ДСТУ 8691:2016 Стічні води. Настанови щодо встановлення технологічних нормативів відведення дощових стічних вод у водні об`єкти

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19168 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 8691:2016 Стічні води. Настанови щодо встановлення технологічних нормативів відведення дощових стічних вод у водні об`єкти
Дата початку дії01.11.2017
Дата прийняття31.10.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 31.10.2016 № 356 Про прийняття національних стандартів України, гармонізованих з європейськими нормативними документами, національного стандарту України та скасування нормативних документів України
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа8691:2016
РозробникУкраїнський науково-дослідний інститут екологічних проблем (УкрНДІЕП)
Орган, що прийнявУкраїнський науково-дослідний інститут екологічних проблем (УкрНДІЕП)


Водний кодекс України

ГБН В.2.3-218-007:2012. Споруди транспорту. Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проектування

ДБН В.2.3-15:2007 Будинки і споруди. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів. Зміна № 1

ДБН В.2.3-15:2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

ДБН В.2.3-15:2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів. Зміна № 2

ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування

ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. Зміна № 1

ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. Зміна № 1. Поправка

ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. Зміна № 1. Поправка № 2

ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. Поправка

ДСТУ 3013-95 Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств

ДСТУ 3041-95 Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. Використання і охорона води. Терміни та визначення

ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 8691:2016

Стічні води
НАСТАНОВИ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ НОРМАТИВІВ ВІДВЕДЕННЯ
ДОЩОВИХ СТІЧНИХ ВОД У ВОДНІ ОБ’ЄКТИ

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» (УКРНДІЕП)

РОЗРОБНИКИ: А. Гриценко, д-р геогр. наук; Н. Горбань, канд. биол. наук (науковий керівник); І. Зінченко; А. Мацак; О. Шостенко; В. Хват, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 31 жовтня 2016 р. № 356 з 2017-11-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Умови формування стічної води (дощової чи талої)

6 Класифікація забудованої території щодо ступеня забрудненості та хімічного складу стічної води (дощової чи талої)

7 Загальні вимоги до упорядкування, прибирання та утримування забудованої території, транспортування та складування сировини

8 Технологічні нормативи накопичення забруднювальних речовин на поверхні водозбору

9 Рекомендовані технології регулювання та очищення стічної води (дощової чи талої)

9.1 Загальні рекомендації

9.2 Локалізація та оброблення стічної води (дощової чи талої) безпосередньо на водозборі (модернізована система роздільної каналізації)

10 Технології регулювання та очищення стічної води (дощової чи талої) за існуючої системи роздільної каналізації 

10.1 Сельбищні території (групи І—III)

10.2 Автомобільні дороги

10.3 Промислові підприємства

11 Розроблення технологічних нормативів забруднювальних речовин на скидання у водний об’єкт та порядок їх затвердження

Додаток А Порядок відбирання проб твердих часток з поверхні твердого покриву, визначення накопичення забруднювальних речовин

Додаток Б Форма запису встановлених ТНС

Додаток В Вимоги до утримання забудованої території та тимчасово узгоджені нормативи скидання речовин із стічною водою (дощовою чи талою)

Додаток Г Бібліографія

ВСТУП

Згідно з Водним кодексом України [1] та іншими чинними нормативними документами нашої країни та ЄС у сфері охорони вод дощову воду, що утворюється на забудованих територіях у містах і на промпідприємствах, відносять до категорії стічної води.

Відповідно до цього необхідно регламентувати її відведення та вживати заходи щодо захисту водних об’єктів від забруднення.

На сьогодні скидання неочищеної стічної води (дощовоїчи тапої) є суттєвою причиною замулювання і забруднювання водних об’єктів у містах України. Вирішення цієї проблеми ускладнюється через специфічні особливості режиму формування та надходження стічної води (дощової чи та лої) у водні об’єкти, що суттєво відрізняється від умов утворення господарсько-побутової та промислової стічної води.

Урахування специфічних особливостей цієї стічної води є необхідною умовою регламентування її відведення та очищення, інакше це може призвести до неефективності водоохоронних заходів та невиправдано високої їх вартості.

У цьому стандарті надано настанови щодо встановлення технологічних нормативів відведення стічної води (дощової чи талої) у водні об’єкти і враховано специфічні особливості вищезгаданої проблеми та відповідно до цього визначено найефективніші шляхи її розв’язання в Україні.

Наведені в цьому стандарті вимоги та технологічні нормативи орієнтують водокористувача на раціональне вирішення проблеми запобігання забрудненню водних об’єктів стічною водою (дощовою чи талою). Це досягають поєднанням високого рівня благоустрою і чистоти забудованої території, зведенням до мінімуму водонепроникних покривів на водозборі, недопущенням надходження до стічної води (дощової чи тало'О різноманітних токсичних відходів, а також будівництво очисних споруд.

Згідно з цими вимогами водокористувач зобов’язаний дотримуватись рекомендованого порядку утримання забудованої території та встановлених технологічних нормативів накопичення (ТНН) речовин на поверхні забудованої території й використовувати технологію регулювання та очищення стічних вод, яка відповідає поняттю «найкраща доступна технологія». Відповідно до цієї технології додатково встановлюють технологічні нормативи на скидання (ТНС) забруднювальних речовин у водний об’єкт.

У рамках гармонізації екологічних нормативів ЄС і України в цьому стандарті враховано досвід держав-членів співдружності, і в першу чергу, Німеччини, у сфері правового регулювання відведення і технології очищання дощових стічних вод.

Запропоновані технології щодо відведення та очищання стічної води (дощової чи талої) мають рекомендаційний характер. За умов забезпечення показників якості очищеної стічної води (дощової чи талої) нормативних вимог, водокористувач може передбачати застосування технологій з очищання стічної води, які не наведено в цьому стандарті, але відповідають державним, галузевим та відомчим нормативним документам. Однак у разі застосування технологій нерегламентованих цим стандартом та/чи державними, галузевими та відомчими нормативними документами, під час погодження технологічних нормативів на скидання у структурних підрозділах органів виконавчої влади державних адміністрацій з питань охорони навколишнього природного середовища (надалі — відповідні підрозділи виконавчої влади) водокористувач зобов’язаний надати експертний висновок профільної наукової установи, атестованої на проведення вимірювань фізико-хімічного складу поверхневих і зворотних вод.

Положення цього стандарту не суперечать чинним законодавчим і нормативним документам з охорони навколишнього природного середовища, що діють в Україні.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТІЧНІ ВОДИ
НАСТАНОВИ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ НОРМАТИВІВ ВІДВЕДЕННЯ
ДОЩОВИХ СТІЧНИХ ВОД У ВОДНІ ОБ’ЄКТИ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ ОТВЕДЕНИЯ
ДОЖДЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

SEWAGE SLUDGE
ТО INSTALL TECHNOLOGICAL STANDARDS DIVERSION OF RAINWATER SEWAGE INTO WATER BODIES

Чинний від 2017-11-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт належить до рекомендаційних документів, спрямованих на попередження забруднення поверхневих водних об’єктів стічною водою (дощовою чи талою).

1.2 Цей стандарт установлює вимоги щодо відведення стічної води (дощової чи талої) із забудованої території у водні об’єкти суб’єктами господарювання незалежно від форми власності та виду діяльності, а також його можуть використовувати проектні організації під час планування та проектування міської території, систем міського водовідведення та очисних споруд.

1.3 У цьому нормативному документі забудовані території залежно від їх функційної призначеності, характеристик забудови, рівня благоустрою поділяють на сім основних груп:

I — чисті ділянки території, до яких входять зелені насадження, парки, зони відпочинку, спортмайданчики;

II — ділянки упорядкованої території з забудовою одно- та багатоповерховими будинками і дорогами місцевого значення, що мають організоване водовідведення;

III — торговельні центри, ринки, центральні вулиці, площі, ділянки, що забудовані громадськими будинками та спорудами;

IV — магістральні вулиці та дороги загальноміського, районного призначення, дороги вантажного руху;

V — швидкісні автомобільні дороги;

VI — території промислових підприємств, з яких стік дощової чи талої води за своїм хімічним складом та умовами формування походить на стік з сельбищних територій (групи І—III);

VII — території промислових підприємств чи їхні окремі ділянки, на яких не вдається запобігти накопиченню речовин техногенного походження з токсичними якостями чи значної кількості органічних речовин, які обумовлюють високе значення показників ХСК і БСК стічної води.

1.4 У цьому нормативному документі встановлено:

— усереднені показники забруднення стічної води (дощової чи талої) з територій груп І—VII забудованих територій;

— перелік окремих специфічних речовин, хімічних груп речовин та продуктів виробництва, що можуть накопичуватися на проммайданчиках;

— технології регулювання та очищання стічної води (дощової чи талої), які призначені для використовування у разі самостійного відведення цієї категорії стічної води у водний об’єкт;

— технології регулювання та очищання стічної води (дощової чи талої") за існуючої системи роздільної каналізації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документі:

ДСТУ 3013-95 Гідросфера. Правила контролю за відведенням дощових і талих стічних вод з територій міст і промислових підприємств

ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення

ДБН В.2.3.-4:2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.3-15:2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів

ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування.

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com