СОУ МПП 25.220-281-3:2009 Покривання поверхонь. Покриви металеві та неметалеві неорганічні. Частина 3. Вимоги безпеки та охорони довкілля

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19647 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)СОУ МПП 25.220-281-3:2009 Покривання поверхонь. Покриви металеві та неметалеві неорганічні. Частина 3. Вимоги безпеки та охорони довкілля
Дата початку дії01.07.2010
Дата прийняття29.12.2009
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 29.12.2009 № 948 Про затвердження та надання чинності СОУ МПП 25.220-281-1:2009; СОУ МПП 25.220-281-6:2009; СОУ МПП 31.020-283:2009; СОУ МПП 31.020-288:2009
Вид документаСОУ (Стандарт Організації України)
Шифр документа25.220-281-3:2009
РозробникНауково-дослідний технологічний інститут приладобудування
Орган, що прийнявНауково-дослідний технологічний інститут приладобудування


ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартів безпеки праці. Шум. Загальні вимоги безпеки. Зі зміною № 1 (СТ СЭВ 1930-79)

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.005-88 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартів безпеки праці. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Вибухобезпечність. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.014-84 Метод вимірювання концентрацій шкідливих речовин індикаторними трубками

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Електробезпека. Захисне заземлення. Занулення

ГОСТ 12.2.003-91 Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.2.007.0-75 Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.2.051-80 Обладнання технологічне ультразвукове. Вимоги безпеки

ГОСТ 12.3.002-75 Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.3.018-79 ССБТ. Системи вентиляційні. Методи аеродинамічних випробувань

ГОСТ 12.3.028-82 Система стандартів безпеки праці. Процеси обробки абразивним і ельборовим інструментом. Вимоги безпеки

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожежна техніка для захисту об`єктів. Основні види. Розміщення і обслуговування

ГОСТ 12.4.010-75 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови. Зі змінами № 1, 2, 3

ГОСТ 12.4.077-79 Ультразвук. Метод виміру звукового тиску на робочих місцях

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охорона природи. Атмосфера правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами

ГОСТ 3.1120-83 Єдина система технологічної документації. Загальні правила відображення та оформлення вимог безпеки праці в технологічній документації

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСТУ 2293-99 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять

НПАОП 0.00-1.07-94 Правила пристрою і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (зі змінами і доповненнями) (рос)

СП 1042-73 Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого обладнання

СТАНДАРТ МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Покривання поверхонь
ПОКРИВИ МЕТАЛЕВІ ТА НЕМЕТАЛЕВІ НЕОРГАНІЧНІ
Частина 3. Вимоги безпеки та охорони довкілля

СОУ МПП 25.220-281-3:2009

Відповідає офіційному тексту

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування (ДП НДТІП)

РОЗРОБНИКИ: Н. Добра, І. Попова, С. Пащенко (науковий керівник); І. Попова

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства промислової політики України від 29.12.2009 р. № 948

3 НА ЗМІНУ: ОСТ 3-4123-78 (в частині розділу 11); ОСТ 107.460092.001-86 (в частині розділів 2, 3); ОСТ 4 ГО.054.225 (в частині розділу 4); РД 16.09.003-9 (в частині вимог безпеки), Р4.054.030-89 (в частині розділу 3)

4 ЗАРЕЄСТРОВАНО Державним підприємством "Український науково-дослідний і навальний центр проблем стандартизації, сертифікації  та якості" від 30.12.2011 р., реєстраційний номер 2224-3

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять та скорочення

4 Загальні вимоги безпеки

5 Вимоги електро-, пожежо- та вибухобезпеки

6 Вимоги до захисту від запиленості та загазованості повітряного середовища робочих зон токсичними та іншими шкідливими речовинами

7 Вимоги до захисту від механічних пошкоджень, термічних і хімічних опіків

8 Вимоги до захисту від підвищених рівнів шуму та ультразвуку

9 Вимоги до освітлювання робочих місць

10 Вимоги охорони довкілля

Додаток А Токсикологічні характеристики шкідливих речовин

Додаток Б Бібліографія

СТАНДАРТ МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Покривання поверхонь
ПОКРИВИ МЕТАЛЕВІ ТА НЕМЕТАЛЕВІ НЕОРГАНІЧНІ
Частина 3. Вимоги безпеки та охорони довкілля

Покрытие поверхностей
Покрытия металлические и неметаллические неорганические
Часть 3. Требования безопасности и охраны окружающей среды

Чинний від 2010-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСОВУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на металеві та неметалеві неорганічні покриви, одержані електрохімічним, хімічним, газотермічним, гарячим, дифузійним, конденсаційним способами та способом упікання на металевих та неметалевих поверхнях.

Цей стандарт установлює загальні вимоги безпеки під час виконування технологічних процесів покривання металевих та неметалевих поверхонь, вимоги до електро-, пожежо- та вибухобезпеки, вимоги до захисту від запиленості та загазованості повітряного середовища робочих зон токсичними та шкідливими речовинами, вимоги до захисту від механічних пошкоджень, термічних і хімічних опіків, підвищених рівнів шуму та ультразвуку, вимоги охорони довкілля.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2293-99 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2491-94 Покриття металеві та неметалеві неорганічні. Терміни та визначення

ГОСТ 3.1120-83 Единая система технологической документации. Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации (Єдина система технологічної документації. Загальні правила відображення та оформлення вимог безпеки праці у технологічній документації)

ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санирно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Система стандартів безпеки праці. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Вибухобезпеки. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.014-84 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных индикаторными трубками (Система стандартів безпеки праці. Повітря робочої зони. Метод вимірювання концентрацій шкідливих речовин індикаторними трубками)

ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (Система стандартів безпеки праці. Електробезпеки. Захисне уземлення, занулення)

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Устатковання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехничсекие. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.051-80 Система стандартов безопасности труда. Оборудование технологическое ультразвуковое. Требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Устатковання технологічне ультразвукове. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.008-75 Система стандартов безопасности труда. Производство покрытий металлических и неметаллических неорганических. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Виробництво покривів металевих та неметалевих неорганічних. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.018-79 Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний (Система стандартів безпеки праці. Система вентиляційні. Методи аеродинамічного випробування)

ГОСТ 12.3.028-82 Система стандартов безопасности труда. Процессы обработки абразивным и эльборовым инструментом. Требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Процеси оброблення абразивним та ельборовим інструментом. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание (Система стандартів безпеки праці. Пожежна техніка для захисту об'єктів. Основні види. Розміщення та обслуговування)

ГОСТ 12.4.010-75 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия (Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Рукавички спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.026-76 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности (Система стандартів безпеки праці. Кольори сигнальні та знаки безпеки)

ГОСТ 12.4.077-79 Система стандартов безопасности труда. Ультразвук. Метод измерения звукового давления на рабочих местах (Система стандартів безпеки праці. Ультразвук. Метод вимірювання звукового тиску на робочих місцях)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com