинний від 2001 -07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Стандарт установлює загальні правила виконання дослідно-конструкторських та дослідно- технологічних робіт (далі ДКР), у тому числі: правила подання заявок на виконання ДКР, розроблення ТЗ на ДКР та її складові частини, зміст робіт на стадіях і етапах ДКР, функції її учасників, правила реєстрації ДКР та реалізації її результатів.

Вимоги цього стандарту є обов'язковими для ДКР, виконання яких повністю або частково фінансується з державного бюджету. Для ДКР, які виконують за рахунок обігових або власних коштів установ, підприємств, організацій та інших суб’єктів господарської діяльності положення стандарту є рекомендованими.

Стандарт не поширюється на ДКР, які виконують у системі розроблення і поставлення на виробництво військової техніки.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2391-94 Система технологічної документації. Терміни та визначення

ДСТУ 2793-94 Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до потужних елект­ромагнітних завад. Загальні положення

ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення

ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення.

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ 3321-96 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3396.0-96 Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення ДСТУ 3400-2000 Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основ­ні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів

ДСТУ 3574-97 Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформ­лення

ДСТУ 3575-97 Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення ДСТУ 3627-97 Вироби медичні. Розроблення і запровадження у виробництво. Основні поло­ження

ДСТУ 3943-2000 Дизайн і ергономіка. Склад, виклад та зміст документації ДСТУ 3944-2000 Дизайн і ергономіка. Правила виконання дизайн-ергономічних робіт під час розроблення та поставлення продукції на виробництво

ДСТУ ISO 14001 -97 Система управління навколишнім середовищем. Склад та опис елемен­тів і настанов щодо їх застосування

ДСТУ ISO 14004-97 Система управління навколишнім середовищем. Загальні настанови щодо принципів управління, систем та засобів забезпечення.

ГОСТ 2.102-68 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность кон­структорских документов

ГОСТ 2.103-68 Единая система конструкторской документации. Стадии разработки ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текс­товым документам

ГОСТ 2.106-96 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы ГОСТ 2.118-73 Единая система конструкторской документации. Техническое предложение ГОСТ 2.119-73 Единая система конструкторской документации. Эскизный проект ГОСТ 2.120-73 Единая система конструкторской документации. Технический проект ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы ГОСТ 2.601-95 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные доку­менты

ГОСТ 3.1102-81 Единая система технологической документации. Стадии разработки и виды документов

ГОСТ 3.1119-83 Единая система технологической документации. Общие требования к ком­плектности и оформлению комплектов документов на единые технологические процессы

ГОСТ 12.2.032-78 Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполне­нии работ сидя. Общие эргономические требования

ГОСТ 12.2.033-78 Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполне­нии работ стоя. Общие эргономические требования

ГОСТ 14.201-83 Обеспечение технологичности конструкции изделия. Общие требования ГОСТ 15.001-88 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения

ГОСТ 15.009 — 91 Система разработки и постановки продукции на производство. Непродо­вольственные товары народного потребления

ГОСТ 19.102 — 77 Единая система программной документации. Стадии розработки ГОСТ 19.105-78 Единая система программной документации. Общие требования к про­граммным документам

ГОСТ 19.201-78 Единая система программной документации. Техническое задание. Требо­вания к содержанию и оформлению

ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизирован­ные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы

ГОСТ 28934-91 Совместимость технических средств электромагнитная. Содержание разде­ла технического задания в части электромагнитной совместимости.

3 ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті терміни та їх визначення подано відповідно до ДСТУ 2391, ДСТУ 3021, ДСТУ 3278 та ДСТУ 3321.

4 СКОРОЧЕННЯ

ЕСКД — єдина система конструкторської документації;

ЕСПД — єдина система програмної документації;

ЕСТД — єдина система технологічної документації;

ІзОД — інформація з обмеженим доступом;

КД — конструкторська документація;

МТВ — медико-технічні вимоги;

НД — нормативний документ;

НДР — науково-дослідна робота;

НТП — науково-технічна продукція;

НТР — науково-технічна рада;

ОК — облікова картка НДР і ДКР;

ПКВ — покупні комплектувальні вироби;

ПМ — програма і методика випробувань;

РД — робоча документація;

РКД — робоча конструкторська документація;

РК — реєстраційна картка НДР і ДКР;

ТД — технологічна документація;

ТЗ — технічне завдання;

ТУ — технічні умови.

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ