ДСТУ EN 62310-2:2016 Системи перемикання статичні. Частина 2. Вимоги до електромагнітної сумісності (ЕМС) (EN 62310-2:2007, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20047 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 62310-2:2016 Системи перемикання статичні. Частина 2. Вимоги до електромагнітної сумісності (ЕМС) (EN 62310-2:2007, IDT)
Дата початку дії02.10.2017
Дата прийняття28.10.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуДСТУ EN 62310-2:2014 (прийнятого методом підтвердження)
Затверджуючий документНаказ від 28.10.2016 № 354 Про прийняття національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, скасування національних стандартів України
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа62310-2:2016
РозробникТехнічний комітет стандартизації «Силові перетворювачі» (ТК 31)


ДСТУ CISPR 16-1:2005. Технічні вимоги до апаратури та методів вимірювання радіозавад і несприйнятливості. Частина 1. Апаратура для вимірювання радіозавад і несприйнятливості (CISPR 16-1:2002, IDT)

ДСТУ EN 55022:2014 Обладнання інформаційних технологій. Характеристики радіозавад. Норми та методи вимірювання (EN 55022:2010, EN 55022:2010/AC:2011, IDT)

ДСТУ EN 61000-2-2:2012 Електромагнітна сумісність. Частина 2-2. Електромагнітна обстановка. Рівні сумісності для низькочастотних кондуктивних завад і сигналів систем сигналізації в низьковольтних електропостачальних системах загальної призначеності (EN 61000-2-2:2002, IDT)

ДСТУ EN 61000-4-8:2012 Електромагнітна сумісність. Частина 4-8. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до магнітних полів частоти мережі (EN 61000-4-8:2010, IDT)

ДСТУ EN 62040-2:2015 Системи гарантованого електропостачання. Агрегати безперебійного живлення. Частина 2. Вимоги до електромагнітної сумісності (EN 62040-2:2006, IDT). З поправкою № 1

ДСТУ EN 62310-1:2014 Статичні системи передавання. Частина 1. Загальні вимоги та вимоги безпеки (EN 62310-1:2005, IDT)

ДСТУ EN 62310-2:2014 Статичні системи передавання. Частина 2. Вимоги до електромагнітної сумісності (EN 62310-2:2007, IDT)

ДСТУ IEC 60947-6-1:2007 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 6-1. Багатофункційне обладнання. Перемикальне комутаційне обладнання (ІEC 60947-6-1:2005,ІDT)

ДСТУ IEC 61000-4-3:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 4-3. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до радіочастотних електромагнітних полів випромінення (ІЕС 61000-4-3:2006, IDT)

ДСТУ IEC 61000-4-6:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 4-6. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до кондуктивних завад, індукованих радіочастотними полями (ІЕС 61000-4-6:2006, IDТ)

ДСТУ ІЕС 61000-4-1:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 4-1. Методики випробування та вимірювання. Огляд стандартів серії ІЕС 61000-4 (ІЕС 61000-4-1:2006, IDT)

ДСТУ ІЕС 61000-4-2:2008 Елетромагнітна сумісність. Частина 4-2. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електростатичних розрядів (ІЕС 61000-4-2:2001, IDТ)

ДСТУ ІЕС 61000-4-4:2008. Електромагнітна сумісність. Частина 4-4. Методики випробування та вимірювання Випробування на несприйнятливість до швидких перехідних процесів/пакетів імпульсів (IEC 61000-4-4:2004, IDT)

ДСТУ ІЕС 61000-4-5:2008 Електромагнітна сумісність. Частина 4-5. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до сплесків напруги та струму (ІЕС 61000-4-5:2005, IDТ)

ДСТУ ІЕС 62040-3:2004. Агрегати безперебійного живлення. Частина 3. Загальні технічні вимоги Методи випробовування

ДСТУ ЕN 61000-2-2:2012 Електромагнітна сумісність. Частина 2-2. Електромагнітна обстановка. Сумісність рівнів для низькочастотних кондуктивних завад і сигналів систем сигналізації в низькочастотних електропостачальних системах загальної призначеності (EN 61000-2-2:2002, IDT). Поправка


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ПЕРЕМИКАННЯ СТАТИЧНІ
Частина 2. Вимоги до електромагнітної сумісності (EMC)

ДСТУ EN 62310-2:2016
(EN 62310-2:2007, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Приватне підприємство «Електротехнік-стандарт», Технічний комітет стандартизації «Силові перетворювачі» (ТК 31)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 28 жовтня 2016 р. № 354 з 2017-10-02

3 Національний стандарт відповідає EN 62310-2:2007 Static transfer systems (STS) — Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements (Статичні системи перемикання. Частина 2. Вимоги до електромагнітної сумісності (EMC)) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 62310-2:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

3.1 Загальні поняття

3.2 Характеристики кола. Унормовані значення

3.3 Визначення щодо EMC

3.4 Оточення

4 Категорії ССП

4.1 ССП категорії С1

4.2 ССП категорії С2

4.3 ССП категорії СЗ

4.4 ССП категорії С4

4.5 Категорії та оточення

5 Емісія

5.1 Загальні вимоги

5.2 Загальні умови вимірювання

5.3 Кондуктивні емісії

5.4 Випромінювані емісії

6 Несприйнятливість

6.1 Загальні вимоги та критерії якості функціювання

6.2 Основні вимоги до несприйнятливості високочастотних збурень

6.3 Несприйнятливість до низькочастотних сигналів

6.4 Несприйнятливість до магнітного поля промислової частоти

6.5 Несприйнятливість до провалів наруги, короткочасних переривань і зміни напруги

Додаток А (обов’язковий) Методи випробування на електромагнітну емісію

Додаток В (довідковий) Норми на електромагнітну емісію магнітного поля

Додаток С (довідковий) Норми на електромагнітну емісію для портів сигналізації

Додаток D (обов’язковий) Методи випробування на електромагнітну несприйнятливість

Додаток Е (довідковий) Випробовування в установці користувача (випробовування на місці установлення)

Бібліографія

Додаток ZA (обов’язковий) Нормативні посилання на міжнародні публікації та їхні європейські відповідники

Додаток ZZ (довідковий) Охоплення основних вимог Директиви ЄС

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 62310-2:2016 (EN 62310-2:2007, IDT) «Системи перемикання статичні. Частина 2. Вимоги до електромагнітної сумісності (EMC)», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 62310-2:2007 (версія en) «Static transfer systems (STS) — Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 31 «Силові перетворювачі».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина ІЕС 62310», «цей європейський стандарт» і «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено узагальнені «Вступ» і «Передмову» до EN 62310-2:2007 як такі, що безпосередньо не стосуються технічного змісту цього стандарту;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «назву», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» і в «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ПЕРЕМИКАНННЯ СТАТИЧНІ
Частина 2. Вимоги до електромагнітної сумісності (EMC)

STATIC TRANSFER SYSTEMS (STS) -
Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements

Чинний від 2017-10-02

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Серію стандартів ІЕС 62310 застосовують до автономних статичних систем перемикання змінного струму (ССП), призначених для забезпечення неперервності подавання енергії до навантаги керованим перемиканням, з перериванням або без нього, від двох або більше незалежних джерел змінного струму.

Серія стандартів ІЕС 62310 містить вимоги до комутаційних елементів, їх елементів керування та захисних пристроїв, якщо їх застосовують. Серія стандартів ІЕС 62310 також містить інформацію для повної інтеграції ССП і її допоміжних пристроїв у розподільчу мережу змінного струму.

Цей стандарт застосовують до систем змінного струму напругою до 1000 В включно, призначених для використання у одно-, дво- чи трифазових застосуваннях.

Цей стандарт — це стандарт на виріб, що дозволяє оцінити відповідність електромагнітної сумісності виробів категорії С1, С2 і СЗ, як це визначено в розділі 4, до розміщення їх на ринку. Устатковання категорії С4 розглядають як стаціонарну установку. Перевіряння зазвичай виконують після його установлення в остаточному місці застосування. Іноді часткову перевірку може бути зроблено раніше. Див. додаток Е.

Цей стандарт має пріоритет щодо усіх аспектів родових стандартів з EMC і у разі відповідності ССП вимогам цього стандарту ніякі додаткові випробування не потрібні.

Вимоги було вибрано так, щоб забезпечити достатній рівень електромагнітної сумісності (EMC) ССП у громадських і промислових розташуваннях. Ці рівні не можуть, проте, охопити усі екстремальні ситуації, які можуть виникати у будь-якому розташуванні, але з дуже низькою ймовірністю виникнення.

Цей стандарт ураховує різні умови випробування, потрібні для охоплення діапазону фізичних розмірів і номінальних потужностей ССП.

ССП, яка може бути представлена окремим пристроєм або комплектом пристроїв, повинна відповідати доречним вимогам цього стандарту як окремий виріб. Явища EMC, спричинені джерелом живлення чи навантагою, підключеними до входу чи виходу устатковання ССП, не повинні прийматися до уваги.

Цей стандарт не застосовують до:

— пристроїв для перемикання джерела постійного струму;

— систем з одним джерелом електроживлення;

— систем перемикання, у яких використовують тільки електромеханічні комутаційні апарати та які призначено для використання в системах аварійного електропостачання з перериванням живлення навантаги під час перемикання;

— автоматичних комутаційних апаратів, інтегрованих у системи гарантованого електропостачання (СГЕП), на які поширюється серія стандартів ІЕС 62040.

Цей стандарт стосується електромагнітної сумісності (EMC). Загальні вимоги та вимоги щодо безпечності встановлено в ІЕС 62310-1.

Спеціальні умови навколишнього середовища не входять до сфери застосування цього стандарту. Стандарт також не розглядає умови несправності ССП.

Цей стандарт установлює:

— вимоги до EMC;

— методи випробування;

— мінімальні рівні робочих характеристик.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом із будь-якими змінами).

ІЕС 60050 (161) International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 161: Electromagnetic compatibility

IEC 61000-2-2:2002 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 2-2: Environment — Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signalling in public low-voltage power supply systems

IEC 61000-3-2:2000 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-2:Limits — Limits for harmonic current emissions (equipment input current 16 Aper phase)

Amendment 1 (2001), Amendment 2 (2004)

IEC 61000-4-1:2000 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-1: Overview of 61000-4 series

IEC 61000-4-2:1995 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-2: Testing and measurement techniques — Electrostatic discharge immunity test

Amendment 1 (1998), Amendment 2 (2000)

IEC 61000-4-3:2002 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-3: Testing and measurement techniques — Radiated, radio-frequency, electromag-netic field immunity test

Amendment 1 (2002)

IEC 61000-4-4:2004 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-4: Testing and measurement techniques — Electrical fast transient/ burst immunity test

IEC 61000-4-5:1995 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-5: Testing and measurement techniques — Surge immunity test

Amendment 1 (2000)

IEC 61000-4-6:2004 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-6: Testing and measurement techniques — Immunity to conducted disturbances induced by radio frequency fields

IEC 61000-4-8:1993 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-8: Testing and measurement techniques — Power frequency magnetic field immunity test. Basic EMC publication

Amendment 1:2000

IEC 62310-1:2005 Static Transfer Systems (STS) — Part 1: General and safety requirements.

CISPR 16-1-1:2003 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Measuring apparatus

CISPR 16-1 -2 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods—Part 1-2:Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Ancillary equipment — Conducted disturbances

CISPR 16-1-5 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 1-5: Radio disturbance and immunity measuring apparatus —Antenna calibration test sites for 30 MHz to 1000 MHz

CISPR 22:2005 Information technology equipment — Radio disturbance characteristics — Limits and methods of measurement.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІЕС 60050 (161) Міжнародний електротехнічний словник (IEV). Частина 161. Електромагнітна сумісність

ІЕС 61000-2-2:2002 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 2-2. Електромагнітна обстановка. Рівні сумісності для низькочастотних кондуктивних завад і сигналів у низьковольтних системах електропостачання загальної призначеності

ІЕС 61000-3-2:2000 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (сила вхідного струму устатковання 16 А на фазу)

Зміна 1(2001), Зміна 2(2004)

ІЕС 61000-4-1:2000 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-1. Огляд стандартів серії ІЕС 61000-4

ІЕС 61000-4-2:1995 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-2. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електростатичних розрядів

Зміна 1(1998), Зміна 2(2000)

ІЕС 61000-4-3:2002 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-3. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до радіочастотних електромагнітних полів випромінення

Зміна 1(2002)

ІЕС 61000-4-4:2004 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-4. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до швидких перехідних процесів/пакету імпульсів

ІЕС 61000-4-5:1995 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-5. методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до сплесків напруги

Зміна 1(2000)

ІЕС 61000-4-6:2004 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-6. Методики випробування та вимірювання. Несприйнятливість до кондуктивних завад, індукованих радіочастотними полями

ІЕС 61000-4-8:1993 Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-8. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до магнітного поля промислової частоти. Базова публікація щодо EMC

Зміна 1(2000)

ІЕС 62310-1:2005 Статичні системи перемикання (ССП). Частина 1. Загальні вимоги та вимоги щодо безпечності.

CISPR 16-1-1:2003 Технічні вимоги до апаратури та методів вимірювання радіочастотних завад і несприйнятливості. Частина 1. Апаратура для вимірювання радіочастотних завад і несприйнятливості. Вимірювальна апаратура

CISPR 16-1-2 Технічні вимоги до апаратури та методів вимірювання радіочастотних завад і несприйнятливості. Частина 1-2. Апаратура для вимірювання радіочастотних завад і несприйнятливості, допоміжна апаратура. Кондуктивні завади

CISPR 16-1-5 Технічні вимоги до апаратури та методів вимірювання радіочастотних завад і несприйнятливості. Частина 1-5. Апаратура для вимірювання радіочастотних завад і несприйнятливості. Випробувальні майданчики для калібрування антен у діапазоні частот від 30 мгц до 1000 мгц

CISPR 22:2005 Обладнання інформаційних технологій. Характеристики радіозавад. Норми та методи вимірювання.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ