ДСТУ EN ISO 17491-3:2016 Одяг захисний. Методи випробування одягу для захисту від хімічних речовин. Частина 3. Визначення стійкості до проникнення струменя рідини (випробування струменем) (EN ISO 17491-3:2008, IDT; ISO 17491-3:2008, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20449 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN ISO 17491-3:2016 Одяг захисний. Методи випробування одягу для захисту від хімічних речовин. Частина 3. Визначення стійкості до проникнення струменя рідини (випробування струменем) (EN ISO 17491-3:2008, IDT; ISO 17491-3:2008, IDT)
Дата початку дії01.10.2017
Дата прийняття31.10.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ EN 463:2002, ДСТУ EN ISO 17491-3:2015 (EN ISO 17491-3:2008, IDT; ISO 17491-3:2008, IDT)
Затверджуючий документНаказ від 31.10.2016 № 356 Про прийняття національних стандартів України, гармонізованих з європейськими нормативними документами, національного стандарту України та скасування нормативних документів України
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа17491-3:2016
РозробникТехнічний комітет «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)
Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN ISO 17491-3:2016
(EN ISO 17491-3:2008, IDT; ISO 17491-3:2008, IDT)

Одяг захисний

МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ ОДЯГУ
 ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН

Частина 3. Визначення стійкості до проникнення
струменя рідини (випробування струменем)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
 2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135), Державне підприємство «Державний інститут судових, економіко-правових та технічних експертних досліджень»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 31 жовтня 2016 р. № 356 з 2017-10-01 з урахуванням змін, внесених наказом З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 30 січня 2017 р. № 10

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 17491-3:2008 Protective clothing — Test methods for clothing providing protection against chemicals — Part 3: Determination of resistance to penetration by a jet of liquid (jet test) (ISO 17491-3:2008) (Одяг захисний. Методи випробування одягу для захисту від хімічних речовин. Частина 3. Визначення стійкості до проникнення струменя рідини (випробування струменем) (ISO 17491-3:2008)) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 463:2002, ДСТУ EN ISO 17491-3:2015 (EN ISO 17491-3:2008, IDT; ISO 17491-3:2008, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 17491-3:2008

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу випробування

5 Рідина для подачі струменем

6 Апаратура та випробувачі

7 Підготовка до випробування струменем

8 Порядок випробування

9 Протокол випробування

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між положеннями EN ISO 17491-3:2008 та основними вимогами Директиви ЄС 89/686/ЕЕС на засоби індивідуального захисту

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним стандартам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 17491-3:2016 (EN ISO 17491-3:2008, IDT; ISO 17491-3:2008, IDT) «Одяг захисний. Методи випробування одягу для захисту від хімічних речовин. Частина 3. Визначення стійкості до проникнення струменя рідини (випробування струменем)», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN ISO 17491-3:2008 (версія en) «Protective clothing — Test methods for clothing providing protection against chemicals — Part 3: Determination of resistance to penetration by a jet of liquid (jet test)».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 463:2002 «Одяг спеціальний для захисту від рідких хімікатів. Метод визначення стійкості до проникання рідин (випробування струменем)», який технічно застарів і не відповідає міжнародним вимогам, і ДСТУ EN ISO 17491-3:2015 (прийнятого методом підтвердження).

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина ISO 17491» і «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— долучено структурний елемент стандарту «Зміст» для зручності користування стандартом;

— з «Передмови» до ISO 17491-3:2008 у цей «Національний вступ» узято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— вилучено «Передмову» до EN ISO 17491-3:2008 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним стандартам, посилання на які є в цьому стандарті).

Текст ISO 17491-3:2008 схвалено CEN як EN ISO 17491-3:2008 без будь-яких змін.

Цей стандарт та ISO 17491-1, ISO 17491-2, ISO 17491-4, ISO 17491-5 розроблено на основі ISO 17491:2002, який було технічно переглянуто, на заміну EN 463:1994.

ISO 17491 (усі частини) складається з наведених нижче частин із загальною назвою «Одяг захисний. Методи випробування одягу для захисту від хімічних речовин»:

— Частина 1. Визначення опору до витоку газів назовні (випробування під внутрішнім тиском);

— Частина 2. Визначення опору до витоку аерозолів і газів усередину (випробування на герметичність);

— Частина 3. Визначення стійкості до проникнення струменя рідини (випробування струменем);

— Частина 4. Визначення стійкості до проникнення розпилювальної рідини (випробування розпиленням);

— Частина 5. Визначення стійкості до проникнення розпилювальної рідини (випробування розпиленням на манекені).

Наразі замість EN 340, на який є посилання в цьому стандарті, чинний ISO 13688.

ISO/TR 11610, CEN/TR 15419, посилання на які є в цьому стандарті, не прийнято в Україні як національні.

ВСТУП до ISO 17491-3:2008

Цей стандарт установлює метод визначення стійкості до проникнення рідин одягу для захисту від хімічних речовин типу 3 (з непроникними для рідини з’єднаннями частин одягу, а також одягу з іншими засобами індивідуального захисту, якщо такі є).

Такий одяг складається з одного чи більше предметів, що закривають тіло повністю, і який призначено для носіння в умовах, коли є ризик впливу рідких хімічних речовин під тиском.

Міжлабораторні випробування показали, що цей метод випробування є відтворюваним методом для оцінки на відповідність/невідповідність.

Основні вимоги до цього типу одягу та його складових матеріалів зазначено у взаємопов’язаному стандарті (див. [2]).

Стандарт щодо вибору, використання й технічного обслуговування одягу для захисту від хімічних речовин чинний (див. [3]).

ЗАСТОРОГА! Окремі процедури, наведені в цьому стандарті, передбачають виконання процесів, що можуть створити небезпечну ситуацію, тому необхідно забезпечити приймання відповідних запобіжних заходів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОДЯГ ЗАХИСНИЙ
МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ ОДЯГУ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН
Частина 3. Визначення стійкості до проникнення
струменя рідини (випробування струменем)

PROTECTIVE CLOTHING
TEST METHODS FOR CLOTHING PROVIDING PROTECTION AGAINST CHEMICALS
Part 3. Determination of resistance to penetration by a jet of liquid (jet test)

Чинний від 2017-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначення стійкості захисного одягу до проникнення струменя рідини.

Цей стандарт поширюється на одяг з непроникними для рідини з’єднаннями частин одягу, а також одягу з іншими засобами індивідуального захисту, які використовують разом із зазначеним одягом.

Стандарт не поширюється на визначення стійкості матеріалів одягу до проникнення хімічних речовин, які описано в інших стандартах.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведений нижче нормативний документ потрібен для застосування цього стандарту. У разі датованого посилання застосовують тільки наведене видання. У разі недатованого посилання потрібно користуватись останнім виданням нормативного документа (разом зі змінами).

ISO/TR 11610 Protective clothing — Vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO/TR 11610 Захисний одяг. Словник термінів.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ