ДСТУ ISO 8492-2002 Металеві матеріали. Труби. Випробовування на сплющування між паралельними плитами (ISO 8492:1998, IDT). З Поправками

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20056 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 8492-2002 Металеві матеріали. Труби. Випробовування на сплющування між паралельними плитами (ISO 8492:1998, IDT). З Поправками
Дата початку дії01.07.2003
Дата прийняття12.06.2002
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 12.06.2002 № 357
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа8492-2002
РозробникТехнічний комітет «Стандартизація методів контролю механічних, металографічних та корозійних властивостей металопродукції» (ТК 81)


ДСТУ 8933:2019 Труби сталеві безшовні для нафтопереробної та нафтохімічної промисловості. Технічні умови

ДСТУ 8934:2019 Труби безшовні гарячедеформовані з корозійнотривких сталей і сплавів. Технічні умови

ДСТУ 8935:2019 Труби насосно-компресорні та муфти до них. Технічні умови

ДСТУ 8936:2019 Труби сталеві водогазопровідні. Технічні умови

ДСТУ 8937:2019 Труби безшовні холодно- та теплодеформовані з корозійнотривких сталей і сплавів. Технічні умови

ДСТУ 8938:2019 Труби сталеві безшовні гарячедеформовані. Технічні умови

ДСТУ 8939:2019 Труби сталеві безшовні холоднодеформовані. Технічні умови

ДСТУ 8943:2019 Труби сталеві електрозварні. Технічні умови

ДСТУ EN 10216-3:2016 Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 3. Труби з легованої дрібнозернистої сталі (EN 10216-3:2013, IDT)

ДСТУ EN 10216-5:2016 Труби сталеві безшовні для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 5. Труби з нержавких сталей (EN 10216-5:2013, IDT)

ДСТУ EN 10255:2016 Труби з нелегованої сталі, придатні для зварювання та нарізання різьби. Технічні умови постачання (EN 10255:2004 + A1:2007, IDT)

ДСТУ EN 10305-1:2013 Труби сталеві прецизійні. Технічні умови постачання. Частина 1. Безшовні холоднотягнуті труби (EN 10305-1:2010, IDT)

ДСТУ EN 10305-2:2013 Труби сталеві прецизійні. Технічні умови постачання. Частина 2. Зварні холоднотягнуті труби (EN 10305-2:2010, IDT)

ДСТУ EN 1090-4:2019 Виконання сталевих та алюмінієвих конструкцій. Частина 4. Технічні вимоги до холодноформованих сталевих будівельних елементів та конструкцій для покрівель, стель, підлог і стін (EN 1090-4:2018, IDT)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТАЛЕВІ МАТЕРІАЛИ
ТРУБИ
Випробовування на сплющування між паралельними плитами

(ІSО 8492:1998, IDТ)
ДСТУ ІSО 8492-2002

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО Технічним комітетом зі стандартизації ТК 81 «Стандартизація методів контролю механічних, металографічних та корозійних властивостей металопродукції»

2 НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 12 червня 2002 р. № 357 з 2003-07-01

3 Стандарт відповідає ISO 8492:1998 Metallic materials — Tube — Flattening test (Металеві матері­али. Труби. Випробовування на сплющування)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 ПЕРЕКЛАД ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Вахрушева, канд. техн. наук; О. Малиш; Л. Левченко; Н. Ярошенко

ЗМІСТ

Національний вступ

1 фера застосування

2 Символи, поясення символів та одиниці вимірювання

3 Суть методу

4 Устатковання для випробовування

5 Зразки

6 Методика випробовування

7 Протокол випробування

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є ідентичний переклад ISO 8492:1998 Metallic materials — Tube — Flattening test (Металеві матеріали. Труби. Випробовування на сплющування).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 81 «Стандартизація методів конт­ролю механічних, металографічних та корозійних властивостей металопродукції».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Цей стандарт ідентичен ГОСТ 8695-75 «Трубы. Метод испытания на сплющивание» в час­тині основних технічних вимог.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— змінено назву стандарту згідно з вимогами державної системи стандартизації України;

— додано «Національну примітку» до пункту 6.3, як пораду користувачам;

— «Національну примітку» виділено у тексті стандарту рамкою;

— вилучено вступ до міжнародного стандарту через те, що він не містить технічних пояснень до тексту стандарту;

— структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ», «Зміст», та «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог державної системи стандар­тизації України.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТАЛЕВІ МАТЕРІАЛИ
ТРУБИ
Випробовування на сплющування між паралельними плитами

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
 ТРУБЫ
Испытание на сплющивание между параллельными плитами

METALLIK MATERIALS
 TUBE
Flattening test between parallel platens

Чинний від 2003-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначання здатності металевих труб круглого перерізу ви­тримувати пластичну деформацію через сплющування. Він може також використовуватись для ви­являння дефектів у трубах.

Цей стандарт можна застосовувати для труб з зовнішнім діаметром не більше ніж 600 мм і товщиною стінки не більше ніж 15 % від зовнішнього діаметра.

Діапазон зовнішніх діаметрів та товщин стінок, для яких використовують цей стандарт, може бути більш точно визначено відповідним стандартом на труби.

2 СИМВОЛИ, ПОЯСНЕННЯ СИМВОЛІВ ТА ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ

Символи, пояснення символів та одиниці вимірювання під час випробовування на сплющу­вання наведено в таблиці 1 та показано на рисунку 1.

Таблиця 1

Символи

Пояснення символів

Одиниці вимірювання

а*

Товщина стінки труби

мм

Ь

Внутрішня ширина сплющеного зразка

мм

D

Зовнішній діаметр труби

мм

Н

Відстань між плитами, виміряна під навантагою

мм

L

Довжина зразка

мм

* У стандартах на сталеві труби можна також використовувати познаку «T».


3 СУТЬ МЕТОДУ

Суть методу полягає у сплющуванні кінця труби чи зразка обумовленої довжини, вирізаного з труби у напрямку перпендикулярному поздовжній осі труби, до тих пір, доки відстань між плита­ми у напрямку сплющування, виміряна під навантагою, досягне значення, обумовленого відпо­відним стандартом на продукцію (див. рисунок 1а, 1Ь).

Під час повного сплющування внутрішні поверхні зразка повинні прилягати одна до одної на ділянці, довжина якої дорівнює, як найменше, половині внутрішньої ширини сплющеного зразка.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ