СОУ-Н ЕЕ 40.1.00100227-103:2014 Виконання Схем перспективного розвитку ОЕС України, окремих енерговузлів та енергорайонів. Правила

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19072 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)СОУ-Н ЕЕ 40.1.00100227-103:2014 Виконання Схем перспективного розвитку ОЕС України, окремих енерговузлів та енергорайонів. Правила
Дата початку дії09.02.2015
Дата прийняття13.11.2014
СтатусДіючий
Затверджуючий документНаказ від 13.11.2014 № 806
Вид документаСОУ (Стандарт Організації України)
Шифр документа40.1.00100227-103:2014
РозробникНауково-технічний центр електроенергетики «НЕК «Укренерго»
Орган, що прийнявНауково-технічний центр електроенергетики «НЕК «Укренерго»


ГКД 340.000.001-95 Визначення економічної ефективності капітальних вкладень в енергетику. Методика. Загальні методичні положення

ГКД 340.000.002-97 Визначення економічної ефективності капітальних вкладень в енергетику. Методика. Енергосистеми і електричні мережі

ГОСТ 2.004-88 Загальні вимоги до виконання конструкторських і технологічних документів на друкуючих і графічних пристроях виводу ЕОМ

ГОСТ 2.301-68 Єдина система конструкторської документації. Формати

ГОСТ 2.303-68 Єдина система конструкторської документації. Лінії

ГОСТ 2.303-68 Єдина система конструкторської документації. Лінії. Зміна № 3

ГОСТ 2.304-81 Єдина система конструкторської документації. Шрифти креслярські

ГОСТ 2.304-81 Єдина система конструкторської документації. Шрифти креслярські. Зміна № 2

ГОСТ 2.316-68 ЄСКД. Правила нанесення на кресленнях написів, технічних вимог і таблиць

ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво

Директива від 26.06.2003 № 2003/54/ЄС Стосовно спільних правил для внутрішнього ринку електроенергії, яка скасовує Директиву 96/92/ЄС

ДСТУ 3429-96 Електрична частина електростанції та електричної мережі.Терміни та визначення

ДСТУ 3440-96 Системи енергетичні. Терміни та визначення

ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) Умовні графічні позначення і зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації. Зміна № 1

ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93) Правила виконання робочої документації генеральних планів підприємств, споруд та житлово-цивільних об`єктів

Закон України від 07.02.2002 № 3059-III Про Генеральну схему планування території України

Закон України від 20.02.2003 № 555-IV Про альтернативні джерела енергії

Наказ від 13.05.1997 № 422/97 "Про пріоритетні завдання у сфері містобудування"

СОУ-Н MEB 40.1-00100227-68:2012 Стійкість енергосистем. Керівні вказівки

СОУ-Н MEB 40.1-00100227-68:2012 Стійкість енергосистем. Керівні вказівки. Зміни

СОУ-Н ЕЕ 20.178:2008 Схеми принципові електричні розподільчих установок напругою від 6 кВ до 750 кВ електричних підстанцій. Настанова

СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-101:2014 Норми технологічного проектування енергетичних систем і електричних мереж 35 кВ і вище

СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-101:2014 Норми технологічного проектування енергетичних систем і електричних мереж 35 кВ і вище. Зміни

СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-96:2014 Методичні рекомендації з аналізу технологічних витрат електричної енергії та вибору заходів щодо їх зниження

СОУ-Н МЕВ 45.2-37471933-44:2011 Укрупнені показники вартості будівництва підстанцій напругою від 6 кВ до 150 кВ та ліній електропередавання напругою від 0,38 кВ до 150 кВ. Норми (в редакції наказу від 30.01.2018 № 82)

СОУ-Н МЕВ 45.2-37471933-44:2011 Укрупнені показники вартості будівництва підстанцій напругою від 6 кВ до 150 кВ та ліній електропередавання напругою від 0,38 кВ до 150 кВ. Норми. Зі змінами № 1, 2 (в редакції наказу від 12.04.2016 № 253)

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ
ПРАВИЛА 

ВИКОНАННЯ СХЕМ ПЕРСПЕКТИВНОГО
РОЗВИТКУ ОЕС УКРАЇНИ, ОКРЕМИХ
ЕНЕРГОВУЗЛІВ ТА ЕНЕРГОРАЙОНІВ
ПРАВИЛА

СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-103:2014

Київ
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
Державне підприємство
«Національна енергетична компанія «Укренерго»
 2014

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО: Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго» (ДП «НЕК «Укренерго»)

2 РОЗРОБЛЕНО: Відокремлений підрозділ «Науковотехнічний центр електроенергетики державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» (ВП НТЦЕ ДП «НЕК«Укренерго»)

3 РОЗРОБНИКИ: Я.Бовкун, О.Бовкун, М.Керніцький, А.Квицинський, Т.Кравченко, К.Литвиненко, В.Молчанов , В.Редін, Л.Тарасенко, Т.Шаповалова

4 ВНЕСЕНО: Відділ нормативно-технологічного забезпечення роботи електричних мереж та станцій Департаменту з питань функціонування та реформування електроенергетичного сектора Міненерговугілля України, Л. Власенко

5 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Міненерговугілля України від 13 листопада 2014 р. № 806

6 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

7 ТЕРМІН ПЕРЕВІРКИ: 2019 рік

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Класифікація Схем перспективного розвитку  енергетичних систем та електричних мереж

7 Періодичність розроблення, коригування та уточнення  Схем перспективного розвитку

8 Вимоги щодо змісту Схем перспективного розвитку

9 Порядок виконання Схем перспективного розвитку

9.1 Схема перспективного розвитку Об’єднаної енергосистеми України

9.2 Схеми перспективного розвитку регіональних електроенергетичних систем

9.3 Схеми перспективного розвитку розподільних електричних мереж напругою 35–110 (150) кВ електропередавальних організацій

9.4 Схеми перспективного розвитку енергорайонів/ енерговузлів

9.5 Розроблення планів розвитку енергогенеруючих компаній і схем видачі потужності електростанцій

10 Вихідні дані для розроблення Схем перспективного розвитку. Зміст, порядок збирання, аналіз, прогнозування та застосування даних. Необхідність створення і порядок використання єдиної інформаційної бази для розроблення та коригування Схем перспективного розвитку

Додаток А Послідовність розроблення Схем і складання планів перспективного розвитку енергосистем та електричних мереж

Додаток Б Технічне завдання на виконання Cхем перспективного розвитку. Зміст, порядок розроблення та затвердження

Додаток В Структура пояснювальної записки Схем перспективного розвитку

Додаток Г Основні вимоги до оформлення графічних матеріалів Схем перспективного розвитку енергетичних систем та електричних мереж

Додаток Д Визначення прогнозу попиту на електроенергію

Додаток Е Визначення прогнозу споживання електро-енергії для електропередавальної організації

Додаток Ж Основні техніко-економічні показники електричних мереж електропередавальної організації

Додаток И Бібліографія

ВСТУП

Нормативний документ «Виконання Схем перспективного розвитку ОЕС України, окремих енерговузлів та енергорайонів. Правила» (далі – Правила) розроблено у зв’язку з необхідністю впровадження системного підходу до розроблення Схем перспективного розвитку та реалізації заходів з розвитку магістральних, міждержавних і розподільних електричних мереж, підготовки технічних завдань на розроблення проектної документації, яка супроводжує їх реалізацію.

Ці Правила визначають вимоги щодо виконання Схем перспективного розвитку Об’єднаної енергетичної системи України, окремих енерговузлів та енергорайонів з урахуванням приєднання нових споживачів та електростанцій, нового будівництва, реконструкції і технічного переоснащення електричних мереж; технічних і організаційних критеріїв для планування нового будівництва і реконструкції об’єктів електроенергетики.

Правила відповідають потребам енергетичної галузі, враховують вимоги чинних національних стандартів і нормативноправових актів.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики
та вугільної промисловості України
від 13 листопада 2014 р. № 806

СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-103:2014

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ
ПРАВИЛА 

ВИКОНАННЯ СХЕМ ПЕРСПЕКТИВНОГО
РОЗВИТКУ ОЕС УКРАЇНИ, ОКРЕМИХ
ЕНЕРГОВУЗЛІВ ТА ЕНЕРГОРАЙОНІВ
ПРАВИЛА

Чинний від 2015-09-02

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці Правила визначають порядок розроблення і затвердження Схем перспективного розвитку Об’єднаної енергетичної системи України, окремих енерговузлів та енергорайонів.

1.2 Положення цих Правил поширюються на державні підприємства, установи, організації та об’єднання, які належать до сфери управління Міненерговугілля України, і господарські товариства, щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Правилах є посилання на такі нормативні документи:

Указ Президента України «Про пріоритетні завдання у сфері містобудування» від 13.05.97 №422/97

Постанова КМУ «Про розроблення проекту Генеральної схеми планування території України» від 19.09.97 №1044

Закон України «Про електроенергетику»

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Закон України «Про альтернативні джерела енергії»

Закон України «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу»

Закон України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України»

Закон України «Про Генеральну схему планування території України»

ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) СПДБ. Умовні графічні позначення і зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації

ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93) Правила використання робочої документації генеральних планів підприємств, споруд та житлово-цивільних об’єктів

ДСТУ EN 50160:2010 Характеристики напруги електроживлення, постачаної розподільчими мережами загальної призначеності

ДСТУ 3429-96 Електрична частина електростанції та електричної мережі. Терміни та визначення

ДСТУ 3440-96 Системи енергетичні. Терміни та визначення

ГОСТ 2.004-88 Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ (Загальні вимоги до виконання конструкторських та технологічних документів на друкувальних та графічних пристроях виведення ЕОМ)

ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы (Формати)

ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии (Лінії)

ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные (Шрифти креслярські)

ГОСТ 2.316-68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц (Правила нанесення на кресленнях написів, технічних вимог та таблиць)

ГОСТ 721-77 Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии (Системи електропостачання, мережі, джерела, перетворювачі та приймачі електричної енергії)

ГОСТ 29322-92 Стандартные напряжения (Стандартні напруги)

Стандарт IEC 60038:2009 Стандартні напруги

СОУ-Н ЕЕ 20.178:2008 Схеми принципові електричні розподільчих установок напругою від 6 кВ до 750 кВ електричних підстанцій. Настанова

СОУ-Н МЕВ 40.1-00100227-68:2012 Стійкість енергосистем. Керівні вказівки

СОУ-Н МЕВ 45.2-37471933-44:2011 Укрупнені показники вартості будівництва підстанцій напругою від 6 кВ до 150 кВ та ліній електропередавання напругою від 0,38 кВ до 150 кВ

СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-101:2014 Норми технологічного проектування енергетичних систем і електричних мереж 35 кВ і вище

СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-96:2014 Методичні вказівки з аналізу технологічних витрат електричної енергії та вибору заходів щодо їх зниження

Правила взаємовідносин між державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергосистеми України*

ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ГКД 340.000.001-95 Визначення економічної ефективності капітальних вкладень в енергетику. Методика. Загальні методичні положення

ГКД 340.000.002-97 Визначення економічної ефективності капітальних вкладень в енергетику. Методика. Енергосистеми і електричні мережі

Глава 2.5 ПУЕ:2006 Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ

Глава 4.2 ПУЕ:2008 Розподільчі установки і підстанції напругою понад 1 кВ

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com